Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Bjernes

[#28086] Anders Olsen Stupforsmostrand i Rana

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

i 1787 ble det - iflg. Svein Edvardsens Skifter fra Hemnes-Moe 1780/1810 - holdt skifte etter Ole Andersen på 'Stubformoen' i Rana. Ole etterlot seg bl.a. sønnen Anders Olsen - trolig født ca. 1760 - og han er oppgitt å bo på 'Stubforsmostranden' og var gift. Svein Edvardsen viser også til et skifte på 'Stubforsmostrand' i 1809, et skifte etter Kirsten Christensdatter. Hennes ektefelle er oppgitt å være Anders Olsen. Tilsynelatende skulle en tro at overfor nevnte Anders Olsen fremdeles bodde på Stupforsmostranda i 1809 og var gift med Kirsten. Men dersom en kjenner litt til slektsforholdene på Stupforsmoen, vet vi at den Anders som var gift med Kirsten, var farfar til Anders Olsen, f. ca, 1760, og han døde i 1782. Ifølge Mo Gardshistorie ser det ut som om Stranda eller Stupforsmostranda (s. 228) opphørte som husmannsplass etter at en Kristen Andersen, sønn av Anders Olsen, d. 1782, forlot plassen ca. 1787 og bosatte seg i Straumdalen i Hemnes (Jfr. Gård og Slekt i Hemnes s. 592). Men tydeligvis bodde Anders Olsen der i 1787 og Kirsten Christensdatter døde der i 1809. Men hvor bodde Anders Olsen, f. ca. 1760 og hans familie etter 1787. Er familien å finne i FT 1801?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Den eldste Kiersten Christensdt. i RAna LenkeMen hun kan jo ikke være farmor til et barn f. 1760 og leve i 1801. Tror ikke jeg helt skjønner oppsettet ditt.Jeg forstår deg slik:Farfar Anders Olsen (ca.1700-1782) gift med farmor Kiersten Christensdt. (ca. 1705-1809)??.Far Ole Andersen (ca.1730-1787) gift med mor ?.Sønn Anders Olsen (fca. 1760- ?) gift med ???Det finnes 4 mulige Anders Olsen fca. 1760 i Rana i 1801, men det er jo veldig vanskelig å si hvem når man ikke vet navn på kona.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Hei Berit! Skal prøve å være mer presis. Farfar: Anders Olsen (1698-1782), gift med Ingeborg Pedersdatter, d. 1745, var foredrene til Far: Ole Andersen (1733-1787). Kirsten Christensdatter var Anders Olsens tredje kone, og hun døde i 1809. Far: Ole Andersen (1733-1787), gift med Elen Larsdatter (hans 1. kone), hadde sønnen Anders (ca. 1760-), gift med ??. Jeg er helt enig med deg at i og med at navnet på kona er ukjent, kan det være vanskelig. Men kunne en finne noe om giftermål, evt. barndåp m.m., kunne en komme noen skritt lenger. Mvh Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Tar frem dette temaet på nytt! I 'Mo Prestegjeld Gardshistorie' på gården Stupforsmoen, s. 227-28, bodde som før nevnt Anders Olsen, f. 1698, d. 1782. I følge denne boken skal han ha vært gift tre ganger, siste gang med Kirsti Christensdatter fra Raudrapet. Det er ikke nevnt noe om når de skulle ha giftet seg eller noen alder på Kirsti. På gården Raudrapet, s.155, er det nevnt ei 'Kirsti, f. 39 (Stupforsmoen)som vel må være den samme som skal ha vært gift med Anders Olsen. I Digitalarkivets scannede kirkebøker for Hemnes har jeg funnet giftermålet mellom Anders Olsen og Kirsten Christensdatter, Rødrabet, men dette fant sted først 29. oktober 1786, altså fire år etter at Anders, f. 1698, døde. Det er derfor nærliggende å anta at den 'Anders Olsen' som her er nevnt, må være en sønnesønn av Anders Olsen, f. 1698. Denne 'Anders Olsen' er døpt 12. april 1761, noe som bestemt passer bedre med giftermålet i 1786! Noen som vet når han døde? Men hva med Kirsten Christensdatter? Hun skal altså være født i 1739, dvs. var hun ca. 20 år eldre enn Anders! I kirkeboken står det ingenting om at hun kanskje kunne ha vært enke da hun giftet seg, men derimot er hun titulert 'p' eller 'pige'. På den andre siden er det ingen andre 'Kirsten Christensdatter' på Raudrapet i denne aktuelle perioden, så hun er vel den rette! Noen som har synspunkter på dette tilfellet? Hvorfor giftet Anders Olsen seg med en såpass mye aldre kvinne enn ham selv?? Mvh Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Småli

Ja det er riktig at den Anders Olsen som giftet seg med Kirsten Christensdatter er den første Anders' sønnesønn. Han døde i 1811. Hans bestefar, som forøvrig etter hva jeg har funnet ut, levde fra 1704 - 1778, var nok gift 2 ganger og ikke 3. Så får man bare undre seg over hvorfor Anders den 2. giftet seg med en mye eldre kvinne. Mange ekteskap i gamle dager ble jo inngått av nødvendighet og bekvemmelighetshensyn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Hei Arnfinn, takk for kommentarene dine! Du sier at Anders Olsen døde i 1811, har du noen begravelses- eller jordfestelsesdato på ham? Har leitet i de scannede kirkebøkene for Mo i 1811 (og 1812) uten å finne ham der. Mvh Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfinn Småli

Du har rett, jeg har heller ikke funnet opplysning om hans død, så 1811 er bare en gjetning. Jeg bygger dette på at han (som enkemann) ble gift med Rebekka Benjaminsdatter 17.10.1809 og samme Rebekka ble gift 5.1.1812 med Arnt Anderssen, Eiteråstrand. I Rana Bygdebok er det blitt gjort en forveksling her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Takk for opplysningene. Du har nok helt sikkert rett at Anders må ha dødd rundt 1811 da enken Rebekka gift seg på nytt året etter. Men hvem kunne ha trodd at det er den sammen Anders Olsen på Stupmoforsmostranda som giftet seg på nytt i 1809 på Eieråstranda? Men en ser jo at begge forloverne, Peder Hågensen og Gregus Mikkelsen, var fra Stupforsmoen, så av den grunn er det jo svært sannsynlig at det må være den samme Anders her som bodde på Stupforsmoen, selv om, som du sier, at Rana Bygdebok 'surrer' litt. Rebekka døde i 1830 og hennes 2. ektemann, Arnt Andreasen, døde i 1850. Mvh Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.