Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Are S. Gustavsen

[#29182] Seminar om Tordenstjerne - 500 år siden adling av stamfaren

Recommended Posts

Gjest Are S. Gustavsen

I forbindelse med at det den 20. juli 2005 er nøyaktig 500 år siden adlingen av Nils Sveinsson, stamfar for slekten som senere er kjent under navnet Tordenstjerne, ønsker undertegnede å samle deltakere til et sommerseminar om denne slekten.Selve adelsbrevet er trykket flere steder, bl.a. i Norges Gamle Love og i Diplomatarium Norvegicum. Dermed er selve teksten også tilgjengelig på Internett: LenkeForskning omkring Nils Sveinssons opphav har stått relativt stille siden Bjørn J. Rosenberger publiserte sine to artikler Nils Svenssøn Tordenstierne i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1967 og 1970. Det er allikevel flere i det slektshistoriske miljø som for øyeblikket arbeider med problemstillinger rundt denne slekten. Selv har jeg befattet meg en del med opphavet til væpnerens ektefelle, hustru Ingebjørg Torsteinsdotter, mens andre arbeider vesentlig med etterslekten.Seminaret er tenkt lagt opp som et uformelt møte mellom innledere og deltakere, hvor det vil bli muligheter for en ekskursjon i distriktet for å bese slektens viktigste gårder, deriblant setegårdene Haneval og Solum i Skoger, Gullaug i Lier og Stenshorne på Eiker. Sted og dato er ennå ikke fastlagt, men fortrinnsvis bør seminaret legges til Drammen omkring den 20. juli 2005, gjerne nærmeste helg da den 20. juli i år faller på en onsdag. Foreløpig har jeg fått tilsagn fra to andre innledere, slikt at det nå er grunnlag for å avholde et seminar med et faglig utbytte.De som er interessert i å delta på et slikt seminar bes om å ta kontakt med undertegnede pr. brev eller e-post.Are S. Gustavsen Chr. Michelsensgt. 7 5012 Bergen E-post: are.gustavsen@student.uib.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg kan delta og skal forsøke å finne frem den kilden jeg fant for 20 år sidne om Nils Sveinssons kongstjeneste i Halland tidlig på 1500-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Det har meldt seg flere interesserte denne uken, hvilket er gledelig. Seminaret er fortsatt i planleggingsfasen, slik at forslag til program først vil foreligge om noen uker, trolig medio mai måned.Det er samtidig gledelig at Tore H Vigerust mener å kunne tilføre forskningen noe nytt, ja når det gjelder forskningen rundt Nils Sveinssons karriere i dette tilfelle.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Er det noe nytt mht. tid og sted for seminaret?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Seminaret er fortsatt ikke på plass. Det har ikke meldt seg så mange deltakere, men jeg håper vi skal få det til allikevel. Mer informasjon kommer primo juni. Kanskje er vi nødt til å flytte semianret til august for at flere skal bli interesserte. Hva synes man om det?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det beste er muligens å bestemme seg for noe - enten det nå blir i juli eller august. Jeg tror folk kanskje sitter litt på gjerdet fordi de ikke vet hvordan seminaret vil passe med egne ferieplaner forøvrig. Jeg er personlig åpen for begge tidspunktene, men hadde tenkt å 'spikre' ferien snart, derfor tok jeg spørsmålet opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Nedrud

