Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Askerøi

[#28708] Adelsmannen Ove Kragh på Bråte i Trøgstad (ca 1610-1676). Hvem var det???

Recommended Posts

Guest Tom Askerøi

I boken 'Slekten Botner i Høland' av Odd Ottesen nevnes 'adelsmannen Ove Kragh på Bråte i Trøgstad (ca 1610-1676)'.Dette er meg et nytt bekjentskap. Er det noen som kjenner til mannen og slekta hans - evt kan henvise til litteratur om mannen/slekta?På forhånd 1000 takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Hjertlig! Skal studere det i ro og mak...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Se Odd Ottesens artikkel i NST om slekten Flor, og her er noen videre punkter omkring denne person, som kan se ut til å ha 'satt sitt hus overstyr': Gefrieder i Akershus Slottskompani 1627, sersjant i samme 18.07.1628. Refset av Biskop Niels Glostrup etter hans visitas i Trøgstad februar 1634, for sitt 'samboerskap', og for ikke i tilstrekkelig grad å adlyde sin far. Han søkte om å få overta gården Hersetter i Trøgstad etter sin far i april 1640, og fikk tilsagn 30 oktober samme år. Lånte 27.12.1641 på Bahus festning 10 'Rigsdaler Courant' av Daniel Knudsen Bildt til Morlandgård, gjeldsbrevet for dette er bevart på Riksarkivet. Sersjant ved Bahusiske kompani fra 04.01.1642 til 14.09.1645, var stasjonert ved Ørje Bro som kaptein i 1644. Fikk 190 Riksdaler i lønn som 'Kaptein' i perioden 12.09.1644- 01.03.1645, og videre lønn til 19.09.1645. ('Alfabet', litera L, Landvagten)(ved 'Landvakten' 01.01.1645 til 14.09.1645 sammen med blandt andre Peder Olsen Normand , og har dermed trolig vært innblndet i Hannibalsfeidens trefninger over svenkegrensen. Siden lønnet som kaptein ved det Akershusiske infanteriregiment til 01.12.1649. Oppholdt seg 22.03.1643 i Christiania, hvor han signerte 'Ove Kragh' og skrev et klagebrev til Hannibal Sehested om forrige års anliggender på Bahus festning, hvor han tjente under Daniel Bildt i Capitain Christians compani. Stasjonert 20.04.1644 ved Ørje Bro. I brev datert Akershus festning 16.07.1646 omtales han som svoger av Peder Mogensen (Handingsmann). Han skattet som bruker av Myrvold i Trøgstad i 1647. Omtalt blandt adelen i 1652. Han underskrev 07.08.1661 'Suverenitetsakten for Norge'. Anklaget 6.11.1663 for 2 leiermål med Bodil Olsdatter på Bråte, som hadde tatt beslag noen av hans eiendeler. Stevnet for 100 riksdalers gjeld 08.01.1669 av fru Inger Rytter, enke til generalmajor Georg Reichwein, på skjøte datert 1663. Gården Bråte ble solgt i 1672. I en rettsak av 1675 angående manglende skattebetalinger for 1672, 1673 og 1674, sies at han er syk, og ikke kan møte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Nok en gang: 1000 takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Jeg var på Deichmann igår og sjekket ut Danmarks Adels Aarbog årgang 1899, hvor to slekter Krag er utredet, hvorav den ene var den jeg søkte.Men der står 'min' Ove såvidt jeg kunne se som sønn av Erik, sønn av Niels, sønn av Erik osv. Men i lenken (over) til Per Nermos internett side står at Ove er sønn av Niels Eriksøn Krag.Jeg hadde planlagt å ta et par raske fotokopier og skrive av i ro og mak hjemme. Men siden boken var så gammel OG holdt på å falle fra hverandre, fikk jeg ikke lov til å legge den på kopimaskinen. Altså måtte jeg skrive av i rasende fart.Så er det Per eller Danmarks Adels Aarbog som har rett - eller er det jeg som har skrevet av feil i farten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

