Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Rustad

[#28097] Hurdal.' Forsunnet'

Recommended Posts

Guest Tor Rustad

Jeg finner Nils Olsen Sand og datteren Laura Nilsd. her som emigranter:LenkeMen hvorfor har jeg ikke klart å finne dem igjen i FT 1865? Har noen tilgang på andre kilder; så som bygdeboka?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Vi reiser til USA på 'slektstur' den 10 mars; skal bl. a. besøke etterkommere av denne Laura.Jeg har uten hell klart å finne ut mer om dem her på Toten.Har noen tilgang til bygdebøkene fra Hurdal; kanskje er det noe mer å finne der?Jeg har jo funnnet far Nils og datter Laura som emigranter; og Nils fant jo hele familien i Vestre Toten i 1865.Men hva skjedde med de andre i familien?Se også 28142

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Beklager; det var jo NINA som fant Nils i FT 1865 på Toten!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

I Hurdalboka bd. II s. 381 står det bitte litte grann om Nils: XIV) 'Sønnen Nils Olsen overtar garden etter faren for 500 spd. i 1850 og gifter seg året etter med Inge Marie Hansdt. Ruud. Barn: Laura Matea, Mina Oline, Berte Maria, Petra Nikoline. Nils Olsen solte Sand til sognepres F. Bruun i 1857 for 1875 spd. og denne slekt eier fredeles gården.'Som du kanskje skjønner så kan man finne familien bakover, men ingen ting om Amerika og barna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Takk skal du ha!Har du lett tilgang til et par slektsledd bakover?Dette er noe jeg selvsagt kan finne ut selv; men det hadde vært moro å ha med litt til etterslekta!Dette er ikke av min slekt; derfor har jeg ikke prioritert det så høyt i en presset tid rett før avreise.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

