Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#29041] Iver Torstensen Høgset, Gjemnes (ca. 1661-ca. 1709). Opphav?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Iver Torstensen giftet seg inn på Høgset med enken etter Tørris Tørrisen, Herborg Pedersdtr. Hennes far Peder var fortsatt bruker av gården på den tiden. Tørris står aldri nevnt i matriklene. Skiftet etter Tørris fant sted 17/10 1691, Peder sto i matrikkelen 1692 og Iver er oppført fra 1693. Peder hadde tidligere bare vært bruker av 2.12 i gården, men i matr. 1692 var han blitt eier av bruket. Det fulgte siden Iver og hans etterkommere. Iver er ført opp som bruker og eier t.o.m. 1709. I 1710 var Ole Toresen kommet inn som bruker og eier av samme. Ole var fra Hjorten på Bergsøya, f. ca. 1683. Jeg tror han kan ha giftet seg med Ivers enke, og at Iver derfor døde omkring 1709.Barn som kjennes:1) Tørris f. ca. 1700. En Marit Tørrisdtr. Høgset konf. 1740 i Kvernes.2) Torsten f. omkr. 1702, g.m. Guri Olsdtr. Hjorten. De overtok på Høgset. Det var skifte 1761 på Halset på Bergsøya etter Torsten. Begravelsen gjenfinnes ikke i kirkebøkene.3) Arne, gift, hadde en datter Maria som levde 1761. Torsten hadde vært formynder for henne, og hun var trolig fortsatt mindreårig og/eller ugift i 1761, for Johannes Torstensen fortsatte formynderskapet.Jeg har lett etter Iver Torstensen i manntallet 1664/66 for Nordmøre, uten å finne ham. Han kan derfor kanskje være født etter 1666, og at aldersangivelsen i 1701 derfor kan ha vært for høy.Noen som har noen idé hvor han kan ha kommet fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi E. Hagen

Husker jeg ikke feil, så skal dette ha noe tilknytning til Aspa-ætta. Det er flere Aspa-kjennere som er bevandret i dette forumet, så du får nok en avklaring på det. Jeg kjøpte i sin tid et Aspa-hefte av Vigerust. Det kan kanskje være av interesse for deg også dersom det er tilfellet at dette er Aspa/Aspen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har undersøkt i forhold til Aspa - men jeg kan selvfølgelig ha oversett noe.Torsten Iversen Aspa hadde en sønn Iver Torstensen, dpt. 15/9 1667 i Tingvoll. Riktignok kunne han passe i alder, men han skal bare ha etterlatt seg sønnen Erik Iversen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Iver Torsteinsen fra Aspa hadde en sønn som het Torstein. I justisprotokollen for Nordmøre 1712 - 14 på hausttinget for Gjemnes holdt på Storvika, se s. 46b, kom Kirsten Aspen fram og tilbød sine barn og svogre garden Aspen. Følgende møtte opp: Sønnene Erik Torsteinsen og Ole Torsteinsen, den eldste sønnesønn Torstein Iversen, svogrene Elling Andersen Solvær, Halvor Tronsen Boksaspen, Erik Kristensen Halsett, Anders Knutsen Lillevik og dattera Anne Torsteinsdtr. Kristen Halset påtok seg å ta seg av henne (Kirsten) mot å få skjøte på Aspa.Dette er bare ei kort avskrift/notat som jeg gjorde for 25 år sia. Noen bør se i originalen for å skrive av ordrett alt som står der. Kanskje ligger det flere opplysninger skjult i teksta.Dersom vi nå ser i Straumsnesboka b. 3, s. 450 har ikke forfatteren fått med seg dette, sjøl om han skriver at 3 av døtrene var gift med disse 3 mennene. Den som tok over i 1740 het Erik Halvorsen (ikke Holmsen) fra Boksaspa, se Straumsnes b. 3, s. 