For min del vil bare helgen før passe, for helgen etter er jeg på ferie. Og jeg er temmelig sikker på at august vil være et bedre alternativ for et slikt seminar, da fellesferien helt klart er et dårlig alternativ for mange. Med fare for at selve markeringen av jubileet blir forskjøvet vil jeg likevel altså foreslå et senere tidspunkt for at flest mulig skal kunne få gleden av å være med. Muligens burde det også utarbeides et hefte eller lignende fra seminaret, slik at det kunne spres informasjon utover til de som ikke har kunnet delta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei alle Tordenstjerne-interesserte!Grunnet kapasitetsvansker hos undertegnede vil det tillyste seminar om Tordenstjerne i sommer (omkring 20. juli) måtte utsettes. Sannsynligvis vil det i steden komme opp som et ledd i bygdekveldsatsningen til NSF, trolig primo eller medio november 2005. Mer informasjon vil bli gitt på genealogi.no med det første.Alle ønskes uansett en god sommer med minimalt med torden blant stjernene på en ellers solfyllt himmel, slik den akkurat nå fortoner seg i Bergen (er i øyeblikket på nettkafe, da jeg venter på skikkelig telefonforbindelse til min nye adresse i Inndalsveien).mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Fra regntunge Bergen meldes det herved at det i sommer avlyste Tordenstjerne-seminaret (juli), vil gå av stabelen torsdag 17. november 2005 i møtelokalene til Norsk slektshistorisk forening. Mer helhetlig informasjon vil dukke opp i neste uke på genealogi.noInteresserte bes ta kontakt med undertegnede på via e-postadresse genealogen@genealogi.no. Dette slik at jeg kan planlegge hvor mange hefter med seminarunderlag jeg trenger å kopiere til utdeling.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Da er det på tide med litt informasjon til alle interesserte:TORDENSTJERNE-seminarTorsdag 17. november 2005, kl. 18.00-20.00, Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek, Ullevålsveien 1.Nils Sveinsson fikk adelsbrev 20. juli 1505. Mye senere tok etterslekten på Gullaug navnet Tordenstjerne. Ætten er knyttet til setegårdene Solum og Haneval i Skoger, Gullaug i Lier, Stenshorne på Eiker og Haukvik i Sauherad 1505-1771.Innlegg ved Anders Bjønnes, Are S. Gustavsen og Bjørn J. Rosenberger, deretter åpen diskusjon. Vi ser nærmere på forskningsstatus, herunder ulike fremstillinger i litteraturen. Hvor kommer jordegodset fra og hva er mulighetene på 1300- og 1400-tallet? Hva er forskjellen på våpnene til Tordenstjerne og Lystrup? Forskjellige muligheter for hustru Ingebjørg Torsteinsdotters opphav. Kompendium utdeles ved fremmøte. NOK 60,- til dekning av kopiering og kaffe. Om du har muligheten til å delta vil vi gjerne ha et vink på forhånd, slik at det blir kompendier nok til alle. Send kort melding til: genealogen@genealogi.noDe som allerede har sendt meg e-post om sommerseminaret (og siden om dette seminaret 17. november) vil motta separat e-post. Se for øvrig kort artikkel av undertegnede 'Store Solum i skyggen av Tordenstjerne' i Genealogen 2/2005, s. 45-47. Genealogen vil foreligge hos medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening omkring 14. november.Are S. Gustavsen seminarleder

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Waagaard

ArePrøver å sende mail til deg på genealogen@genealogi.no men slipper ikke gjennom.Bruker derfor dette forum for å melde meg på seminaret 17 Nov.vhKnut Waagaard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorleif Solberg

Jeg er heller ikke sikker på at min påmelding er kommet fram til rette vedkommende, og melder meg herved på til Tordenstjerne-seminaret. Det blir sikkert interessant. Vennlig hilsen, Thorleif.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Knut:Merkelig at du ikke kommer igjennom på genealogen@genealogi.no, jeg setter deg uansett på deltakerlisten. Kan du forsøke å sende meg en e-post på are.gustavsen@student.uib.no ? Dette slik at jeg kan få sendt lik informasjon til alle pr. e-post.Thorleif:Har fått beskjed fra deg allerede, så dette er OK.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Det har meldt seg på flere de siste dagene, men det er fortsatt plass til flere. Gi meg gjerne beskjed pr. e-post.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Røed-Hansen
LenkeHer står det en del om Tordenstjerne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Kunnskapen om Tordenstjerne har dog blitt utøket og korrigert siden Lier bygdebok, som det her lenkes til, ble skrevet. Dette ble tatt bredt opp i Tordenstjerne-seminaret 17. november 2005.Lier bygdebok plumper blant annet ved å skrive at Nils Sveinsson ble adlet med tilnavnet Tordenstjerne i 1505, men Tordenstjerne-navnet er av mye yngre dato. Jeg kan heller ikke se av adelsbrevet at Nils Sveinsson ble forlent med Gullaug. På seminaret dokumenterte Bjørn J. Rosenberger også at noen Eline Henriksdatter Måneskjold av Rise i Båhuslen neppe var gift med Nils Sveinsson - kanskje har hun ikke eksistert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Benedicte Hauge Kulø

