Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#28685] Dødsmelding Bergen 1906 og FT Bergen 1912 m.m.

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Anna (Martine) Halvorsen, fødd 1831, enkje etter Anders Halvorsen, døydde i Bergen 16.9.1906. Er det råd å få greie på kven som var ervingane hennar?Anna Marie Halvorsen, dotter av Anna (Martine), var fødd i Bergen 8.7.1867 og var i 1912 ugift fabrikkarbeidar busett i Langeveien 7 i Bergen. Er det mogeleg å følgja lagnaden hennar gjennom adresseregisteret? Elles har databasen over avlidne i Bergen desse alternativi:* Anna Marie Halvorsen, død 16.9.1915* Anna Marie Halvorsen, død 9.5.1922* Anna Marie Halvorsen, død 7.7.1944* Anna Marie Halvorsen, død 19.5.1949Eg er svært interessert i å få greie på ervingane etter den ''riktige'' Anna Marie Halvorsen.Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anna Halvorsen var kjentmanns enke da hun døde i Bergen 16. september 1906. Hun hadde intet etterlatt, og følgelig brydde ikke skifteretten seg med å skaffe rede på listen over arvinger.Anna Marie Halvorsen, død 19.5.1949, var født 8. juli 1867. Hun bodde i Store Parkvei 9, var forhenværende arbeiderske, ugift, og 'Arveforholdet ukjent'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Yngve for hurtig og godt svar. Diverre har ikkje alltid kjeldene dei opplysningane som me ønskjer, men so vert utfordringane til oss desto større!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.