Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne Grasto

[#28360] Betydning av 'fer. 11 da Noel' i 1798?

Recommended Posts

Guest Magne Grasto

Jeg viser til tema nr. 28359, men vil her legge ut et bilde for om mulig å korrigere en eventuell feiltolkning.bilete0280.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg vil tolke det som en mandag i romjulen. Feria (fer.) er den latinske betegnelsen på ukedagene som begynner med feria prima (fer. I) = søndag. Mandag blir dermed fer(ia) II. Og Noel er altså det franske ordet for jul.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Er det ingen som har en opplysende kommentar til dette? Det er kanskje for sent...M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Der var jeg akkurat for sent ute gitt...Takk Oddbjørn. Jeg kommer da til at det må være snakk om den 31. desember, første mandag etter julaften. Kan det stemme?M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, det burde stemme - forutsatt selvsagt at julaften også var på en mandag i 1798.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det finnes 'omregningstabeller' flere steder på nettet. Her er en av dem: Lenke Her går det også an å klikke på begreper i hellidagstabellen og få opp ytterligere informasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Jeg har Dage kjørende, men det er ikke alt jeg føler den kan gi meg svar på.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Dage oppgir bare at det er en Mandag, Feria Secunda . 31/12-1798 .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Ja, det ser slik ut. Men da har jeg den riktige datoen. Takk skal du Hans, og dere andre ha for hjelpen.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Jeg tror det skal være 'fer. IIde Noel', altså romertallet 2 = 2. juledag = 26.desember.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Det kunne det vært, men jeg synes da at det står 'da' ikke 'de'.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Det står nok -da, men betydningen blir fortsatt den samme: IIda = secunda. Jeg synes andre juledag er et vel så godt forslag som første mandag etter jul. Hvilke datoer er rett før og rett etter denne innførselen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Datoene før og etter kan nok ikke gi noen pekepinne i og med at nettopp denne innførselen er 'skutt inn'. Den aktuelle innførselen gjelder jo en dåp foretatt i 1798, men er oppført blandt dåpene i året 1799.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Det var synd. Nytt forslag: har du sett etter om denne datobetegnelsen er brukt andre steder i kirkeboka?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Så langt har jeg ikke kommet over den flere steder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Dette ser ut til å vere 'fer(ia) IIda (secunda) Noel', med visse atterhald. Altså 2. juledag. Det er ikkje så mykje i vegen for at 'feria' også kan vise til ein helgedag. Men kor vanleg er det at denne presten brukar romartal for 2? Er dette (evt.) det einaste, eller er det fleire? 'Noel' står ikkje i latin-ordboka, men det franske ordet har latinsk opphav. Er det fleire 'franske tendensar' i boka?Dersom det skulle vere ellevte på latin, undecimus, ville forkortinga verte 11us. Og 11te juledag ville helst verte kalla noko anna, t.d. 4.jan (og det ville vere (nesten) eit år tidlegare).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Det er svært lite med latinske datoer i denne kirkeboken. Romertall er også lite brukt. Imidlertid fant jeg i farten et annet eksempel på tallet 2 i romertall: http://www.dekorasjoner.com/dato.jpgFransk har jeg ikke tidligere kommet over i denne kirkeboken.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Etter å ha sett nærmere på teksten, er jeg tilbøyelig til å være enig med Snildal (innlegg 13) og Ertesvåg (innlegg 17). Det er rimeligst å tolke dateringen som andre juledag. Jeg fikk nemlig etter hvert som jeg fikk tenkt meg om, problemer med ordet/orddelen 'da'. Skulle min første tolkning ha vært korrekt, måtte dette ha vært enten en preposisjon - eller helst en (delings)artikkel. Det ser det ikke ut til å være, særlig ikke slik den er skrevet inn i teksten (med små typer i 'øverste etasje'), så det må nok være en tallordsendelse - m.a.o.: secun-da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Grasto

Takk for rettelsen. Da ser det ut til at vi ender på 2. juledag.M. Grasto

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Javel, kanskje rett det. Ser en på Feria 2da Pasch så er jo det annen påskedag. Enkelt skal det ikke være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morten Svendsen

Ordvekslingen om ”fer IIda Noel” har ledet frem til to forskjellige løsninger: 31. desember og 26. desember (2. juledag). De siste innleggene konkluderer med 2. juledag. Jeg tror at det likevel er den første løsningen som er rett.Som det pekes på i innlegg (2) er ”feria secunda” en betegnelse på mandag.I innlegg (21) nevnes 2. påskedag. ”Feria secunda Pasch.” er ”mandag etter Påskedag”, som i praksis blir det samme som 2. påskedag siden dagene i påsken alltid kommer på samme ukedager.Dagene i julen kommer derimot ikke på samme ukedager hvert år. Søndagen i romjulen kalles i kirkeåret ”Søndag etter jul” (eller eldre: ”Søndag efter Juledag”). I denne forbindelsen må ”feria secunda” bli dagen etter dette, dvs ”mandag etter juledag”.I 1798 var juledag en tirsdag, ”søndag etter juledag” var søndag 30. desember, og ”feria secunda” følgelig 31. desember.Et spørsmål er det selvsagt hvorfor presten brukte det franske ordet ”Noel”, og ikke f.eks. tilsvarende latinsk uttrykk når han først var i gang med en latinsk datoangivelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

At feria secunda Noel skulle bli til mandag etter søndag i romjula høres unektelig noe merkelig ut, særlig når det vitterlig står andre juledag.Betydningen kan kanskje sjekkes i kirkeboka,- er det 2. juledag, kan det være flere innførsler etter denne, men er det 31. desember blir dette siste tidsangivelsen dette året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Arild må nok lese innlegg 14...Men elles finn eg også det skulle vere nokså merkeleg om dette var 31.des. Først 2. påskedag: Dersom det stend 'feria 2da Pascha' så tyder dette 2. påskedag, ikkje måndag i/etter påske. I ei kyrkjeleg tidfesting ville det at det var 2. påskedag vere mykje viktigare enn at det var ein måndag. 'måndag etter påske' ville for det første vere ei veke seinare (2. påskedag er framleis ein del av påska), for det andre ville det måtte vere med ein 'post' (=etter). At 2.påskedag er ein måndag, held ikkje som noko argument for at innførsla her skulle vere 'måndag etter jul'.Dinest: I jula 1798 var det faste gudstenestedagar (24.?), 25., 26., 30. des og 1.jan. (1. og 2. juledag, sundag, nyårsdag). Det er lite truleg -- men kunne likevel tenkjast -- at dei tok ei ekstra teneste på måndag 31.des mellom sundag e.jul og nyårsdag (tysdag), men då ville det heite nettopp det: '(måndag) 31. des' eller 'måndag etter sundag etter jul' eller (men lite truleg) 'måndag før nyttårsdag/Jesu omskjeringsdag'. Eg har ikkje sett ordet 'nyttårsaftan' så tidleg, men i so var, kunne det også vore nytta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Feria Joh: Evang.:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.