Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hermod Moursund

[#29997] Edias Christophersen, Hamarøy, Nordland, f. ca. 1750-60?

Recommended Posts

Gjest Hermod Moursund

Har noen opplysninger om denne mannen, når han levde og hvem han var gift med og hvilke barn han hadde?Hermod Moursund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Hvis dette er din Edias, ser han ut til å være ugift i 1801 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11848.wc2&gardpostnr=131&personpostnr=2313&merk=2313#ovre>Lenke. Edias 38 år, f.ca. 1763. Jeg finner en Edias Kristoffersen i FS/IGI som gifter seg 3.11.1811 i Hamarøy med Petronelle/Peternilla Olsdatter. Det opplyses da at han har vært gift før. Finner en sønn, Kristoffer, født 6.7.1812 i Lødingen. Spørsmålet er jo om dette er den samme Edias Kristoffersen. I så fall er han nesten 50 år ved sønnens fødsel. Det er jo en viss mulighet, i og med at denne Edias er gift for 2. gang…Dette er nok Kristoffer, f. 1812, bosatt på Neshavn i Lødingen, 1865

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Har du noen flere opplysninger? Kanskje finnes Edias i skiftene for Salten? Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Kan det være den Edias Christophersen som nevnes i et skifte i 1808 i Rørvig i Tjeldsund. Han er da enkemann etter Karen Olsdatter som i sitt første ekteskap var gift med Christen Pedersen. Ser ikke ut til at det er felles barn av Edias og Karen, men i Karens første ekteskap er det åtte barn i alderen 24 til 6 år. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne-Lise Akselsen

Hei. Det er riktig det Grethe har skrevet. Iflg. gårdshistorie for Lødingen b.ll s.923 gnr. 27 Nes:Christopher Ediesen/Ediassen/Edissen, født 6.7.1812, Hammerø, død 1.2.1899. Sønn av Edias Chrisoffersen Rørvik, senere Helland, og mor Peternille Olsdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Det er skifte etter Edies Christophersen, Helland i Tjeldsund, allerede i 1815.Ektefelle Peternilla Olsdatter og sønn Christopher Ediesen, 2 år, er oppført som arvinger. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Og mens jeg holder på... Det er et skifte etter Edias Jensen og Ane Jensen i Brevig i Folda i 1787 der følgende barn er oppført:Christopher, Martha og Ane. Kan dette være samme Edias C? Barna er ikke oppført med alder dessverre. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

'Kan dette være den samme Christopher Ediasen'? - skulle jeg selvfølgelig ha skrevet. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk for alle svarene. Har ikke hatt mulighet til å sjekke siden før nå.Grunnen til at jeg etterlyste Edias Christophersen var at det arbeides med en slektsbok for Tysfjord, som også foreløpig er lagt ut på nettet. Der er det en Johanna Ediasdtr. (1788-1857) som er gift med Ole Nielsen på Forså i Tysfjord. Det heter i kommentarene at det muligens er en forbindelse fra Johanna til Edias, men forfatteren vet ikke ennå hvilken forbindelse det er. Siden Johanna heter Ediasdtr., var det naturlig for meg å knytte Edias til farsrollen her, men det kan høres ut til å være tvilsomt, men det kan være en forbindelse.I følge Tysfjord-siden ble han gift med Karen Olsdtr. Aas 8. okt. 1805, men hun døde i 1808, som stemmer overens med skiftet i 1808. Så må han ha blitt gift en gang til med Peternella i 1811.Er det noen som finner Johanna som barn av Edias, f.eks i et ekteskap (kanskje utenfor ekteskap?) før Karen Olsdtr.?Hermod Moursund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Finner skifte etter Edies Christophersen, åpnet 13/3 1815 på Helland i Tjeldsund. Arvinger er hustruen Peternille Olsdatter og sønnen Christopher Ediesen, 2 år. Formue og gjeld gikk i null. Ingen andre nevnt.Regner med at dette er rette mann. Og hadde han hatt barn fra andre ekteskap hadde de vel stått oppført.Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Nei, det er riktig, Lars.Men at det er en forbindelse, er sannsynlig. Johanna og Ole bodde i Rørvik i noen år etter at de ble gift da de bodde i Forså. To av deres sønner druknet i Rørvik, samt at datteren Elisabeth Maria ble gift i Rørvik.Kan det være en annen Edias i Hamarøy i nevnte tidsrom, som er faren?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Det er nevnt en Johanna Ediesdatter, Botten i Ledingen 8 år, i et skifte etter Edies Ediesen i Myklebostad i 1798. Moren heter Maren Pedersdatter. Kan det være henne? Finner ingen andre som passer i tid. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

