Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#29444] Anders Giliussen/Egidiussen, Baaselands Verk - gift 1731

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I kirkebok for Holt dukker flere ganger en Anders Egidiussen opp som fadder mellom ca 1730 og til ut i 1750-årene. Han er bl.a. fadder i 1748 for Bent Hansens sønn Hans og i 1754 for Erich Larsens sønn Aanon. Også en Anne Egediusdatter (sannsynligvis søstera) er nevnt som fadder i samme periode, bl.a. to ganger i 1748: for Bent Hansens sønn Hans og for Henrich Erichsens datter Birthe.Jf. FS(IGI) gifter Anders seg 16/9 1731 i Holt med Martthe Olsdtr. Han kalles da med navnevarianten Anders Giliussen. Følgende barn er nevnt i FS: Gilius Andersen, døpt i Holt 8/4 1735, og Gilius Verchet, døpt 3/6 1742.Ellers: En Lars Giliussen, gifter seg i Holt 21/10 1787 med Marthe Madsdtr., og en Anders Giliussen gifter seg i Holt 5/7 1778 med Dorthe Rejorsdtr. Disse døper så sønnen Gilius Andersen 13/12 1783. Denne Anders Giliussen er i verksregnskapene for Næs Verk nevnt som Anders Egediussen i 1796.Problemstilling: Kan den førstnevnte Anders Giliussen/Egidiussen (og søstera Anne), som må ha vært født først på 1700-tallet være hittil ukjente barn av Gilius Hansen Gasmann ved Egelands Verk?Anders Giliussen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Forrige innlegg ser ut til å være undertegnet Anders Giliussen - en ganske ufrivillig spøk! Ellers kan jeg nevne at Anders er et navn i Gasmann-slekta. Gilius Hansen Gasmann (som var født i Silverg i Sverige) hadde en onkel ved navn Anders Giliusson Gatzman/Gasmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ut fra de opplysningene og hypotesene som foreligger i innlegg 1 - med noen tillegg (stort sett fra FS-IGI - kan vi prøve oss på følgende slektssammenheng for denne familien Giliussen/Egidiussen i Holt (Baaselands/Næs jernverk):I. GEN.:- Gilius (farsnavn/slektsnavn foreløpig ukjent)II. GEN.:1. Anders Giliussen/Egidiussen, f. ca 1700 (hvor?), g. 16/9 1731 i Holt m, Marthe Olsdtr.2. Anne Giliusdtr./Egidiusdtr.III. GEN.:1. Gilius Andersen, døpt i Holt 8/4 1835. Gift 1) 24/6 1757 i Holt med Gjellov Tellefsdtr.; 2) 22/6 1760 i Holt med Kirsten Larsdtr.2. Gilius Verchet, døpt i Holt 3/6 1742IV. GEN.:1. Anders Giliussen (ant. fra 1. ekteskap), gift 5/7 1778 i Holt med Dorthe Rejorsdtr.2. Lars Giliussen (ant. fra 2. ekteskap), gift 21/10 1787 i Holt med Marthe Madsdtr.V. GEN.:- Anders Giliussens barn:1. Gilius Andersen, døpt i Holt 13/12 17832. Rejor Andersen, døpt i Holt 11/3 1787 - her er mora kalt Anne Andersdtr., men det må være feil, siden mor til alle de andre barna (også de yngre, altså) er Dorthe Rejorsdtr.3. Ole Andersen, døpt i Holt 10/1 17904. Ane Andersdtr., døpt i Holt 27/9 1795- Lars Giliussens barn:1. Egidius Larsen, f. ?, gift 3/5 1810 i Holt med Ingeborg Andersdtr.2. Mads Larsen, døpt 2/6 1793 i HoltVI. GEN.:1. Lars Egidiussen, født 28/5 1817 i Holt, døpt samme sted 8/6 1817

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Anders Egediussen var sønn av sag- og byggmester Egedius Andersen. Egedius er nevnt første gang på Baaseland jernverk i 1709 i forbindelse med at forpakteren Niels Josten reparerte og bygde en god del på verket. Etter en periode med bosted andre steder, kom Egedius Andersen tilbake til Baaseland jernverk i 1725 hvor han bodde til han døde ca. 1732/33. I tillegg til sønnen Anders kjennes datteren Anne.Anders Egediussen ble født ca. 1710-12 på Baaseland verk (kirkebøkene for Holt mangler for denne perioden) og døde i januar 1754. Han var hammersmed ved jernverket og ble gift 1731 med Marte Olsdtr.Anne Egediusdtr. ble det skiftet etter i 1765, hun var enke etter en gruvearbeider.Disse opplysningene har jeg fra Ingeborg Fløystad, se ellers hennes avhandling på s. 357 og 430.