Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#29081] Thor Christenson = Thomas Thompson (1866), frå Tvedestrand til Amerika - opphav?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Thor Christenson var, ifølgje FamilySearch, fødd i Holt prestegjeld 3.1.1866. I Amerika vert han oppgjeven fødd 3.1.1866 i Risør. Men i 1865 finn eg foreldri hans busette på Songe i ''Tvedestrand landkommune'':Christen Thorson, fødd 1843 i Risør prgj. - losjerande ''hugger''Gurina Sørensdotter, fødd 1844 i Holts prgj.Dei skal ha utvandra til Amerika i 1869 ELLER 1870 og busette seg i Wautoma, Waushara Co., WI.Kan nokon med lokale kunnskapar frå Tvedestrand/Holt/Risør hjelpa meg med desse opplysningane:* Det nøyaktige utvandringsåret til denne huslyden?* Kvar budde huslyden på den tidi dei utvandra?* Kva yrke hadde eigentleg faren Christen Thorson, medan han budde i Noreg?* Er det mogeleg å finna ut kvar (gardsnamn i Holt/Risør) Christen og Gurina hadde opphavi deira?Thomas Thompson vart gift i Amerika med Carrie Urness, som ætta frå Hafslo i Sogn.Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner dem ikke under Songe i HOLT. EN BYGDEBOK (1940) av Sv. Svensen. Her er vel imidlertid Christen Thorsens dåp (i en ikke alltid helt pålitelig kilde): Lenke. At fødestedet er oppgitt som Gjerstad, behøver ikke være riktig. Søndeled vil nok være mer sannsynlig ( i dag en del av Risør bykommune). Gården Songe ligger i gamle Holt kommune, men helt på grensa mot Søndeled.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Kirkeboka viser at Thor Christensen ble f. 3/1 og døpt 18/3-1866 i Holt, foreldrene var ind(erst) Christen Thorsen og hustru Gurine Sørensdtr. på Songe. Faddere var Ingeborg Andersdtr. Songe, Anne Sørensdtr. ibid., Niels Sørensen Songe, Anders Kjøstelsen Myklebostad, Niels Sørensen Songe, Elling Sørensen ibid. (Ministerialbok for Holt 1861-71, folio 76, nr. 13).Christen og Gurine fikk også datteren Maren som ble f. 16/4 og døpt i juni (umulig å tyde dato) 1868 i Holt. Opplysningene om foreldrene er akkurat de samme som i 1866. Blant faddere kan nevnes Nils og Elling Sørensen.I kirkeboka er familien registrert utflyttet fra Holt 31/3-1870 med reisemål Amerika. Den besto da av følgende personer: Ind. Christen Thorsen Songe, 28 år, f. i Gjerestad, hans hustru Gurine Sørensdatter, 26 år, deres børn Thor, f. 3/1-66, 4 1/4 år og Maren, f. 16/4-68, 2 år. Samme dato finner jeg følgende personer registrert utflyttet fra Holt til Amerika: Enke Inger Andersdtr. Songe, 62 år, Ungk. Niels Sørensen Songe, f. 3/10-34, Ungk. Elling Sørensen Songe eldre, f. 13/2-46, Ungk. Elling Sørensen Songe yngre, f. 7/7-52, Pige Anne Sørensdtr. Songe, f. 3/3-33 og Pige Inger Helene Sørensdtr. Songe, f. 29/11-48. (Ministerialbok for Holt 1861-71, folio 376, nr. 10 - 19).Disse 10 personene reiste med barken Tanaro fra Risør til Quebec en gang i 1870. De kan finnes her:http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=2260Det ser ut til at Gurine Sørensdtr. har emigrert sammen med 5 ugifte søsken og sin mor som var enke (i tillegg til mann og barn). Flere av disse personene gjenfinnes som faddere i de to barnedåpene. Ellers ser vi at Christen kalles arbeider i skipslisten. Noe mer spesifisert yrke finner jeg ikke på ham, med unntak av folketellingen i 1865. Men betegnelsen 