Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Sissil Bruun Sørensen

[#29082] Ole Melkersen, Meløy 1663-1666 og 1701

Recommended Posts

Gjest Sissil Bruun Sørensen

Min ane, Willum Olsen, er 16 år i 1701 og bosatt hos sin far, Ole Melkersen, 65 år på Spildra i Meløy. I mantallet for 1663-1666 er det oppgitt to Ole (eller Oluff) Melkersen, hvorav den ene er 22 år og oppgitt som sønn av Peder Jonsen på Neder Spiller. Ole er sannsynligvis stesønn, og tvilling med en Jacob Melkersen på samme gård. Er det noen som bekrefte/avkrefte at dette er samme Ole som oppgitt på Spildra i 1701? Finnes det et mantall for Meløy med navnet på hans far?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

I 1731 er det skifte etter en Willum Olsen på Øvre Spilderen, Meløy. Der er hans eldste sønn Ole Willumsen oppgitt å være 23 år. Hvis denne Willum Olsen er den samme som du finner i 1701 så må han ha giftet seg veldig ung.Willum Olsen hadde i 1. ekteskap med Karen Pettersdatter (skifte 1728) barna: Ole (skifte 1748), Marith (skifte 1767), Anders (skifte 1751), Anne og Petter. 2. ekteskap med Berethe Povelsdatter sønnen Joen.Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Ja, dette er den rette Willum Olsen. Hva mener du med at han må ha giftet seg ung? Eldste sønnen er født ca. 1709, og da må Willum Olsen som er 16 år i 1701 være ca. 24 år. Synes du det er så ungt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

ok, beregna litt feil jeg. Myndighetsalderen var vel 25 på den tiden og det var kanskje ikke uvanlig at ble gift før man var 25.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Skjønte det..:-) I følge mantallet for 1701 er det flere som får barn rundt den alderen, så det var nok ikke så helt uvanlig.Men Willums far (og selvsagt mor om det er mulig å oppdrive) er jeg fortsatt interessert i. Jeg er også interessert i informasjon om Karen Pettersdatters foreldre. I følge skiftet blir hennes bror Jacob Petersen Sandaae formynder for barna, men jeg finner heller ikke ham noe sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har antakeligvis lokalisert Karen Pettersdatter og broren Jacobs opphav. Sannsynligvis er det Jacob det er skifte etter på Sandhaugen i Rødøy i 1751. I 1701 er det kun en Petter Jacobsen, og han er gårdbruker på Omnes. Sannsynligvis er han sønn av Jacob Pettersen som er gårdbruker samme sted.Dette stemmer også godt overens med Karen og Willums sønn, Anders, er gift med Berit Nilsdatter, som er Nils Nilsen Omnes søster. Nils første kone er høyst sannsynlig sønnedatter av samme Petter Jacobsen, og dermed søskenbarn av Anders Willumsen Spildra.Kan noen bekrefte/avkrefte/kommentere mitt resonnement?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

Tilbake til det opprinnelige spørsmål. Ole Melchiorsen og Jacob Melchiorsen var brødre – antakelig tvillinger, født ca 1643. Der er neppe tvil om at Willum Olsen (ca 1685 – 1731) var sønn av denne Ole.Ole og Jacob var fra Nedre Mosvold (like ved dagens Ørnes) og sønn av Melchior Jacobsen (ca 1600 – 1644). Deres mor må ha vært Sophia Willumsdatter som ble gift med Peder Jonsen (Jensen?) visstnok fra Herøy og som var bosatt på Nedre Spildern, se ”Disse tider – Disse skikker” av Alan Hutchinson, side 124.En sentral person i ”Slægten Benkestok” av Wilhelmine Brandt er den Willum Melchiorsen (ca 1640 – 1697) som ble gift med Anna Jonsdatter, se Slægten Benkestok side 263 o.fl. Var han en bror av Ole og Jacob?. Flere ting kan tyde på det. Han hadde en datter Sophie i 1. ekteskap og en sønn Jacob i 2. Han er ikke på Nedre Spildern i 1663-66, men han er trolig den ”Villum Michelsen” (24 år) som er tjenestedreng på Esvik i Rødøy på samme tid. Husbonde Anders Jacobsen (70) kan kanskje være en farbror? Stamfaren Jacob på Mosvold, d. 1639, synes det ikke å foreligge noen viten om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Takk skal du ha for svar! Her dukket det jo opp to generasjoner til! Hvilken kilde har du for at Sophia Willumsdatter ble gift med Peder Jonsen/Jensen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

