Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Are S. Gustavsen

[#29835] Mannsnavnet Cato på 1500- og 1600-tallet

Recommended Posts

Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Omkring 1620 dukker det opp en Cato Gjertsen både på Eiker ved Drammen og i Skiens bymiljø. Da mannsnavnet Cato later til å være ytterst sjeldent i Norge på denne tiden, er det svært sannsynlig at det er snakk om samme mann.Eneste andre forekomst av dette mannsnavnet jeg har funnet er i databasen over de som har tatt borgerskap i Bergen 1600-1751, hvor det er nevnt en 'Caaten Kortlander Bergen 604 1620'.Er det noen som kjenner til andre forekomster av Cato eller Kato i Norge fra 1500-1700? Ja eller noen Catossønner eller Catosdøtre?Jeg holder Sarke Catesdatter, som det skiftes etter i Skien på slutten av 1660-tallet for å være en datter av den nevnte Cato Gjertsen. Det kan ha vært flere barn.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det kan ha vært en Karen som også var datter til samme Cato Gjertsen i Skien. Se:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Svein!Takk skal du ha, Jeg har visst sett Karen Catosdotter nevnt før, i de kildene du refererer til, men hun er uteglemt i mine notater.Dermed ser det _ikke_ ut til at det er flusst av mannspersoner ved navn Cato på 1500- og 1600-tallet. I hvert fall ikke i tilgjengelige kilder. Jeg har gjort noen enkle søk i databasene for manntallene fra 1660-årene for Bragernes, Tønsberg, og Brunla prostier, samt det for Bamble og Telemark. Dette ga ingen treff ved trunkerte søk på for- eller etternavn med stavemåtene Cat% eller Kat%.Jeg har på samme måte undersøkt folketellingene 1801, 1865, og 1900. Jeg fant ingen i 1801-tellingen, 24 Cato i 1865 og 73 Cato i 1900.Skal se at Cato (Kortlander) i Bergen og Cato Gjertsen i Skien/Drammen var de to tidligste Cato på hver sin kant av landet. Eneste ytterligere Cato er jo Cato Lauritsson i Skien (døpt 1669, nevnt i farens skifte 1677), som er sønnesønn av Sarka Catosdotter. Hans skjebne er foreløpig uviss.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Bjørn Darrud

