Gå til innhold
Arkivverket
Gjest per torgersen

[#28031] Hjelp til tolking av skrift m.m. (dåpen til Lisbeth Semlemands sønn 1693)

Recommended Posts

Gjest per torgersen

På grunn av at man kan kun kan legge inn ett bilde pr. tema, har jeg startet dette temaet til 'erstatning' for tema 27919 LenkeJeg er ute ette å finne opphavet til Lisbeth Pettersdatter Semlemand som bodde på Skarvøy i Spind som er i Vest-Agder. Kanskje fadderene i dåpen til eldste sønn Peter kan gi spor? Bildet er fra kirkeboken Vanse A1, Vanse sogn.Fra bildet oppe til venstre (1) tror jeg følgende står: Einert Andersen Skarv-Øens barn / Peter / Faddere: Engeborrig Hol[?]tis. Inger Arentberg. [noe i mellom linjene - mulig det står Langøen her?] Siri Rejers Datter. Giertrud Jensdatter Storms[?] [en linje med tekst som jeg ikke klarer å tyde] Hans Holst. Claus Hansen Holst.Jeg har forstørret en del av bildet som vises nede (2). Noen som klarer å tyde det som står?Oppe til høyre (3) vises at de tre Holstene er faddere også i en annen dåp, nemlig tl prestens Povel Hansen Holsts barn. Hva står etter Hans Holst?bilete0268.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

'Engeborrig Holstis' er sansynligvis konen til en som bruker familienavnet Holst. Vet noen mer om henne?Når det gjelder 'Inger Arentberg' har jeg ingen spor i det hele tatt. Hvem var hun?'Siri Rejers Datter' er muligens fra Østre Langøy som er naboøya til Skarvøy. Hun var gift med Nils Henriksen som var fra Skarvøy.'Giertrud Jens Datter Storms' var sansynligvis hun som var bosatt på Ullerøy og gift med Søren Andersen Borhaug som var sønn av Anders Storm.'Hans Holst' og 'Claus Hansen Holst' vet jeg ikke mer om. Ser at de også er oppført som faddere til to av prestens døtre, i tillegg til ett par andre. Hvem var disse?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Helge Trelsgård

Til bilde 3 - Jeg mener bestemt det står 'd. Eldre' etter Hans Holst.De to andre minner meg egentlig bare om at det snart er på tide å anskaffe briller :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det ordet som står under Engeborrig Holstis, må være Langøen. Den neste mellomliggende linjen var vrien. Er skriften tydeligere på papir? Det første ordet tror jeg må være 'dog' - men det hjelper jo ikke så mye.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Jeg tror også det kan stå Langøen og at det er i tilknytning til Siri Reiersdatter. Hun var gift med Nils Henriksen som hadde en mor som het Dorte Petersdatter som det var skifte etter på Skarvøy i 1688. Kanskje det er muligheter for at Peter Einarsens mor Lisbeth Pettersdatter Semlemand var en søster av Dorte?Jeg lurer også på om man kan regne navnene 'Peter/Petter' og 'Peder' (som i dagligtalen ble uttalt 'Per'), som to ulike navn? Jeg finner f.eks. kun en 'Peter' i sjølægden i 1706 i Spind, mens det er rekke 'Peder' og 'Pedersen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vanligvis var stavemåten nokså vilkårlig på denne tiden. Avhengig av hvem som skrev, kunne samme person kalles Petter, Peder, peter, Per, Peer. Det er f. eks. heller ikke uvanlig at en og samme prest kan bruke ulik stavemåte ved ulike kirkelige handlinger på en og samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Her er det konsekvent brukt Peter eller Petter i både sjølægd i 1706, kirkebok og skifteprotokoll. Mens det vanligvis blir brukt Peder ellers.