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Gunnar. Her hadde jeg ikke gjort 'hjemmeleksa' mi godt nok, for dette burde jeg jo ha sett. Da bortfaller enhver kobling til Gilius Gasmann. Jeg har ellers tittet litt i kirkebøkene for Holt i dag (1730-tallet - 1750-tallet) og der sett at navneformene Egidiussen/Giliussen veksler. Gilius-navnet er jo ikke så vanlig, og siden det har var snakk om jernverkstilknytning, ble jeg nok litt blind.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Her er et mulig tilskudd til IV. generasjon (jf. innlegg 3: Lenke). Gjellou Giliusdatter er ei sannsynlig søster til Anders og Lars Giliussønner.Når det gjelder den første Egidius Andersen (jf. Gunnars innlegg 4) - nevnt første gang på Baaselands Verk 1709 - så er hans opphav ukjent. Han KAN imidlertid ha en genealogisk relasjon til Gasmann-slekta. Jf. Husförhörs- och kommunionlängd 1688-1717 (AI: 1/2) for Silvberg (Kyrkoarkiv Kopparbergs län) bodde det flere medlemmer av Gasmann (Gatzman)-slekta i Bråfall. Hans Giliusson Gatzman (han som altså etter hvert havnet på Egelands Verk) bodde der med sin familie, men også broren Petter Giliusson Gatzman, enken etter broren Frantz Giliusson Gatzman og søstera Margretta Giliusdotter Gatzman - alle med relativt store familier. Margreta er gift med Anders Hemmingsson og har bl.a. sønnen Gillius. Han må være voksen, eller i alle fall konfirmert i 1688. Fra 1690 er Gillius Andersson overstrøket i husforhørslista og forsvinner fra kirkebøkene - i likhet med Hans Giliusson m/fam. Det må bety at han enten er død eller har flyttet. Det er lite sannsynlig at han er død, fordi det ville ha vært markert på en annen måte. Kan han ha flyttet med sin onkel Hans til Norge? Kan han så f.eks. rundt 1709 ha kommet til Baaselands Verk - altså samtidig med at Hans & Co kommer til Egeland? Gilius og Egedius er jo ulike varianter av samme navn og brukes om hverandre i kildene. Egedius Andersen bruker ikke navnet Gasmann, hvilket jo er naturlig, siden det (hvis han er identisk med Gilius Anderson fra Bråfall) var moras navn. Litt spekulativt, kanskje - men langt fra usannsynlig. Det har i hvert fall foreløpig vært umulig å finne annet opphav til Egidius Andersen, og Egidius/Gilius-navnet er nokså spesielt. Dessuten er jernverkstilknytningen verd å merke seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg kan legge til at Gilius Andersson giftet seg 6/5-1688 i Stora Tuna socken m. Brita Ersdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

Den Gillius som gifter seg med Brita Ersdtr. er sønn av Anders Hemmingson og Margareta Giliusdtr. Gasmann. Han var soldat i Øfwerste Liutenants Compagnie, rømte i 1691 og det er ukjent hvor det ble av dem. De fikk et barn i 1688 som døde straks etter.Den Gillius Andersson som er sønn av Anders Gilliusson og Anna Jønsdtr. døpt 23.mai 1670 i Silvberg gifter seg med Kerstin Andersdtr, 26-12-1701. Han bygde hjulhuset ved Arwedsbo hytte i Silvberg i 1700, side 77, 'Hyttor, hamersmidjor och kvarner i Silvberg'.Begge disse kan jo ha kommet til Norge.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Knut. Også sistnevnte Gilius Anderson er nok en mulig Gatzman-slektning, for faren er vel den Anders Giliusson Gatzman (f. i Bråfall, Silvberg 1649 - død i Ulfshyttan, Silvberg 1679) som den svenske slektshistorikeren Sven-Eric Dahlgren regner med var en av Hans Giliussen Gasmanns brødre? M.h.t. oppkalling er han avgjort interessant. Foreldrene heter altså Anders og Anna, og de to kjente barna til Gilius Andersen på Baaseland het nettopp Anders og Anna.M.h.t. livshistorien er imidlertid den førstnevnte Gilius Anderson mest aktuell, for der vet vi altså at han 'forsvant' i 1691. Og Norge var et nærliggende fluktmål for dem som hadde noe å rømme fra i Sverige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et