386. Han hadde døtre som het Judit. Dermed var det trolig Judit Torsteinsdtr. som var gift med Halvor Tronsen i Boksaspa og mor til Erik. Ved å gå nøyere inn i kildene burde det være lett å finne ut hvem som var gift med hvem.I Straumsnesboka b. 3, s. 451-452 har ikke forfatteren fått med seg alle barna til Ragnhild og Erik Halvorsen i Aspa. På skiftet den 15/10-1824 etter Halvor Eriksen i Boksaspa som døde uten å etterlate seg livsarvinger, er følgende arvinger nevnt:1. Broren Einer, død, etterlot seg en sønn, Erik, som også var død. Denne Erik etterlot seg 4 barn.2. Søstera Anne Eriksdtr. gift på Møst, se Frei b. 1, s. 46.3. Søstera Marit Eriksdtr. gift på Møst, se Frei b. 1, s. 50-51.4. Søstera Maren (Maria) Eriksdtr. gift med Fredrik Bolgen, se Frei b. 2, s. 217.Alle disse 3 søstrene er nevnt med 'slektsnavnet' Aspen ifølge Hyldbakk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk, Jonny. Jeg har også antatt at det var Judith Torstensdtr. som var gift med Halvor Trondsen Boksaspa. - Men jeg tror at nettopp denne innførselen i tingboka fra 1712 viser at Iver Torstensen Aspa ikke kan ha vært identisk med mannen på Høgset, av to grunner:1)Torstein Iversen nevnes som den ELDSTE sønnesønn, og Iver Høgsets eldste sønn het Tørris - han kunne riktignok være død før 1712.2)Iver Høgsets sønn Torstein må være født etter 1701, sannsynligvis rundt 1702 som jeg har angitt, og ville ikke ha møtt på tinget i 1712. I hvert fall ikke uten verge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Her er ei liste over eiere av Høgset-garden (5 øre) fra 1658: (Aspa-slekten) Auden Aagesen (Molde)1661: Sten Pedersen, prest på Hitra, 1680: Johan Pedersen. 1690: Auden og Torstein Aspen. 1693: oppsitterne Iver Torsteinsen og Arne Jensen. 1706: Erik og Auden Aspen 2-0-12, Iver Torsteinsen 2-0-12. 1713: Oppsitteren Ole Toresen 2-0-12 Erik Aspen 1 øre, Knud Egisdal 1 øre og Margrete Kvisvik 12 mkl. 1732: Ole Høgsets arvinger 15 mkl. Torstein Høgset 1-0-21, Erik Aspen 1 øre, Knud Egisdal, 1 øre, Margrete Kvisvik 12 mkl. 1739. Torstein Høgset 2-0-12, Iver Aspens datter Alhed 1 øre, Knud Egisdal 1 øre, Margrete Kvisvik 12 mkl. Herborg Pedersdatter Høgset var g. 1. g- m. Tørris (Tore) Tørrissen Mork. 3 barn: Knut, f. 1684, Anne,1688, Lars, 1690. Sønnene nemnes i manntallet 1701. Manntallet nemner sønnen av 2. ekteskap, Tørris Iversen, f. 1700. Oppkalt etter den avdøde 1. mann, Tørris Mork, som skik og bruk tilsa. Iver Torsteinsen sies å være 40 år i 1701, men det er et høyst usikkert tall. M.v.h. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har litt mer: Innen 1687 var Auden og Torsten Aspa eiere.Iver Torstensen var eier fra 1693, men hadde dette etter svigerfaren Peder Arnesen, som var leilending i matrikkelen 1691, men i 1692 var han blitt eier av de 2.0.12. Det er dette ene året han står oppført som eier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Spørsmål til innlegg 6: Eieren av Høgset i 1661, Sten Pedersen, er her oppgitt som prest på Hitra. Jeg har aldri hørt om noen prest på Hitra med dette navnet og i den trykte matrikkelen for Nordmøre 1661 er eieren av Høgset bare kalt «Steen paa Hiteren» uten farsnavn og uten noen tittel «her» som kunne indikere geistlighet. Hvorfra stammer opplysningen om at denne Sten var prest?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