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Tolkningen av Engeborrig Holstis kan være Ingeborg, kona til Holst som vil være den vanlige forståelsen, men et slektsnavn kfr. nede på bildet kan være en tolkning.Langøen, det mest nærliggende, kan også være Landøen.Ser man på understrekningene så er både Ingeborg Hostis, Inger Arentberg Siri Reiert Datter understreket. I tillegg er det en strek under Langøen (Landøen). Det ville det vel ikke vært om det henviste til linjen under, men for å vise til linjen over.Det virker forøvrig som den midtre linjen med Siri etc., underskriften Langøen/Landøen og uleselig linje er innført senere, muligens også siste linje.Jeg vil også påpeke forskjellnne mellom de to store S-er: i Siri og Storms.Innføringen virker merkelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Tusen takk til dere alle. Tror jeg konkluderer med at den linjen som er uleselig ikke lar seg tyde ved hjelp av foto av mikrofilm.Til nå har jeg/vi ikke påvist noe slektsskap mellom dåpsbarnet og fadderene. Noe jeg synes er merkelig, da barnets far kommer fra Vanse sogn.Jeg har i kveld funnet ut at _Inger Arentberg_ var en Povelsdatter (Inger Povelsdatter Arentberg) som var trolovet i 1693 og gift i 1694 i Vanse sogn, med _Giert Hansen Holst_.Det er en mengde personer med navnet Holst eller som er gift med noen som har navnet Holst, involvert i denne dåpen. Presten som døpte barnet het _Povel Hansen Holst_. En fadder het _Hans Holst_. Det er trolig brukt 'den eldre' om Hans i en annen dåp, slik at det _kan_ være snakk om 'den yngre' i dette tilfellet(?). _Claus Hansen Holst_ er også fadder. Det samme er 'Ingeborg Holstis', sansynligvis konen til en som heter Holst. Fadderen _Inger Povelsdatter Arentberg_ er gift med _Giert Hansen Holst_.Kan noen av dem være i slekt med dåpsbarnet?Av alle disse 'fem Holstene' er det kun presten som bygdebøkene kan si noe om. Bøkene kan også fortelle at det i 1657 og 1661 bodde en som het 'Peder Holst' i Farsund. Om det er sammenheng mellom ham og 'de andre Holstene' er uvisst.Selv om jeg ikke har kommet videre med å finne opphave til _Lisbeth Pettersdatter Semlemand_, er det dog påvist en rekke personer og slektsforhold som ikke bygdebøkene for Lista, Farsund og Spind sier noe om.Jeg håper fremdeles det er noen som kan hjelpe videre med opphavet til 'Holstene'. Jeg vil gjerne også ha opplysninger om tollvirksomhet o.l. på Skarvøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Den uleselige linja synes å inneholde - dog ... om disse ..... faddere.?Kjenner ikke til Inger Pålsdatter Arentberg, men kan tippe at hun er datter av en Pål Torsteinsson Arneberg som var sagbrukseier og trelasthandler i Kristiania. Det er skrevet mye om Arnebergslekta i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift - mest om anene i Hof i Solør, Hedmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Denne siste spekulasjonen er så spekulativ og interessant (innenfor mitt eget ane-område) at jeg ikke kan dy meg !En IGI-kilde her: (Et lysår fra Skarvøy):Paul Tostensen Birth: About 1623 Arneberg, Hof, Hedmark, Norway Parents: Father: Tosten Colbiornsen Mother: Birgit Arnesdtr Spouse: Inger Halstensdtr Trandem Marriage: 1657 Trandem, Eidskog, Hedmark, NorwayPaul(som blir trelasthandler i Christiania) og Inger får 8 barn, deriblant datteren Inger f. 5/1-1676.Men så ser jeg noen andre overraskende IGI-kilder på FS. Bl.a. denne, der den tilsynelatende samme mannen (Poul) som gifter seg i 1657, også knyttes til Christiansand !!Poul Torstensen. Event(s): Birth: About 1630 Christiansand,Ovre, Aker, Akershus, Norway Marriages: Spouse: Inger Holstensen Marriage: 30 AUG 1657 Likeledes denne: Poul Torstensen Male. Birth: About 1630 Kristiansand, Vest-Agder, Norway. Spouse: Inger Holstonsen(Her har tydeligvis folk hatt et mangeartet spekter av kilder.)Kan 'Holstensen' være HOLST ?? - Og hva med Halstensen, - En bror av Inger fikk navnet Halsten. Kan det likevel tenkes at dette temas Inger Arneberg var ei Holst allerede før hun inngikk ekteskap med Giert Hansen 12/1-1694 ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Det finnes altså ei Inger Pålsdatter Arneberg som er født 5. januar 1676. Hva er kilden din Iver?Ovennevnte Ingers far drev trelasthandel. På Skarvøy har det også blitt drevet med trelasthandel. Bygdeboken i Spind sier dog ingenting om det. I Kystguiden står det at det ble drevet utskiping av eiketømmer til Holland mellom 1590 og 1620. Og Farsund dykkerklubb kan fortelle oss at 'Funn i havnen viste en begynnende oppgang med eikeutskipning til Holland på 1700-tallet'. Det ligger flere skipsvrak i havnen, derav ett som forliste i 1730-årene. Er det noen som kan gi andre mer sikre kilder til disse opplysningene?Marcus Marcussen Brinch fikk borgerbrev i Kristiansand i 1706 (i følge borgerrullen). Han skal ha drevet med 'fiske og fetevarer' og bodde på Skarvøy senest fra 1706 og til mellom 1714 og 1723. Han er født i Brevik. Hvem som skal ha drevet med _trelasthandel_ på Skarvøy så tidlig på 1700-tallet er vanskelig å se. At det bodde mange med etternavnet Holst i eller i nærheten av Vanse sogn i 1690-årene, utelukker iallefall ikke at noen av disse kan ha bodd på Skarvøy...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg har ikke notert meg kilde, men iflg mine notater er det størst mulighet for å finne kildehenvisningen i en artikkel i NST 1942 ( IX 1) om Solørslektene Arneberg, Arntzen og Colbjørnsen. Det kan eventuelt være av interesse å se på Genealogen år 2000 nr.1 (side 20-22), der samme slekt omtales. At noen har funnet datoen for Ingers dåp/fødsel (i likhet med flere av hennes søsken), kan vel tyde på at det finnes en intakt Christiania-kilde for hennes fødsel. Pauls trelasthandel var lokalisert til Vaterland, som jeg tror lå i AKER (vi er i en tid der nygrunnlagte Christiania ekspanderer etter brannen i Oslo) men borgerskapet er i alle fall knyttet til Christiania (også Christiansand ????)Ellers er det å bemerke at Arneberg-slekta fra Hof, fikk en bemerkelsesverdig omfattende utbredelse fra siste halvdel av 1600-tallet og utover.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Apendix til siste innlegg:Inger Paulsen (Poulsen) sin fødsel ligger på IGI. – To kilder med fødsel henholdsvis 5.jan og 5.jun. – men begge 1676. Den ene av dem viser til Paul Tostensen og Inger Inger Halstensen som foreldre.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Original kirkebok var ikke tilgjengelig på Statsarkivet i Kristiansand. De har dog en innbundet kopi, der skriften er lettere å lese enn på mikrofilm. Men til tross for dette fikk jeg ikke mer ut av det enn Arild Kompelien har skrevet i innlegg 10.---NST bind 9 (1942) skriver at Inger Paulsdatter Arneberg er døpt i 1677 og begravet 1733 i Hole. Gift ca. 1696 med Giert Hansen Holst, født ca. 1662 på Strømsø og begravet 1733 i Hole hvor han var gårdbruker på Lohre. Sønn av Hans Holst og Inger Hansdatter.Det viser seg altså at disse er gift ett helt annet sted enn Østlandet; nemlig i Vanse kirke i 1694.