Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørg Brynildsen

[#28714] Kan noen sjekke kirkeboken for Tune / Varteig?

Recommended Posts

Guest Bjørg Brynildsen

Hvor mange barn hadde Bodil og Jul?? Bodil Mathisdatter (1677-1739) var gift med Jul Haugen (1674-1721). De ble nevnt på Haugen under Gryte (Varteig) i begynnelsen av 1700-tallet. Skattemanntallet 1723 viser at Bodil (Bothild) bor på Hougen under Gryte. Hun dyrket 1 shep. Bl.k., 3 qt. Havre, 1 lass høe og hadde 2 creaturer og 2 sauer. Jul døde i juli 1721, 47 år gammel og Bodil giftet seg for 2. gang med Asbjørn Pedersen fra Svinndal. De fortsatte trolig å bo på Hugen, for da hun døde 62 år gammel i 1739, står det i kirkeboken ”Asbiørn Grytes quinde Botil 62 år”.En av sønnene til Bodil og Jul var: Anders Julsen, født ca.1700 Haugen u. Gryte. Han var på på Sagdalen i 1762. Han døde på FuruholmenBodil Mathisdatter hadde trolig en søster som het Anne Mathisdatter. I Kirkeboken for Tune 1758-1781 3/5 har Anne Mathisdatter og Peder Olsen sønnen Truls til dåpen den 16.1.1774. Hans faddere er Sidsel Pedersdatter Konsrød?, Marthe Olsdatter Grytte, Maren Hansdatter Houen, Juel Andersen Saugdalen og Ole Olsen Grytte.Kan noen hjelpe meg med å finne flere barn og gjerne anene til Bodil og Jul?Hilsen Bjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Kirkebøkene Tune og Varteig finnes fra 1720. Det blir vanskelig å finne flere barn til Bodil og Jul i disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kjersti  aamodt

Hei Bjørg Jeg har skrevet av noen notater fra Tune kirkebok.Jul Houen død 1721 47 år Olle Houe ' 1723 Olle Dalens søndre død 1736 60 år Jens Olsen Dalen død 1738 80 år Anders Hauens b. Olle 29/09 1727Anders Julsens barn fra plassen Haugen I Wartei Døpt b. Johanne 1730.i Rakkestad. Faddere Ole Trulsens kvinne,ved Brekke sag og berhe grav, truls Olsen Morthaugen og Mathias Trulsen.Anders Hauens b. Hans døpt 1730 i rakkestadAnders Julsens b. marthe døpt 25/1 1733 ' Hauens b. Haaken ' 30/10 1735 ' ' ' Simen ' 19/3 1736 ' ' Hauens b. Berthe ' 12/10 1738 Anders Hauens b. Simen ' 15/03 1739Olle Grytes b. Simanna ' 1723Ole Houens b. Maren ' 1723 Ole Hauens b. Maria ' mars 1736 olle ' Maria ' 12/7 1737Jul Furuholmens b. Kari døpt 28/02 1751 No 12 ' Anne ' 11/04 '53Jul Furuholmens datter død 1749 no. 25 Jul Andersens barn Peder død 1.mnd 1753Anders Julsens b.simen død 1 år 11/10 1736 ' på Gryte død 1738Anders Houens datter død 9 år 1739Ragnhild Houen død 74 år 1742Husmenn trolovet27/12 1726 gift 1727 Asbiørn Perssen fra Svinndal, bor der g.m Boel Matsdatter/Mathisdatter Houen fra Varthe. Forlovere Nils Biør og Lars Steffensen Haugtrolov 1729 Simen Olsen Ødegården og pigen Berthe Matsdt Forl.Hans og Olle NæsGårdsfolk Trolovet 2/1 1734 Mathis Trulsen og pigen Gunnor Haakensdatter Gryte Forlovere: Peder Bøe og Tosten Dukol.....Gift 1737 23/4 Jul Olsen på Næs g.m enken Anne Olsdatter Houen Forlovere: Olle Næs og Guldbrand Belsby29/09 1750 No 8 Søren Andersen Gryte g.m Inger Andersdatter Forlovere Mathis Grythe og christen Houen.Festefolk gift 27/06 1762 Peder Olsen Furuholmen g.m pigen Anna Mathiasdt. Forlov: Helge Gryte og Ole Hansen Mathis Gryte Anne døpt okt 1737Jeg tror at Boel Mathisdatter kan ha kommet fra Grythe i Varteig og at hun havnet på husmannsplass under Gryte. Eller Morthaugen.Hilsen Kjersti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.