Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Øystein Brennsæter

[#30010] Mari Iversdatter fra Gran gift 07.11.1746

Recommended Posts

Gjest Øystein Brennsæter

Jeg leter etter foreldre til Mari Iversdatter. Hun giftet seg 07.11.1746 med Peder Jonsen Egge. Kan noen hjelpe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Peder Jonsen Egge og Mari Iversdtr. Teslobakken ble trolovet 25. august og viet 7. november 1746. Teslobakken eller Tislebakken som det står skrevet i kirkeboka kalles i dag Teslo og befinner seg i Brandbu.Hennes foreldre var utvilsomt Iver Erlandsen Teslobakken og Ragnild Olsdtr. Egge som ble trolovet 28. februar og viet 3. påskedag 1714. Iver og Ragnild hadde følgende barn:Alf, døpt 3. juledag 1714Karen, døpt 14. søndag etter trinitatis 1716Giertrud og Maren (Mari), døpt 9. søndag etter trinitatis 1718Tore, døpt 2. søndag i advent 1720Erland, døpt 25.2.1722Gundmund, døpt 1.1.1724Ole, døpt 16. søndag etter trinitatis 1727Jens, døpt 3. påskedag 1729Pernille, døpt 23. søndag etter trinitatis 1731Disse opplysningene har jeg funnet i kirkeboka for Gran. Det ser ikke ut til å være noen forbindelse med min egen slekt, så jeg har dessverre ikke mer å by på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Mulig det, men når skulle hun være født da hvis hun er datter av Iver (Ifver) og Ragnhild? Etter 1731 er for sent. Det to år mellom hvert av barna untatt nr. 6.7.8 og 9 som det er tre år mellom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg har forfedrene til både Ragnild og Iver. Gi meg bitte litte grann tid så jeg får skrevet det av til deg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Mari ble født i 1718 - som jeg oppga i mitt innlegg 2 hadde Iver og og Ragnild tvillingene Giertrud og Maren til dåpen 9. søndag etter trinitatis 1718. Maren og Mari er jo bare to forskjellige skrivemåter for det samme navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Kilde Randi Bjørkviks arbeider(notater):Foreldrene til Mari Iversdt.1) Ellen (Erland) Pedersen Tislebakken 1639-bgr. 4/12 1719. Gift med NN.Barn, f. på Tislebakken:2a)Peder Erlandsen Lundberg ca.1681 - 1742 Tomt. 1.gift 2/11 1713 Anne Olsdt. 16..-ca.1716 Tomt (1 dtr.). 2. gift 29/10 1716 Anne Albretsdt. Heggen 1699-1732 Dotset nedre (5 barn). 3.gift 9/12 1732 enke Siri/Sigri Pedersdt. ca.1679-1749 Egge (0 barn) Sigri 1.gift 1712 Knud Jonsen Lundberg (1 barn).2b) Iver Erlandsen Tislebakken 16..-?. 1.gift 4/4 1714 Ragnild Olsdt. Egge østre ca.1692-før 18/11 1740 (8 barn). 2.gift 1738 Marie Pedersdt.17...-? (0 barn).Barna f.på Tislebakken: 3a) Kari ca.1715/ 3b) Marte ca. 1717/ 3c) MARI ca.1717/ 3d)Tore(dt.) ca.1721/ 3e)Gudmund ca. 1724/ 3f)Ole ca. 1729/ 3g) Jens ca. 1731 og 3h) Ingeborg ca. 1732.2c)Anne Erlandsdt. 16...-etter 1736. Gift 1708 Bendix Bentsen Dotset (4 dtr.)Under tvil 2d) Malene Erlandsdt. 16..-?. Gift 1720 Bersvend Pedersen Nestegge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Kilde Randi Bjørkvik, Forfedrene til Ragnild Osldt. Egge:1) Jørgen Jensen Egge ca.1623-1670/74 Egge østre. Gift 16.. Karen NN.Østre Egge = Østre Midt-Egge.Ole Gudmundsen Ø.Egge ble avløst av Jørgen Jensen som fikk bs. på 3 pd. i 1655/56 i ø. Egge.7/4 1657 blir Jørgen tiltalt for skjellsord og ha slått kona til Anders Pedersen Egge.Jørgen Egge nevnt som bruker av (øvre)Svinning sammen med Anders (Olsen) Åvedal 1671-75.Jørgen nevnt som bruker av øvre Svinning(alene) i odelsskatteliste 1673-75 og likeledes Jørgen i Rosstj. 1678, men Anders i tiende 1675-78 (alene).Jørgen var ant. medbruker på ø.Svinning ca.1671-75. (Anders Olsen Augedal (71-75) ant. ikke lik Anders i senere oppgaver. 2 forskjellige Anders. Anders O. Augedal flyttet til Tuv.2) Ole Jørgensen Egge ca.1656-60 Egge ø.-bgr. 25/1 1741, skifte 18/11 1840 (han var da død).Ole Jørgensen Egge var buker av østre (midtre-) Egge fra ca. 1678-88.Olle Jørgensen Egge - Aase Ifuersdt., leiermål. Tingb. 23, fol. 7b, 13/3 1683.1.gift før 1687 Tore Gulbrandsdt., skifte 8/10 1697 Egge ø. (4 barn) Skifte: Tore Gulbrandsdt. død, gm. Ole Jørgensen. Barn: Jørgen 10, Alf 7, Karen 6, Rangnild 5. Enkemannen verge for sine barn. Jordegods ikke nevnt.2.gift ca.1697 Gollof Iversdt. ca.1671-bgr.16/4 1832 samtidig som sin sønn Jens. (7 barn).Barn:3a) NN f.1683.1.ekteskap, Egge ø.:3b)Jørgen ca.1687-før 1740. G. 3/12 1715 Sigri Evensdt. Rossum (4 barn)3c)Alf ca.1690-før 1740.3d)Karen ca.1691-? G. 1720 Jacob Pedersen Bråum.3e)RAGNILD ca.1692-før 18/11 1740. G. 1714 Iver Erlandsen.2.Ekteskap, Egge ø.:3f)Iver Rossum ca.1698-ca.1740. G.1730 Gudbiør Osldt.3g) Tore(dtr.) ca.1698-før 18/11 1840. G.1722? Torgier Olsen/Hansen? Dælen, Gran.3h) Jens ca.1701-bgr.16/4 1732, samtidig med moren Gollof.3i)Gudbiør før 1707-før 1740. G.1731 Gulbrand Iversen/Eriksen?3j)Ingeborg før 1707-? G.1733 Ole Nilsen Egge.3k) Stephen dpt. 21/10 1708.3l) Maren dpt.29/9 1712-bgr.13/11 1712.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Sorry Ole, jeg leste feil, oppdaget i farten ikke at det var tvillinger. Du har så rett, også med skrivemåten, Mari og Maren er ofte blandet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennsæter

