Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Magne Paulsen

[#29986] Slektsforbindelse mellom Sør-Huglo og Røssland i Kvinnherad

Recommended Posts

Gjest Magne Paulsen

Dette er et forsøk på å videreføre den interessante diskusjonen jeg deltok i under debattnr 29570 (Tysnes Prestegjeld). Takket være fine innspill i den diskusjonen er jeg nå istand til å følge min egen Sør-Hugloslekt videre bakover i tid. Etter å ha studert opplysningene som finnes i bygdeboka, Kvinnherad Bd. 4, ser jeg likevel flere usikkerhetsmomenter og er nødt til å sette spørsmål ved noe av det vi fant i den forrige diskusjonen.Jeg tar her utgangspunkt i husmann Niels Åsmundsen Hugletræet, f. ca 1717 - d. 10. mai 1792. Den forrige debatten ledet meg til hans første kone, Kari Bergesdatter Røssland, som ifølge bygdeboka var født i 1714. De ble viet Dom. 7. Trinit. 1744, ref. DA Trulova og vigde i Kvinnherad 1710-1753. Så langt så greit.Kvinnherad Bd. 4 opplyser at Karis foreldre var en Berge Nilsson og Helga Monsdatter Røssland (1678-1759). Mitt første spørsmål er: Hvor kom Berge Nilsson fra og kjenner noen hans foreldre?Når det gjelder Helga Monsdatter Røssland, så er den eneste ''Mons'' som er nevnt under Røssland en Mons Olsson Røssland f. 1675 (s. 170), så han kan ikke være hennes far. Kjenner noen til en annen Mons som kan passe som Helgas far?Ifølge Kvinnherad Bd 4 var Kari Bergesdatter første barn til Berge Nilsson og Helga Monsdatter Røssland. Helga var dermed ca 36 år ved denne første fødselen. Paret fikk i alt 7 barn, og sistemann var Nils f. 1727. Helga var i såfall ca 50 år ved denne siste fødselen. Jeg lurer på om kanskje både Berge Nilsson og Helga Monsdatter hadde vært gift før? Er det sannsynlig at Helga gjennomførte sine 7 svangerskap fra ca 36 år gammel til ca 50 år gammel, uten en eller flere fødsler i ''yngre'' dager??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gordon Collett

DA Manntal 1701 for Søndre Bergenhus amt:Under Qvindherrit finnes mulig far ti Helga Monsdatter f 1678:Mogens Olsen Røsseland, 43. (dvs f. ca 1658).Det står ingen sønner oppført med han på Røssland i manntallet. Er det da ikke rimelig at mannen til første datteren overtok gården?Hvis dette er den samme Mons Olsen som står i Bygdeboken, hvor kom uoverenstemmelse inn? Er fødselsåret hans feil trykket? Er alderen feil i Digitalarkivets utskrift? Sansynligvis er det en annen Mons.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Paulsen

Hei Gordon. Takk for at du står på videre og hjelper meg på vei. Den Mogens Olsen Røsseland f. ca 1658 som du fant i DA Manntal 1701 ser absolutt ut til å passe som far til Helga Monsdatter, f. ca 1678.Når bygdebokforfatteren har med en Mons Olsson Røssland f. 1675 så bidro det til den forvirring jeg nevnte i første innlegg, så lenge datteren Helga var født bare 3 år senere. Men det er neppe noen trykkfeil med denne sistnevnte Mons, fordi han er oppført med barn født fra 1701 til 1710. Jeg velger iallefall å glemme ham og satser på den Mogens du har funnet. Bare rart at ikke bygdebokforfatteren har fått med seg ''din'' Mogens fra 1701-manntallet.Men jeg er fortsatt interessert i å høre om andre med tilknytning til Røssland og nærmeste område i Kvinnherad vet mer enn det som bygdeboka forteller, ikke minst med opplysninger om hvor Helgas mann Berge Nilsson kom fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei Når det gjelder Røssland, er det flere forbindelser til Hardanger. Jeg skal finne referanser når jeg får tid. Men kanskje Helga Magnusdatter er oppkalt etter Helga Arnesdatter som var gift med Haldor Degernes, som eide i Røssland, Kvinnherad.I Sunhordaland tingbok 19, (ikke noe folinr)er en Magnus Olsen nevnt sammen med Haldor Degernes. Gjelder Michel Ivarson (Gram?)g. Maren, som opptrer på vegne av sin svigerfar 'welfornehme mand' toller Andres Rasmussen g. Abel Christensdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Paulsen

