Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Davidsen

[#29211] Mikkel Olsen, f.før 1719, Røra, NT og hans etterkommere.

Recommended Posts

Gjest Svein Davidsen

Mikkel var gift med Marite Ingebrigtsdtr. og hadde minst 5 barn (en dødde etter 4 dager). Jeg er interesert i Ole f. 30.12.1752 og Ingebrigt f. 24.06.1754. Ole ble gift, konen ukjent, og hadde en datter, Karen, men har ikke funnet hennes fødselsdato. Karen ble gift med Jakob Jakobsen Bulling (Inderøyboka, Nord Austad). I følge Øver Hjulstad boka hadde de en datter Andrianna/Andrea. Andrea finner jeg i Ministeral boka for Inderøy, f. 29.02.1772. Hvis Ole Mikkelsen var fødd i 1752 og Andrea i 1772 er det vel ikke mulig at den Karen som var datter av Ole M. kan være mor til Andrea. I Ministeral boka finner jeg en Karen Olsdatter, Austad, som dødde 29.03.1786, 42 år gammel, dvs fødd 1744. Hvor passer denne Karen inn i bildet og hvem er Andrianna/Andrea's mor?Jeg har antatt at Ingebrigt er den samme Ingebright Mikkelsen som dør på Sør Gran i 1798, 44 år gammel. Er det riktig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Hei,såvidt jeg forstår, er det Ole Mikkelsens kone og barn du er interessert i, men jeg finner ingen datter Kari eller Andrianna/Andrea etter noen som helst Ole Mikkelsen i Inderøy, fom. 1733 tom. 1823.Av gifte ved navn Ole Mikkelsen, er det faktisk bare én i hele perioden, og han ble gift tre ganger; 1773 med Marit Larsdatter, 1778 med Anna Jakobsdatter, 1782 med Guru Bårdsdatter. De to første døde altså før ham.Ellers er det bare én Ingebrigt Mikkelsen anført død i Inderøy, den samme som du har over.Lite med konkrete svar her altså, men kanskje du må til Sparbu for å finne det du leter etter? Bullung er jo gård i Sparbu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Takk Hallvard, ja det var vel ikke mye å gå framover med, men jeg hadde et forsøk til på familysearch.org og jeg fant Jacob Jacobsen giftet seg med Caren Olesdtr på Inderøy 04.11.1767. (Batch 426721). Er dette noe du kan crosschecke i dine files? Datoen passer jo bra med at det første barnet, Anne, ble fødd 12.02.1768.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Jeg er ikke god til dette men Ingebrigt var gift med en av mine. Hvis du vil vite mer er min adr. borgny@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Hei Borgny. Hvis Kirsti Olsdatter er en av dine aner er vi i slekt for Kirsti og Ingebrigt er mine 3 x tippoldeforeldre. Jeg skal skrive til deg direkte med detaljer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Hei,den vielsen du nevner på familysearch stemmer, trolovet 03.05.1767 og gift 04.11.1767.Forlovere var Michael Torresen Sahlberg og Ole Rasmussen Smolen fra Sparboen.I innføringen heter det ellers: Jacob Jacobss Bolling fra Sparboen og Pigen Caren Olesdr. Nord-Austad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Hallvard. Tilbake til Mikkel Olsen og Marite Ingebrigtsdtr. Jeg kan ikke finne dem i din 'Vigde i Inderøy' database. Men det er en Michel Christophersen, Austad, og Maritte Ingebritsdtr. som er gift 11.04.1752. Her har jeg 2 av 3! Rett gård, rett dato (de fikk første barnet 30.12.1752). Kan presten ha skrevet feil etternavn? Inderøy boka har flere referenser til Ole Mikkelsen, men ingen ting om en Christopher. Er det noen forlovere, etc i originalene som en kan kanskje sammenligne med fadderene til barna for å etablere familie-sammenheng?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Ole Mikkelsen Raaviken som er nevnt, var skrevet som enkemann når han gifter seg i 1773 med Marit. Når Ole Jacobsen blir født 1770 er Fadd:Ragnille Austad,Anne ibd.OleMichelsen,AndersOls.ibd.Rømol (merkelig skrevet)Ole Lorvigen. Kan moren vere søster av MikkelOls.Austad. Andrea 72 fadd:MarenAustad,ChristenLorvigen,BentOls.Austad ThoreHofstad fra Verdal. 74 Jacob Fadd:Thore Ols JacobHalvorsen,Lars Ingebrigtsen.KirstenOlsd.?Ols 77Olava Fadd:SigvartOls.LarsJacobsen,RagnilLarsd AnnaOlsdt.BeritOlsd. 81 Michel Fdd:Jon Lorvik og kone,LarsJacobsen,AronRasmusen,MaritSivertsdt,JensSigvartsenAustad og kone,IvarTorfins.Knud Ols JohannaNielsdt. 84 Kari Fadd:Thore Hofstad og kone,Ivar Koen og kone,Marit Sivertsdtr. 87 Kari Fadd:Michel Norberg,Peder Helberg og kone Sivertsdt. Ragnild Larsdt. Marit Sivertsdt. Det kan være flere barn,men nå har du en del faddere. Hilsen Borgny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Takk Borgny, mange gode navn her for Austad slekt og venner som faddere til Karen og Jacobs barn. Som jeg sa i mitt innlegg #7, hvis jeg kan finne forloverene til Michel Christophersen og Maritte Ingebrigtsdatter, gift 11.04.1752, og de er blant fadderene kan vi kanskje konkluere at presten skrev feil patronym for Michel. Jeg tror derimot ikke at Ole Mikkelsen Raaviken er den samme som Ole Mikkelsen Austad som er Karen's far. Inderøy boka III har Ole Mikkelsen Raavika, under Ulvin, som husmann der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Forloverne var Tørres Stenstad og Ola Austad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Finner en Michel Olsen Salberg død mars. 1765 av Biørn???. Han er 45 år. Kanskje noen kan hjelpe å tyde det som står Hilsen Borgny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Retting:Det var april