nattlig tillegg til innlegg: Gjellou Giliusdatter og mannen ser ut til å ha flyttet til Arendal en gang på slutten av 1700-tallet. Ihvert fall har jeg funnet følgende i ft. 1801:'Arendal - 3de Rode 2den Afdeling - No 149':Niels Olsen Liid, 40 år og tømmermann - gift med Giellow Gilliusdtr., 40 år.Barn: - Jens Nielsen, 8 år- Anders Nielsen, 1 år- Kirstine Nielsdtr., 6 årDen eldste sønnen, Gilius Nielsen (f. 1785), har åpenbart da flyttet hjemmefra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Hvis alderen til Gjellou Giliusdtr. er noenlunde rett oppgitt i 1801, er hun trolig eldste datter fra farens andre ekteskap. I så fall er hun utvilsomt oppkalt etter sin fars første kone, Gjellou Tellefsdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

I følge FamilySearch (IGI) giftet Gjellou Giliusdtr. og Nils Olsen seg 29/12-1780 i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg henter fram igjen to gamle debatter (den andre er her: Lenke) - for å undersøke om noen har nye synspunkter på en eventuell slektsforbindelse mellom Egedius Andersen ved Baaseland/Næs verk og Egidius Andersen ved Holden verk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kona til Egidius (Gilius) Andersen, som kom som sagmester til Baaselands verk i 1709, er fremdeles ikke identifisert ved navn. Det ser ut til at hun døde i 1756. Kanskje nøkkelen til en nærmere identifikasjon er å finne blant noen av barnebarnas navn. Her er barna til sønnen Anders Giliussen og kona hans, Marte Olsdtr., (med faddere - kanskje er blant dem):1. PETER ANDERSSØN WERCHET, døpt 3. Søndag i faste 1732. Faddere: Mari Hansdatter, Justa Hamersmed, Christofer i Hameren, Olle Nilssøn Liien (el. Liiene), Anne Giliusdatter. Introdusert 1. påskedag 1732: Anders Giliussøns Kone.2. GILLIUS ANDERSSØN, døpt Langfredag 1735. Faddere: Mari Hansdatter, Mari Larsdatter, Jan Janssøn, Jan Bentzsøn, Peder Buevol. Introdusert Extraordinære bededag 1735: Anders Gilliussøns Kone.3. ANNE ANDERSDATTER WERCHET, døpt 30 Julli 1738. Faddere: Berte Olsdatter, Erich Lasessøn, Jens Hanssøn, Anne Taralsdatter. Introdusert 14 Trinitatis 1738: Anders Jeliussøns Kone.4. MARTTE ANDERSDATTER WERCHET, døpt Fastelavnssøndag 1740. Faddere: Bertte Justasdatter, Gonder Larssøn, Kidil Christenssøn, Haluor Ou(...), Anne Jeliusdatter. Introdusert Mitfastesøndag 1740: Anders Jeliussøns Kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenke til dødsinnførselen for Egedius Andersens kone: LenkeKirkeboksiden er delt inn i fire spalter. Se spalte nr. 3 fra venstre, litt nede på siden. Året er 1756, og innførselen er ikke nærmere datert:'Egidius Andersens Kone ved Verchet'.Alder ikke oppgitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Såvel Anders Giliussen som sønnen Peter Andersen er for øvrig blant vitnene i rettssaken mot Johannes Clemetsen (Lenke). I referatet fra 'Extra-Retten' i hammermester Jens Hansens hus på Nes Verk 20/5 1750 er Anders Egiliussen (vitne nr. 19) presentert slik: 'Hammer Svend i Store Hammeren omtrent 42 aar gammel'. Dermed er han muligens et par år eldre enn tidligere antatt (f. ca. 1708-1709). Siden faren antakelig kom til Holt rundt det tidsrommet, er det ikke sikkert at Anders er f. i Holt. Peter Andersen (vitne nr. 21) er i rettssaken presentert slik: 'Hammerdreng i Store Hammeren 18 aar gammel'. Og her stemmer alderen med fødselsåret 1732.Det er for øvrig interessenat å lese Anders Giliussens betraktninger omkring Johannes Clemetsens mentale habitus. Han er en av de få vitnene som til en viss grad ser ut til å våge å ha en egen mening om saken: 'Paa Procurator Brøtzlews Spørgsmaal svarede Vidnet: at hand ikke kand skiønne, hvad enten Johanes er gall eller klog, thi naar han taler med et Menniske som hand ej har noget udestaaende med, taler og bær hand sig viselig ad, men naar