Karin: Takk for dine interessante opplysninger. I Kvinnherad Bd. 4 er såvidt nevnt en Haldor, men ut av det som står der ser jeg ingen sammenheng til Helga Monsdatter Røssland.Ser ellers at du nevner Michel Ivarson (Gram). Det var jo Ivar Knutsson Gram som var eier og bruker av bruk 1 på Sør-Huglo fra midten av 1600-tallet (ref. Stord Bygdebok), vet ikke om der her ligger noen forklaring til at ''mine folk'' utvandret fra Røssland til Sør-Huglo?Jeg ville uansett satt stor pris på om du, når du har ledig tid, kunne komme tilbake med de opplysninger du måtte ha om mulig forbindelse fra Helga Monsdatter Røssland til tidligere eiere i Røssland, hjemmehørende andre steder i Hardanger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiHer er noen referanser/ledetråder(jeg skal finne flere kanskje nyttigere for deg)). Jeg bor på to forskjellige steder og det er tilfeldig hvilke materiale jeg har tilgjengelig, avhengig av hva jeg leser på. Men dette er et kjempespennende tema, hvor ditt andre tema er innvevd, og det berører Aga.Vi er nå inne på det 'heteste' temaet blant slektsforskere i Hardanger fra begynnelsen av 1900 tallet og fram til nyere tid, nemlig Haldor Vik, Jondal, og Haldor Degernes.I Bergen Rådstueprotokoll 1592-94(Del I) fol. 37 b,38 a, 38 b., finner du at Guttorm Larsen på Aarvig i Sunhordaland hadde stevnet Haldor Olson, Vik i Jondal. Guttorm Larsen var sønn av Haldors søster Anna Olsdatter g. m. Lars Tomassen, Håvik. Gjaldt Lønningen på Stord.Dette er barna til Olav Asbjørnson fra Hjartåker i Fusa, g. Signe. De har følgende barn; a, Halldor, Vik, Jondal b) Knut c) Anna g. Lars Tomassen,HåvikJf. tema 26855Det finnes flere dokumenter vedk. Vik i Jondal, men her kan dette være relevant å trekke fram.Olav Asbjørnson hadde kjøpt 3 pund smør i Vik, Jondal av Magnus Magnusson. Magnus Magnusson, far til Olav, Skimmeland på Bømlo og Rasmus på Aukland TysnesHaldor Olson Vik, Jondal var i strid med flere, bl.a Halldor Degernes om retten til Vik, Jondal. Han er sannsynligvis far til a) Birger, Brattabø, Jondal b) Lars,g. Kristina Johannesdtr, Norheim,Kvam c) Marita, Reisæter i Ullensvang.(Alle disse eier i Røssland, skal finne referanser vedk eiendomstransaksjoner)Vik, Jondal eies i 1615/1624 bl.a av Birger Halldorson, Helge Degernes og Anders Røsseland i Husnes.Sønnen til Lars Halldorson Vik(ca1585-1640) og Kristina Johannesdatter Norheim, kvam, har bl.a en sønn johannes, hvis datter Guri var g. 1. med Engel Larsson (1629-69) fra Tveit i Mundheimsdalen, Kvam og 2. gang med Ola Lygre fra Fusa.(Ref. Bygdebok for Jondal kommune, b. II)Slektene på Vik, Jondal, Degernes og Røsseland er et samrøre, men lar seg sikkert nøste opp hvis flere går sammen.Det interessante er at Vik, Jondal har stølen Tveddalen, Johannes Torgilsson Galte på Fykse/Aga, eier 1 pund i 1615 og hvor Knut Haldorson Randa/Måge, Ullensvang har en 1/2 lp. odel i 1624. Han har en sønn Peter som bor på Hovland.Mikkel Ivarson Gram var g. med Marin Andersdatte, datter av Anders Rasmussen og Abel Christensdatter. Ivar Knutson Gram kan ha vært gift før.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ang. Røssland i Husnes sogn og diverse 'Mons-kandidater':I 1665 tjente en Lars Pedersson og en Olav Monsson hos min t-t-t-t-t-oldefar sogneprest Peter Henrichsøn Arentz i Kvinnherad. Bodde Olav Monsson på Røssland i 1660-årene, og/eller var han sønn av Mons Føyen på Føyno, event. bror av Villum Monsen på Steinsletto? Var denne Lars Pedersson den samme Lars Pedersen Steenslet(ten) som var fra Mel i Kvinnherad og var bruker på gården Steinsletto samtidig med Hans Gotskalksson Tveit, ca. 1670 og utover?Senere, i 1702 kjøpte Peter Henrichsøn Arentz 1 lp. smør, 1/3 hud i 1702 i Røssland av Holgeir Birkeland, trolig på vegne av hans kone Helga på Byrkjeland og hans svigerinne Sigrid på Rommetveit, begge søstre til Helge Haldorsson på Føyen, Føyno, alle muligens barn av