Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ellen Tangen

[#28750] Adopsjon

Recommended Posts

Guest Ellen Tangen

Min far er adoptivbarn, hvor lang tid må det gå før jeg kan få navnet på hans biologiske foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Dersom han er i live, vil han selv kunne få opplysninger ved å henvende seg til det organ (Fylkesmann/Adopsjonskontoret) som stod for adopsjonen. For andre er sperregrensen for adopsjonsopplysninger ('sterk adopsjon') 100 år.Dersom det er snakk om en 'svak' adopsjon (der båndene til biologiske foreldre ikke ble brutt, noe som før 1935 var eneste mulighet, og 1936-1956 en av to muligheter), vil opplysningene lettere kunne finnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Kjenner til en adopsjonssak ca. 1947, der den adopterte kjenner navnet på foreldrene (og har møtt begge), og han ønsker fødselsattest der begge foreldrene blir oppgitt. Ved henvendelse til prestekontoret får han ikke oppgitt de biologiske foreldrene, bare adoptivforeldrene. Selv om faren erkjente farskapet en gang på 1970-tallet, tror den adopterte at faren ikke tok på seg farskapet i 1947, men bare er blitt oppgitt som far av mora. I slike tilfeller gjelder kanskje 100-årsregelen også for den adopterte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Lov om adopsjon er å finne her: http://www.lovdata.no/all/nl-19860228-008.htmlDen adopterte har etter denne loven 'krav på' å få vite hvem som er de biologiske foreldrene:'§ 12. Adoptivforeldre skal så snart som tilrådelig fortelle adoptivbarnet at det er adoptert. Fra barnet er 18 år har det krav på å få opplyst fra departementet hvem de opprinnelige foreldre er.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei,Den adopterte (sterk adopsjon) ønsker ikke å få vite hvem de biologiske foreldrene er. Hva skjer når den adopterte dør? Kan da vedkommendes barn (evt barnebarn) da få vite dette før det er gått 100 år fra adopsjonen?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg har fått referert noen avgjørelser i slike spørsmål, og de har gått ut på at barn/barnebarn må vente til 100-årsfristen er ute.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lindis rokstad

Hei Ellen.Jeg har tidligere jobbet med en sånn sak med resultat. Vil du vite mer send en mail til:lindis@arthills.no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayBritt Widén

Hei Yngve Leste ditt svar om starke og 'svake' adopsjoner. Hvordan kan man få vite sånt, tenker på alle som leter febrilt etter sine sösken. Vennlig hilsen MayBritt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Den norske adopsjonsloven er klar: Den bortadopterte har rett til å få opplysninger, men ingen andre, verken biologiske foreldre eller biologiske søsken, har noen rettigheter i forhold til informasjon om adopsjonen.'Svake' adopsjoner var enerådende fram til 1935, var mulig fram til lovendring i 1957, men ikke seinere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayBritt Widén

Hei igjen Yngve Mener du at om man har eventulle sösken född för 1957 så kan man få vite det? Om det nå skulle vise seg väre en svak adopsjon. Hvordan kan man da undersöke det? MayBritt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellen Tangen

Jeg fant min fars biologiske foreldre i skanna kikebok og skanna fødselsregister. Min far var født i 1919 0g døde i 1991. Ellen Tangen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.