Jump to content
Arkivverket

[#29778] Guri Gunnersdatter Kvisler - Vesle Fulu, Sør-Odal


Guest Frank Johansen

Recommended Posts

Guest Frank Johansen

Jeg er etterkommer av hele fire av barna til følgende par: Kristoffer Nilsen, f. på Årstad i Sør-Odal ca. 1694, til Nord-Nust, så til Kvisler i 1733, og til Vesle-Fulu i 1740; g. 1712 m. Guri Gunnersdatter, som da var på Kjølstad. Kristoffer var sønn av Nils Larsen, d. 1718 på Årstad, og Ingrid Sjønnesdatter, f. på Årstad, d. 1719 på Årstad.Kristoffer og Guris barn var: 1) Nils Kristoffersen på Nord-Nust, f. 1713 2) Gunner Kristoffersen på Vesle-Fulu, f. 1716 3) Lars Kristoffersen på Kvisler, f. 1719 4) Ingrid Kristoffersdatter på Store-Fulu I, f. 1721 5) Anne Kristoffersdatter, 1725-1726 6) Anne Kristoffersdatter på Store-Fulu II, f. 1727Vi ser her at første sønn er oppkalt etter farfar Nils og første datter er oppkalt etter farmor Ingrid. Andre sønn er oppkalt etter morfar Gunner, mens andre datter da bør være oppkalt etter mormoren, dvs. Anne.Men bygdebøkene gir ikke noe opplysninger om hvem som var Guri Gunnersdatters foreldre. Trolig var hun bare i tjeneste på Kjølstad da hun giftet seg. I Nord-Odal bygdebok, bind III, s. 278, nevner Kirkeby at Guri Gunnersdatter var søskenbarn til Håkon Bergersen Stormoen. (Jeg har ikke notert meg i hvilken sammenheng dette har kommet fram.)Håkon Bergersens besteforeldre var:1) Erik Olsen og Marte Olsdatter på Korbøl i Hof i Solør.2) Håkon Pålsen og Kirsti Amundsdatter på Stormoen i Nord-Odal.For at Guri Gunnersdatter skal være søskenbarn til Håkon Bergersen, må hun altså være barnebarn av ett av disse to parene. Men hvilket...?Nå bør man kanskje ikke være så bekymret over at man ikke finner foreldrene til en dame født på slutten av 1600-tallet, men siden jeg har hele fire linjer tilbake til henne, har hun opptatt meg litt ekstra!

Link to comment
Share on other sites

Guest Finn Sollien

Nord-Odal b.bok III. s. 278, Norstua, Stormoen. Guri Gundersd. f.1691 kan være den som ble g.m. Kristoffer Nilsen Årstad. Jeg har ikke sjekket ut alderen til Guri når hun døde i 1759 på Vesle-Fulu. Finn Sollien.

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Jeg har ikke tilgang til denne bygdeboken før tidligst torsdag ettermiddag på Deichmanske. Hvem var denne Guris foreldre?1691 som fødselsår passer jo forøvirg godt med 1712 som vielsesår.

Link to comment
Share on other sites

Guest Sverre Søgaard

Hof bygdebok bind I gir i omtalen ingen ledetråd til noe som kan bli søskenbarn. Boka forteller om Håkon Bergersen som er født på Korbøl og at han var døpt Hungjer, men i Odal ble det til Håkon.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ole E. Yttri

Er du sikker på at slektskapet er akkurat slik som beskrevet? Mon tro om det ikke er en generasjonsforskyvning her, Håkon Bergersen må jo være nesten 50 år yngre enn Guri.I generasjonen foran er det i hvert fall slik at det er et par navn som er verdt å undersøke nærmere. Jeg har antatt at Guris mor Astrid Amundsdatter er søster av Kirsti Amundsdatter på Stormoen, men har ikke funnet noe dokumentasjon på det. Om dette stemmer, er Guri kusine med Håkon Bergersens mor, Eli Håkonsdatter.Men det er et annet ganske interessant aspekt her også. Guris far Gunner Kristoffersen (ca 1738-1728) og hans tre søsken Høgne Kristoffersen Fjeld, Gudbjørg Kristoffersdatter Korsmo og Dorte Kristoffersdatter Fjeld har ukjente foreldre, til tross for at mange slektsgranskere har vært på jakt etter dem. Dersom en av denne søskenflokkens foreldre er barn av en av de nevnte beste-foreldreparene i innlegg 1, ville slektskapet bli som antatt i innlegg 1.Dersom det er riktig at Kirsti og Astrid Amundsdøtre er søstre, ville det neppe være mulig at Astrids mann også kunne være etterkommer etter slekten på Moen, så i så fall er det nok besteforeldrene på Korbøl som mest sannsynlig er felles for denne grenen.I denne slekten er det mye interessant å ta tak i for dem som har tid og lyst - forhåpentligvis kan det komme opp en del dokumentasjon om noen begynner å grave!Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Link to comment
Share on other sites