I den håndskrevne oversikt over landskyld, leding og skatter som dette var hentet fra, ser jeg ved sammenligning av den trykte jordeboka fra 1661 at det er feilaktig er brukt 'Her' foran Sten på Hitteren, og i 1673 'Stein presten eier og bøxler' som også er feil. Om avskriften er korrekt kan jeg dessverre ikke kontrollere. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Under leiting i Panteboka for Nordmøre etter diverse opplysninger fant jeg dette skjøtet fra 1736: Torsten Iversen Høgset kjøper 1 øre 6 mkl. fra sine to søsken: Arne Iversen, som bor i Fosund, han skriver under som Arne Iversen Trygge. Alhed Iversdatter,som er gift med Jens Sewerin fra Ytre Flatset på Frei. Freiboka nemner hanne som Alhed Iversdatter Trygge. De bodde i Fosund. (Kristiansund)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det var jo meget interessant! Trygge-navnet er jo brukt i Aspa-ætten, i hvert fall i to ulike grener.Dersom Torsten Iversen Høgset likevel skulle være identisk med den eldste sønnen til Iver Torstensen fra Aspa, kan jeg ikke forstå annet enn at han må være utelatt fra 1701-manntallet, og altså ikke født ETTER 1701, slik jeg har antatt. Han kan uansett ikke ha vært fullmyndig i 1712, og da burde vel det vært nevnt, med mindre skiftet etter Tørris Høgset i 1691 fant sted flere år etter at han døde. Men det var vel vanlig at skiftet ble holdt før man giftet seg på nytt?Det må også bety at sønnen Tørris ikke er kalt opp først, slik vanlig var (men jeg har sett slike unntak før). I så fall er det jo mulig at Tørris levde opp og i hvert fall etterlot seg den Marit Tørrisdtr. Høgset som ble konf. 1740 i Kvernes.Jeg har ikke notert ned hva Iver Torstensen Aspa arvet i 1688 etter faren. Så vidt jeg kan se eide ikke Iver Torstensen mer enn parten i Høgset etter svigerfaren, men jeg har ikke undersøkt veldig nøye i matriklene, og det er ting som kan tyde på at de ikke alltid er så oppdaterte heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

I matrikkelen for 1739 er Iver Aspens datter Alhed oppført som eier av 1 øre i den andre garden på Høgset, sammen med Knud Egisdal, 1 øre og Margrete Kvisvik 1/2 øre. Oppsitteren Torsten eier da 2 1/2 øre. Nå er disse skattelistene sjelden a-jourførte, de er som regel bare avskrifter etter eldre lister i fleire år framover. Iver Torsteinsen Høgset var sannsynligvis fra Aspa, br.nr. 1, og f. 1668. I manntallet for 1701 er alderen oppført med 40 år, men tallene der er meget upålitelige. Han var da søskenbarn av Anne Audensdotter i Øvergarden, som vart gift i Eikesdalen og søstra Margrete som vart gift i Kvisvika. Og nettopp de to brørne Torstein og Auden kommer inn som eiere av Høgset ca. 1688. Som det framgår av matriklene blir Iver Torsteinsen seinere eier av den ene halvparten av Høgset, mens den andre eies av etterkommerne til AudenMvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det er nå ting som kan tyde på at Iver Torstensen Høgset var fra Aspa, men det er intet som foreløpig tyder på at han arvet sin brukende part i Høgset. Svigerfaren Peder Arnesen Høgset må ha fått kjøpt de 2 øre 12 marklag ca. 1691 av Torstein Aspa (eller rettere dennes arvinger, og her kunne Iver EVENTUELT