Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#27792] Dødsfall og dødsmelding Bergen 1918/1920 - eventuelt 1906

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Erik Andersen (frå Mareim, Hafslo) døydde i Bergen 12.2.1906 (Skivebakken). Han var gift med Anna Mikkelsdotter, fødd på Tellevik i Åsane (Hamre) 7.2.1848. Ved FT1912 er ho enkje busett i Lyder Sagens gate 9 (bagstuen). Der er ho kalla Anna Eriksen med fødselsdato 15.2.1850, fødd i ''Istalen''. Yrket hennar: ''Systemet'', kva no enn det var...?Ifølgje ein soneson fødd i 1913 skal Anna vera avlidi i Lyder Sagens gate kring 1918/1920, men om ho døydde som Anna Eriksen eller Anna Andersen, er uvisst. Ho budde i alle fall hjå dotteri Agnes, gift med Lauritz Fanebust.Er det mogeleg ut ifrå desse opplysningane å finna ein dødsdato og ei dødsmelding for Anna Eriksen/Andersen? Fire av borni hennar er ''forsvunne''!Om dette skulle vera umogeleg, kanskje ei dødsmelding kan finnast for Erik Andersen frå 1906?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anna Erichsen døde ifølge folkeregisteret i Bergen 9. april 1919. Skifteretten registrerte henne under samme dag, men som Anna Andersen. Hun etterlot seg Bernt Eriksen, Krohnsminde, Anna, gift med Olaf Melbø, Krohnsminde, Mikeline, gift med Johan Aasheim, Agnes, gift med Lauritz Fanebust, mens Alfred Erichsen var sjømann, men der man ikke hadde hørt noe siden 1918.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Yngve for kjempemessige opplysningar! Dette var verkeleg bra!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.