Guest Ole E. Yttri

OBS - OBS! Jeg forvekslet i tankene alderen på far og sønn da jeg i forrige innlegg skrev at Håkon Bergersen måtte være 50 år yngre enn Guri. Det er han selvsagt ikke. Beklager!Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Det er slik å forstå at Guri Gundersdatter, f. 1691 på Nordtua Stormoen, var datter av en Gunder Kristoffersen og Astrid Amundsdatter? Eller er Astrid Amundsdatter en spekulasjon? Navnet Astrid var ikke i bruk blant Guris barn eller barnebarn.Disse folka har en mengde etterkommere, ja, så mange kan nok være interessert i å nøste opp i dette.

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Jeg stakk innom Deichmanske i ettermiddag (en halvtimes tid), men vet ikke om jeg ble så mye klokere.Her er sakens kjerne - fra Nord-Odal III, s. 278:'Håkon Bergersen (ca. 1707-1744) hadde søskenbarn gift med Kristoffer Nilsen Vesle-Fulu i Sør-Odal, og Håken var nærsøskenbarn med Hans Håkensen Ner-Fjell og Herman Kristoffersen Mellom-Fjell.'Kirkeby sier ikke noe om hvor han har disse opplysningene fra, og dermed blir det vanskelig for oss andre å finne fram til originalkilden...'Nærsøskenbarn' er vel det samme som tremeninger, og slektskapet mellom Håkon Bergersen og Hans Håkensen (Høgnesen) kan forklares slik: Pål Haraldsen Stormoen d.16701. Håken Pålsen d.1678 - søsken - Gudbjørg Pålsd2. Eli Håkensd d. 1750 - søskenb. - Eli Embretsd3. Håken Bergers d. 1744 - tremen. - Hans Høgnesen d. 1771 Slektskapet til Herman Kristoffersen Ner-Fjell er litt mer diffust, og jeg hadde ikke tid til å grave mer i Nord-Odal III akkurat i dag...

Link to comment
Share on other sites

Guest Ole E. Yttri

Spekulasjon – det var vel en lovlig drøy påstand synes jeg. Jeg er sikker på at dette paret står nevnt sammen som mann og kone i bygdeboka for Nord-Odal.For øvrig er det enklere her og nå å henvise til kirkeboka for området, den er også tilgjengelig på Deichman. Jeg har notert to barnedåper fra kirkeboka, nemlig 4.april 1689 (Oluf) og 4.oktober 1691, og begge stedene er foreldrene nevnt som ”Gunder Moen og Astrid Amundsdatter”. Det har kanskje en viss interesse å vite hvem som var faddere, og i 1689 var det følgende: Haugne Field, Arne Mellom Field, Gudmund Moen, Kirsti ibm, Ingri Hans Fields. , mens det i 1691 var følgende: Siri Østvand, Kari Gudmund Moens, Finn Tannes, Hans Kiølstad, Peder Christensøn Korsmoe. For øvrig vil du vel kunne finne minst 3 eldre søsken i bygdeboka.Jeg har et spørsmål vedrørende Kristoffer Nilsen, Guri Gunnersdatters ektemann. Er du sikker på at han var gift bare en gang? For hvis han var gift flere ganger, blir det jo ganske viktig å vite hvilket år det ble sagt at hans kone var søskenbarn til Håken Bergersen.Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank H. Johansen

Ordet 'spekulasjon' brukte jeg før jeg i går så at Gunner Kristoffersen og kone Astrid Amundsdatter står oppført under Nordstua Stormoen. Riktignok er de noe 'løsrevet' fra resten av brukerne på Nordstua, og oppført uten noen datter Guri f. 1691. Men det er vel bare atter bevis på at bygdebøker er langt fra perfekte.Takk for informasjonen om fadderne. Jeg aner ikke om Kristoffer Nilsen var gift med noen før Guri Gunnersdatter. Men skal vi vektlegge oppkallingsregler, er det lite som tyder på det - da Kristoffer og Guris første datter fikk navnet Ingrid etter Kristoffers mor. Hvis Kristoffer var enkemann hadde den førstefødte datteren mest sannsynlig blitt oppkalt etter hans avdøde kone.Vi kan jo spekulere i hvor Kirkeby har tatt opplysningene om søskenbarnforholdet fra. Trolig er det vel tingboka...? (Jeg ser han kommer med slike opplysninger mange andre steder i bygdebokverket uten å oppgi kilder...)