komme inn i bildet, hvis han arvet noe i Høgset etter faren. Det vet jeg p.t. ikke), siden han står som eier av samme i 1692. Fra og med 1693 kommer altså Iver Torstensen inn, giftet inn på gården.Ahled som eide 1 øre i den andre Høgset-gården i 1739, var ikke datter til Iver, men Erik (Audensen) Aspa.Jeg har notert at det på skiftet etter Torsten Iversen Høgset i 1761 nevnes at boet hadde jordegods 2 øre 12 marklag m.b. etter adkomstbrev dat. 12/7 1731 og 28/6 1732, det var kanskje dette som ble tinglyst i 1736?Hvis Torsten kjøpte gården fra sine to søsken (var det da kanskje bare de tre igjen?), hva arvet han selv etter sine foreldre? Hvis det bare hadde vært gods i Høgset, burde vel også Torsten ha arvet en part der selv?Og hvem var denne mystiske Erik Iversen som gårdshistorien for Straumsnes nevner som en kjent sønn av Iver Torstensen fra Aspa?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Da får jeg prøve å klare litt opp i dette.Først til innlegg 6. Hele Høgset var på 5 øre eller 1 spann 1 øre eller 1-1-0. Garden var i 1667 delt i 2 bruk som Jens og Peder Arentsen (Arnesen) brukte. De brukte hver 2 øre 12 mrkl = 0-2-12. Derfor blir det feil som det står i innlegg 6, hvor det konsekvent står 2-0-12. Det rette skal være 0-2-12.I 1723 eide oppsitteren Ole (Toresen) med sine barn 0-2-12, mens Erik Aspen eide 0-1-0, Knud Ekesdahl 0-1-0 og Margret Qvisvig 0-0-12. Disse tre siste eide altså den andre parten.Svein Arnolf, det er riktig som du skriver at det her er snakk om skjøter fra 1731 og 1737, ikke 1732. Kan leses som 1732 i 1761, men skal være 1737.Panteboka for Nordmøre 1731 - 40, s. 8 gjengir et skjøte datert på Høgset den 12. juli 1731. Her står bl.a at man har solgt til 'dend danne Mand Tosten Iversen Hogset hans hustrue og arvinger Een deell af de os paa skiftet efter afgangne Herborre Pedersdatter Høgset, som hendes arfvinger, tilfaldne parter udi gaarden Høgset nembl: Jeg Olle Toressen Høgset 15ten Marklaug og Knud Toresen Berge, tvende og Een firendeel marklaug tilsammen 17 og 1/4 marklaug'Den samme panteboka s. 8b gjengir et skjøte også datert Høgset 12. juli 1731 hvor man skjøter til 'vores broder Arne Iversen Høgset og hans arvinger de os udj efter vores moder og forhen afgangne fader til deelte parter, nemblig Jeg Tøres Iversen Høgset 8 1/2 marchlaug, Jeg Peder Iversen Høgset 8 1/2 marchlaug, Jeg Olle Ingebrigtsen Berge 4 1/4 Marchlaug og jeg Knud Toresen Berge 1/4 marchlaug, tilsammen 21 1/2 marchlaug, siger Een og Tiuge og et halft marchlaug Jordegodz med Bøxsell og som benefnte vores broder Arne Iversen Høgset haver os for desse 21 1/2 marchlaug....'I den samme panteboka s. 152 finner vi så skjøtet som er datert Foesund paa Nordmør dend 28. Junj 1737 (ikke 1736). Her selger man til 'vor kiere broder og Svoger Tosten Iversen Hogset hans huustrue, børn og arvinger Nembl. Jeg Arne Ivers. boende udj Lille Foesund Et øre Sex Marchlaug, som Jeg til deels af mine Søskende og svogre eftter Skiøde af Dato 12. Julj 1731 mig tilkiøbt haver og tildeels af mine afdøde Kiere forældre arvet og Jeg Jens Severin Fire en Fierendeel Marchlaug som min hustrue Aletz IversDatter efter sine forældre arveligen er tilfalden, til sammen med bøxsel og herlighed Eet Øre Thi Een Fierendell Marchlaug