Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Hamberg

[#28005] Jørgen von Cappelen Omsted, f. 1781, hvor ble det av ham?

Recommended Posts

Guest Kjell Hamberg

I mine geneologiske vandringer på viddene med familienavnet Stockfleth i bagasjen har jeg nå truffet på Jørgen von Cappelen Omsted - den siste virkelige godseier på Fossesholm på Øvre Eiker. Det står mye om ham fram til 1822 da ham gav opp og solgte godset til tre lokale interessenter.Jeg har forsøkt å finne ut mer om ham etter 1822, f.eks. hvor han bosatte seg, men det står det mindre om. Den første kona, Marthe Kristine (f.Bang) døde i 1816 og han satt igjen med 2 små barn. Samme året giftet han seg med Johanne Andrine Roverud (f.1795), datter til Peder Roverud og Anne Marie Olsdatter (se Akershus 1801).Jørgen Omsted døde før 1865, men kona Johanne var, så langt jeg kan tyde opplysningene i FT1865, fremdeles i live i Christiania.Er det noen der ute som har mer kunnskap om Jørgen von Cappelen Omsted fra 1822 og til han døde?Et spørsmål til: Jeg har problemer med å finne ut av opphavet til Peder Roverud. Han ble tydeligvis født ca1752 og etternavnet indikerer i Solør, men hvem var foreldrene?Hilsen Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har notert at han ble undertollbetjent i Lyngør. Dette er hentet fra 'Studentene fra 1831' da sønnen Jørgen tok artium som privatist.Et råtips på foreldrene til Peder Roverud, Peder Jonsen Roverud og Cathrine Margrethe Bay på Berger østre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Fra samme kilde, sønnen oppgir at moren Marthe Kirstine Bang døde 17.10.1815.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk for korreksjonen på dato for når Marthe Kirstine Bang døde. Skiftet etter henne skjedde forresten, 13.9.1816.Når det gjelder foreldre til Peder Roverud har jeg også notert meg Peder Jonsen Roverud og Cathrine Margrethe Bay, men jeg har ikke fått det helt på plass. IGI (for hva den er verdt) oppgir at Peder Jonsen Roverud og Cathrine Bay giftet seg 1755, men de ble begge født rundt 1730 så alderen deres er ingen hindring for et barn rundt 1752.Cathrine Bay og hennes ektamann nr. 2, Hans Olsen, er forresten i live begge to i 1801. De bor da i Christiania (Hans Olsen og Cathrine Christensdatter Stor-Gaden, Waterlands Torv).Hilsen Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du finner også Cathrine Margrethe Bay's sønn fra ekteskapet med Peder Jonsen Roverud, Gundmund Pedersen Roverud i Storgaden 47 i Christiania. Han fikk borgerskap i byen i 1799 som kjøpmann og døde i byen 03.09.1828. Dessuten på samme adresse hans halv-søster Karen Hansdatter Bay (hun tok morens navn som sine søsken).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Den siden er ikke helt å stole på, bl.a. har vedkommende byttet rekkefølgen på Cathrine Margrethe Bay's ektefelle. Den er også mangelfull på de få områdene den gir opplysninger, selv om jeg ikke har forsket på Bay-slekten, hadde jeg flere og mer detaljerte opplysninger enn dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Jeg har også vært innom den sida og også funnet at damen bl.a har rotet med rekkefølgen på Cathrine Bays to ektefeller. Den Johanne som nevnes som datter til Peder Roverud og Catrine ble (for hva det er verdt) 28.8.1757, men det er definitivt et spor at navnet ble brukt i den slekta.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