---Som nevnt innledningsvis er jeg ute etter å finne opphavet til LISBETH PETTERSDATTER SEMLEMAND. Foreløpig har jeg ikke funnet noen familiære tilknytninger mellom hennes sønn Petter Einarsen og hans faddere ved dåpen. Og det er heller ikke sikkert det er noen.Lisbeth var gift med Einar Andersen fra Velle på Lista, født ca. 1648, d.skifte 1720 på Skarvøy i Spind. Lisbeth var nok noe yngre, da deres barn er født mellom 1693 og ca. 1701. Muligens er hun født mellom 1660 og 1675. D.skifte etter henne på Skarvøy i 1708. Begravelsen er ikke oppført i kirkeboken i Spind eller Vanse sogn, slik at jeg ikke kan finne hennes alder.Deres barn var Petter, døpt 1693 - Anne Marie, døpt 1696 - Paul/Povl/Povel/Pål, født ca. 1701 (ikke oppført i kirkeboken). Eldste sønn er nok oppkalt etter sin morfar. Yngste sønn er ikke oppkalt etter sin farfar eller hans slekt.---Jeg er spesielt interressert i å finne ut mer om:1. Lisbeth Semlemands opphavog også:2. Anene til Marcus Marcussen Brinch, født ca. 1672 i Brevik, bosatt på Skarvøy tidlig på 1700-tallet. Og mer om hvor barna hans 'ble av'.3. Handels- og tollvirksomhet m.m. på Skarvøy på 1600- og 1700-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Marcus Marcussen Brinch inngår ekteskap med Anne Rolach i Vanse 21/11-1703. Samme Marcus blir far til Marcus Markussen (døpt 22/09-1714), men barnets mor står ikke oppført i IGI-kilden. Dessuten dør barnet to måneder senere, så her er det ingen etterkommere.Derimot døpes hans datter 16/12-1709 i Spind. Hennes navn er Kirsten Markussen. Det synes rimelig sannsynlig at hun er identisk med den Kirsten Brinch som inngår ekteskap i Valle (Audnedal) 28/09-1730 med Joachim Bees (IGI-kilde). – Og dette kan vel kontrolleres.Marcus Brinch er nevnt to-tre ganger i Ola Teiges artikkel Privatansatte tollbetjenter i Norge i dansketiden (NST 39 2004-hefte 4).En IR-kilde oppgir Anne Rolachs foreldre til å være Hans Gabrielsen Rolach og Else Lavessen. Her er det noen flere kjente aner. Denne Anne Rolach skal ha vært født i Vanse ca.1682, og døde i 1725.Det finnes en anseelig mengde Rolacher i Vanse/Farsund/Spind/Austad-området ved århundreskiftet, og det inngås en del interessante ekteskap der Rolacher er involvert. (Prøv etternavnsøk Lenke )Et pussig side-poeng er at den kjente Farsund-kjøpmannen, Gabriel Lund (1719-1765) hadde Siri Gabrielsen Rolach til mor. Gabriel selv ble gift med Anne Jocumsen Brinch, og fikk en meget otalt etterslekt. (Jeg tror det er mer å finne om Brinch-aner i den omfattende boka om Lundene).(For mitt eget vedkomne er dette med Rolachene blitt en noe forvirrende merkverdighet, da jeg har trodd (uten primærdokumentasjon) at det har vært en sønn/far-forbindelse mellom Morten Jacobsen Stave (1744-1806) og Jacob Mortensen Tilerup. Denne Jacob Mortensen skal ha vært gift med ei Anne (Gabrielsen) Rolach (f.ca.1694 i Vanse). Dersom disse fødselsdatataene skulle stemme så sitter vi med TO Anne Rolach i Spind/Vanse ved århundreskiftet med ca 10-15 års aldersforskjell.)En annen ting er at jeg har registrert at det relativt sjeldne mannsnavnet Einar (Lisbeths ektefelle) er knyttet til Skarvøy også et par-tre generasjoner etter Lisbeth. Selv har jeg ei Gunhild Einarsdatter Skarvøy (1755-1827) på anetavla mi.Jeg har fortsatt problemer med å forsone meg med at SEMLEMAND egentlig kan være noe slektsnavn. Kan det være gårdsnavnet Sæveland det er snakk om ?? Geografisk skulle det ikke være så galt. (Kanskje skriveren var dyslektiker.)