udj gaarden Hogset, dissuden haver hand self arvet udj dito gaard efter sine forældre otte og et halft Marchlaug og efter Skiøde af dato 12 Julj 1731 av sin fader Ole Toresen og Knud Berge tilkiøbt sig sytten en fierendeel Marchlaug saa hd: over alt udj gaarden Høgset nu bliver Ejende Toe øre Tolf Marchlaug'Under står så 'Arn Iversen Trygge'Gjennom disse tre skjøta skulle vi da ha klart for oss hvordan Torstein Iversen fikk tak i sine 2 øre 12 mrkl. i Høgset.Nå kan vi også sette opp de barna som arva Herborg Pedersdtr. og Iver Torsteinsen (tilfeldig rekkefølge):1. Tørris Iversen, arva 8 1/2 mrkl.2. Torstein Iversen, arva 8 1/2 mrkl.3. Peder Iversen, arva 8 1/2 mrkl.4. Arne Iversen, arva 8 1/2 mrkl.5. Synnøve Iversdtr., arva 4 1/4 mrkl.6. Aleth Iversdtr., arva 4 1/4 mrkl.Dette blir tilsammen 42 1/2 mrkl. Ole Toresen som var tredje mannen til Herborg arva 15 mrkl. mens Knut Toresen Berge eide 2 1/2 mrkl. Dette blir tilsammen 60 mrkl. eller 2 øre 12 mrkl. = 0-2-12.Synnøve Iversdtr. var gift med Ole Ingebrigtsen Berge. Det var skifte etter henne 11/9-1742, mens det er skifte etter ham året etter. De etterlot seg 2 barn: Jakob f. ca. 1728 og Marit f. ca. 1731. Formynder i 1742 var Tore Olsen Berge og Arnt Iversen paa Indlandet. I 1743 var Aane (Arne) Iversen og Tosten Høgset formyndere.Det er skifte etter Aane (Arne) Iversen Trygge i Kristiansund den 29/7-1751, skifteprotokoll for Kristiansund. Han etterlot seg 2 barn: Maria f. ca. 1740 og Anne f. ca. 1747. Deres mor og en bror var død tidligere. Her er nevnt hans bror Torsten Iversen Trygge.Med Tørris Tørrisen hadde Herborg bl.a. sønnen Knut Tørrisen. Han bodde også på Berge, for der er det skifte etter Knut Tørrisen den 16/12-1741. Formyndere for barna var Arnt Iversen Høgset og Tosten Iversen Høgset. Et av barna het Herborg, oppkalt etter bestemora. Det må være han som selger sine 2 1/2 mrkl. i Høgset og som i skjøta står som Knut Toresen Berge.Du spør om: 'Og hvem var denne mystiske Erik Iversen som gårdshistorien for Straumsnes nevner som en kjent sønn av Iver Torstensen fra Aspa?'Det er så mye mangler i Straumsnesboka angående de som bodde på de ulike gardene på 1600-tallet, så denne Erik velger jeg å se bort fra til noe annet er bevist.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk, Jonny! Nå ble en rekke ting adskillig klarere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vil kommentere mitt eget innlegg 11 og Torstein Iversens maksalder:Ved skiftet etter Herborg Pedersdatters første mann Tørris Tørrisen 17/10 1691, er yngste barn, sønnen Lars Tørrisen, oppgitt å være 1/2 år gml., altså født 1691. Skiftet må derfor være holdt nokså kort tid etter at Tørris falt fra.Hvis Herborg så trådte inn i nytt ekteskap med Iver Torstensen ca. 1692, kan ikke Torstein være født tidligere enn 1692/93. Dvs. at han toppen var 19-20 år i 1712. - Kan han ha vært i tjeneste et sted i 1701? Da var han i så fall svært ung, men tjenestefolk i ti-årsalderen er jo kjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