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank H. Johansen

Jeg glemte å si at en ettermiddag jeg har litt bedre tid skal jeg ta med meg alle opplysningene i denne tråden til Deichmanske, og sette meg ned med både kirkebok og bygdebok for å se om jeg finner nye brikker til puslespillet :-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkel R. Bråthen

HeiSom regel kommer opplysninger om slektskap fram i skifteprotokollene. Jeg ville ha undersøkt om det finnes skifte etter folka i slektskretsen dere nevner, og se om de gir noen av opplysningene.Som regel var det formynderne/vergene som ble angitt med slektskap de stod i til avdøde/barna.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Andersen

Det er mulig jeg er på jordet, eller i hvert fall i nærheten. Jeg har Guri og Christoffer som mine forfedre. Jeg har om disse funnet følgende (riktignok i Family Search): Guris foreldre het Gunder Clemetsen (f.1654 d.3.10.1734) og Astrid Amundsdatter (f.1657). De hadde disse barna: Guri(1682-1759), Christoffer(1684-1696), Gunder(f.1691). Guri giftet seg med Christoffer 17.07.1712, og hadde disse barna: Nils f.1713 d.1752, Ole f.1714, Gunder f.1716 d.1773, Lars f.1719 d.1759,Ingeborg f.1721, Anne f.1727 d.1782, Guri f.1729. Dette er da ut fra Family Search, hva det er verdt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Jeg ser at infoen fra FamilySearch strider noe i mot det som har kommet fram tidligere i tråden. Men jeg lurer på hvor fødselsårene i (14) har kommet fra, da kirkeboka starter i 1689.Når jeg får tid må jeg altså undersøke:(1) Slå opp i kirkeboka på vielsen til Kristoffer Nilsen og Guri Gundersdatter i 1712 for å notere alle detaljer. Alt informasjon kan komme til nytte.(2) Alderen oppgitt på Guri Gundersdatter Vesle-Fulu som døde i 1754. Riktignok kunne disse aldersoppgavene være noe unøyaktige, men det bør kunne avgjøre om 1682 eller 1691 er rett fødselsår her.(3) Etter at omtrentlig fødselsår er regnet ut, må jeg finne dåpen i kirkeboka. Antakelig er faren oppgitt som Gunder 'Moen' her. Derfor må jeg undersøke dåpen til andre barn av dette paret for å se om Gunders patronym var Kristoffersen eller Klemetsen. Eller om Klemetsen rett og slett er en feiltolking av Kristoffersen. Fadderenes navn bør også noteres for hvert av barna. Dessuten må jeg dobbeltsjekke om flere 'Guri Gundersdatter' er døpt i dette tidsrommet.(4) Se litt i tingboka for å se om jeg finner kilden som Kirkeby har brukt for å hevde at Guri Gunnersdatter var søskenbarn med Håken Bergersen Stormoen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjarne Birkrem

Frank, bare av ren nysgjerrighet: hvilke fire av barna til Kristoffer og Guri er det du nedstammer fra? Selv er jeg 4x-tippoldebarn av Gunder Kristoffersen, som ble bruker av Vesle-Fulu - så uansett er vi jo i slekt.(Og et spørsmål til: er du den samme Frank Johansen som av og til skriver innlegg på Scandinavian Royals Message Board?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkel R. Bråthen

Hei igjenHvis du vil 'se litt' i tingboka, så ønsker jeg deg lykke til. For hvilket år vil du forvente å finne de opplysningene du søker?Ville nå fremdeles søke i skifteprtokollene... (12)T

