Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kent Williamsson

[#28922] Skifte efter Christoffer Torsteinson Børøy (död på Sveen i Sveio)

Recommended Posts

Gjest Kent Williamsson

Han dog 1631 på Sveen i Sveio eller något senare kanske. Bakkevig säger att en Christopher bodde på Sveen till 1633 och det är nog samme person.Tinget 1654 på Totland nämner att han ska ha haft barn ('Christoffer Tostensens børn') men jag har aldrig sett de nämnas vid namn.Finns det ett skifte där barnen nämns?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Gards- og ættesoge for Sveio, band II, forteller (side 11) om Kristoffer Torsteinson Børøy, Bømlo, 'var brukar frå ikr 1620 til 1631. I 1632-33 er enkja hans brukar. Kristoffer var bror til Alis Torsteinsdtr. Han hadde før butt ei tid på Sande i Leikanger, seinare på Eide i Bømlo. Han var litt uroleg av seg og kvitta seg snart med mesteparten av odelsgodset han arva etter foreldra. Til slutt åtte han berre 18 mrk. smør 1 vett korn i Hovda.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Tack för din information. Bakkevig skriver också 'På Sveen kommer en Christopher som leilending til ca. 1633' så att han dog 1631 är nog rätt och att hans änka fortsatte till 1633. I åren 1614-16 brukade hans systerson Niels Matsen Sveen innan han i 1619 bygslade i Sæbø i Torvastad (Bakkevig).Om det finns ett skiftes dokument eller annat dokument där Kristoffer Torsteinsons barn nämns var kan jag hitta det? Det kanske inte finns något dokument som nämner hans barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Jeg legger inn denne ref. det henger sammen med det andre.Tingmøte Avaldsnes skipsreide, 25 10.1622, Ryfylke 1622-1623 (nr. A 5), sak nr. 27 i tingboka Ryfylke 1622-1623.Der er det et skifte mellom Adelus Torsteinsdatter enken etter avdøde Rasmus Pedersen og hans etterlatte barn og arvinger: Pål, Mette, Helvik og Susanne Rasmusdatter. Adelus fikk en part i Lohenn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

'Sande i Leikanger' ? vilket Sande är det som omtalas här om Christoffer Torsteinsson? Jag kan inte hitta någon plats Sande nämnt i Leikanger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Hei Kent,Jeg vil stille et spørsmålstegn ved om Christoffer døde på Sveen. Det er mulig at han kun drev Sveen, trolig for sin søster Adelus, og at han døde på Eide.I tingbok NR. 3 for Sunnhordland 1651 - 1653, sak 18a kommer det nemlig fram at han døde ca. 1835 - 1837. På skiftet etter hans far Torstein Børøy i 1606, nevnes ikke hans hustru, men hun levde på Eide fra ca. 1605 - 1615. Videre kommer det fram i tingboka at søsteren Malene bodde Voll. Dermed vet vi at Malene Eide g.m. Villum Voll er identisk med hustru Malene fra farens skifte.Fra tingboka: 'Peder Nielsøn paa Loding i Bummellen, haffde med en Slotzsteffning ladet Steffne nogen Proff Anlangendis en Øde plads paa Bremness liggendis bette. Loding kaldet, som thilforne schal haffe ligget vnder En Gaard Wold kaldet, och frembkom først for Retten Rassmus Berie och Proffuit med fuld bogeræed, at det war hanne. wel witterligt at Wolds bosidere haffde settrit i Eidsmarck udj Roelsfiorden, altiid for 30 Aar siden den ene effter den anden, och haffde werit i deris minde derfor, mens hand da haffde giffuet dennem widste hand iche, ellers haffde det werit it Folch som bode paa bode Gaarden, Moderen bode paa Eide och Dateren paa Wolden, och siden Moderen døde hendis Søn, wed naffn Christopher, som Vngefer och 16 Aar siden døde, och