På denne tid ble gruppen mellom 18 og 25 år kalt for mindreårige, og de ble regnet som personlig myndige. Men en kurator skulle ha tilsyn med de mindreåriges formuesforvaltning (Etter Historisk leksikon, stikkord lagalder).Hvis Torstein Iversen var 'personlig myndig' i 1712, forutsatt at han i det minste var 18 år da, kunne han kanskje møte på tinget uten kurator?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Ad nr. 6 og 14:Knut i Eikesdal eide altså 1 øre i Høgset i perioden 1713-39.I skiftet etter hans kone (Anne Audunsdotter Trygge) 22.8.1726 er nevnt 2 pund i Heggset. Dette er kanskje Heggset i Surnadal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Så har jeg funnet litt mer fakta som kan virke klarende.I kirkebok for Kristiansund:Døpt 8/1-1740 Maria foreldre: Arnt Iversen og Margrete Nilsdtr.Døpt 20/4- 1742 Iver foreldre: Aarne Iversen og Margrete Nilsdtr. TryggeDøpt 23/4-1747 Anne foreldre: Aane Iversen Trygge og Margrete Nilsdtr.Den 25. mai 1750 døde Aane Iversens kone Margrete Estensdtr. 44-6-0 (Det står Estensdtr. i kirkeboka.)Den 12. martj 1751 døde Aane Iversen Trygges sønn Iver Trygge. 9-0-0Den 22. julj 1751 døde Aane Iversen paa Indl. 46 (år gl.)Dette betyr at Arne (Aane) Iversen var f. ca. 1705. Hans kone het Margrete Nilsdtr. Estensdtr. ved hennes død må derfor være en feilskriving.Alet Iversdtr. og Jens Eliasen Severin, Freiboka b. 1, s. 132, bodde på Innlandet i Kristiansund og hadde bla. disse barna:1. Elias Severin døpt 16/2-1742, døde tidlig. Faddere bl.a. Arne Iversen Trygge og Margrete Nilsdtr. Arent Iversens qv.2. Iver Trygge døpt 2/8-1744, døde tidlig. Her blir Alet kalt for Jensdatter Trygge.3. Jens døpt 23/4-1747, samme dag som søskenbarnet Anne.Den 17. des. 1770 døde Jens Jensen Severin 23-8-6(?), 6-tallet var utydelig.Den 23. des. 1770 døde Jens Eliasen Severins kone Aleth Iversdtr. 70-8-6(?), dvs. 70 år 8 mnd. og 6(?) dager, 6-tallet var utydelig. Det betyr at hun var f. ca. 1700.Det er skifte etter Aleth Iversdtr. Trygge den 8/1-1771, se s. 357 i skifteprotokoll for Kridstiansund. Ektemannen Jens Severin sier at han var 'syv og halv tredsinds Tyve aar gl.'De var barnløse og derfor var det hennes hel- og halvsøsken som skulle arve henne:1. Helbroren Tosten Iversen.2. Helbroren Thøris Iversen.3. Helbroren Peder Iversen.4. Helbroren Arent Iversen.5. Halvsøstra Sønnøve Iversdtr.6. Halvbroren Knut Thøresen.I og med at de er nevnt i denne rekkefølgen gjennom hele skiftet, både i begynnelsen og under utdelinga, skulle det tyde på at Torstein var eldst av helsøskena. Dette stemmer også med at han møtte på tinget 25/10-1712 som den eldste av sønnesønnene til Kirsten på Aspa.Alle disse 6 søskena var døde og vi får nå vite om deres barn eller barnebarn:1. Torsten etterlot seg 3 barn:a. Johannes, myndig, b. Herborg gift m. Ole Nilsen Halset og c. Anne gift m. Endre Grønset.2. Tørris etterlot seg 2 barn: a. Herborg, død og etterlot seg ei datter: Elen Jakobsdtr., og b. Marit, død og etterlot seg 3 barn: 1. Tørris Hansen, 2. Gunder Hansen og 3. Marit Hansdtr.3. Peder etterlot seg en sønn ved navn Iver Pedersen som var myndig og møtte opp på skiftet.4. Arnt etterlot seg ei datter Maria gift med Ole Fredriksen. Sistnevnte var på skiftet.5. Synnøve var død og etterlot seg 2 barn: a. Jakob Olsen Berge, gift og b. Marit Olsdtr. Berge, gift.6. halvbroren Knut Tørrisen var også død, etterlot seg 3 barn: a. Tørris Knutsen bor på Sandvigen, b. Anne Knutsdtr., død, 4 barn: 1. Erik Elevsen, 2. Johannes Ellevsen, 3. Anne