Det er nok en slutning basert på sekundære kilder: Enken Sophie Willumsdatter er nevnt under Spildra på slutten av 1600-tallet i Meløy Bygdebok bind 2, side 489 og 500. Det virker sannsynlig at hun er enke etter Peder Jonsen (eller Jensen) men bevist er det ikke, så det kan være riktig å korrigere utsagnet ovenfor. Under Mosvoll Nedre er bare nevnt 'enken etter skipper og styrmann Melkior Mosvoll' uten navns nevnelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Til Sissil Bruun Sørensen: Eg sit ikkje med Svein Edvardsen sine skiftesamlingar framføre meg. Difor må eg spørja: Kva sannsynleggjer at Jakob Pettersen som bur på Sandå i 1731, er han som du skriv det er skifte etter på 'Sandhaugen' i 1751 (utan vidare liknar namnet svært på ei forvansking av 'Sandaag' eller Sandå - det finst ingen gard med namnet Sandhaug i Rødøy prestegjeld i 1755, 1801 eller i Oluf Rygh)?Du ser ut til å blande korta noko med tilvisinga til manntalet 1701 i innlegg 6. Den du primært er på jakt etter der, er vel ikkje Petter Jakobsen, med Jakob Pettersen. Av den sorten finst det absolutt fleire i Meløy og Rødøy. For den delen treng ikkje Jakob vera født i prestegjeldet i det heile. Dessutan forstår eg ikkje heilt korleis du resonnerer om samanheng når du skriv, i same innlegget, at 'Dette stemmer også godt overens med ...'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