'inderst' indikerer at han sannsynligvis ikke har vært gårdbruker eller husmann. Moren og søsknene til Gurine Sørensdtr. bodde på Songesaug (Songesagen?) i Holt i 1865, men Gurine og mannen bodde på Songe.Ungkarl og inderst Christen Thorsen (23 år) giftet seg 25/10-1865 i Holt m. pige Gurine Sørensdatter Songe (21 1/2 år). Brudgommen bor på Songe men er f. i Gjerestad, bruden er f. i Søndeled. Brudgommens far: Thor Christensen, brudens far: Søren Nielsen. (Ministerialbok for Holt 1861-71, folio 258, nr. 39). Da ser det ut til at Oddbjørn fant den rette Christen Thorsen i FamilySearch.I 1846 flyttet gårdbruker Søren Nilsen og hustru Inger Andersdtr. med 6 barn til Holt, en av dem var Gurine, f. 3/3-1844. (Ministerialbok for Holt 1836-48, folio 331, nr. 8-15). Riktignok kalles Gurine med farsnavnet Andersdtr. mens resten av barna kalles Sørensen/Sørensdtr., men dette er opplagt bare en skrivefeil. Det som står om barna til Søren og Inger viser at dette med sikkerhet er rett familie. Dette stemmer også med at jeg ikke finner Gurine døpt i Holt. Da er det oppgitt feil fødestedet i folketellingen, men det står riktig i kirkeboka da hun giftet seg. Familien flyttet fra Lindland i Søndeløv (Søndeled), og da flyttingen ble meldt oppholdt de seg på Songe. Der finner jeg dem også i 1846, 1848 og 1852 (dåpen til Elling d.e., Inger Helene og Elling d.y.), og der bodde Gurine fortsatt da hun giftet seg. De har trolig bodd på Songesagen, der bodde som nevnt moren og søsknene ved folketellingen i 1865. Jeg antar at 'Songesaug' har ligget under matrikkelgården Songe, det kan også stemme ut i fra oppsettet i folketellingen.Kirkebøkene for Søndeled og Gjerstad har jeg ikke, så der kan jeg dessverre ikke hjelpe deg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Etter Gunnars meget grundige gjennomgang i forrige innlegg er det ikke mye å tilføye (uten tilgang til kirkebøkene for Gjerstad/Søndeled). Likevel - et par småting: Songesaga lå under matrikkelgården Songe (en svært gammel og i tidligere tider stor gård: 6 huder på det meste). Det var sagbruk der i flere hundreår, og det er sannsynlig at Christen Thorsen har hatt arbeid i tilknytning til saga.Når det gjelder Lindland, er det en av de gårdene i Søndeled som ligger nærmest Songe. Kjører man på E-18, kan man faktisk ta av fra samme veikryss. Dersom man kjører fra Østlandet mot Sørlandet: Lindland mot høyre og Songe mot venstre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Siden Songesaga er nevnt vil dette kanskje være relevant for min gransking. Jeg har en stamfar, Ole Torstensen Songesaga. Han er f 24/10/1810 som sønn av Torstein Halvorsen Songesaga (Songeeie) og Ingeborg Pedersdatter Øygarden.Jeg har notert følgende barn for Torstein og Ingeborg: a) Peder f 1806 b) Ole f 1810 c) Tor f 1813 d) Halvor f 1815 e) Torje f 1818 f) Anne f 1821 g) Gurine f 1824 h) AnneNavnelikhet er et farlig indisium, men her har vi altså en Tor Songesaga.....!Jeg har notert om 'min' Thor: '...bodde på Songesaga som ligger på vestre side av Songe-elva; tvert over der Songe sliperi ligger. Arbeider- og funksjonærboliger ligger på vestre side av elva og kaltes før for 'Songesaga'.' (Kilde Alf Christophersen, som bor på stedet).Jeg har en avskrift av en erklæring fra 1803 der enka etter Søren Aasuldsen Songe avtaler med ungkarl Torsten Halvorsen bortleie av en liten plass der han kan dyrke litt jord og la sine dyr beite, - og der han kan sette opp sine hus.- Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Etter å ha finlest Gunnars og Jarls innlegg har jeg nå gått tilbake til bygdeboka for Holt og også finlest Songe-presentasjonen der. Da fant jeg faktisk litt om Gurine Sørensdatters herkomst. Hun står ikke direkte nevnt, men foreldrene er der.s. 865: 6te ledd. Anders Tjøstolvsen og Anne Ellingsdtr.s barn: a. Inger Andersdtr. f. 1808, g.m. Søren Nilsen Songesagen, s.a. Nils Andersen Lindland.s. 865: 5te ledd. Tjøstolv Torjesens og Inger Larsdtr.s barn: a) Anders Tjøstolvsen, f. 1782, oppsitter 1838, eide 1 1/2 hud i Songe, g.m. a) 1806 Anne Ellingsdtr. Fiane, f. 1782, d. 1812, b) 1812 Gunborg Ellingsdtr. Fiane.s. 864: 4de ledd. Torje Andersens og Helje Ellingsdtr.s barn: b) Tjøstolv Torjesen, f. 1755, d. 1810, g. 1781 m. Inger Larsdtr. Angelstad. Boet etter Tjøstolv Torjesen utgjorde i 1810 netto 8482 rd.s. 864: 3dje ledd. Anders Andersens og Alloug Tjøstolvsdtr.s barn: a) Torje Andersen, f. 1725, d. 1790, skipsbyggmester, g.m. Helje Ellingsdtr. Valle, f. ca. 1728, d.a. Elling Torsen Valle.s. 864: 2net ledd. Anders Bjørnsens og Kirsten Stiansdtr.s barn: b) Anders Andersen, f. 1692, d. 1740, g.m. Alloug Tjøstolvsdtr., f. 1687, d. 1760, d.a. Tjøstolv Nilsen Berge.s. 864: 1ste ledd. Anders Bjørnsen Songe, f. 1661, d. 1725, g.m. a) Ingeborg Andersdtr., d.a. Anders Pedersen Songe og Kari Gunleksdtr., b) m. Kirsten Stiansdtr., f. 1660, d. 1722, d.a. Stian Olsen Langang og Tarjer Halvorsdtr.(Anders Pedersen Songe, f. ca 1624, oppsitter i 1661 og 1666, var sønn til den første kjente eieren av Songe-gården - Peder Torsen Songe. Kona Kari Gunleksdtr. var fra Røyseland i Søndeled).--- Så tilbake til Søren Nilsen Songesagen. Han var altså sønn til Nils Andersen fra Lindland i Søndeled. Nils Andersen ble som enkemann gift med enken Ingeborg Ellingsdtr. Fiane. Hun hadde tidligere vært gift med han Jarl nevner på slutten av innlegg 5: Søren Aasulvsen Songe (f. 1769). Ingeborgs og Sørens ekteskap var barnløst. (Opplysningene her er hentet fra s. 868 i bygdeboka for Holt. Det blir der ikke opplyst om Søren Nilsen Songesagen var fra Nils Andersens første eller andre ekteskap.) Ingeborg Ellingsdatter Fiane var før øvrig søster til Anders Tjøstolvsen Songes to koner, Anne og Gunborg Ellingsdøtre Fiane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Oddbjørn, Gunnar og Jarl for mange interessante innlegg. Eg har fått svar på alt eg treng å vita med eitt einskilt unntak:* Veit nokon kva gard i Gjerstad Christen Thorson hadde opphavet sitt ifrå?Eg kan elles leggja til at det norske settlementet i og kring Wautoma i Waushara Co., WI hadde eit stort innslag av emigrantar frå Holt attåt dei mange sogningane som var der! Fleire av dei er omskrivne i kyrkjebokavskriftene derifrå som ligg ute i Digitalarkivet.Nok ein gong ein stor takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jf. FamilySearch (IGI) gifter Thor Christensen og Mari Aanonsdatter seg i Gjerstad 13/3 1842. Samme kilde oppgir følgende barn:Christen Thorsen, døpt i Gjerstad 11/9 1842.Tarjer Thorsdtr., døpt i Gjerstad 12/1 1845.Anne Kirstine Thorsdtr., døpt i Gjerstad 4/3 1847; død samme år.Anne Kjerstine