Ellevsdtr. og 4. Berit Ellevsdtr., c. Marie Knutsdtr. gift med Lars Gieltgreim (menes Hjelkrem(?)). Dette er den Knut Tørrisen Berge som jeg skrev om i mitt forrige innlegg. På skiftet etter ham i 1741 nevnes 4 barn: a. Tørris, myndig, b. Herborg, 25 år, c. Anna 18 år og d. Marie 12 år.Da vet ikke jeg om jeg har mer å føye til angående denne familien. At Iver Torsteinsen kommer fra Aspa tror jeg er hevet over enhver tvil. Dessuten tror jeg at vi vil finne sønnen Torstein en eller annen plass i manntallet 1701. Jeg har sett gjennom for Gjemnes tinglag, men ikke funnet ham der. Kanskje er han i Gagnat tinglag?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Igjen hjertelig takk, Jonny!Et spørsmål: Er virkelig Synnøve Iversdtr. nevnt som HALVsøster ved skifte etter Aleth Iversdtr. i 1771?I dag har jeg faktisk funnet en Torstein Iversen som tjenestegutt i 1701: Det var på Stakkvik i Gjemnes tinglag, vel Eide i dag. Han var 11 år. Dette er den eneste jeg har sett i hele Gjemnes tinglag, og aldersmessig kunne det passe. Skjønt han var vel helst 9 eller 10 (han bør være født etter 1691, da yngste barn på skiftet da var 1/2 år gml.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Beklager, Synnøve var sjølsagt helsøster til de foran. Oversikta kommer ikke alltid fram når man arbeider i et slikt lite vindu som dette. Den eneste fra Herborgs første ekteskap som er nevnt, var Knut Tørrisen. Det er jo ikke lange vegen fra Høgset og til Stakkvika, så her kan du nok ha den riktige karen, sjøl om han burde ikke ha vært så gammel som dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Kommentar til innlegg 9: Eg fekk høve til å sjå på odelsskatten for Nordmøre 1673 og der stod dette under Gjemnes tinglag: «Steen Perßen Eiger i Høgßet 1-2-0», (det var heile garden på 5 øre). Det var såleis ingen prest som var eigar. I odelsskatten 1676 åtte Torstein og Audun i Aspa 2 øre 12 marklag kvar. Dei har då teke over helvta kvar av det som Stein Persson åtte tre år tidlegare. Meir rakk eg ikkje å sjå på i denne omgangen. Ettersom det kan sjå ut til at det her er snakk om arv, undrar eg meg over at ingen enno har sett nærare på kven denne Stein Persson (på Hitra?) var og kva slags eventuelt slektskap det kan ha vore mellom han og Aspafolket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det BEHØVER kanskje ikke være arv, selv om det var to brødre som overtok, men utelukket er det selvfølgelig ikke. Innlegg 6 nevner forresten en Johan Pedersen som eier i 1680 (feilskrift eller bror av Sten?)Ellers ser det ut til å ha vært stort skifte av eiere her. I 1647 er det en Guru Wiigstrømb som er eier. Er det noen sammenheng mellom henne og Auden Ågesen i Molde (1658) eller for den saks skyld Sten Pedersen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Navnet Guru Wiigstrømb (i Svein Arnolfs siste innlegg) minner fælt om noe som ble luftet under tema nr. 27339 ifm. Aspaættas Hitragrein. Det kan jo selvsagt være en tilfeldighet...Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Auden Ågesen var forresten av Aspa-ætt, som forholdsvis nylig debattertLenkeHans mor var Synnøve Audensdatter, søster til Iver Audensson i Aspa, som var far til Auden og Torstein i Aspa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.