'Sandhaugen' skal nok være Sandå (ved Neverdal) i Meløy. Ellers kan resonnementet (6) virke sannsynlig selv om det ikke er bevis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Skjønner godt at du reagerer på mitt resonnement, men det var litt mer grundig enn jeg ga uttrykk for.Jeg har gått gjennom alle personene med navnet Petter/Pettersøn/-datter i skiftene til Svein Edvardsen for perioden 1686 - 1780. På bakgrunn av dette har jeg følgende indikasjoner.1. Det ser ut til å være et klart og konsekvent skille mellom navnene Peder og Peter/Petter.2. Det kan også virke som om alle Peter/Petter tilhører samme slekt, men dette er mer usikkert. Her har jeg også sett på ekteskap, navnelikhet m.m. men denne indikasjonen er foreløpig svak.3. Det er kun nevnt en Petter Jacobsen i 1701 (men han kan selvsagt ha kommet utenfra).3. Karen og Ole har bl.a. sønnen Petter, gift med Aarsille Christophersdatter Breivik. Da Petter dør i 1755, blir Petter Eriksen Omnes verge for den eldste datteren. Dersom Jacob Pettersen Sandhaugen(?) er Karens bror, vil Petter Eriksen Omnes være Karens søskenbarn.Noe mer enn indikasjoner er det som sagt ikke foreløpig.Forøvrig er det Karens far, Petter, jeg er mest interessert i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Takk for svar. Eg forstår meir av resonnementet ditt. For å ta eitt punkt: Det er interessant om namneforma Pet(t)er og Peder konskvent vert brukt forskjellig i skifta slik du skriv (og om det også gjeld originaldokumenta). Det gjeld i alle høve ikkje andre kjelder. Men framleis har eg spørsmål til Petter Jakobsen. Korleis kjem det namnet inn? At Jakob og Karen er barn av ein Petter, veit vi. Men heiter faren Petter Jakobsen? Om Jakob er einaste eller eldste sonen verkar det ikkje urimeleg å tru at han er oppkalla etter farfaren (men det kan jo også eventuelt vera morfaren). Men både Jakob og Karen kan vera fødde andre stader enn i Meløy eller Rødøy. Likevel høver opplysningane i manntalet 1701 godt med den identifiseringa du gjer. Eg ser fram til vidare resonnement og opplysningar som fører saka framover. Lukke til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Den sterkeste indikasjonen på at faren til Karen er Petter Jacobsen Omnes, er punkt 4 (skrevet som pkt. 3 nr. 2) i innlegg 12. Karen og Ole dør mens 4 av barna mindreårige. Jacob Pettersen blir verge for samtlige, og må nødvendigvis også sørge for dem fysisk. Dersom Karen og Jacob har flere søsken, vil det vel være naturlig at de deler på barna.Da Ole og Karens sønn Petter dør i 1755, har han to døtre på 3 og 1 år. Konen Aarsille er fremdeles i live. Det ser også ut til at to av Petters søsken er i live på dette tidspunktet, men det er Petter Eriksen Omnes som blir verge for den eldste datteren, mens Aarsilles søstermann blir verge for den yngste. Dersom Petter Jacobsen Omnes er Karens far, er Petter Eriksen Omnes søskenbarn av Petter Olsen Spildra. Det er vel ikke så unaturlig å anta at Petter Olsen har vokst opp hos sin onkel Erik Pettersen Omnes, og kanskje har vært sterkere knyttet til sitt jevngamle søskenbarn enn til sine kjødelige søsken. Og at dette følgelig er årsaken til at Petter Eriksen blir valgt til verge for den eldste datteren.Rekker ikke å svare på de andre spørsmålene nå, svarer senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Eg er heilt med på siste delen av resonnementet, men ikkje fyrste. Du skriv at 'Jacob Pettersen blir verge for samtlige [av barna etter Karen og Ole], og må nødvendigvis også sørge for dem fysisk. Dersom Karen og Jacob har flere søsken, vil det vel være naturlig at de deler på barna'. Ja, skal tru det. Om faren til