hand taler med en anden, som hand kan være vreed paa, er hand meget ustyrlig i ord og adfærd'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Anders Giliussens søster, Anne (E)giliusdatter, døde i 1765, 49 år 10 mnd. gammel - men jeg har ikke funnet dåpen hennes ca. 1715 (kan være døpt i 'kirkboklakunen' 1705-15).Hun giftet seg i Holt 2/8 1750 med Svend Halvorsen (som var gruvearbeider). Causjonister ved trolovelsen 14. juni var Jens Hansen (hammermesteren) og Annes bror Anders Ægiliussen.Svend Halvorsens og Anne (E)giliusdatters barn:1. Julius Svendsen, f. på Nes verk, døpt i Holt 13/6 1751. Faddere: Berte Larsdtr., Svening Gunstensen, Gunder Hansen, Peder Andersen, Magnild Stiansdtr.2. Marte Svendsdtr., f. på Nes verk, døpt i Holt 2/5 1755. Faddere: Willum Tøvissen, Rejor Olsen, Anders Kiedelsen, Tonje Olsdtr. Lindland, Marte Klemetsd. W(erket).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Det var en svenske ved navn Egedius ved Bolvig jernverk i 1706, se innlegg nr. 7 i debatten om Egidius Andersen: Lenke Denne Egedius ser ikke ut til å ha satt noen spor etter seg i kirkebøkene for Bamble etter dette. Han kan ha flyttet til Båsland jernverk som vi vet andre verksarbeidere ved Bolvig gjorde på denne tiden. Egedius Andersen er ikke oppført i kommunikantlistene i kirkeboka for Holt i 1704 (kirkeboklakune 1705 - aug. 1715), så han har trolig kommet dit en gang mellom 1704 og 1709.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo legge inn lenken til den omtalte dåpen fra Bamble kirkebok (se innlegg 18) her også (høyre side: den 'uægte'-fødte Kari med mor Aase Ellefsdtr. og far EGEDIUS): LenkeNår det gjelder Bamble, kan jeg jo samtidig nevne at Leif Biberg Kristensen har gjort et flott arbeid med å transkribere de eldste kirkebøkene (dåp, vielser, dødsfall). De finnes på www.solumslekt.org.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Barnefaren Egedius blir altså ved datteras dåp i 1706 presentert slik i kirkeboka for Bamble: 'en Svenske ved nafn Egedius som arbeider ved Secret. Leopoldi Jernwerch'. Det bør altså være snakk om Bolvik verk, som da var eid av Herman Leopoldus (adlet i 1739 med navnet Løvenskiold).Hadde Egedius vært hammersmed, er det stor sannsynlighet for at han hadde vært ved hammerverket på Herre. Antakelig hadde han altså en annen funksjon ved verket - noe som dermed ikke er uforenlig med den hypotesen at det kan være samme mann som i 1709 kom til Baaselands verk som byggmester/belgmaker. Han finnes altså ikke nevnt andre steder i kirkeboka for Bamble, men kanskje i kirkeboka for Solum? Leif Biberg Kristensen har transkribert dåpshandlinger, vielser og dødsfall også derfra - men denne kilden inneholder i tillegg en del kommunikantlister. Kanskje Egedius kan ha 'gjemt' seg der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo også ta med denne opplysningen fra oversikten over 'Publice absolverede' i Bamble året 1706:Maji d: 16 Aase Elefs Datter Udlagde Barnefader Gilius (Lenke ).Det er jo interessant å legge merke til at her blir den alternative navneformen Gilius brukt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I kirkeboka for Solum fant jeg nettopp en spennende innførsel (dersom jeg da har tolket teksten rett). Datoen er 24. februar 1706 - og blant kommunikantene nevnes da grangivelig en 'Giellius Andersen': Lenke Det står også noe etter navnet hans ('st....?'), som jeg dessverre sliter litt med å tyde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

«Giellius Andersen stod sit skrifftemaal» - Det var vel rimeligvis et resultat av historien med Åse Ellefsdatter i Bamble.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk! Vi har da fått en bekreftelse på at han var ved Bolvik - og at hans patronymikon virkelig var Andersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×