NSF har også boka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Faren er nok den Niels Eriksen Kragh som nevnes i Kjellingborg i Jylland i 1606. Videre i Oslo Lagtingprotokoll nr. VI 01.02.1614 som fogd i Heggen og Frøland. Han nevnes fra før 1617 som lagmann i Fredrikstad i bl.a. Norske Riksregistranter, denne stilling ser han ut til å ha behold frem til 1633 hvoretter han trakk seg tilbake til sin gård Herseter i Trøgstad grunnet alderdom. NRR VI s 511 nevner at han skal få det første ledige Kannikdømmet i Oslo. 18.10.1634 skrives til Krag at at kannikdømme i Bergen etter Doctor Otto Sperling er ledig, men at han må bo og resedere ved Domkirken der sammesteds. Krag svarer til Christopher Urne 18.10.1634 at han avstår grunnet alderdom og skrøpelighet. Samme brev anbefaler at Niels Lauritzen toller og Borgermester i Fredrikstad overtar lagmannsembedet. Kannikdømmet i Bergen ble overført fra sl. Niels Krag 02.03.1636. Sønnen Ove Krag søkte kort tid senere om å få overta gården Hersetter.Mht gården Hersetter skal Niels Kragh ha overtatt gården etter at bonden der hadde slått ham i hodet med en ølkanne etter en disputt. Dette ser ut til å gå tilbake til en Oluf Amundsen som levde på Hersetter i 1613. I en sak datert 08.03.1608 fremgår at Hafslund var denne Oluf Amundsen sin rette Odel. Denne Oluf stevnet denne dato, med sin hustru Beritte, Inger Jørgensdatter sal. Oluf Kalips for et makeskifte som ikke ble gjennomført angående sine parter i Hafslund og Sarp fosser mot Kalsøen. Første stevning i denne sak ser ut til å være signert Akershus 22.08.1606. Samme Oluf Amundsen, sønn av Amund Baardsen, nevnes 19.10.1613 å ha kommet med trussler og ha sloss mot velb. Niels Kragh under et stevne på Mustorp (Fredrikstad og Oslo Lagdømme Tingbøker).Niels Kraghs ektefelle Abel Blik Andersdatter er innført som begravet fra Myrvold i Trøgstad 02.11.1645 i Trøgstads første kirkebok.Det nevnes også en Niels Krag til Agerskrog fra 1599 og utover, bl.a. i NRR og NHD, men formodentlig er dette en annen person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Jaha, så har jeg vært på Deichmann for å dobbeltsjekke min avskrift. Men der var det ingen DAA 1899 lenger - den var sendt til innbinding (fordi den, som jeg nevnte, var i så dårlig stand). Det vil ta tid før den kommer tilbake, fikk jeg vite.Ja-ja jeg får prøve å finne en tirsdag eller torsdag jeg kan få besøkt Ullevålsveien 1 (NSF) da. Men det var da som...Forøvrig 1000 takk til Petter. Men igjen: Problemet er at iflg min avskrift het han som skrev seg til Beg, Kjellingbjerg i 1606 altså ERIK Krag (g. m. Abel Blik Andersdatter),sønn av NIELS Krag til Agerkrog (Ø. Horne H) mon den Ridesmaasvend som 1532 fikk brev paa Ølandgaard osv. (g. m. Else Stampe Mogensdatter),sønn av ERIK Krag (g.m. Karen Kalf Thygesdatter),sønn av NIELS Krag til Sondervang (g. m. Bodil Kid eller Helle Knob),sønn av ERIK Krag (g. m. Dorte Vestenie eller Bodil Kid)sønn av THOMAS Krag, sønn av NIELS Krag, sønn av Svend Krag (neppe den S.K. som 1326 kjøpte gods på Laaland...)Som altså er Erik/Niels i omvendt rekkefølge av Per Nermo og forsåvidt også Odd Ottesen... Jeg har skrevet av feil før, men konsekvent gjennom generasjoner?(Jeg har også gjennomgått rettelsene/tilføyelsene i årgangene 1901, 1906, 1911, 1915, 1923, 1939, 1944, 1953 og 1955 - uten at det løste problemet.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Ser at jeg ikke har notert kildereferanse til 1606 opplysningen vedr. Niels Eriksen Kragh, og beklager derfor om dette er feil og skaper forvirring. Uansett, søster av Ove Kragh bør være den Anne Nielsdatter Kragh som var gift ca. 1625 med Torben eller Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl, og før 16.07.1646 med Peder Mogensen Handingsmann. I følge likpreken til sønn fra siste ekteskap, Enevold Torbjørnsen Skaktavl, som er gjengitt på hjemmesidene til Tore Vigerust, skrev Anne seg 'til Aaliestrig'(?). Samme likpreken antyder forøvrig at Anne, og dermed også Ove Kragh, var barn av NIELS Kragh. Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl skattet i 1646 av gården Myrvold i Trøgstad sammen med Hr. Anders Christensen Krog i Aremark. Enevold Skaktavl tinglyste gården for salg 30.10.1671. Mht. Ove Kragh sin mystiske samboer Magnhild, er det nærliggende å lure på om hun kan ha hatt tilknytning til Skaktavl slekten (som skattet av Myrvold alt på 1590 tallet), da navnet var tilsynelatende brukt en del i Stange og Hedmark traktene, i motsetning til hva som ser ut til å være tilfelle rundt Trøgstad distriktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ang. Kraghs '...mystiske samboer Magnhild' (10): Het ikke hun Magnhild Cypriansdatter, sønnedatter av Augustinus Frantzen Flor? Dette mener jeg å ha fra Odd Ottesens artikkel (se 4). Men heftet ligger i en eller annen eske formedelst store interiørmessige omkalfatreringer.Et lite spørsmål om Herseter (selv om det ligger litt på siden av hovedtemaet):Finnes det en 'Trøgstad-bok' der jeg kan finne ut mer om folk som bodde der gjennomtidene? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det skal selvsagt være 'gjennom tidene' i siste linje. Mvh Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Til Petter:DAA har også at Ove hadde en søster Anne som var gift med de nevnte personer.Til Torgeir:En 'Trøgstad-bok' er jeg redd for vi bare må fortsette å drømme om - jeg har i hvert fall aldri sett noen. På den annen side var tydeligvis Østlandet en eneste stor 'røre' (en generasjon i Eidsberg, neste i Skiptvet, neste i Spydeberg, så en svipp bortom Enebakk', defra til Fet eller Høland osv i det uendelige.Det gir på den annen side adgang til mye kunnskap om 'bygdebok-løse' kommuner fra de bygdebøkene som finnes. Jeg har mange ganger tenkt på å prøve å sette igang en dugnad for en database over 'de som flyttet på seg' (innen Østlandet)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Torgeir, slik jeg forstår Odd Ottesens artikkel, kan denne Magnild ha vært en Cypriansdatter, bl.a.fordi hennes datter Mariken Ovesdatter døper et barn med dette navn 08.05.1559. Men det ser ut til å være et annet navn i etterslekten, som heller ikke kan uten videre knytes til Krag eller Blik slektene, nemlig Siver. Artikkelen nevner 5 barn av Ove Kragh og Magnild. Et sjette barn kan være den Siifuer Krag som ser ut til å være innrullert i militærruller 1665 på legd for Baard Øyestad og for Skibsrud i Capitain Nicolaus Abraham von Møstichens Trøgstadske Compagnie, innført som å ha tjenestegjort siden 1660. Jeg har denne person som gift 7 søndag etter Trin. 1656 med Guri Knudsdatter, og begravet fra Baastadeie tidlig i 1683 som 58 år gammel.Jeg har notert at Ove Krag i 1663 delte ut 162 ½ Riksdaler til hver av sine barn, og dette tall går vel bedre opp i 6 enn i 5 søsken, i det minste hvis brorparter ikke er det doble av søsterparter. Enevold Ovesen gift med Gunhild Andersdatter Braate ser også ut til å kunne hatt en sønn Siver Enevoldsen som var fadder i Trøgstad 1707. Abel Ovesdatter ser også ut til å ha kunne hatt en sønn med Gulbrand Stephansen Fuglli, ved navn Siver Gulbrandsen, som er innført i militærrullene for 1697 på Fuggli som 20 år gammel og født på gården som ”bondens sønn”, men dette kan evt. være sammenblanding med Sjøfar Guldbrandsen, født av samme foreldre i samme tidsperiode.Om disse notater er riktige, er det sansynlig at det kan ha vært en Siver i Magnilds slektskrets, eventuellt i tillegg til en Cyprian.