Karen er Petter Jakobsen Åmnes (slik heiter staden i dag) og Karen og Jakob er sysken, så var det faktisk fleire å dele omsorga for barna til Karen og Ole med. I manntalet 1701 er Petter Jakobsen oppført med tre søner: Anders, Thomas og Erik (den siste refererer du indirekte ganske mykje til, også i dette innlegget). På den tida Karen og Ole døydde, sat Erik som brukar på Åmnes. Det var han som overtok bruket etter faren. Om dei andre brørne var i live då og kor dei eventuelt budde, veit eg ikkje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Takk for korreksjonen til gårdsnavnet Åmnes!Først vil jeg komme med resten av svaret til innlegg nr. 13. Når det gjelder navnet Petter/Peter/Pedter vs Peder, finner jeg den samme konsistensen i det kildematerialet jeg har skrevet av for Inderøy fogderi i perioden 1610 til 1709. Her er det konsistens mellom prestenes, fogdenes og skrivernes navnebruk, og samme navn blir brukt om de samme personene hele levetiden. Dette kan nok variere fra område til område, men er i hvert fall ikke unikt for Meløy.Når det gjelder mantallet for 1701, var det her jeg først fant Jacob Pettersen - og det var bare en med dette navnet. Denne argumentasjonen faller som sagt dersom Jacob og Karen kommer utenfra.Så til innlegg nr. 15. Jeg forstår det slik at du mener at de andre søsknene ville vært oppnevnt som verger i skiftet etter Karen og Ole dersom de var i live? Er enig i det, men det kan også være en mulighet at det kun var Jacob som var tilstede ved skiftet, og at han derfor ble oppført som verge for samtlige. Jacob Pettersen Åmnes var helt sikkert i live - det er skifte etter ham i 1751. Jeg mistenker broren Thomas for å være den Thomas Pettersen Halsosen som det er skifte etter i 1765. De andre brødrene vet jeg ikke om er i live på dette tidspunktet. Det er imidlertid litt interessant at Ole og Karen også har en sønn ved navn Anders.Det er helt klart at det ikke foreligger noe som helt klart tilsier at Karen er datter av Petter Jacobsen Åmnes. Imidlertid er det temmelig sterke indikasjoner på at hun er hans datter. En nærmere gjennomgang av skiftet, eller av annet kildemateriale, kan kanskje gi et endelig svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg fant bryllupet til Petter Willumsen og Aarsille Christophersdatter i 1750. Han er da på Dalen. På Dalen bor også hans søster Marit - kanskje det er henne han bor hos? Petter og Aarsille er på Enga når han dør i 1755.Her er det mange navn som sikkert kan knyttes opp mot Ole og Karen, men uten at jeg helt klarer å se forbindelsen. Men jeg prøver å legge fram det jeg reagerer på.Det er skifte etter Petter Eriksen Åmnes morbror, Nils Jacobsen, på Dalen i 1752. Det er også et skifte i 1719 etter Abraham Pettersen, hvor hans søsken er oppgitt. Dette er sønnesønn til Abraham Jonsen Bjærangen (60 år i mantallet 1666). Det er vel ikke så usannsynlig at også Jon Abrahamsen Enga (30 år i 1666) er en sønn av denne Abraham? I såfall er det også her en knytning mellom Dalen og Enga, i tillegg til navnene Petter og Jacob.Men da er det like interessant å knytte sammen flere navn. Ole Melkersen var fra Mosvold - og i 1666 sitter en 66 år gammel oppsitter på Mosvold ved navn Abraham Jacobsen, som har sønner ved navn Melker og Jacob. Her må det da være en forbindelse?Det som også er interessant, er at det nå begynner å gripe inn i andre grener av slektstreet - med blant annet Willum Melkersen. Inngifte var vel temmelig vanlig på Meløy som andre steder, så det var vel ventet. Men hvordan er forbindelsen? Det kan vel ikke bli annet enn teorier, men dog....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