XIV (14)): Nils Olsen f. 1814. Se forrige innlegg.13) Ola Nilsen Sand 1786-1850. Gift 1814 med Marie Hansdt. Nordstun Ruud f. 1791.12) Nils Børgersen Ømark øvre 1749-1801. Gift med Berte Olsdt. Opperud. Hun 2.gift med Kristen Olsen Langveg.11) Børger Evensen Ømark øvre, ca. 1705-1778. 1.gift Inger Kristensdt. død 1740. 2.gift Anna Katrine Kristoffersdt. Bjerke i Eidsvoll. 3.gift med MAREN JONSDT. Garsjøen. Ved sin død var Børger Hurdals mektigste bond iflg. Romerikes ættehistorielags årbok I s.54.10) Even Gulliksen Ømark øvre, bruker 1694-1729. Gift med enke Inger Børgersdt. (1.g. med Nils og 2 døtre). Skifte etter Inger i 1729. Even var kanskje fra Almli, dersom han var fra Hurdal, for det er bare i Almli en kan finne slike navn som Even og Gullik før 1700.9) Børger Svendsen Ømark øvre, bruker 1614-ca.1689. Gift med NN. Far til Inger Børgersdt. (10)8) Svend Ømark øvre, bruker 1644-1659.Brukere før Svend var III) Arne, br.1610-44. II) Henning 1600. I) Per Ømark 1593, kanskje den første bygselmannen.Kommer tilbake om kort tid med konenes familie, om jeg finner noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Garsjøen Nordgarn: Maren Jonsdt.(11) gm. Børger Evensen. Hennes forfedre:1) Jon Olsen Ømark, bruker av Garsjøn n. 1720-43. Gift med Mari Einersdt. Almli.(se under)2) Ole Østensen Ømark nordre/Ner-Ømark, br.1686-1720. Gift med Mari Hansdt.3) Østen Olsen Ømark N., f.1624, br. 1649-86. Gift med Inger, datter av Søren Findssøn, Fodstad på Toten.4)Ola Rønneberg Ømark N., fra Toten, kanskje bruker fra 1600-ca.1630.Forfedre til Mari Einersdt. Almli.1) Einer Larsen Almlia (Lie), br. 1698-1748. Gift med Anne Isaksdt., død 1717, trolig fra Toten og av finnefolk. Einer gifta seg siden med enka Marte Iversdt. Opperud og fikk 3 barn.2) Lars Larsen Almlia f.1630, br. 1660-98.3) Lars Almelie, den første bruker som er nevnt bygningskattelistene i 1639. Trolig gift med Ingeborg som må være enke i 1651.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Berte Olsdt. Opperud (12) gm. Nils Børgersen Ømark, hennes forfedre:Opperud: 1)Ola Hansen Opperud søstun.Visstnok fra Wåler i Eidsvoll, br. 1744 -85. Gift med Kari Hansdt. Nordstun. De fikk 8 jenter. Berte var nr. 4. Ola var en aggresiv mann og hadde pant i 12 gårder, de fleste i Eidsvoll, da han døde. Skifte 8/1 1779.2) Hans Olsen Opperud nordstun, br. 1730-1743. Gift med Margrete Børgersdt. 1 barn: Kari, se over. Enka giftet seg på nytt med Pål Augustinusen. Sifte etter Margrete Børgersdt. 12/8 1757.3) Børger Torsen Opperud f.1652, br. 1688-1730. Gift med Karen Olsdt.4) Tor Lauritsen Opperud (fra Nannestad?) f.1594, br.1646-88 etter futeregnskapet, men han sier sjøl i 1662 at han kom til Hurdal for 20 år sida. Han var visstnok fra Morud i Bjørsokn og var kanskje bror til Ola Sand, Hurdal, Auden (Offuen) Låveg og Ola Eik i Nannestad.Tor død før 1688.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Engler; dom finns!!Takk skal du ha - nå har jeg en overrsakelse til etterslekta i Statene!Jeg går ut fra at kildene er bygdebøkene?Med hilsen fra Toten;tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Mari Hansdt. Ruud nordstuen (1791) gm. Ole Nilsen. Hennes forfedre:1) Hans Olsen Ruud, Arstun. Født før 1760, br. 1783-1834. Gift med Mari Olsdt. Rognstad. 6 barn. Skifte etter begge i 1834.2) Ola Nikolaisen Lysager gift med Gubjørg Larsdt. Ola fikk halve Nordstun(Ruud) som siden ble kalt Arstun. Her blir det litt vanskelig så jeg tar et lite hopp bakover i tid for å få oversikt.Nordgarn 1718-40: A)Per Larsen, død 1725, gm. Birte Gulbrandsdt. Vestvolden fra Skedsmo. 4 barn, hvorav Gubjørg Persdt. Enka Birte giftet seg opp med Lars Jensen fra Karlseg, Eidsvoll som døde 1738. 2 barn, hvorav Gubjørg Larsdt. f.1728. Enka solgte halve gården (Nordstun) til svigersønnen Nikolai Nikolaisen som var gift med datteren Gubjørg Persdt. I 1753 solgte enka den andre halvparten til svigersønnen Ola Nikolaisen som var gift med den andre datteren Gubjørg Larsdt. Denne delen kalles Arstun. Nikolai og Ola var brødre.Forfedre til Per Larsen, død 1725:1)Lars Hansen Rud f.1645, ble bruker alene i 1680 (før sammen med moren og stefaren). Gift med Marte Persdt. Dorr i Eidsvoll. 