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Til (16): Jeg et etterkommer etter Nils Kristoffersen på Nordre Nust, Lars Kristoffersen på Kvisler, Ingrid Kristoffersdatter på Store-Fulu I og Anne Kristoffersdatter på Store-Fulu II. Se Lenke (ikke helt oppdatert i forhold til basen på hjemme-PCen min).Linjene er slik: 1. Nils Kristoffersen på Nordre Nust (1713-1752); 2. Goro (Guri) Nilsdatter (1740-1816) g.m. Amund Sørensen på Nedre Øyset i Vinger (1736-1823); 3. Amund Amundsen på Nedre Øyset (1778-1813); 4. Johanne Amundsen på Nedre Øyset (1806-1844) g.m. Berger Hansen fra Spetalen i Vinger (1796-1847); 5. Maren Bergersdatter (1826-1871) g.m. Martin Martinsen fra Jonsrud i Brandval (1834-1857); 6. Gunerius Martinsen Strand (1856-1923); 7. Gustav Magnus Strand (1892-1971), min oldefar.1. Lars Kristoffersen på Kvisler (1719-1759); 2. Embret Larsen på Kvisler (1751-1831); 3. Eli Embretsdatter på Kvislerbråten (1778-1873); 4. Inger Nilsdatter på Fulubygningen (1814-1907); 5. Marthea Pedersdatter Strand (1854-1940); 6. Gustav Magnus Strand (1892-1971), min oldefar.1. Ingrid Kristoffersdatter på Store-Fulu (1721-1797); 2. Peder Hansen på Store-Fulu (1744-1825); 3. Eli Pedersdatter på Harstad (1775-18??); 4. Peder Audensen på Fulubråten (1816-1894); 5. Marthea Pedersdatter Strand, se ovenfor.1. Anne Kristoffersdatter på Store-Fulu (1727-1801); 2. Marte Bergersdatter på Spetalen (1754-1832); 3. Berger Hansen på Nedre Øyset (1796-1847), se ovenfor.Og ja, jeg er den samme Frank Johansen.Til (17). Jeg bør kanskje 'se litt' i skifteprotokollene før tingboka, ja. Uansett blir det mye stoff å lete gjennom, så det kan ta sin tid...

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Rakk en tur innom Deichmanske i dag, og fikk klarlagt et par ting.(1) 4. oktober 1691 (Dom 14 post Trinit) ble et barn av Gunder Moen og Astrid Amunsdatter døpt. Barnets navn var definitivt GUNDER og ikke Guri/Goro.(2) Dom 1ma Adventus 1759 (2. des) begravedes 'Christopher Fullus ægteh. Goro Gundersdatter 77 aar'. 1759 - 77 = 1682.(3) 14. juli 1712 i Strøm Kirke 'Copulerit Christopher Nilssen Aarstad, nylig dimitterit Coporal ved (...) Compagniet, og Guri Gundersdatter MOEN'. Ved tredje lysning en uke tidligere var hun Guri Gundersdatter Kjølstad.

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Nå ble jeg plutselig usikker på punkt (3). Kan det ha vært Mo Kirke presten mente da han skrev 'Moen' til slutt? Jeg tenkte ikke på å notere meg hvordan presten vanligvis anførte hvilken kirke handlingen fant sted i...

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Att: Bjarne BirkremHvilken person er din 'inngangsport' til Odalen? Kanskje er vi nærmere i slekt enn via vår felles avstamming fra Kristoffer og Guri. Min mail er frankhj krøllalfa chello punkt no

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunnar Andersen

Jeg ble nysgjerrig nå, og må spørre Bjarne Birkrem: Hvem av Gunder Kristoffersens barn er du etterkommer av? Gunder er min 3xtippoldefar. Min mailadr. er gtha@c2i.net.