Thorsdtr., døpt i Gjerstad 11/3 1849.Thomine Thorsdtr., døpt i Gjerstad 25/12 1851.Det pussige er at jeg ikke finner noen av dem (bortsett altså fra Christen på Songe) i ft. 1865, verken i Gjerstad, Søndeled eller Holt (kanskje jeg ikke har lett godt nok).FS oppgir også Mari Aanonsdatters dåp (dvs. to Mari'er med samme foreldre; den eldste av dem døde vel tidlig):Mari Aanonsdtr., døpt i Gjerstad 2/2 1817.Mari Aanonsdtr., døpt i Gjerstad 6/7 1823.Foreldre begge ganger: Aanon Nielsen og Tarjer Olsdtr.Jeg finner imidlertid ingen Thor Christensen i passende alder døpt i Gjerstad. Det nærmeste jeg kommer er en Tord Christensen døpt 2/2 1817 i Søndeled. Far: Christen Svendsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og Aanon Nilsen 'ældre' eller 'yngre' på gården Leirmoen i Gjerstad kan vel passe til å være Mari Aanonsdatters far: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Leirmoen er ukjent for meg. Navnet er ikke nevnt hos Rygh og det er borte i ft. 1865. I ft. 1801 ser det ut til at Leirmoen er en plass under gården Brokeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her er vel Thomine Thorsdtr. som tjenestejente i 1865.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, det må være Christen Thorsens søster. Resten av familien (bortsett fra Christen, da) ser imidlertid ut til å være søkk borte i 1865...Her er i hvert fall noen utfyllende opplysninger om Søren Nilsen Songesagen, hentet fra SØNDELED SLEKTSHISTORIE, bind V (1979) av Knut Jakobsen, Olav Stiansen og Arne Omland:Under LINDLAND, g.nr. 33 finner jeg følgende:s. 24: ledd 7.2 e) Søren Nilssøn, Lindland, f. 3.11.1804, g. 25.7.1830 med Inger Andersdatter, datter til Anders Tjøstolsen, Songe. Søren Nilssøn fikk halvparten av farens gård i 1833, men han solgte sitt bruk i 1843 og flyttet til Songe i Holt.s. 22: ledd 6 Nils Anderssøn, Lindland, døpt 4.2.1770, d. 21.4.1835, g. 1. gang 16.7.1797 med Ingeborg Torsdatter Nes, f. 1773, d. 1803, begr. 30.7., antagelig datter til Tor Anderssøn, østre Nes i Holt, g. 2. gang med Ingeborg Ellingsdatter, Fiane d. 23.10. 1823, 43 år gammel, enke etter Søren Songe. Nils Anderssøn overtok farsgården i 1800. (Her går det altså fram at det var Ingeborg Ellingsdatter Fiane som var Søren Nilsens Songesagens mor.)s. 22: ledd 5. Anders Nilssøn, Lindland, døpt i jan. 1735, d. 1804, begr. 17.5. g. 28.4.1769 med Inger Andersdatter, Moland, døpt i apr. 1740, d. 27.12.1816, datter til Anders Håvorsøn, Moland og Tora Halvorsdatter, Sletta (i Holt). Anders Nilssøn kjøpte i 1769 1 1/2 hud i Lindland av Tallak Nilssøn, Garte.s. 22: ledd 4. Nils Kristenssøn, Røyseland.s. 22: ledd 3. Kristen Pederssøn, Røyseland.s. 22: ledd 2. Peder Gunleikssøn, Røyseland.s. 22: ledd 1. Gunleik Pederssøn, Røyseland, nevnt som bruker av Vestre Røyseland (i Søndeled) 1627-47.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Landsverk