Skeens Ministeralbok nr 1 Avskrift Gard Strøm 1995Døpte 11/5-1660 Jens Andersøn Bardchers Søn Cato 12/12-1669 Lauritz Cornelisøns Søn CatoIntroduserte 17/6-1660 Karen Catosd. Jens AndersensBegravelser 26/5-1661 Jens Andersøn Bardshers søn Cato 1 aar oc 3 ugr. gam.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Ole Bjørn:Takk for kildeopplysningene fra Skien. Det finnes også forsåvidt belegg for Cato i norrøn tid, i form av navnet Kate. Det må jeg imidlertid undersøke litt nærmere.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Når det gjelder Cato Gjertsen i Skien omkring 1620 er sannsynlig at navnet inn fra Nederland, da kretsen Cato mest sannsynlig skal plasseres i, kommer til Skien fra Harlem.Jeg har derfor vært i kontakt med navnforskeren Ivar Utne og han har sendt meg en referanse fra et Nederlandsk navneverk. Her fremkommer det at Cato opprinnelig er kommet inn i latin fra keltisk, da brukt som tilnavn i betydningen 'skarpsindig'. Mest kjent er den romerske statsmannen Marcus Porcius Cato (234-149 f. Kr.). Det er opplyst at navnet kom i bruk i Nederland i Renessansen, i enkelte slekter er også stavemåten 'Caato' påtruffet.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hei, AreHva tror du om muligheten for at Cato Gjertsen var sønn av Gjert Jansen, skipper og rådmann i Skien? Denne skal jo ha vært fra Harlem. Han var også sagbruker på diverse sager i Skiensdistriktet. Det kunne kanskje forklare Cato Gjertsens interesse for en sag på Eiker? Nå var Gjert-navnet trolig langt mer utbredt i Skien på beg. av 1600-tallet enn Cato, men den senere utbredelsen av Gjert-navnet i området har vel også en sammenheng med nettopp Gjert Jansen.Jeg vet om disse barna etter Gjert Jansen:1) Karen Gjertsdtr. f. ca. 1585, d. 1610, g.m. Jan Corneliussen Trinnepol (ca. 1585-1660)2) Dorthe Gjertsdtr. f. ca. 1585, d. 1641, g.m. Anders Christensen (ca. 1580-1634).3) Sarka Gjertsdtr. f. ca. 1587, g.m. Peder Jensen Maler (f. ca. 1580)4) Jan Gjertsen Groll f. ca. 1589.5) Søren Gjertsen, nevnes i 1620-årene, da han var blitt myndig og ønsket sin farsarv utbetalt.Merk navnet Sarka, som også forekommer senere blant etterslekten til Gjert Jansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Svein Arnolf!Du har nok gjennomskuet mine hensikter med denne tråden. Jeg tror, som du riktig har gjettet, at Cato Gjertsssøn var en hittil ukjent sønn av Gjert Janssøn Hollender. En skipper som senere ble borger og rådmann i Skien. Skal vi tro hva som tidligere er hevdet, var Gjert Jansssøn fra Harlem i Nederland.Jeg har i en diskusjon om slekten Groll på Grenland Ættehistorielags Slektsforum opplyst at Gjert Jansssøn i sitt annet ekteskap (med Femja Sørensdotter) hadde tre døtre; gift med hhv Klaus Klaussøn, Jakob Rytter og Jørgen Klaussøn, samt sønnen Søren Gjertssøn.Sarka er et sentalt navn i denne slekten, og den Sarka som du nevner at var gift med med Peder Jenssøn Maller, var tidligere gift med Klaus Klaussøn, og er av Gjerts annet ekteskap. Årstallene du anslår vet jeg ikke hvor kommer fra, men de er trolig veldig usikre.Jeg holder Cato for å være bror av Jan Gjertssøn og den Kari Gjertsdotter som ble gift med Jan Trinnepol. Din opplysning om Dorte gift med Anders Kristenssøn var ny for meg, men jeg har tidligere konsentrert meg mest om Gjert Janssøn annet ekteskap, da dette direkte berører et artikkelprosjekt jeg holder på med. Hva er forresten kilden til opplysningen om at Dorte Gjertsdotter skal være en datter av Gjert Janssøn?Ja, og har du noe kildebelegg for at din '4)Jan Gjertsen Groll' faktisk benyttet navnet Groll?mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hm... kilder, hva er det? ;-)Jeg kan si med en gang at jeg ikke har noen primærkilder for disse barna. Jeg har funnet noe i byhistorien for Skien, men akkurat hva har jeg ikke notert meg her, tror at jeg fant i hvert fall Søren Gjertsen der. Jeg tror jeg fortsatt har oppbevart papirene hvor jeg har notert ned nærmere om hvor jeg har funnet barna, men jeg har ikke tid til å lete etter dem på noen dager, ikke før etter midten av mai. Grunnen til at jeg ikke noterte mer i databasen min, var helst at jeg bare ønsket å ha søskenflokken 'i bakhodet', jeg regnet med at det kunne bli vanskelig å bevise Catos tilhørighet dit. Nå høres det ut som det kanskje kan finnes kilder som kan gjøre en slik kobling mer sannsynlig (dvs. mer sannsynlig enn basert på gjetning)?Ut fra hva jeg har nevnt over om mangel på primærkilder, er det godt mulig at Jan Gjertsen ikke benyttet navnet Groll, men at det har blitt tillagt ham i ettertid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Man må misforstå meg rett. Jeg har ingen bevis for at Cato Gjertssøn var sønn av den nevnte Gjert Janssøn, men det finnes flere sammenfallende trekk. Om Cato var bror av Jan, så har de i så fall begge døtre ved navn Sarka, og i det relativt oversiktlige bymiljøet i Skien er det overkommelig å sjekke mot andre ved navn Gjert.Når det gjelder å finne Jan Gjertssøn nevnt som Groll, så håper jeg at at dette er mulig, men viktigst er det å finne mer ut av hvor han til en hver tid er nevnt. Han er foreslått å være identisk med en borger i Tønsberg 1612 ved Jan Gjertssøn. Hva grunnlaget for å mene dette er vet jeg ikke, kanskje er det bare navnelikhet.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Ingen primærkilde, men - - -I Norsk Tidsskrift for genealogi osv. I 1920, er det en artikkel av Finne-Grønn: 'Jørgen v. Ansbach, Engel Jensen og slekten Klouman' står det på s. 360:----Peder Maler ægtede kort efter Sarcha Gjertsdtr., dtr. af trælasthandler i Skien Gjert Jansen 'Hollender' og faster til seljordspresten hr. Zacharias Skanches første hustru sarcha Jansdtr, se PHT 5 V s. 60.Claus Andersens hustru Anne Christensdtr. var datter af den rige jorddrot og sagbrugseier i Skien Christen Andersen (søn af borgermester s.steds Anders Christensen, død 1634, og Dorthe Gjertsdtr., nævnte Sarcha Gjertsdatters søster), død 1641, og hustru Anne Gundersdtr. (død 3/3 1694 efter et nyt ægteskab 1643 med Gjert Clausen Niemand), - - -Hilsen Laila Kornstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Laila!Takk for referansen til Dorte Gjertsdotter i Finne-Grønns artikkel. Jeg har lest denne artikkelen endel ganger nå, men tydeligvis ikke godt nok, eller med feil fokus.Artikkelen er på mange måter forskningsstatus når det gjelder en rekke slekter med tilknytning til Skiens bymiljø på 1500- og 1600-tallet. Dog oppgir S. H. Finne-Grønn ikke alltid hvilke kilder han har benyttet, slik at det er ofte vansklig å skille mellom hva han selv har sluttet seg til og hva han har kildebelegg for.Svein Arnolf nevner ovenfor at Søren Gjertssøn ønsket sin farsarv utbetalt. Dette er omtalt i Skiens historie, jeg mener at det er snakk om at han i 1627 ønsket saken sin inn for lagtinget i Tønsberg, da han opplyst å være beslektet eller besvogret med hele byrådet i Skien.Dette skulle bety at alle som i 1627 satt i byrådet i Skien må undersøkes med tanke på hvilken tilknytning det eventuelt hadde til Søren Gjertssøn og hans søsken.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Dette er nok på siden av temaet i og med det ikke er om de allerede nevnte personer med tilknytting til bl.a. Skien. Men for fullstendighetens skyld, så kan jeg tilføye, at jeg er støtt på en apoteker Cathe flere steder, jf. http://home.online.no/~ebernts/rossfjord-p/p64.htm og oppgitt kilde: Albertine Hauglid, Innflytterslekter til Vega og deres røtter, 89. Det dreier seg om Cyriacus Cathe f. circa 1630, d. circa 1677 (jf. siden nevnt ovenfor), apoteker i Trondheim, g. m. 1. Maren Jacobsdatter Lund, 2. Inger Marie Mejer. Det er nok samme navn som Cato, men antakelig en helt urelatert person i forhold til de øvrige som er nevnt i temaet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Are: Har du fått undersøkt mer rundt Cato & Co.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Svaret er vel nei.Dvs Cato Gjertsen i Skien er nok den samme som på Eiker i 1616 og som er nevnt 1624 ved Drammen. Han tør være far til Sarka osøsteren i Skien.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