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Petter: Jeg tolker dette (14) dithen at det foreløpig ikke er introdusert noe alternativ til Cyprian som far til Magnhild, men at vi får holde øynene åpne for Siver (Sjur/Syver?).Ang. Skaktavl (10): Var Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl sønn av Mester Torbjørn Olufsen Skaktavl?Ang. Herseter: Under garden Torviknes skriver Nils Tore Leivdal (Gjemnesboka/I s. 309) at bruker og eier i åra 1803-1811 var en herre ved navn Jakob Zackarias von Hersetter (1738-1818) gift med Else Marie Coldevin. Jakob var 'godseigarson f.... i Sør-Norge,' og var pensjonert sjef for Gagnatske kompani.Dette er jo nokså lenge etter at Kragh'ene regjerte på Herseter, men kan kaptein von Hersetter muligens ha noen forbindelse med samme Herseter? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Til innlegg 14 – og ikke for å være pirkete: Det var vel en skrivefeil på minus 100 år som gjør at Mariken Ovesdatter sønn, Cyprian har fått dåpsdato til 08.05.1559 ? 1659 skulle passe bedre.Det er vel ikke kun navnebruken som er eneste indisium på at Magnhild bør ha vært ei Cyprians-datter (Flor-slekt) ? NST-artikkelen om Flor fra Firenze (38-2001) til Ottesen som det henvises til, (i innlegg 4 og11) sier så vidt jeg husker mer om dette. …. –Men hvordan ble egentlig forholdet mellom Ove og Magnhild. –Det ble vel inngått ekteskap ??(På Hamar folkebibliotek er NST 2000-2003 sendt inn til innbinding, så dette går på husken)En bitte-liten interessant detalj i innlegg 10 (Petter): Ove Kraghs svoger, Torbjørn Torbjørnsen (Skaktavl) skattet av gården Myrvold i Trøgstad sammen med Hr. Anders Christensen Krog i Aremark.Denne Hr. Anders må, så vidt jeg forstår være identisk med sognepresten i Aremark. Men så sent som begynnelsen på 1990-tallet visste man ingen ting om opphavet hans. (Artikkel i NST om Aremarks prestehistorie).Petter, - vet du noe mer ??. Hr. Anders brukte visst nok ikke Krog-navnet selv, men navnet ble påført etter at han døde.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Hole

Iver (16)Bastian Svendsen :' Christiania Stifts Præstehistorie 2 del 1 bind : Hr Anders Christensen Krog fra Tunsberg,aflagde Eed som Sognepræst her den 9 Juni 1629 og døde i Begyndelsen af Aaret 1671,altsaa efter en Tjeneste af 42 Aar.Om han var født i Tunsberg ?På samme tid var Niels Christensen Krog Sogneprest til Berg ved Halden. Hr. Niels levde til han ble nesten 100 år og døde i 1665. - Denne Hr.Niels var sønn av Christen Krog,Lector Theologiæ i Oslo og Canoni cus Capituli ved domkirken.Om Hr.Anders og Hr.Niels søsken ?Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Fint, - Rita. Jeg hadde bare slått meg til ro med at kunnskap om hans opphav var vanskelig å fastslå, men der tok jeg feil.Men nå må vi ikke stjele temaet !IM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Askerøi

Takk for siste bemerkning...Men U-takk til Tore H Vigerust for opplysningen om at Norsk Slektshistorisk Forening har Danmarks Adels Aarbog årgang 1899. Det har de IKKE !! (I hvert fall ikke på biblioteket...).Nå fant jeg noe som som het (noe slikt som) 'Stamtavler for den danske adel' med særtykk fra DAA - og Krag-ene skulle stå i bind V. Men selvfølgelig var bind V et av de utgavene de IKKE hadde...Så jeg er like langt, dessverre...