I artikkelen 'Manthey -en dansk - norsk embetsslekt' i NST XXV(195 - 207)av Christian Borschenius, nevnes Jørgen von Cappelen Omsted i en fotnote (s. 207). Han angis der å ha levet i tiden 1781 - 1848, og det sies at han døde som undertoldbetjent i Lyngør. Det henvises videre til A. Juel: 'Meddelelser og optegnelser om familiene Kiøsterud, Simers, Omsted m.fl' (Drammen 1926), særlig s. 64, som har 'en utførlig oversikt over Arne A. Omsteds forfedre og etterkommere'. Arne A. Omsted var sønnesønn av den Jørgen Von Cappelen Omsted du nevner (han hadde en sønn ved samme navn)etter det jeg kan skjønne. I den nevnte henvisningen finner du kanskje mer informasjon. I tilfelle hadde det vært fint om du refererte det her - jeg er selv 'etterkommer' etter datter av Jørgen von Cappelen Omsted og hustru Marthe Kristine Bang, Ellen (Elna) Omsted, gift Lützow. ('etterkommer' i anførselstegn - deres sønn adopterte min oldemor). Lykke til med jakten!hilsen Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk skal du ha for de opplysningene. Jeg synes det er litt trist at den tidligere godseiers utgang kun ender opp som en fotnote i et tidskrift, hvis det da ikke står noe mer et annet sted, feks. i de nevnte opptegnelsene fra 1926.Du har forresten rett i barnebarnet Arne Jørgen Arntsen Omsted (f. 1836) hadde en sønn som også het Arne, Han ble født i 1868).Slektsnavnet Manthey kom inn Omsted-slekta med kona til Arne A. Omsted, Marthe Antonette Manthey (f. 1837).Jeg nevnte slektsnavnet 'Stockfleth' i mitt første innlegg:Marthe Antonette Mantheys bestemor het Antonette Wilhelmine Elisabeth Stockfleth. Hun var datter til sorenskriver for Eiker, Modum og Sigdal Thomas Rossing Stockfleth og var gift med (tror han bl.a var justisråd) Samuel Wilhelm Manthey.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Noe mer info som kanskje kan være av interesse:Jeg har sett litt på FT 1865, og mener jeg har funnet Jørgen von Cappelen Omsteds hustru. Jeg vet ikke om det er den samme du har funnet. Hun kalles Tina Omsted (71 år/ Grossererenke), og bor i Pilestrædet i Kristiania sammen med sin datter ”Elna Lutzen” og henne døtre Emilie (31) og Marie (24). Etternavnet til Elna (Ellen) skal være Lützow. Elna var datter av Jørgen von Cappelen Omsted og Marthe Kristine Bang, og hun var født på Fossesholm omk. 1809. (jfr. Eger Prgl i FT 1865). Denne Tine må altså være identisk med Johanne Andrine Roverud du nevner. Fødselsår passer bra, og Elna oppfatter henne tydeligvis som ”ekte” mor, selv om hun strengt tatt var stemor.Elna giftet seg med Friedrich Wilhelm Lützow (f. omk 1799), hvis bror Ole Arntzen Lützow overtok Grinder gård i Grue, Solør. Elna og Friedrich Wilhelm hadde i tillegg til Emilie (eg. Emilie Augusta) og Marie (eg. Cathinka Marie Olivia), ihverfall sønnene Oluf Jørgen og Otto. Jeg er også nesten helt sikker på at det var en søster som het Tina, g.m. en Edvard Brun.I boka ”Slegten Rynning” av Fredrikke Waaler, utgitt 1918, omtales Elnas bror Jørgen von Cappelen Omsted (altså sønn av ”din” Jørgen) på følgende måte: ” f. paa Eker 24/8 1811, d. i Kristiania 20/12 1864, Student 1831, examinatus juris, Godseier til Opager og Bjerke i Solør og til like Grosserer i Drammen. Han var Søn av Jørgen von Cappelen O. til Fosseholm og Martha Christine Bang. Omsteds 1. Hustru var Olivia Caroline Andrea Arntzen, datter av Magistratspræsident i Kristiania senere Sorenskriver i Solør og Odalen Arne Arntzen og Maren Magdalena Ancher. Disse hadde 3 Barn,…..: 1. Arne Arntzen Omsted, Godseier (R. St. O. O.) g. med Hoffrøken, tidligere tjenestgjørende hos H.M. Dronning Louise, Marie Antonette Manthey, Datter av Stiftamtmand senere Høiesteretsassessor Manthey og Frue f. Borchrevink. 2. Tina Omsted g. med Kaptein Smith, 3. Olivarius Andreas Omsted, Cand. Jur og Grosserer i Paris. Død som Overretssagfører i Kristiania.”. Jørgen von Cappelen d.y. var 2.gang gift med Therbora Ursulla Karine Rynning, f. paa Gjøsegaarden i Vinger 4/2, døpt 9/3 1828. Ingen barn i dette ektaskapet.Jørgen d.y. fikk også økonomiske problemer. I fotnoten jeg tidligere nevnte, står det at han hørte til ”en kjede av Solørske endossements for store lån”, og at ”hans uventede død i 1864 førte til stor pekuniære forviklinger, likesom også hans eget bo kom under konkurs.”Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Marianne! Det var betryggende å vite at vi hadde identifisert grossererenke Tina Omsted (71år) i FT 1865 for Christiania som Jørgen von Cappelens kone #2. Jeg hadde problemer med kallenavnet 'Tina', men sett i forhold til etternavn, alder, fødested og hvem hun bodde sammen med var det egentlig ingen tvil.Takker for alle utfyllende de opplysningene som falt pent på plass sammen med det spinkle oppsettet jeg har klart å snekre sammen ut fra folketellinger og Familysearch.Når det gjelder Ellen v Cappelen Omsted og Fredrik Wilhelm Lutzows barn har jeg notert meg følgende:1) Fredrik Wilhelm f.1830 2) Tina Magdalene Christella f. 1831 (g.m. lærer Edvard Brun) 3) Oluf Jørgen f. 1833 (g.m. Hansine Henrikke Holck Holtermann) 4) Emilie Augusta f. 1835 5) Carl Otto f.1839 6) Marie Dorothea f. 1841.Håper det stemmer med det du har!Hilsen Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Ja, det stemmer stort sett. Spørsmålet er din Marie Dorothea f. 1841. Jeg har Cathinka Marie Olivia f.4.juni 1841 døpt 17.juni 1841. Du finner henne i Digitalarkivet Døypte i Garnisonsmenigheten 1828-1841, og i Family Search IGR. Antagelig er det samme person som 'din' Marie Dorothea. I tillegg har jeg også Elna f. 5.jan 1846, døpt 18.jan 1846 i Garnisonskirken.Marianne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Cathinka Marie Olivia finner du også i Vital Record Index (VRI) under Familysearch. Så langt jeg har forstått er VRI korrekturlest i forhold til primærkilden (i dette tilfellet den aktuelle kirkeboka) så den kan ansees for pålitelig.Marie Dorothea, som jeg refererte, finner du i IGI, som i dette tilfellet er definitivt på jordet (selv om både datoer, år og navn på foreldre stemmer). Hodepinnen i dette tilfellet er at de fleste av søsknene til Catrine Marie Olivia er nevnt i IGI, riktignok befengt med en tanke villfaren geografi (typisk IGI), men navn (også på foreldrene), datoer og år stemmer og det blir lett å ta alt man finner for god fisk. I og for seg er dette et godt eksempel på faren med bruk av IGI. Man blir lett forført av at man side opp og side finner informasjon som må være riktig (og er det), men samtidig viser jo all erfaring at IGI innimellom kan innholde ting som, når de går etter i sømmene, må være hentet ut av løse lufta.Jeg har bestilt mikrofilm av kirkeboka for Dybvåg for 1840-årene. Lyngør hørte til under Dybvåg i 1848 da Jørgen v Cappelen Omsted d.e. døde. Håper å finne dødsfallet der. Kommer tilbake når jeg vet noe.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det spørs hva du legger i pålitelig mht. VRI, som arbeidsverktøy er den god. Som kilde ville jeg aldri godtatt den selv. (Dessuten mangler mange viktige opplysninger fra kilden).Den andre delen av FS er morsom for dem som vil sette opp en anerekke bak til Ynglingeætten eller general Marius o.l..Cathinka Maria Olivia er riktig etter kirkeboken slik Marianne refererer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Fra kirkeboka for Dybvåg Hovedsogn 1841-1854 (finnes på mikrofilm NC4): Undertoldbetjent Jørgen Cappelen Omsted, Lyngør, død 6.1.1848 - begravet 13.1.1848, 67 år gml.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Vidvei

Dødsannonse fra Morgenbladet 8.4.1862:Lenke Enkemadame Karen von Cappelen Hofgaard, født Omsted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Jeg har puslet litt fram og tilbake i ulike kilder for å finne ut hvem Karen Hofgaard f. Omsted egenlig var og så langt jeg kan se var Karens Omsteds far (Nils Omsted) og Jørgen v Cappelen Omsted senior søskenbarn.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 4): Kjennes foreldrene til Cathrine Margrethe Bay (f.ca.1730), g.m. 1) Peder Jonsen Roverud (i Vinger?) og 2) Hans Olsen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Uff, det framgår jo av linken i (6).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Per: Cathrine Bay er barnebarn av Hans Jensen og Sophie Helmen. ; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 9): Hva het den Lützow (f. rundt 1800?) som var g.m. Ellen (Elna) (Jørgensdatter von Cappelen) Omsted fra Grue ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Nå må jeg skjerpe meg, svaret står i innlegg 11 ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.