Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Frank Johansen

[#28062] Huitfeldt og Stang i Frederikshald

Recommended Posts

Guest Frank Johansen

Noen av oss synes det er spennende å finne forbindelser mellom norske slekter og adelsslekter ute i Europa. Kanskje finner vi og en tilknytning til vår egen slekt. Noen synes kanskje dette er litt 'forfengelig', men det får heller være.Et eksmpel for en slik forbindelse finnes her: [url="http://www.genealogics.org/descend.php?personID=I00094060&tree=LEO>LenkePå nettet har jeg funnet noe informasjon om Signe Stangs forfedre, men hva med Per Hugo Huitfeldt? (Han hører vel til den adelige Huitfeldt-slekten, og har dermed på Rosenkrantzer og gammelnorsk adel blant forfedrene.)(Også 'statsminister' Jørgen Herman Vogt har etterslekt i svensk og europeisk adel. Se

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

En annen av statsråd Jørgen Herman Vogts etterkommere er arveprinsesse Sophie av Liechtenstein, f. hertuginne i Bayern (via moren, f. Douglas). Det betyr med andre ord at om to generasjoner vil vi ha en norskættet fyrste på Liechtensteins trone...Jørgen Herman Vogs gravsten (med byste) lå forresten opprinnelig på Kristi kirkegård, men ble flyttet til Gamle Aker kirkegård i 1905. Hans fraseparerte kone ligger derimot gravlagt på Vår Frelsers gravlund (Gjerdrum-slektens grav).DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Forbindelsen til Liechtenstein kommer for øvrig frem hvis man klikker på navnet til Countess Elizabeth Christina Douglas.DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Severin B. Sjømark

Jeg har noen aner som het Huidtfeldt i Nordland. Den ene var Fredrik Krestjan Fredrikkson Huidtfeldt, f. ca 1747.Sønnen hans Kresten Fredrikkson Huidtfeldt, dp.29.03.1778 het og Huidtfeldt. Kan disse være av samme slekt som de adelige Huidtfeldtene??Mvh. Severin;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Signe Stang født i Halden 14.2.1879 giftet seg 2 ganger. Først med kommandørkaptein Pehr Hugo Huitfeldt f. 1872, andre gang med oberst,senere generalløytnant Johan Gustaf Nauckhoff, Sverige. (kilde: 800-Haldenprofiler)Jeg har lett i KLOK Halden etter P.H. Huitfeldts dåp, men jeg fant ham ikke der. Det fantes på den tiden han ble født en svært aktiv kjøpmann i Halden; Arild Huitfeldt. (Han var barnebarn av den mer kjente major Arild Huitfeldt på gården Eskeviken i Halden). Pehr kan jo ha vært kjøpmannen Arilds sønn.Det var et sammensurium av slektene Stang, Wiel, Huitfeldt og flere i gamle Fredrikshald.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Til nr. 5: Nei, jeg tror ikke Pehr Hugo Huitfeldt f. 1872 kan ha vært sønn av kjøpmann Arild Huitfeldt i Frederikshald. I 'Den dansk-norske Adelsslægt Huitfeldt (Hogenskild)', København: 1887 (særtrykk av Danmarks Adels Aarbog), s. 17-18, finner vi:Arild Christen Lyche Huitfeldt, f. 23 Marts 1840 i Kristiania, Kjøbmand i Frederikshald; g. 19 Febr 1869 i Frederikshald m. Emma Ottilie Stang, f. 18 Nov. 1847 i Frederikshald. Børn:(a) Frederik Vilhelm Huitfeldt, f. 30 April 1870 i Frederikshald (b) Karen, f. 24 Juli 1871 sammesteds © Emma, f. 26 Sept. 1872 sammesteds (d) Arilda, f. 11 Sept. 1877 sammesteds.Skal lete videre etter Per Hugo...DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Når det gjelder Vogt-familien nevnt i innlegg 1 og 2 (denne tråden tegner til å bli skikkelig rotete...), så har Leo van de Pas feil dødssted for Hedevig Louise Vogt, f. Comtesse Fröhlich. Hun døde *ikke* i Kristianstad i Sverige, men i Kristiania, Norge. I Aftenposten torsdag 8. januar 1880 nr. 6 s. 3 (samme annonse også i Aftenposten lørdag 10. januar 1880 nr. 8 s. 2) kan man lese:'Vor kjære Moder og Svigermoder Enkefru Statsraadinde H.L. Vogt, født Comtesse Frølich, afgik ved Døden i vort Hus igaar Middag i en Alder af 92 1/2 Aar.Christiania 8de Januar 1880.'Undertegnet Clara Gjerdrum, f. Vogt, og C.F. Gjerdrum, kammerherre (Carl Ferdinand er vel det fullstendige navnet).Jeg får sende Leo en e-post...Til nr. 4: Kan ikke finne nevnte herrer i kilden nevnt i innlegg 6, men den utgaven tok vel bare for seg de grenene som var nødvendige for å få frem Huitfeldt'ene i datiden.Til nr. 5: Jeg burde vel klare å finne Per Hugo Huitfeldt kona Signe og den eldste datteren i 1900-folketellingen, men har ikke lykkes hittil...DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg antar den lenken i (1) ikke var seriøst ment. Leo van der Pas's hjemmeside ville jeg neppe oppført som kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Til nr. 8: Man skal vel være like kritisk til Leo van de Pas' hjemmeside som til andre trykte (og utrykte) kilder. Han lister ihvertfall opp kilden(e) for hver person han har lagt inn i basen (så kan folk vurdere informasjonen utfra dette). Jeg aner en viss kritisk/sarkastisk tone i kommentaren din - kanskje du kan utdype denne?DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Ah, en *svensk* Huitfeldt, ja. Det forklarer hvorfor hans døtre giftet seg i Sverige. Jeg hadde forøvrig kommet til den konklusjonen at familien hadde flyttet fra Frederikshald til Sverige før 1900-tellingen.Til innlegg 8: Det finnes mange unøyaktige og useriøse slektsdatabaser på nettet. Leo van de Pas' database havner i en annen kategori. Han gjør sitt ytterste for å finne gode kilder for hvert ledd, og oppgir de kildene han har for hver person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Dag (9):Det lå ikke annet i kommentaren enn at jeg straks fant feil ogat blant de personene jeg lette opp, ikke fant andre kildereferanser enn i beste fall sekundærkilder selv om primærkilder er tilgjengelig.Nå kan man selvsagt med rette si at feil ikke er til å unngå, også mulig at jeg var heldig/uheldig med min overflatiske lesning. For det burde jeg føyet til, jeg har ikke satt meg inn i databasen, bare 'bladd' litt rundt i den helt tilfeldig. Så kommentaren bygger på det (lille) jeg så.Så kritsk til en hjemmeside som er avskrifter av avskrifter, ja - sarkastisk nei. Vurdering/kritikk av kildene har i alle fall ikke jeg funnet heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Jeg er helt enig i at man ikke skal bruke databaser på nettet som primærkilder - og nå er vel heller ikke van de Pas best på norske forhold. Men i det store og hele er han mye bedre enn andre databaser jeg har sett på nettet.Jeg oppfordrer deg til å sende ham en mail med rettelser av de feilene du fant (og samtidig oppgi kildene). Han pleier å være veldig interessert i å få rettet opp feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.