hun som Søsteren war hede Malene, huis dater som hede Biritte bode der siden indtil nu for 1 Aar siden, Anlangendis det plads bette. Peder po Bor, Loding kaldit, siger han altiid at haffue werit Woldlaten(?) kaldet, och ligget vnder Wolden indtil bette. Peder Niels Tog det op,Dernest frembkom Jacob Waarland och Proffuit sammeledis med fuld bogeræed, at Woldens besidere haffde Settrit saalenge hand kunde mindes,'Roger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Våge Nordre, sør i Sveio. Sitat fra bygdeboka: I en rettssak i 1687 mellom Svein Reidarson,og Ola Knutsen og Knut Olson Våge,nordre, la Svein i retten eit kjøpebrev skrive på skinn, dagsett Skåre kyrkjebakke 9 sept.1599 fra Brynjulv Gunnarson, Ola Ellingson og Torstein Olson (Børøy) til Helge Jonson Østrem og kona Sissela Eriksdatter på et halvt mannsverk(truleg 3 vetter korn) i Våge nordre som Helge hadde odelsretten til. Sitat slutt. Helge hadde en sønn Nils, hvis datter Ingebjørg Nilsdatter var gift med Svein Reidarson.I 1627 stemnde Rasmus Østrem Karen Endresdatter Økland gift med Bertil Hanson, (hun var født på børøy i Bømlo) for 3 vetter korn i Våge som ho hadde selt til Knut Litlasund og som Rasmus mente hans stebarn hadde rett til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Og her er han nevnt når han selger Kirsten Olafsdatter enke etter Martin Madssen 2 lp. i Børøy.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Kirsten Olafsdatter solgte videre til Ola Eindrideson.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Tack Karin för denna information, det var värdefullt att få veta fakta. Ska man tolka det som att det kan finnas sigill i någon form efter honom (och de andra) på dessa dokument?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

12Ja, det vil nok komme etterhvert. Her har du en lenke til:LenkeHar du noen lenker til relevant tema/slekter du jobber med? Min interesse skyldes blant annet mulige forbindelser til Suldal/Ryfylke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Ifølge Bømlo III, så ble denne presteenken (10) Kirsten Olafsdatter senere gift til Vorland på Bømlo.Simon Steinbø, Sveio I, skriver at Karen og Ivar Endresen som eide i Våge søre var født på Børøy. Disse søskene solgte dette godset til Knut Litlasund og Rasmus Austrheim (Skjold) stevnet søskene i 1608 for dette godset. Arbeider litt med å finne ut om det er en kopling mellom Børøy, Austrheim (Tveit og Mjølhusætta m.m) og Litlasund. Lenke til Karen Endresdatter LenkeMvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei igjenHer har vi faren Torstein Olafson Børøy sitt arveskifte. Torstein har en sønn, en sønnesønn og 4 døtre. Det betyr at Christoffer har en sønn. Torstein Olafson eide i Børøy, Fylkesnes, Nese og Søvold. Kanskje noen kan foreta transkripsjon av vedlagt diplom:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Hej ja jag såg också detta skifte vilket är intressant. Sonsonen som nämns är väl Oluff Endresson Böröy han och Christoffer Torsteinsson ärver lika mycket. Christoffer Torsteinsson hade också barn (n. tingsboken) men vilka de var vet jag inte.Jag vet inte om Torsten Olufsson Böröy hade någon länk till Ryfylke men det är väl inte omöjligt. Är det isåfall han som omnämns i DN 661, 1570-06-22 tillsammans med bla. Jon Gautesen til Sveen? Tre år senare 1573-12-05 är Jon Gautesen vittne på Böröy då Torsten Olufsson köper Grutle (se även Roger Fossums hemsida).Det talas om att Torsten Olufssen troligen hörde till någon