Det er skifte etter en Edias Ediassen på Strømfjord i Hamarøy, åpnet 19091864. Arvinger er hustru Karen Nilsdatter og sønnen Andor Peder Ediassen. Et falittbo.Det er mange med etternavnet Ediesen i forskjellige varianter i Hamarøy.Det er skifte etter pige Johanna Ediesdatter på Quarv Nedre i Folda, åpnet 09061797. Mor er Gjertrue Pedersdatter. Farens navn er Edies Olsen, død. Hun hadde søsknene Ole Ediesen i Folda 31 år, Johannes Ediesen, Quarv nedre 20 år, Bertha Ediesdatter, 28 år ugift, Pernella Ediesdatter ugift 25 år, Jacob Ediesen, arvelater, ikke arving.Det er også skifte etter en Edies Larsen på Langfjord i Folda, åpnet 1839. Arvinger er kona Margrethe Andersdatter og barna Lars Ediesen, Jahn Ediesen, Johanna Ediesdatter og Berith Ediesdatter.Vet ikke om dette er til noe særlig hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk til Inger og Lars for all hjelp.Nå tror jeg at jeg må la forfatterne av Tysfjord-bøkene arbeide med hvilken sammenheng det kunne være mellom Edias Christophersen og Johanna Ediasdtr. Når ingen av innleggene kan bekrefte at Johanna var en tidlig datter av Edias, er det vanskelig å gå videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Her har vært mange innspill og kreative forslag. Her kommer enda ett, som jeg nok tror er det riktige:Edies Kristoffersen (1759-1801) var fra Nordkil i Hamarøy, sønn av Kristoffer Henriksen og Lisbet Hågensdtr. Edies ble gift 1788 (i Hamarøy) med Anne Pedersdtr. Hennes opprinnelse er ukjent, men hun er nok identisk med den AP som ble konfirmert fra gården Skarvik (også det i Hamarøy, nabogård til Nordkil) i 1783. De to nygifte flytta først til gården Bjørndalen (Hamarøy), men kom så til Nordkil, hvor de bodde i husmannskår i 3-4 år. De flytta så over kommunegrensa – til Botn i Tysfjord og husmannskår der, inntil Edies døde i 1801. Edies og Anne er nevnt i det nevnte manusutkastet for Tysfjord (Botn 16). Dødsfallet er ført i kirkebok for Hamarøy, og Edies ble også gravlagt i Hamarøy ('gift huusmand fra Tysfiord').Edies og Anne fikk 5 barn, deriblant dattera Johanna (f. 1791), som er identisk med den JH som i sin tid ble gift med Ole Nilsen på Forså i Tysfjord. De gifta seg i Hamarøy i 1813. Johanna ble etter farens død i 1801, sendt til oppfostring i Nordkil. Om Anne Pedersdtr heter det i 1808 at hun er enke og 'maa selv tjene for sin Underholdning'.Mvh. Børge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Hei Børge og takk så mye. Der traff du spikeren midt på hodet, akkurat da jeg hadde lagt meg i hvilemodus.Du kjenner vel ikke til når Edias' foreldre levde, samt hva barna til Edias het? Enn data på Anne Pedersdtr.?Igjen: Flott levert!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Men, Børge, det kan vel ikke være samme personer som er omtalt i Botn 16 i manuset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Finnes det noen slekts- eller bygdebok for Hamarøy?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Foreldrene til Edies Kristoffersen var som nevnt Kristoffer Henriksen og Lisbet Hågensdtr. Kristoffer var opprinnelig fra Helland i Hamarøy. Han døde i 1763, fødselsår ukjent. Lisbet levde fra 1720 til 1773. Hun var fra Nordkil.Edies Kristoffersen og Anne Pedersdtr fikk følgende barn: 1. Petronelle (Pernille) Ediesdtr f. 1788 i Bjørndal 2. Johanna Ediesdtr f. 1791 i Nordkil. 3. Lisbet Ediesdtr f. 1793 i Nordkil. 5. Marta Marie Ediesdtr f. 1797 i Botn i Tysfjord 5. Isak Ediesen f. 1799 i Botn i Tysfjord.Anne Pedersdtr har jeg dessverre ingen flere data på. Hun gifta seg visstnok aldri opp igjen, men tjente hos bønder både i Hamarøy og Tysfjord i årene etter at Edies var død. I 1815 var hun på gården Skilvassbakk i Hamarøy.Jo, Hermod, et nok denne familien som er nevnt under Botn 16, men henvisningene til skiftet på Helland i 1815 er feil. Den Edies Kristoffersen som døde på Helland i 1815 og var gift med Pernille Olsdtr er en annen, identisk med den Edies som er oppført på Rørvik 9 i Tysfjord-manus. Dette har jo flere vært inne på i denne debatten. Denne Edies var imidlertid også opprinnelig fra Hamarøy, fra gården Sørdal (foreldre: Kristoffer Børgesen og Elen Olsdtr).Gårds- og slektshistorie for Hamarøy er under arbeid (av undertegnede), og er planlagt i tre bind. Slektslister vil bli lagt fortløpende ut på nettet utover dette året, de første 12 (deriblant gården Nordkil hvor man vil finne flere opplysninger om Edies`og Annes barn) i løpet av et par uker.Mvh. Børge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen takk, Børge. Jo, jeg så det etter at jeg skrev inn mitt innlegg at det var en feil i Tysfjord-manuset ang. skiftet i 1815, men at det var riktige personer.Du skulle ikke vite hvem foreldrene til Kristoffer Henriksen og Lisbet Hågensdtr. var?Hvor legges slektslistene for Hamarøy ut?Igjen: Tusen takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Foreldrene til Kristoffer Henriksen var Henrik Henriksen d.y (1683-) fra Helland i Hamarøy og Else Hansdtr (1689-) fra Berg i Steigen. De gifta seg i Steigen 1714 og ble oppsittere på Helland.Foreldrene til Lisbet Hågensdtr var Hågen Hansen (1692-), trolig fra Rinbø i Lødingen, og Elen Olsdtr fra Leirvåg i Hamarøy. De var oppsittere i Nordkil. Hågen var også postbonde.Slektslistene vil bli lagt ut på Hamarøy kommunes nettsider: www.hamaroy.kommune.noMvh. Børge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen, tusen takk for at du gir deg tid til å svare meg i disse sikkert hektiske tider med å legge slektslistene ut på nettet.For å ta dine gode opplysninger har jeg noen tilleggsspørsmål som jeg håper du kan svare meg på: 1) Betyr det at faren til Henrik Henriksen d.y. hadde samme navn? Når levde han og event. kjent kone og barn? 2) Kjenner du noen barn til Hågen Hansen/Elen Olsdtr. og Henrik Henriksen d.y./Else Hansdtr.? 3) Du skulle ikke kjenne foreldre til Else Hansdtr. fra Steigen og Elen Olsdtr. fra Leirvåg i Hamarøy?Jeg er storligen imponert over hvor langt tilbake i tid du er kommet.....Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løkkebø