Link to comment
Share on other sites

Guest Ole E. Yttri

Det finnes en par sentrale kildeopplysninger om denne familien som ikke er kommet fram ennå i denne debatten – og som viser viktigheten av å samle så mange opplysninger som mulig. Jeg har hatt det litt travelt i det siste, og har derfor ikke hatt tid til å finne fram dette før nå.Gunder Kristoffersen er nevnt flere steder i bygdeboka, uten at det er henvisning mellom dem. Hittil er nevnt at han var bruker på Nordre (Stor)Moen en del år, fram til 1695, og der står han nevnt sammen med kona Astrid Amundsdatter. Han står muligens nevnt kun som Gunder Moen i bygdeboka og i hvert fall i kirkeboka.Hvis man leiter litt i bygdeboka, vil en finne en Gunder Kristoffersen i Sørkedalen på begynnelsen av 1700-tallet. Er det samme mann? Nøkkelen til svaret på det, er begravelsen til Astrid Amundsdatter 29.september 1726 – hun kalles ”Gunder Sorkens Kvinde ved navn Astri Amundsdatter, 82 år gammel”. Jeg mener derfor at det må være samme mannen.Det var mens han bodde i Sørkedalen, at Gunder i 1722 vitnet i den store odelssaken om Seim – se fyldig omtale i bygdeboka for Sør-Odal. Og i dette vitnemålet opptrer han i hvert fall med farsnavn, slik at vi blir sikre på at han virkelig heter Gunder Kristoffersen. Det er også dette vitnemålet som knytter han til den nevnte søskenflokken på 4 kjente søsken, der de 3 øvrige var Høgne Kristoffersen Fjeld, Gudbjørg Kristoffersdatter Korsmo og Dorte Kristoffersdatter Fjeld.En opplysning til som bør med, er stedet Gunder Kristoffersen bodde da han døde. Jeg har hentet denne opplysningen fra bygdeboka, og der står at han døde på Nordre Nust i 1728. Og da bodde Guri Gundersdatter og hennes mann der – og det er vel denne opplysningen som sterkest knytter Guri Gundersdatter til nettopp Gunder Kristoffersen. Selv om opplysningen ikke er bevis på at de er far og datter, er den i det minste et indisium.Det er noen års sprik på den alderen Gunder selv oppga da han vitnet i 1722 (85 år), og den alderen som ble oppgitt ved begravelsen i 1728 (98 år). Men det er jo ikke det eneste tilfellet av det slaget!For øvrig er det nevnt en Gunder Kristoffersen som var tjenestedreng på Bakli i 1664 med oppgitt alder 20 år, og en rytter Gunder Kristoffersen er nevnt i 1668, i forbindelse med at Lars Seim hadde stukket i bandolærreimen hans med en kniv. Det er ikke mange andre som heter det samme, så det er en mulighet for at alt er samme mannen.Med vennlig hilsenOle E. Yttri

Link to comment
Share on other sites

Guest Frank Johansen

Til (22): Bjarne er etterkommer i rett mannslinje av Tosten Gundersen på Fulusagen (1746-1803), og er åttemening av min mor, viser det seg!Til (23): Takker for interessante opplysninger. Det virker jo svært sannsynlig at det er samme mann det er snakk om hele veien her. Sørkedalen er et bruk under Austvatn, ikke sant?Ang. aldersoppgavene her, så virker vel den fra 1664 (som gir fødselsår 1644) mer korrekt enn den fra 1728 (som gir fødselsår 1630).

Link to comment
Share on other sites

Guest Pål Evensen

Jeg blander meg i denne debatten og vil lansere en mulig annen far til Guri enn Gunner Kristoffersen Sørkedalen/Nust.Ved trolovelsen til Kristoffer Nilsen Årstad og Guri Gunnersdatter Kjølstad 19.6.1712 er Jens Årstad og Knut Seim nevnt som forlovere. Ved vielsen i Strøm kirke 14.7.1712 har Kristoffer Nilsen fortsatt adresse Årstad 'nylig dimitteret corporal ved Reserve Compagniet' mens Guri Gunnersd. nå har fått oppgitt adressen Moen. Dette betyr vel enten at hun var flyttet til Moen (i Strøm)/Stormoen (i Mo), eller at hun var født/hadde sin oppvekst (familie) der.Ved dåpen til Kristoffer og Guris første barn Nils 18.6.1713, var fadderne Jens Årstad, Nils og Tosten Gunnerssønner Auli, Maren Knut Seims og Marte Nils Aulis. Her er det altså 2 Gunnerssønner som kan være brødre til Guri. I Sør-Odal bygdebok bind 8 sidene 298 og 299 er disse 2 fadderne omtalt som sønnene til Gunner Tostensen Nord-Auli. Gunner er sønn til Tosten Knutsen Nord-Auli og kone Gunne Pålsdatter fra Kroksrud i Strøm.Ved barndåpen til Kristoffer og Guris andre barn 28.6.1716 Gunner er Nils Auli nevnt som fadder, og ved dåpen i 29.5.1719 er også Nils Gunnersen Nord-Auli fadder sammen med Marte Nils Aulis. Ved dåpen 30.11.1721 er Nils og Tosten Nord-Auli faddere. Nå beviser jo dette ingen ting, for Årstad, Auli, Seim Kjølstad og Nust er alle garder med relativt kort avstand mellom, og naboer kunne like gjerne benyttes som den nære familien.Gunner Tostensen er ikke nevnt med noen kone eller flere barn i bygdeboka, så dessverre er det ikke mulig si dette med sikkerhet. Hvis det ikke er mulig å finne skifte etter Gunner eller kona som oppgir hvor mange barn de hadde, eller ved å sjekke alle mulige andre kilder, blir dette en lang rekke med puslebiter som kanskje til slutt vil kunne gi et svar. Det må trolig være mor til Guri Gunnersdatter som er løsningen på slektskapet.Jeg bidrar gjerne med å oppklare dette. Mvh Pål

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.