Gjerstad bygdebok 3 side 394, bruket Leirmondalen under gården Brokeland:Ånon Nilsen (stor-Ånon) var 22 år i 1816 og blei då g.m. Tarjer Olsd. Lislau, Sannidal, 31 år gl. - Dei budde i Leirmondalen. Dei døpte Mari 1817, og eit barn i 1818, Mari i 1823 og Ingeborg 1830. Mari, f.1823 blei 1.g. g.m. Thor Christensen Haugen. - Han døde på Øya 1855. - Dei hadde sonen Kristen, f.1842. - Enka Mari blei så gift 2.g. med Bent Knutsen øvre Haugen. - Dei blir nevnt på Øya. - Ingeborg Ånonsd., trulig f. 1818 blei 1841 g.m. Peder P. Ferjestaen. - Ingeborg døde snart. Ho hadde ei dotter som blei gift med ein svenske i Kragerø.mvh Rune Landsverk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Oddbjørn og Rune x 2 for fleire interessante innlegg.Eg oppfattar det siste innlegget med opplysningar frå Gjerstad bygdebok slik at Christen Thorson då kom ifrå plassen Øya under garden Haugen i Gjerstad? Eller tolkar eg dette feil? Eg finst ikkje kjend på denne nydelege delen av Sørlandet!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et spørsmål - litt på sida - først og fremst til Rune: Hvor i all verden befinner disse menneskene seg i 1865?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg kan legge til at da Christen og Gurine giftet seg i 1865 betegnes faren til Christen for Thor Christensen Leermonddalen. Jeg klarte ikke å tolke dette gårdsnavnet før jeg så innlegget til Rune Landsverk.Til spørsmål 15: Kanskje de flyttet til Amerika?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Landsverk

Gjerstad bygdebok 3 side 348, under bruket Øya under gården Eikeland.Thor Kristensen Verket var 25 år i 1842 då han blei g.m. Mari Ånonsd. Brogeland, 19 år, d.t. Ånon Nilsen Leermondal og Tarjer Olsd. Lislau, Sannidal. - Kristen f. 1842 blei døpt frå Brokeland. På Eikeland døpte dei Tarjer 1844, Anne Kirstine 1847, Anne Kirstine 1849, Tomine 1851. - Så døde Thor 1855, og er då kalla Øya. Dei hadde då 4 barn. Enka Mari Ånonsd. Øen var då 32 år og blei hausten 1855 g.m. Bent Knutsen øvre Haugen, Varden, 21 1/2 år gl. s.t. Knut Bentsen Varden. Dei flytta før eller seinere til Risør, der Bent Knutsen dreiv som vognmann og slakter. Det var vel han som var kjent under navnet Beint slakter.Hvor ungene ble av har jeg ikke funnet ut.mvh Rune Landsverk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lars har vel nå fått vite det han trenger. Jeg tar likevel med en lenke til foreldrene til Christen Thorsens stefar i 1865: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er en lenke til vielsen mellom Mari Aanonsdatter og Bent Knutsen: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune, Gunnar og Oddbjørn for at eg no har fått på plass ''dei siste brikkane'' om denne huslyden. På ny har Digitalarkivet sitt Brukarforum synt seg å vera utan sidestykke når det gjeld å løysa denne typen problem! Ein stor takk til alle!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Christen Thorsen ble altså f. 1842 i Gjerstad, ved dåpen 11/9 samme året er foreldrenes bosted oppført som Brokeland. Da er det grunn til å tro at Christen er født på Leirmondalen under Brokeland hvor moren hans var fra. Dette underbygges også ved at faren til Christen i 1865 kalles med bostedsnavnet 'Leermonddalen'. Christen må ha fortalt presten i Holt at han var f. på Leirmondalen og at faren hans het Thor Christensen. Presten har derfor kalt faren for Thor Christensen Leirmondalen til tross for at faren (som da var død) maksimalt kan ha bodd der et par år.Før søsteren Tarjer blir døpt (1844 i følge bygdeboka, 12/1-1845 i følge F.S.) flytter familien så til gården Eikeland hvor de blir boende i hvert fall fram til faren dør i 1855. Da bodde de på Øya under Eikeland, kanskje har de bodd der hele tiden. Det ser også ut til at