HeiTar sjansen på et spørsmål til Børge, hvis du kommer innom igjen. Bøkene for Hamarøy, vil de også ha med seg slekt fra Lundsøy?Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Henrik Henriksen (d.e), Helland i Hamarøy (1656-1726) var gift to ganger. Første gang antagelig med Alette Pedersdtr, andre gang (1714) med Maria Eriksdtr (1658-1734), enke etter klokker Christen Goube (Gaup) i Steigen. Alle barn var fra 1. ekteskap: Henrik f.1683, Kristoffer f.1691, Peder f.1693, Ingeborg og Adelus.Henrik (d.e) var sønn av enda en Henrik Henriksen (1617-ca.1670) som bodde på Tannøy i Hamarøy.Henrik Henriksen (d.y) og Else Hansdtr hadde barna Hans, Kristoffer, Peder, Alet og Edies. Else Hansdtrs foreldre var Hans Olsen og Kirsten Pedersdtr.Elen Olsdtrs foreldre var Ole Sørensen (1646-1701/08) og Inger Mikkelsdtr (1748-1734), Leirvåg i Hamarøy.Til Lars: Ingen gård eller plass i Hamarøy heter Lundsøy. Muligens kan det være Lundøy i nabokommunen Steigen du tenker på.Mvh. Børge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen takk igjen, Børge. Det er utrolig interessant å komme tilbake i tida her.Har du foreldrene til Hågen Hansen? Enn videre på Ole Sørensen/Inger Mikkelsdtr. og Hans Olsen/Kirsten Pedersdtr.?Hermod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.