3 barn. Skifte etter Lars 19/6 1724.2) Hans Olsen Rønsen Gift med Berte Olsdt. Ømark nedre. Hans brukte Ømark nedre i flere år, (ca.1630-48) før han flyttet til Rønsen i Eidsvoll. Hans ble også kalt Hans Olsen Rud. Berte ble oppgift med Gulbrand Guttormsen Bjerke. Berte var vel antagelig datter av Ola Rønneby fra Toten, kanskje bruker av Rud fra.1600-1630. Denne Ola Rønneby var også far til Østen f.1624 som er nevnt før i et av innleggene mine.3) Ola Rud. Han betaler bygningsskatt for Rud i 1644. Eide 6 lpd.i Vestre Gjøding i 1615.Forfedre til Mari/Maren Olsdt. Rognstad gm. Hans Olsen Rud, Arstun (1), og her kommer jeg vel igjen inn på en av slektene jeg har nevnt før:1) Ola Einersen Almli f. 1715, br. av Øvre-Rognstad, Nordstun fra før 1762-1770. Gm. Kari Gulbrandsdt. Skifte etter Ola 19/2 1771 og Kari i 1782. Ola var sønn av Einer Larsen og Anne Isaksdt. Almlia, og bror til Mari gm. Jon Olsen Garsjøen.2) Gulbrand Larsen Øver-Rognstad, Nordstun f. 1697, br. 1742 til ca. 1760. Gift med Anne Hansdt. Brodshaug som døde 1750.3) Lars Håkensen Øver-Rognstad, Nordstun. Han får halve Øver-Rogstad, br. 1693-47. Gm. Anne Olsdt. 8 barn.4) Håkon Dyresen Øver-Rognstad f.1636, br. 1676-93. Håkon var med og tømra opp kjerka i 1680. Detter tømmermannsarbeid blir rost av fagfolk den dag i dag.5) Dyre Håkensen Øver-Rognstad f.1604 på Gjøding.6) Håken Gjøding vestgardn. Håken, br. 1593-1624. Har en sønn Dyre Håkensen Rogstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Siste kone ut: forfedre til Inge Marie Hansdt. Ruud 1828, gm. Nils Olsen (14); Rud, Søstun fra 1771:1) Hans Larsen Lundby f.1806, br. av Søstun, Rud 1835-74. Han kom fra den gamle Ruds-slekta. Gift 1827 med Pauline (Lina) Jørgensdt. Nedre Ømark, som han dikta den sangen til som står i 'Romerike II'. Barn: Inge Marie, Lars, Karine (gm. Gullik Kristoffersen Elvbakken, kjøpte Lybekk i Nannestad), Johan Petter og Laurits. Søstun ble solgt til yngste sønnen. De andre sønner reist til Amerika.2) Lars Olsen Lundby Søstua, f. 1767 Arstun Rud, br. av Søstua Lundby 1799-ca.1840. Gift med enka Marte Hågensdt. f.1761. Marte hadde vært gift 2 ganger før: 1.gm. Halvor Kristoffersen Lie, br. av Søstua 1782-83. Skifte 14/3 1783. 2.gm. Ola Larsen Knai, skifte 8/8 1797, og som var br. av Søstua 1783-97.3) Ola Nikolaisen Lysager, Rud Arstun og Gubjørg Larsdt. Se et foregående innlegg om deres forfedre.Forfedre til Marte Hågensdt. Lundby Søstun f.1761:1) Haaken Olsen Lundby Søstun f. 1715, br. 1733-81. Gift med Berte Olsdt. Haug. død 1767. Haaken oppgir boet ved skifte 15/4 1782. De satt godt i det mens kona levde, men da Haakon oppga boet var det ingen netto. Han tok kår hos yngste datteren Marte og hennes mann Halvor.2) Ola Olsen Lundby Søstun, br. ca.1700-33. Gift med Anne Olsdt. Almli. Skifte etter Ola 13/4 1733. Enka oppgift med Ola, br. 1733-47, ingen barn.3) Ola Jonsen Lundby Søstun f.1648, br. av Søstun 1668-ca.1700.4)Jon Halstensen Lundby f. 1612, br.1648-68. Både hans far og bestefar hadde bodd på Lundby.5) Halsten Jakobsen Lundby, br.1644-48.6) Jakob Olsen Lundby, br. 1626-1643.7) Ola Lundby står i skattelistene fra 1610 til 1625, men han har brukt garden ei tid før. Forfedre til Berte Olsdt. Haug død 1767 gm. Haaken Olsen Lundby:1) Ola Olsen Haug, br.1711-35. Skifte 14/6 1735. Gift med enka Lisbet Gundersdt. Hun hadde først vært gift med Pål Persen Haug, br.1707-11.Forfedre til Anne Olsdt. Almli gm. Ola Olsen Lundby:1) Ola Larsen Almli, Nordlia, br. 1695-1739. Døde 1739. Gift med Rønnaug Isaksdt., skifte 1726.Rønnaug var søster av Anne som igjen var gift med Einer Larsen Almlia som igjen var bror av Ola Larsen Almli. Altså 2 søstre gift med 2 brødre. Se videre under Einer Larsen Almlia. ________________________Det tror jeg var alt. Alt er skrevet av fra Hurdal bygdebok bd. II av Olav Tveter.Dette er bare en 'kort' avskrift og det kan forekomme feil da jeg ikke har lest igjennom etter jeg har skrevet det, og i bygdebøker kan det også forekomme feil.Men ellers vil jeg si at du bør lese boka for det står utrolig mye om de fleste av disse personene. Noen er ganske fargerike personligheter, og ellers ser det ut til at mange av dem var ganske velstående.Nå behøver du jo ikke kjede deg på en lang reise. Det skulle være nok her å sette seg inn i. Det ville jo vært trist å reise så langt for å møte slekt og ikke ha noe om forfedrene deres.Lykke til og god tur.Mvh. Berit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Tusen takk Berit!Jeg skal servere dette med den usikkerheten du påpeker. Jeg skal på et senere tidspunkt skaffe bøkene og kvalitetssikre opplysningene.Heldigvis har jeg med bra med stoff fra flere av mine egne grener og min kones til slekt på østkysten; Gulfområdet; California;N.Dakota; Minnesota, Iowa og Michigan. Dette blir ingen latmannsferie!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.