lågadelssläkt men ingen har lyckats finna ut vilken släkt det skulle vara. Kanske ett sigill skulle kunna lösa det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Ja, Rasmus Peterson gift Adelus Torsteinsdatter omtaler i 1619 Olaf Eindrideson som hennes brorsønn:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Her er noen notater ang. lensmannen Torstein Olson Børøy:Lensmann i Fyen (Fyno?) skipreide. Eide noe gods i Børøy, Grutle og Nordtun, Bømlo, Hordaland. Mulig adelsætt. Han var født i Børøy, Moster, Bømlo, Hordaland, Norge. Han ble gift med NN Lauritsdatter. Torstein Olsson døde i 1606 i Børøy, Moster, Bømlo, Hordaland, Norge. Han ble gravlagt i 1606 på Moster kirke, Bømlo, Hordaland, Norge. Den 21 juli 1606 ble det holdt skifte etter Torstein Olsson mellom hans sønn, sønnesønn og 4 døtre. Datteren Adelin Adelus får arv i gårdene Søruold, Nes, Folskisness, Hoffda og Grutle og en liten skogteig m.m. Sønnen som levde ved skiftet den 21. juli 1606 må ha vært Kristoffer Torsteinson, da sønnen Endre Torsteinson Børøy døde i februar 1606.Torstein Olsen, f. ca.1530 i Børøy, Bømlo, d. 1606. Gnr.2 Børøy. Bruker nr.4. Det er grunn til å tro at Torstein stammet fra en av adelsslektene på Vestlandet. At datteren, Adelus, ble inngift i den lavadelige Sleeætta, tyder på det. Torstein var lensmann i Føyen skipreite omkring 1563-1591. I 1553 kjøpte Torstein en part i Børøy, trolig 1 1/2 l. smør, fjerdeparten av gården, trolig tok han da over gården. Han var gift da og barna er trolig født i årene utover. Samtidig kjøpte han en part i Nordtun, og i 1573 kjøpte han Grutle. Ved denne handelen skrev Jon Gautesen til Sveen, svigerfar til Adelus Torsteinsdatter under som vitne. Parten i Nordtun hadde han solgt før han døde. Det ble holdt skifte over odelsgodset etter Torstein 21. Juli 1606. Utenom gården Børøy og Grutle eide boet 1/2 l. smør 1/2 hud i nera Nese, 1 l. smør 1 hud i Sjøvoll, 8 mrk. smør i Fylkesnes og en liten skogteig '-Som Jiche kunde wdi Synderlighed Skifftis wden den einne løser den Anden wdtt. Anm. Berit: Jeg har brukt bygdebøkene for Bømlo som kilder for å føre slekten tilbake til Torstein. Det blir noe usikkert skal en gå lenger tilbake, men det eksisterer et diplom fra Børøy, datert 22 mars 1466 om Ølvesøyane, der en Ivar Neridsson gir boked på at Torkel Halvdanssen har vært i Børøy all sin dag. Han må være barnefødt der og er trolig bruker. Neste gang brukere er nevnt er i 1519. Det er 'Olaf på Berøn' og 'Halvard ibidem' De svarte da begge 2 mark i skatt. Disse kan være brødre eller far og sønn, og familie til Torstein. Han giftet seg med N.N Lauritsdatter, også kjent som Larsdatter.Barn: i Endre Torsteinsen, f. ca.1555 i Børøy, Bømlo. Han giftet seg med NN Pedersdatter. ii Kristoffer Torsteinsen, f. ca.1556 i Børøy, Bømlo. Kristoffer var gift og bodde en tid på Sande i Leikanger i Sogn. Senere på Eide på Bømlo. iii Malene Torsteinsdatter, f. ca.1557 i Børøy, Bømlo. Malene var gift før 1606. Hun er kalt 'høstrue' og må være adelig gift. iv Inger Torsteinsdatter, f. ca.1558 i Børøy, Bømlo. v Brita Torsteinsdatter, f. ca.1559 i Børøy, Bømlo. vi Adelus Torsteinsdatter, også kjent som Alis, f. ca.1560 i Børøy, Bømlo, Hordaland. Hun giftet seg med (1) Mats Jonsen, f. ca.1550 i Sveen, Sveio, Hordaland. Hun giftet seg med (2) presten Rasmus Pedersen, f. ca.1550 i Rogaland, Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Til (19). Hvor har du opplysningen om at Endre Torsteinson Børøy døde i februar 1606. ???Dessuten