20/11 1696 var det skifte i Skien etter Christen Carlsen d.e. på Lunde, som hadde vært gift med Margrethe Sørensdtr. (skifte 5/2 1691 - ikke bevart?)Barna var: FIMIA, Ragnhild, Søren, Cornelius, Hans og Mechtele.Formynderen var Laurs Cornelsen, barnas 'nærmeste paarørende'.Den eneste Lars Cornel(ius)sen jeg vet om i Skien på denne tiden, var sønnen til den ellers ukjente Cornelius og Sarcha Catosdatter.Navnet Fimia kunne vel peke tilbake på evt. etterkommere etter Gjert Jansen og hans 2. hustru Femja Sørensdotter, men i så fall skulle man tro at det måtte være flere nærmere slektninger enn Lars Corneliussen?På den annen side kan kanskje dette være Cornelius' slekt? Det er jo også litt interessant at navnet Cornelius forekommer blant barna på skiftet. Det er ellers nevnt at datteren Ragnhild bodde i HOLLAND hos MORBROREN, uten at denne dessverre er nevnt ved navn.Spørsmålet er om det er mer som kjennes vedr. dette ekteparet og nærmeste slekt?Fremover i tid er det flere skifter etter disse barna, nemlig 18/1 1709, 8/9 1716 og 13/3 1720. Cornelius Christensen var gift med Anne Christophersdtr. Flod, datter til rådmann Christopher Jørgensen Flod.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg kan forresten nevne at da det var skifte etter Lars Corneliussen 11/8 1703, kalles han med slektsnavnet WOHLUM. Kan det gi noen ledetråd bakover, eller var dette kanskje bare et navn han hadde tatt seg selv? Han var borger og skomaker i Skien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.