familien kan ha blitt boende på Øya en tid etter at moren giftet seg på nytt høsten 1855. Egelands Jernverk ble anlagt på grunnen til gården Eikeland i Gjerstad på begynnelsen av 1700-tallet (men deler av virksomheten lå i Søndeled). I bygdeboka for Gjerstad betegnes faren til Christen for Thor Kristensen Verket. Det er uklart om han kalles det da han gifter seg (men han ser ut til å ha vært fra Haugen), senere eller begge deler. Han må uansett ha hatt tilknytning til Egelands Jernverk. Jeg tror derfor at familien har flyttet til Egelands Verk og at Christens far har vært verksarbeider der. I så fall har Christen hatt oppveksten sin ( i hvert fall hoveddelen) på Egelands Verk, men han er altså ikke født der. Senere har trolig moren og stefaren flyttet til Risør. Avhengig av når dette var, kan Christen ha hatt siste del av oppveksten der. Men før han giftet seg må Christen ha flyttet til Songe i Holt (jeg finner ikke flyttingen i kirkeboka) og tatt arbeid ved sagbruket (kalles hugger i 1865, arbeider i 1870). Der har han truffet Gurine Sørensdtr. som han gifter seg med i Holt i 1865. Christen og Gurine leier seg så inn på et av Songe-brukene (en del av det senere b.nr. 1) hvor de blir boende til de reiser til Amerika i 1870. I Holt får de barna Thor i 1866 og Maren i 1868. Da familien emigrerte i 1870 får de reisefølge med 5 av søsknene til Gurine (som alle er ugifte) og hennes mor som er enke.Når det gjelder Gurine Sørensdtr. så ble hun altså f. 1844 på gården Lindland i Søndeled hvor faren hennes var fra. Familien må ha blitt boende der en stund etter at faren solgte sin part av gården i 1843. Innflyttingen til Songe i Holt er som tidligere nevnt registrert i kirkeboka i 1846, men den er ikke datert. Jeg har en mistanke om at presten har fått kjennskap til flyttingen i forbindelse med dåpen av sønnen Elling (den eldre) 29/3-1846. Men den faktiske innflyttingen kan godt ha skjedd tidligere. Familien må ha flyttet etter at Gurine ble døpt (f. 3/3-1844) i Søndeled og før Elling (den eldre) ble døpt i Holt ca. 2 år senere.I 1846 og 1848 ble Søren Nilsen kalt inderst, men i 1852 ble han kalt husmann (ved dåpen til 3 av barna). Han har altså ikke vært gårdbruker i Holt slik han var det i Søndeled. Og i 1865 bodde som kjent enka og barna på Songesaga, men ingen av barna var da sagbruksarbeidere. Det er derfor all grunn til å tro at Søren har vært arbeider på sagbruket ved Songe og at familien hele tiden har bodd på Songesaga, arbeiderboligene som er nevnt i innlegg 5. Men i kirkebøkene er bostedet konsekvent betegnet Songe.Dette var et forsøk på en oppsummering ut i fra hva jeg nå mener å vite om denne familien, og ut i fra hva Lars E. Øyane spurte om. Er det forresten noen som har synspunkter på det jeg skriver om Egelands Verk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det hender man blir skjermblind. Jeg hadde oversett at Thor Christensen ble kalt Verket. Da henter jeg fram igjen den Tord Christensen jeg fant i FamilySearch (nevnt på slutten av innlegg 8). Her er lenken: [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100202327671&lds=1®ion=12®ionfriendly=Norway&frompage=99>Lenke. Faren er her kalt Kristen Svendsen, og fødestedet (dåpsstedet) er Søndeled. Jeg finner ingen annen Kristen/Christen Svendsen i passende alder enn denne