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Torgeir (15): Du har rett i at jeg ikke hevder at Magnild var datter av en Siver/ Syver/ Sjur. Det er mulig at tingbøkene for 1663 kan avsløre om det var 5 eller fler søsken som mottok pengegaver av Ove Kragh og Magnild dette året, men det er kanskje et større projekt å finne ut av dette, så lenge Riksarkivet fortsatt er under ombygning. Angående Skaktavl, skal nok nevnte Torbjørn Torbjørnsen være sønnesønn av Mester Torbjørn Olsen Skaktavl, sogneprest på Toten. Sistnevntes sønn Christen Torbjørnsen Skaktavl ser forøvrig ut til å være innført i bygningskatten for 1593 som 'ærlig og velbyrdige mand' og eier av Myrvold og Myklebye i Trøgstad. Burde forøvrig ikke din nevnte ”von Herseter” være å finne i Ovenstad?Iver (16): Som Odd Ottesen nevner i artikkelen ser det aldri ut til å blitt inngått ekteskap mellom Ove Kragh og Magnilid, og hun er innført bl.a. i 1648 og 1652 i kirkeboken for offentlig skrifte i denne forbindelse. Samtidig fremgår av sogneprest Niels Lauritzen Muus sine regnskapsinnførsler i samme kirkebok at han underlig nok gjentatte ganger lånte penger til Ove Kragh i samme periode, så noen dypere uvennskap kan det neppe ha vært mellom dem, tilsynelatende tvert imot.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Torgeir 15:Det ser ut til at en av de første som bar mannsnavnet Cyprian i Norge nettopp var Cyprian Augustiniusen Flor. Lenke Navnet fikk relativt hurtig en rekke skriftlige varianter (Siprian, Zyphrian etc…) først og fremst gjennom de mange etterkommere av denne første Cyprian.Rent fonetisk er det meget mulig at også Siver kan ha vært en slik variant. (Cyprian var på dette tidspunktet et enestående navn, - i motsetning til 150 år seinere)Rett nok har varianter av navnet Syver (Siver, Sjur, Seyfer) en annen og tidligere opprinnelse i Norge, men her har man faktisk en parallell i varianter av mannsnavnet Søren (Søfren, Seifert, Sivert) som også har sin egen opprinnelse.Varianter, skrivemåter, utalemåter etc…i navnutvikling er ofte innfløkte greier, og utviklingslinjer for ett navn kan gjerne tangere en utviklingslinje for et helt annet navn, og smelte sammen.Det kan jo tenkes at det er ett fett hvorvidt det var Cyprian eller Siver som var Magnhilds far.IM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Iver (21): Ihvertfall er det ett fett hvis det er samme mannen. I motsatt fall tviler jeg på om alle vil være enig med deg... Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Iver: At Cyprian skulle være samme navn som Siver i denne sammenheng er særdeles usansynlig, da navnene ble benyttet i klart adskilte former i dette område og tidsperiode, også innenfor samme søskenflokk. Cyprian Sivertsen Nøkleby 1659-1742 som mevnes i Odd Ottesens artikkel som sønn av Mariken Ovesdatter Krag og Siver Persen Nøkleby burde være klart nok eksempel på dette, eller har jeg misforstått dine argumenter? Det samme gjelder for Siver Cypriansen Riiser ca.1665-1746 som levde i Høland.Abel Ovesdatter sin tidligere nevnte sønn ”Siver” er bekreftet innført som døpt 22.04.1677, på hva som må være en plass under Fuglli, og ”Abell Krag” introduseres 3 søndager senere. Barnerekken til Abel Ovesdatter Kragh og Guldbrand Steffensen Fuglli ser dermed ut til å være (minst): Steffen (ca.1672), Valborg (1674), Siver (1677), Guri (1678), Niels (ca.1680), Anna (1680), Rebekka (1683), Maren (ca.1685), Guldbrand (1686), Valborg (1689), Margrete (1692). Sjøfar Guldbrandsen som giftet seg 1706 med Guro Nielsdatter Grimsrud er trolig enten en annen bror, eller identisk med foregående Siver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Her er et forsøk på noen bruddstykker av sokneprest Niels Lauritzen Muus sine regnskapsinnførsler Trøgstad KB 1 vedr Ove Kragh:Anno 1652 den 26 Junii Bekom Welbyrd. Offue Kragh af mig 4 Rigsdaler .......... af Penge 4 Rigsd . I 1655 Bekom af W. Offue Kragh- 1 .............. 1661 den 21 Julii Bekom Offue Kragh af mig ............ for 5 R. Samme Aar den 26 Juli bekom I et Bygs. For 2 ..... 