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Under Salberg Øvre står det 1761 makeskiftet mellom Ole Mikkelsen Salberg og Mikkal Olsen Austad, så det er vel trolig Mikkel døde 1765 da det i 1769 er Tørris som står som eier. I 1718 er Mikkel Tørrisson oppsitter trolig til 1745 da får sønnen Ole Mikkelsen byksel etter faren.Så makeskiftes det Mikkel dør og Tørris kommer. 1775 Tørris Mikkelsen eier. Kan Ole og Tørris være søsken? I 1754 er Ola Sivertsen og Mikkel Austad forlovere for Povel Pedersen og Marit Ellingsdtr. I 1757 er Ola Mikkelsen Salberg forl. for Ole Mogensen og Rebekka Andersdtr. I 1761 er Ole Michel Austad forl. for Siver Ols.Austad og Ragnil Larsdtr. Salberg Samme år Ole Mikkelsen Austad og Tørres Salberg forl. for enkemann Simon Rasmussen Bolling og Beritta Eriksdtr.Lundsaunet 1762 Ole Mikkelsen Austad og Sivert Johansen Gieldsås forl for enkem.Torben Gundersen? Sundnes? og Inger Torfindsdt. Gielås s.å Tørres Mikkelsen Salberg Og Lars Torbensen Salberg forl for enkem.Peder Nilsen fra Wærdalen og Ingeborg Joensdt. 1763 Peder Koen og Mikkel Salberg forl. for Ole Eskilsen Koen og enke Ingeborg Olsdt. 1767 Michel Øvre Salberg og Anders Røfloen forl for Einer Pedersen Salberg og Ragnille Olesdtr. ??sett. s.å. Michael Tørresen Salberg og Ole Rasmusssen Amblen? forl for Jacob Jacobsen Bulling fra Sparbu og Karen Oledt.Nord Austad 1769 Ole Michelsen og Ole Pedersen Austad fol. for Ole Pedersen Holme og Guru?Marit Halvorsdtr. Koen 1770 Trol. Joen Haldorsen Lorvig og Kirsti Olesdtr. Austad 1775 trol. Lars Jacobsen Austad med Anna Olsd. forl.Sigvart Sigvartsen Austad og Ole Rasmusen Smoland. Hilsen Borgny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Takk Borgny. Nå har jeg fått mye viktige detaljer. Men for å forstå dette må jeg først forstå hva som menes med 'makeskifte'. Dette ordet kjenner jeg ikke. Byttet de gårder? Kan du forklare det for meg?Når du i innlegg 10 gir forlovere Tørres S. og Ola A., er det forloverene for Michel Christophersen og Maritte Ingebrigtsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Det finnes ingen andre Maritte Ingebrigtsdtr. i gifte før eller etter 1752 og til 1780,og heller ingen Mikkel Olsen annen en han som er nevnt i tidligere svar. Makeskifte er bytte,serlig av eiendom og ved regulering med flere eiendommers grenser.Har du Inderøyboka? Det er virkelig vanskelig å forstå det som er mellom Salberg og Austad.Tørres Skogset som er nevnt som fadder kan også hete Olsen hvis du ser på folketellingen. Hilsen Borgny