karen:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til Jarl (innlegg 5): Ole Torsteinsen Songesagas far, Torstein Halvorsen, har jeg foreløpig ikke funnet opplysninger om - men jeg er temmelig sikker på at mora, Ingeborg Pedersdatter, kom fra Øygarden under gården Solberg (delt mellom Østre og Vestre Solberg). Solberg-gårdene ligger, som du kanskje vet, mellom Holt kirke og Nes verk (man ser gårdene fra E-18 ved Fiane).Jeg har funnet følgende i bygdeboka for Holt (s. 547):FAMILIEN PÅ ØYGARDEN UNDER SOLBERG1ste ledd.Tor Paulsen, f. 1718, s.a. Pål Pedersen Langtveit og Anne Christensdtr. Hagestad. Tor g.m. Anne, d.a. Berulv Olsen Solberg og Berte Tjøstolvsdtr. Han og hustruen flyttet senere til Øygarden, som dengang var felleseiendom for bønder på Solberg. 1775 tok Tor og hustruen folloug hos sønnen på Øygarden.2net ledd.Peder Torsen, d. før 1806, g.m. Anne Guttormsdtr., f. 1743, d. 1830 (FS oppgir en Guttorm Nes som faren)3dje ledd.a) Tor Pedersen, g.m. Gjertrud Gurine Stiansdtr., d.a. Stian Andreassen, hun f. 1775, d. 1847. En søster av henne, Dille Marie Stiansdtr., f. 1789, blev 1823 g.m. enkemann hammermester Aslak Hansen, Nes Verk, f. 1768, s.a. Hans Bentsen og Gjertrud Pedersdtr. Øygarden.b) Gjertrud Pedersdtr., g.m. hammersmed Hans Bentsen, Nes Verk.c) Tore Pedersdtr., g.m. belgmaker Knud Bentsen, Nes Verk.Holt-boka har ikke med flere barn, men i FamilySearch (IGI) fant jeg følgende:- Ingeborg Pedersdtr., døpt i Holt 30/5 1784. Foreldre: Peder Thorsen og Anne Guttormsdtr Lenke. Hun giftet seg i Holt 16/8 1804 med Torstein Halvorsen. Hun må være 'din' Ingeborg Pedersdatter Øygarden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Til innlegg 23: Tore Pedersdtr. Øygarden var _ikke_ g. m. belgmaker Knud Bentsen på Nes Verk. Det kan jeg si med sikkerhet etter inngående studier av de aktuelle kirkebøkene. Her er jeg for øvrig på linje med Tallak Lindstøls 'Stamtavler', men bygdeboka for Holt tar feil. Den Tore Pedersdtr. som ble g. m. Knud Bentsen var d. a. kleinsmed Peder Andersen og Marte Andersdtr. på Nes Verk. Tore var f. 1783 og reiste som enke til Amerika (sammen med en sønn og hans familie) i 1853. I 1860 bodde hun i Scandinavia Township, Waupaca County, Wisconsin. Tore Pedersdtr. Øygarden vet jeg derimot ingen ting om.Når det gjelder Christen Thorsen vet vi altså at han under en god del av oppveksten må ha bodd på grunnen til gården Eikeland i Gjerstad, trolig på Øya hvor familien i alle fall bodde i 1855. Folketellingen fra 1865 viser at de to Øya-plassene ikke var selvstendige bruk. Og det bodde minst én jernverksarbeidere der. Jeg tror derfor bestemt at familien til Christen Thorsen har vært en del av verksbefolkningen ved Egelands Jernverk, og det som står i innlegg 22 gjør det ikke mindre sannsynlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk til Gunnar for korreksjonen av bygdeboka. Det kan virke som om Sv. Svensen først og fremst var opptatt av matrikkelgårdene. Bruk/plasser - og særlig slektene knyttet til Nes verk er mer stemoderlig behandlet, og det er mitt bestemte inntrykk at det også er flere feil der.Jeg tror ellers at informasjonen i FS er riktig m.h.t. den Ingeborg Pedersdtr. Øygarden som Jarl V. Erichsen etterlyste. Men hun var jo ikke med i bygdeboka...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.