1662 Den 6 Junii lånte Jegh Offue Krag penge ...........5 Rigsd. ...... giver(?) migh skyldigt pro absolutione publice for sin søn ok datter, Iliigemaade indgang (?) for datteren 2 D. Iliigemaade for begrafuelsen for hans Dreng Jørgen Bentzen 1 D. Beloffuede mig pr. Sl. Magnild Begraffuelses penge 4 Rd. Bleffv mig skyldigt 18 Rdl. Her ser det ut som Kragh har stått i gjeld til sogneprest Muus fra ihvertfall tidlig på 1650 tallet. Sogneprest Niels Lauritzen Muus var iflg. hans egne innførsler i samme kirkebok født i Varberg 25.08.1613 av borgermester der Lauritz Nielsen Muus og Bente Gundesdatter, og har tilsynelatende flere uavklarte forbindelser til Trøgstad området, bl.a. nevnes en Erik på Rugen der som hans halvbror, i tingbøkene for 1669. Han har tydeligvis kommet til Trøgstad i etterkant av Hannibalfeiden rundt 1645, og han giftet seg der 09.08.1646 med Ide Pedersdatter, enke etter forrige sogneprest Anders Evensen. Ove Kragh og Magnild har tilsynelatende døpt 5 eller 6 barn i Trøgstad som levde opp, uten at de var gift. Kanskje var bakgrunnen til det manglende ekteskap så enkel som at han ville risikere å miste sine eventuelle adelsprivilegier om han giftet seg uadelig.Iver (16) og Rita (17): Prest Krog i Aremark eide som sagt parter i Myrvold sammen med Enevold Skaktavl, innenfor samme tidsperiode som Ove Kragh levet på gården med sin Magnild (hun er innført som Magnild Myrvold da hun måtte skrifte offentlig bl.a. i 1652). Anders Christensen benyttet Krog navnet i sin levetid, bl. a. i Lehnskattelistene for 1651-2, og i sin ed ved innsettelse i Aremark i 1626 som 'Andreas Christiernij K.' Sistnevnte dato fra S.H. Finne-Grønn: Geistlig Edsprotokoll Oslo og Hamar Stifter, Kristiania 1918, stemmer tydeligvis dårlig med datoen Rita fant i boken til Bastian Svendsen. I følge kortsamlingen til Norsk Prestehistorie på NSF ble samme Anders Christensen Krog innskrevet Kjøbenhavn Universitet 25.05.1621, etter å ha gått på Oslo Skole, så hvis disse datoene er riktige, blir det ikke mye tid tilbake, for et eventuellt virke i Tønsberg. I så fall øker trolig sjansene for at Hr. Niels Christensen Krog i Berg kan ha vært en bror. Hvis Anders Christensen Krog har erhvervet parter i Myrvold gjennom ekteskap, kan det ha vært gjennom en av følgende: Johanne Skaresdatter var Krog's ektefelle fra før 1620 og frem til kanskje 1645 (ihht nevnte kortsamling, samt NST XXXIII), som formodentlig var søster av Mikkel Skaresen, kirkeverge i Aremark 1620-22. Kanskje også av Karen Skaresdatter som nevnes på Vik i Skjeberg 11.01.1613 i Fredrikstad og Oslo lagdømme tingbøker VI s 22-23, hvor Hans Wiiborigh, borger i Oslo var i sak mot Mogens Wiigh i Skjeberg. Videre nevnes en 'Apolonia Scharisdatter' som Baard Mikkelsen, sogneprest til Rakkestads ektefelle i Norske Herredags- Dombøger 2.r, b.5 s144 for 12 juli 1619. Anders Christensen Krog var senere gift med Ragnhild Arildsdatter Søgaard, som hadde slekt i og rundt Trøgstad området. I 1647 skattematrikkel nevnes ikke Hr. Anders i forbindelse med Myrvold, det betyr formodentlig at han skaffet seg parter her etter dette tidspunkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Vennemoe (innl. 24) Du skriver at Anders _kan_ ha vært bror av sogneprest og prost i Berg, ØF (Fredr.hald), Niels Christensen Krog (1566-1665) f. i Oslo. Er det mulig at denne Niels hadde en bror av samme navn (Niels) som var far til Truls Nielssen Krog som var rector ved Oslo skole i 1627 ? Eller var denne Niels heller sønn av en Christen (Nielssen?) Krog i 'Trulse-slekta', dvs. den Krog- slekta der f.eks. Laurits Nielssen Krog (ca.1512-ca.1617) var sogneprest til Holmedal i Sunnfjord (far til Truls Krog i Bergen) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.