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Jeg begynner å få kontroll på forholdene mellom Brinchene og Rolachene (og Lundene) og skjønner godt at du føler 'forvirrenede merkverdighet'. Mener også at det i bygdebøkene for Lista og i Farsunds Bys historie bind I (som kom ut i 1997) er noen feil slektsforhold ute å går. Kjenner til alle de personene du nevner i innlegget og kommer tilbake senere i dag med litt forklaring.Jeg håpte mest å få rede på forfedrene til Marcus Brinch. Takk for tipset om NST39 - som de ikke har på biblioteket i Stavanger...Og: Semlemand er brukt som slektsnavn. Om slektsnavnet er utsprunget fra ett gårdsnavn er en annen ting. Det staves gjerne annerledes enn slik jeg har skrevet det (jeg har skrevet det likt som i skiftet hennes - eneste gangen jeg i originalkilde har sett det er brukt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Først Gunhild Einarsdatter Skarvøy (1755-1827): Hun er datter av Einar Hansen Skarvøy/Langøy og Sissel Jakobsdatter Helle/Bjørnestad.Einar Hansen var sønn av Hans Finkelsen Langøy og Anne Marie Einarsdatter Skarvøy. Hun var døpt 22. januar 1696 bosatt Skarvøy og begravet 13. april 1775 bosatt Langøy.Anne Marie Einarsdatter var datter av Einar Andersen Velle/Skarvøy og Lisbeth Pettersdatter Semlemand.Så nå har du også Semlemand på anetavla di...Jeg holder på å få oversikten over alle som bodde på Skarvøy før 1800. Bygdeboken i Spind nevner kun noen få, og familieforbindelsene nevnt over kan man ikke finne der. Det er forøvrig relativt få skifter holdt på Skarvøy oppført i skifteprotokollene på 1700-tallet. Familieforholdene har jeg funnet via skifter i andre sogn.Navnet 'Einar' på Skarvøy stammer nok (etter oppkallinger) tilbake til Einar Duvoll på Lista. Det som er litt spesielt er at ved senere oppkallinger i slekten (gjelder veldig mange sidegrener) bruker man navnet 'Enok'.---Kommer tilbake til Rolach og Brinch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Jeg kjenner til 6 barn av Markus Markussen Brinch og Anne Hansdatter Rolach. Nevnte Markus d.y. ble døpt i Spangereid kirke og døde i følge kirkeboken for 'Lister kirker' (Vanse A1), Spind sogn, 3 dager gammel. Datteren Kirsten gifter seg med Jochum Jochumsen Bess og flytter til Svinør i Valle sogn. Der får de en datter, før de flytter til Grøndokka på Berge i Lyngdal. De driver gjestgiveri, får enda 6 barn og flytter til ukjent sted.De er de andre barna til Markus Brinch og Markus forfedre jeg håper noen kan hjelpe meg med å finne mer informasjon om. Barna var: Katarina f. 1704 (til Lund i Rogaland?), Johanne Maria f. 1705, Hans, Else f. 1707 og Kirsten f. 1709. Markus var født i Brevik ca. 1672. Av lokale Brincher kan nevnes Jochum Brinch i Farsund. Han er muligens også i famile (foruten at de er svogere, gift med hver sin søster Rolach). Degnen Ommund Brinch i Lyngdal har foreldre fra Kvås og det virker som det er ett navn han selv har 'tatt'.---Anne Hansdatter Rolachs foreldre er Hans Gabrielsen Rolach og Else Lavesdatter også kalt Laugesdatter og Larsdatter. Det er skifte etter henne i 1725 i Flekkefjord. Og dette skiftet er verdt å få med seg for å få oppklaring i famileforhold mellom Rolach, Brinch og Farsund-Lundenes forfedre. Og som vanlig kan det lønne seg å se i original skifteprotokoll og ikke kun i ekstraktet... Andre slektsnavn nevnt: Resen, Bucholm og Rafn.Man kan også merke seg at Elisabeth Kirstine Gabrielsdatter Lund som var niese til Anne Hansdatter Rolach (gift med Markus Brinch og bosatt Skarvøy), også ble boende på Skarvøy noen år på 1770-tallet.---Den Anne Gabrielsen Rolach du nevner er trolig kusine til Anne Hansdatter. Hun er datter av Gabriel Gabrielsen Rolach i Korshavn (i Austad sogn) og var født ca. 1697, død 1779. Hun hadde vært gift med den danske presten Jakob Mortensen Tillerup og de var bosatt i København og Haderup. Ekteparet 'hadde visstnok ingen barn'. Jakob døde i 1730 og kan følgelig ikke ha en sønn født i 1744.