Hei Are og Kristian!Det hadde vært artig å få en liten oppdatering på Tordenstjerne for oss som ikke var på seminaret. Er det mulig? Det er jo utrolig mange særlig i Lier, men også andre steder som slekter fra ham, og det er ikke moro med feil opplysninger i slektsdatabasen. Det er flere slektstrær på internett hvor han blir forvekslet med Lystrup, og dette er vel feil.Mvh Benedicte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Benedicte:Det trengs foreløpig ingen ytterligere oppdatering enn å forholde seg til tavlen jeg utarbeidet til seminaret. Denne er trykt i Genealogen 2/2005.Du finner et kort referat av seminaret i Genealogen 1/2006.Du finner forsåvidt også tavlen gjengitt i «Det var denti'», Lier Historielags årbok nr. 16, 2006, da jeg tillot den trykket der i forbindelse med Astrid Natvigs artikkel om emnet. Natvigs artikkel inneholder nok flere unøyaktigheter, men disse skulle ikke rokke ved ditt behov for en oppdatert oversikt. Da med ett hederlig unntak. Opplysningen om at Nils Sveinsson skal være født 1475 på Store Solum savner kildebelegg. Vi vet ikke om han kan knyttes til Solum før på 1540-tallet. Langt mindre vet vi noe om hans fødselsår.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Benedicte Hauge Kulø

Tusen takk for dette, Are.Jeg har nå lest referatet, og skal også få tak i resten av artiklene regner jeg med.Mvh Benedicte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Kom ikke Nils Svensson egentlig fra Halland ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tore:I innlegg 2, den 30. mars 2005, opplyser du at du selv trolig sitter med en kilde som skal fortelle om dette.Har du gjenfunnet kilden ennå?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

neida, men det var i en trykt kildeutgave fra Skåne et sted (muligens kildeserien Skånk medeltid och renässans).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Interessen for å vite resultatene fra et adelsseminar i etterkant, er omvendt proposjonalt med påmeldinger / deltagelse ved slike seminarer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Benedicte Hauge Kulø

Hadde tiden strukket til, så kunne man nok ha vært med på alt.Det er kanskje også en annen grunn, og den er at 'vanlige mennesker' som meg som ikke har alle de grunnleggende kunnskapene om arkivbruk, og heller ikke er så flink til å tyde kansellispråk, føler at man ikke har så mye å bidra med ennå. Og har man ikke noe å bidra med, så har man vel ikke noe på et seminar å gjøre.Det jeg savner både i Dis og Slektsforskerforeningen er kurs i f.eks. hvordan bruke arkivene våre. Jeg vet at det bare er praksis som gjør at man lærer, men det hadde vært en fordel for mange med meg å vite litt mer om hvilke kilder som er tilgjengelige hvor. Og ikke svar nå at det bare er å gå på arkivet og be om hjelp, for det er det ikke alltid de heller vet hvor man skal begynne.Digitalarkivet hadde et fint kurs ifjor over 4 timer med info om kongebrev og slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet. Kurset var meget bra, men vi var 2 - to deltagere! Jeg håper de eller andre vil holde flere kurs og at det blir mange deltagere.Mvh Benedicte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg er enig, Benedicte. Jeg har foreslått et skriverkurs for DIS-Norge, som inkluderer kildekunnskap, gotisk skrift mv. De har hatt det til vurdering ganske lenge (siden juni), men det blir vel ikke noe av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.