Halldor Digernes som eide 1 lp. smør i Røssland 1646. I 1704 var det bositteren Hermann Olavsson og major Peder Montagne Lillienskjold som eide Røssland, etter at Hermann Olavsson skjøtet sogneprest P.H.A's andel i 1704.mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Ivar Knutsen Gram var g. med Sara, datter av Andreas Jenson Brose/Kolding og Sara Mikkelsdatter.Hun er etterkommer av Mikkel skriver og Marin Gotskalksdatter. Andreas Jenson fører flere saker ang. arv for retten både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Saras bror Hans, var far til Gregard, Peter (skriver i Bergen) og Edvard. (Dette gjaldt primært noe gods som var pantsatt av Samson Ingebriktson og Hans Teiste)Andreas Jenson Kolding, har mange barn, bl.a. Sara, Andreas som bodde på Huglo, Jens Fatland, Søren Brede, Otte,på Leirvik. Barna er nevnt i flere sakeri tingbøkeneMickel Ivarson Gram, er feks. n i Sunhordland tingbok 19, fol. 58 b)hvor han var han la fram en obligasjon fra Otte Andersen på Leirvik til hans svoger Peder Madzen Hauszbøe, borger og invåner i Bergen.Til 7. Du bør kikke nærmere på om det kan være den Lars Peterson, Nordhuglo som var g. med Anna Olufsdatter Røssland. I Sunhordland tingbok 20,1683, finner du følgende søskenflokk. Hermand Olufsen Røssland lot lese et kjøpebrev fra samtlige hans søsken, nemlig Anders Olufsen Nordhuglo, Johannes Olufsen,ibidem, Ola Olufsen samme steds på deres egne, Lars Petersen på vegne av sin kone Anna Olsdatter, Ole Brandvik på hans hustru Sunnivas Olufsdatter,s vegne og Ole Andersen Nordhuglo på to umyndige barns vegne, Johannes Olufsen d.y.og Alice Olufsdatter, som avsto to pund og 18 og et halvt merke smør til Herman.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Korreksjon til nr. 8 Jøss for noe tull jeg har skrevet. Anders Jenson var g. m. Sara Sørensdatter. Datter av Søren Sørenson. Det var Søren Sørenson som var g. m. Sara Mikkelsdatter, datter av Mikkel skriver og Maren Gotskalksdatter. Det var Anders datter Karin som var g. m. Ivar Knutsen Gram. Sunhordaland tingbok nr. 9,fol.43 b, 44,a,45 a og 45 b. Se tema 12052, der hadde jeg glemt sønnen Søren Brose.Anders Jensen Kolding, ble ifølge Lampe sogneprest i Kinsarvik 1619,i 1624 prost i Hardanger,i 1641 sogneprest i Fjeldberg, d. 1662. Enken kjøpte i 1666 flere gårder av kansler Peder Reedtz(Sunhordlands tingbok, 6.okt 1666).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Takk skal du ha, Karen. Lars Peterson, Nordhuglo ser jo unektelig ut til å kunne være samme mann som sogneprestens tjener, ikke minst fordi det tydeligvis var tjenerens svoger Hermann som i 1704 skjøtet sogneprestens andel i Røssland til Lillienskjold.Men hva med eventuell forbindelse mellom Helga Monsdatter Røssland, Mogens Olsen Røssland, Villum Monsen og Mons Føyen, og den andre av sogneprestens tjenere Olav Monsson ?mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 7Vedk. Tveit/Steinsletto Ifølge Asgaut Steinnes'Ætt og heim'1956,s.20, var Gotskalk Eindrideson Tveit, sønn av Eindride Tveit (n. som bruker i 1590-91 og 1597-98)og Magdalena Larsdatter Galtung.(Hun var g. 1 gang med Samson Gotskalkson) Gotskalk Eindrideson Tveit i Kvinnherad og Ola Flatabø i Strandebarm, eide hver sine 3 våger korn i Sørbø i 1624. I 1646 eide Gotskalk Tveit , 2 lp. smør 1 1/2 hud i Tveit i Kvinnherad, 3 spann smør 1 hud i Steinsletto. Han har også eid i Øye i Strandebarm og Sunde i Opdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Takk skal du ha igjen, Karin. Jeg hadde Magdalene g.m. Gottschalk Samsonson, men disse Eindride'ne, Gottschalk'ene og Tveit'ene er det svært vanskelig å få oversikt over.Må visst gjennomgå hennes slektninger påny.mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Referanser. De eldste først, med forbehold om riktig gjengivelse av det vesentligste innholdet i dommene. Dette er spennede fordi i dette komplekse forholdet ligger noen