Alan Hutchinson synes å legge til grunn at Abraham Jacobsen, Mosvold, var farbror til Ole og Jacob Melchiorsen, se ”Disse tider – Disse skikker”, side 124 og side 163. Hvor godt dokumentert dette er, vet jeg ikke, men det er neppe grunn til å tvile på at det er riktig.Aarsille Christophersdatter er nevnt i en note i ”Slægten Benkestok” side 287.Aarsille og Petters datter Anna ble gift med Jon Andersen, Mesøy, jf ”Slægten Benkestok” side 285. (Men dette vet du sikkert).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Tusen takk! Jeg har kjøpt Alan Hutchinsons bok, men har ikke hatt tid til å lese hele enda (er i full jobb + student, så jeg må prioritere). Informasjonen på side 163 hadde jeg ikke fått med meg, men det virker jo veldig rimelig.'Slægten Benkestok' har jeg foreløpig ikke fått tak i. Hva står det om Aarsille? Jeg vet at hun er datter av Christopher Christophersen og Anne Pedersdatter Breivik, og at hun har søsknene Christen, Else og Margrethe. Men det er alt jeg vet. Antar at foreldrene hennes kommer utenfra? Jeg er litt spent på om jeg kanskje kan koble Aarsilles aner opp mot mine aner med samme navn i Nord-Trøndelag....Anna Pettersdatter er min Ane, og jeg har funnet informasjonen om hennes ektemann og aner gjennom Svein Edvardsens avskrift av skifter, i tillegg til det jeg har fått av informasjon her i Digitalarkivet. Når jeg en gang får tak i 'Slægten Benkestok' kan det jo tenkes at jeg finner mer. Har bestilt rapportene fra Benkestokk-seminaret og Aspa-seminaret, men Tore har visst glemt meg, så de har jeg purret i dag. Kanskje jeg finner noe der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det jeg finner i en note på side 287 i 'Slekten Benkestok': AArsille Christophersdatter var gift med Anders Eriksen på Gjerset som døde 18.08.1788. De hadde sønnen Erik Andersen som var gårdbruker på Gjerset i Meløy fra ca 1792. Aarsille overlevde sin mann.Erik Andersen var født i 1760, og var gift med Margrethe Larsdatter som var født på Neverdal i 1759. Disse hadde barna:-Martha Eriksdatter(1793-1837)som var gift med sin slektning Jacob Nilsen Bye i ca 1816. Jacob bodde på Nedre Spildra hvor han var født i 1784. Han levde der i 1840-årene.-Aarsille Eriksdatter(1795-1817). hun ble gift i ca 186 med sin slektning Carl Andreas Larsen Parelius(1786-1822 hvor han døde på Gjerset).Det var hans 2.ekteskap.Skal se om jeg finner noe mer om de andre det spørres etter i 'Slekten Benkestok'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Aarsille Eriksdatter og Carl Andreas ble gift i ca 1816(1-tallet kom bort i forrige innlegg). Ser jo nå at andre har svart ut fra 'Slekten Benkestok' også, så da trenger jo ikke jeg å se etter noe mer der. Boka av Alan Huschington er interessant, og jeg kjøpte den for noen år siden. Skulle gjerne slått opp der på et tidligere tidspunkt i debatten, men jeg har ganske mange 'baller i luften' når det gjelder slektsforskning. Derfor kan jeg ikke svare på alt jeg ønsker å svare på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Tusen takk skal du ha! Anders Eriksen Gjerset var Aarsilles 2. ektemann, og de hadde også barna Peder og datteren Maren (skifte etter Anders i 1789). Datteren Maren var gift med Anders Larsen Neverdal.Opplysningene om Margrethe Larsdatter var interessante - vet du om hun er en datter av Lars Andersen og Margrethe Willumsdatter Øren? Vet du om Margrethe, Anders (som Maren Andersdatter er gift med) og Martha (gift med Anders Christensen Neverdal) er søsken? Eller vet du hvor i dette bildet Parelius-slekten kommer inn? Det er morsomt når brikker begynner å falle på plass...:-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Korreksjon til innlegg nr. 22. Jeg har jo skiftet etter Lars Andersen og Margrethe Willumsdatter Øren, og de har bare to døtre - Martha og Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

På side 241 i boka ser det ut som om hun eller hennes 2. ektemann var descendent av Margrethe Benkestok, men Margrethe Larsdatter finner jeg kun på side 241 og 287 i oversikten bak. Påside 241 står det at hun døde i 1819, og at sønnen Erik også døde i 1819.Den Benkestok-rapporten du venter på er sikkert mer oppdatert enn boka 'Slekten Benkestok', så jeg håper du får svar på spørsmålene du stiller der. Syns det er litt kronglete å finne frem i 'Slekten Benkestok', og at det er altfor små skrift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne-Rita Kolberg

Hallo SissilHar en del opplysninger om Carl Andreas Larsen Pareli. Han er min 3.tipp og ble gifte med Malene Bernhoft i sitt 3. ekteskap.Carl var fra Enga og hans far het Lars Anderen og mor Boletta Christensdatter Pareli.Malene var av Bernhoftene i Kjerringøy og søster av Adam og Nils som hadde Engen og Fondal gård i Meløy på den tiden.Aarsille og Carl hadde datteren Karen Kristiana Gaarding som hadde to ekteskap , første gang med Johan Larsen fra Torsvig og så med Knut Hoff som kom til Meløya fra Hallingdal.Anne-Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.