må Torstein Olson Børøy være død før 1606. Enka hans nevnes på Eide i 1605.Mvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Det finnes ikke sikker dato for Torstein's død, så 'før' 1606 er kansje bedre enn 'i' 1606, selv om han ble gravlagt i 1606. Sønnen Endre var død før skiftet sommeren 1606, men det finnes ikke dokumentasjon på tidspunktet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Greit nok, selv om jeg aldri har sett at han ble gravlagt i 1606. Her følger min teori på hvorfor han må være død i 1605 eller før.Ifølge Bømlo bygdebok III, nevnes enken f.o.m. 1605. Jeg forstår det slik at det er samme enke som nevnes t.o.m. 1614 (Se sitat bygdebok under). Christopher Sveen og Christopher Eide er samme person (se utdrag fra jordeboken 1624 under) og det kommer frem at det er Christopher’s mor som er enken i tingbok III for Sunnhordland, se under. Her finner vi i såfall også ”Høstru Madelen Tostensdotter” fra skiftet etter Torstein Olson Børøy i 1606.Fra BB III, side 376:”Orm var leilending på Eide i 1519. Seinare er Halvard nemnd, frå 1563 til 1598. I 1567 var «Pouell po Eede» og selde eit naut til Bergenhus slott. Frå 1605 —10 er «Encken Eye» skriven som leilending på garden. Gunder Eye er i 1611 med og rustar ut ein soldat til Svinesund. I 1612 er det Kristoffer Eide som er med og rustar ut soldat. Kristoffer og ekkja er leilendingar i 1614; i 1624 er berre Kristoffer nemnd på Eide. Far hans var Torstein Olsen på Bærøy; i 1613 selde Kristoffer Torsteinsen ein part odelsjord han hadde arva i Bærøy; men i 1624— 26 åtte Kristoffer Eide framleis odelsjord i Flatnes, Rimbareid, Bærøy og Grutle.Då Kristoffer døydde, vart garden delt i eit austre og eit vestre bruk, kvart på ¾ 1 ¾ h; skiftelinja gjekk frå skardet mellom Eidesfjellet og Stølabrotet, ned langs austre kanten av Eideshogjen og vidare ned til Eidesdalen. Etter koppskatt-manntalet 1645 budde på Eide ekkja med dreng og tenestejente, og Peder Nielsen; her var då og ein husmann, Torgier med kone. I 1646 svarar ekkja skatt åleine, men året etter er her to leilendingar: ekkja og Omund Larsen. Tingboka 1654 segjer om ekkja Steenvor Eide: «forarmet, formaar ikke at udgi kgl. Skatt»; kort tid etter er hu komen ifrå bruket sitt.”Fra jordeboken for Sunnhordland 1624:FJÆRE SKIBREDE:Christopher Sveen: Hovde 18 m. smör, 1 væt kornFÖENS SKIBREDE:Christopher Eide og hans Medarvinger: Flatnes 1 löb smör (Skjold) Rimbareid 1 spand smör, 1 gedskind (Fitjar) Beröen 1 spand smör, 1 gedskind Grutle 1/2 löb smørFra tingbok NR. 3 for Sunnhordland 1651 – 1653, folie 18a:”Moderen bode paa Eide och Dateren paa Wolden, och siden Moderen døde hendis Søn, wed naffn Christopher, som Vngefer och 16 Aar siden døde, och hun som Søsteren war hede Malene, huis dater som hede Biritte bode der siden indtil nu for 1 Aar siden”Her ser vi at Kristoffer trolig døde på Eide, hvilken da kan bety at han kun drev Sveen noen år for søsteren Adelus. Samtidig har vi funnet hans søster Malene som da er identisk med Malene Børøy/Eide g.m. Villum Voll.At Kristoffer hadde barn kommer frem av følgende sak fra tingbok NR. 4 for Sunnhordland 1654 – 1655, folie 32b:Niels Mortensen til Sourdte Olle Berøen Om hand Jche haffde schikket bud till hans frende S: Christoffer Tostensens børn, at de ssschlde komme til ham, at hand Wilde giffue dem Noget meere for deris godz, det Olle benechtet for Retten.Er Steenvor Eide enke etter Kristoffer Torsteinson ??Mvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.