av de uløste gåtene om Aga/Måge.Det finnes en herredagsdom datert Bergen 14.07.1599 mellom Haldor Olsen Vik i Øystese skipsrede og Rasmus på Oucland.Det finnes en herredagsdom datert Bergen 14.07.1599 hvor Haldor Degernes på vegne av sin hustru, og Torstein på Hysingstad, begge avkom etter Arne Magnussen mente de var nærmere til å løse noe odels gods i Vik i Jondal og Kopre enn Haldor Vik, og mente at Ola Magnussen skulle tilbakebetale det han hadde fått i betaling fra Haldor Vik. Haldor på Degernes la fram et pergamentbrev datert 09.10.1598 hvor det framgikk at Helge Olsen på Vestrheim i Ulvik, Hardanger hadde solgt sine odelsparter i i Vik og Kopre i Jondal. Haldors hustru, Sæbjørn på Grauff(identifisert som Grov i Kvam, men jeg tror det kan være på Utne, Kinsarvik), Rasmus på 'Oucklandt og Anders (Larsen?)i Huglo var sanne arvinger og etterkommere. På den annen side la Haldor Olsen Vik, fram et kjøpebrev fra 04.08.1595, hvor det framgikk at Helge Olson i Ulvik den 04.08.1595 hadde byttet en 1/2 laups leie til Christoffer Dall til Seim. Haldor Olsen Vik la fram et skiftebrev datert 03.02.1596, hvor han hadde skiftet denne parten med Christoffer Dall. Av denne dommen går det også fram at Haldor Olsen Vik har en sønn Johannes.I en herredagsdom datert Bergen 14.07.1599, er nevnt et odelsskifte mellom Torstein på Hysingstad og hans medarvinger på den ene side, og Haldor Vik på den annen side, der de først hadde delt samme arvepart og gods i 8 parter, hvor 7 parter gikk til Arne og hans sønner, ved navn Svein, Haldor, Peder, Magnus, Sæbjørn og Salamon, mens den 8 parten var Sveins part, Arnes bror, som Haldor Vik hadde handlet til seg etter Helga, Sveins datter datter.I en herredagsdom datert bergen 17.07.1599, framgår det at Haldor Olsen Vik hadde stevnet Anders Mowatt og hustruen Elssze Trondsdatter for noe jordegods som de hadde tilpantet seg fra hans søstersønn Guttorm Larsen da 'wdj Haawigen', (sønn av Anna Olafsdatter). Gjaldt Lønningen. Guttorm Larsen var gift med Sciria Nilsdatter.Sunhordland Tingbok 1 1648-1649, fol 31 a)Hela Arnesdatter på Degernes hadde stevnet Johans Røsseland for 9 mrk smør og en del i hus, som hadde gitt mer i landskyld, da hennes mann Helge Degernes levde. (Død ca 1641/42)Det blir vist til et forlik av 1629, hvor Helge og Johans Røsseland med deres 'Conforter' tilkom 1 1/2 løb smør og 1 løb i vare, 'deraff thilkommer Torstein Knutsen på Sæbø 21 mrk. smør og ware aff dereffter meget på hans part effter Smøret siden bytter de andre och tho det i tho lige deele, saa kommer det på dennem igjen 1 løb 15 mrk smør, thre giedschind,och penge, som de haffuer thilbyt dennem aff Lars Birger(Halldorson, Brattabø) imot 18 mrk och 1 løb salt i Wiig.' o.sv.Halvar Helgeson Degernes har et spennende felleseie i Emberland, Sveio. Kommer tilbake til noen ref. som kan knyttes til William på Sunde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 5. Du kan feks ta utgangspunkt i søskenflokken nevnt i innlegg 8. Ollle Branduig g. m. Sunniva Olufsdatter Røsseland, må være Olaf Jenson, Store Brandvik, bror til Svale, og Eirik osv, etterkommere av Elin Eirik Orm. Sjekk om de har barn sammen og hva de eier. Oluf Jensen Store Brandvik er n.bl.a i Sunhordland tingbok nr 20 av 1683, sammen med brødre og i nærvær av Lars Petersen og Ole Olsen Nordhuglo.I Sunhordland tingbok nr 13, fol.13, finner du Ola Magnussen,nevnt som svoger til Johannes Røssland, som er svoger til Ola Andersen Nordhuglo, osv. Gjelder en gammel kontrakt fra 1629 mellom Lars Haldorsen, Vik, Jondal og far til Haldor Degernes. Lars Haldorsen Vik, er bror til Birger, Brattabø, og Jens Haldorsen. Deres etterkommere bor på Aga og Måge, og det er helt klart du gjennom Birger navnet skal hit. Men de er svært rike på gods, inngift i like rike slekter, har på dusinvis av barn og er spredt over hele Hardanger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.