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Borgny Fremo

Retting:Det er ikke i f.t. jeg har funnet Tørres Olsen Stenstad,kanskje mellom fødte som far, men det kommer jeg tilbake til senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Hei Borgny. I dag våknet jeg opp med snø på marka og snø og regn hele dagen så det var en god dag for å forsøke å forstå mysteriet med makeskiftet mellom Nord Austad og Salberg gårdene på Røra i 1761 og Karen Olsdatter Austad.Problem #1. Fra Inderøy boka er min forståelse av brukere/eiere for de to gårdene det følgende: Nord Austad. Ole Mikkelsen (A1) til Mikkel Olsen til Ole Mikkelsen (A2) til Karen Olsdatter(gift med Jacob Jacobsen) til Jens Jacobsen.Øver Salberg. Mikkel Tørresen (S1) til Ole Mikkelsen (S2) til Tørris Olsen til Mikkel Tørresen (S3).Så vidt jeg husker, og kan se fra kartet, er Austad og Salberg nabogårder, så selv om Inderøy boka, under Øver Salberg, sier 'I 1761 makeskifter han Salberg med Austad' må dette bare bety at de ble enige om nye grenser mellom de to gårdene. Begge familiene fortsatter å bo på sine respektive gamle gårder. Makeskiftet er ikke nevnt under noen av Austad gårdene. Din liste av forlovere etc i innlegg 13 viser også de samme navnene på gårdene før og etter 1761. Fra dette må en kunne godta at Ole Mikkelsen (A2)Austad ikke er den samme som Ole Mikkelsen (S2) Salberg.Problem #2. Både Inderøyboka og Øver Hjulstad slektsbok har Ole Mikkelsen Austad som far til Karen Olsdatter. Men det er ikke noe spor etter Karen Olsdatter Austad i Digitalarkivets 'Døypte i Inderøy 1733 - 1762'. Karen dødde på Austad 29/3/1786, 42 år 2,5 mnd. dvs fødd jan/feb 1744. Den nærmeste Karen Olsdatter jeg kan finne er fødd 10/6/1744 på Salberg (!) til foreldrene Oluv Øvre Salberg og Anne Sivertsdatter. Er dette den Karen som ble gift med Jacob Jacobsen, og min konklusjon #1 feil? Eller kan noen finne en annen Karen Olsdatter fødd på Austad kring 1744?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Begynner å bli komplisert dette nå.....Har manntallet for Inderøy, 1755, foran meg.Salberg besto den gangen av to gårder (matr. 920 og 921).Salberg 920 har Mickel (38) som oppsitter, kona hans er Ingebor (25). Disse har barna Marit (19) og Marit (1/2) - kanskje denne Mickel har vært gift en gang tidligere? I tillegg bor div. tjenere og en husmannsfamilie på gården.Salberg 921 har Mickel Larsen (44) som oppsitter, kona hans er Ingebor (39). De har flg. barn: Magret Baardsd (6) - anført at hun er fosterbarn. 3 tjenestefolk, inderstkona Beret (70) og hennes barn (?) Lars Larsen (26) - 'skal være Løsgiænger'. Ellers nevnes også en Rasmus (42) som oppsitter på dette matr. nr. - han har kona Lispet (50), og har barna Peder Rasmuss. (3) og Ole (1 1/2). De har tre tjenestefolk, inderstkona Ane (76), indersten Ole Tørrisen (30) og hans kone Kersti Olsd (34), samt dette inderstparets barn Marit (3 mnd) på denne parten.Austad er delt i tre matrikkelnummer; på Austad 923 er Jacob (35) oppsitter. Han har Kari (33) som kone, og barna Jacob, Ane og Adriana (fra 1 - 8 år). Fire tjenestefolk, tre husmannsfamilier hører til dette nr.Austad 924: Sivert (47) oppsitter, gift med Ragnild (41), har barna Lars Sivertss. (11), Ole (7), Merit (13), Beret (4) og Inger (2). Tre tjenestefolk, to husmannsfamilier, indersten Ane (20) - fra Tronhiem, indersten Jacob Olssen (31) med kona Ane (32) og deres barn Niels Jacobss (2).Austad 925: Ole (57) oppsitter, Maren er kona hans (46). Ingen barn oppført hos disse, det nevnes at tjeneren Hans Mathiassen (22) er deres fostersønn. Disse har fem tjenestefolk, samt en husmannsfamilie (Henrick - 48 år, med kona Ane og datteren Beret Rasmusd., - noe som viser at denne Ane må ha vært gift før).Der det ikke er ført opp patronym (etternavn) - er det heller ikke ført patronym i manntallet - så her er det kildetro avskrift.Men det dette viser - er at noen Karen Olsdatter, f. ca 1744, ikke bor på Austad eller Salberg i 1755.Har søkt på forskjellige navnesammensetninger i dette manntallet; Karen og Kari, men finner ingen som er f. 1746.Husk at det mangler noen siden i kirkeboka for slutten av 1746 og begynnelsen av 1747 (iallefall to sider).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Ja, du har rett Hallvard, dette begynner nå å bli for komplisert. Jeg trodde først at alle disse 1755 detaljene du la inn ville løse alle spørsmålene, men, men... Før jeg helt gir opp må jeg summere problemet som jeg ser det for å se om noen andre kan løse det.Hva som først startet meg på dette er at Karen Olsdatter, f.1742, gift med Jacob Jacobsen, Bulling, Sparbu, i 1767, ikke kan være datter av Ole Mikkelsen (den yngre), Austad, som Inderøyboka sier, side 554.Ole Mikkelsen, den elste sønn til Mikkel Olsen og Marite Ingebrigtsdatter er, i følge Ministeralboka for Inderøy og DA 'Døypte i Inderøy 1733-62', fødd i 1752, ie han kan ikke være Karen's far.Karen er av rett alder til å være Ole's søster, men det er for mange referenser til Karen Olsdatter for at det kan være mulig. En annen mulighet er at Karen er halvsøster til Mikkel Olsen (den Mikkel O som var gift med Marite I.)Dvs døtter av Ole Mikkelsen (den eldre). Ole M var gift med Ragnhild Andersdatter, men hun dødde i 1719 (IB side 553). Jeg har gått ut fra at sønnen Mikkel var fødd før Ragnhild dødde. Men hvis Ole giftet seg igjen, noe senere, med en yngre dame, er det jo mulig at de hadde en datter Karen i 1744. Ole dødde ikke før 1757, 84 år. Spørsmålet er kan han ha vært far 70 år gammel?Hvis Karen var Mikkel Olsen's yngre halvsøster hadde hun større arverett over Austad enn Mikkel Olsen's barn? For hun og Jacob J. tok over Nord Austad rundt 1764-1769.Dette forklarer ingen ting om Jacob og Kari på Austad 923 (Nord Austad i følge IB III)i FT1755. Sønnen Jacob Jacobsen har rett navn og er omtrent den rette alder for Karen Olsdatter's ektemann, men han er bestandig omtalt som Jacob J Bulling fra Sparbu, så det er vel et falskt spor.(men det kan forklare hvorfor de har gården) Det er heller ikke noe spor etter barna Jacob, Ane eller Adriana fødd på Inderøy i 1745-55.Jeg ville være veldig takknemlig hvis noen kan finne ut hvor jeg har gått feil i mine konklusjoner, eller kan finne hvem Karen Olsdatter's foreldre var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.