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Takk skal du ha Per, for å ha bidratt til en liten opprydding og utvidelse på anetavla mi (som ligger utenfor selve temaet). -Jacob Mortensen ut og Lisbeth Semlemand inn.(Dette med Jacob Mortensen må nok ha vært en skikkelig lapsus)Jeg har prøvd å finne ut av dette med Marcus Brinch og hans opphav. Men Så tidlig som 1668 er det en Marcus Brinck som vi finner i smørskatt-mantallet i Skien. Siden patronymet til vår Marcus (f.ca.1772) er Marcussen, så er det nok faren det er snakk om. Du har jo selv et spor i samme område (Brevik).Likevel kan det være aktuelt å kaste et blikk på Arendalsdistriktet for muligens å kunne finne anene til Marcus. Dette Brinch-navnet ser ut til å ha vært i dette området siden slutten av 1500-tallet. Det greieste er kanskje å legge dette ut dette som eget tema.Når det gjelder Brincher og Lunder utover 1700-tallet, så forteller Johannes Seland(med en humoristisk undertone) i boka ”En by og en bank” (Farsund by- og bankhistorie utg.1967) utførlig om (Brinch-)Lund-familiens tendenser til giftemål mellom søskenbarn i slekta. Men han berører ikke nevneverdig den første Brinch, - i motsetning til omtalen av den første LUND på Borhaug.Semlemand-problematikken er ei skikkelig nøtt, og det hadde vært gøy om den kunne knekkes, men dessverre har jeg ikke noe å bidra med.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Siden debatten på temaet ser ut til å ebbe ut, og dette med Brinch blir et annet tema, er det en liten detalj i lokalgeografien som jeg har merket meg.Ved den relativt store gården Lunde i Vanse prestegjeld (Kort avstand til Farsund) ligger plassen ARNEBERG. Iflg. Kåre Rudjord (Listaboka II side 110-111) er navnet antakelig fremkommet etter den første oppsitteren. Arne Ellingsen. ( Han festet plassen i 1792, og i festebrevet er det skrevet Ahrentsborg, mens formen Arenberg brukes i matrikkelutkastet i 1820.)Rudjord har nok rett i sine antakelser, men vi skal samtidig merke oss at eieren av Lunde i 1792 var Jacob Gabrielsen Lund med slekt-relasjoner til både Brinch og Holst. (Og Arneberg ??)Hvordan plassene under storgardene fikk sine navn har ofte en sammensatt historie.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per torgersen

Brinch har du etterlyst her: Lenke Dog litt lite respons...Tror ikke plassnavnet 'Arneberg' har noe som helst å gjøre med Inger Povelsdatter Arentberg som i 1694 ble gift i Vanse kirke med Giert Hansen Holst.Ved Ingers mann, er hun den eneste som gir 'identifisering' til slektsnavnet 'Holst' i dåpen til Petter Einarsen Skarvøy.Jeg har forøvrig ingen flere spor etter opphavet til Lisbeth Pettersdatter Semlemand. Noen som har forslag til alternative skrivemåter for slektsnavnet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Det viser seg at slektsnavnet skal være 'Timmermand', se her: LenkeHva er opphavet til Lisbeth Pettersdatter Timmermand?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Det viser seg at slektsnavnet skal være 'Timmermand', se her: LenkeHva er opphavet til Lisbeth Pettersdatter Timmermand?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Etterspør PETTER TIMMERMAND som har datteren Lisbeth (hun er født omtrent 1660-1675). Noen som kjenner til ham?Det viser seg at slektsnavnet skal være 'Timmermand', se her: LenkeHva er opphavet til Lisbeth Pettersdatter Timmermand?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.