Takk til alle bidragsytere, spesielt til Ole Arild og Berit. Beklager at jeg ikke har fått takket før nå.mvh Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Mens jeg letet etter noe annet, kom jeg tilfeldigvis over følgende som gir opplysninger om Mari Iversdtr. Egge og alle hennes søsken.Skjøte datert 16. mars 1764, tinglyst 6. august 1764, innført på folio 286a i pantebok nr. 8 for Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete. Detter lyder kort sammenfattet som følger:Vi underskrevne nemlig jeg Jens Iversen Teslobakken på egne vegne, jeg Bersven Jonsen Nestegge på vegne av min salige hustru Kari Iversdtr.s to barn, jeg Peder Olsen Øvre Egge på vegne av min hustru Mari Iversdtr., jeg Peder Olsen Sevaldrud på vegne av min hustru Giertrud Iversdtr., jeg Biørn Albretsen Dotset på vegne av min hustru Tore Iversdtr., jeg Erich Tostensen Øvre Egge på vegne av min hustru Ingeborg Iversdtr., jeg Hans Taraldsen Løvstuen på vegne av min hustru Marte Embretsdtr., jeg Embret Pedersen Rå på egne vegne, og jeg Ole Engebretsen Jutulrud på vegne av min hustru Live Pedersdr., til vår kjære bror og svoger Gudmund Iversen som er den nærmeste odels- og åseteberettigede til rydningsplassen Teslobakken (”Tislebachen”) i Nes anneks i Gran prestegjeld på Hadeland på alle våre og våre hustruers arveparter i nevnte rydningsplass i følge skifte av 18. april 1763. Sammen med Gudmunds egen part utgjorde dette 4 skinn med bygsel. Kjøpesummen var på i alt 486 riksdaler. Gudmunds hustru Berit Albretsdtr. er også nevnt.(Til orientering så er Dotset og Jutulrud på Toten, de øvrige gardene er i Gran).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennsæter

Takk for nytt innspill, interessant! Bare ett spørsmål til de siste navnene: Embret Pedersen Rå og Live Pedersdatter, hvor kommer de inn i bildet?mvh Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Live Pedersdtr. Jutulrud (døpt 23.4.1737) og Embret Pedersen Rå (døpt 11.10.1739) var barn av Peder Ellingsen Rå og hans første kone Gubiør Engebretsdtr. De hadde også datteren Marthe som døde 1 år og 8 uker gammel (døpt 3.6.1742). Gubiør var datter av Engebret Iversen Rå og hans kone Marie Pedersdtr. Engebret var utvisomt en bror av Mari Iverdtr. Egge. Både han og datteren Gubiør var døde da skjøtet ble skrevet. Gubiør ble begravet 9.1.1743.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennsæter

Igjen takk for svar.Til innlegg 12:Kan dette bli rett da tro? Det ser ut som det blir vanskelig å få plass til alle generasjonene her. Live Pedersd. er født i 1737. Moren var Gudbjør Embretsd., morfaren var Engebret Iversen Rå og oldemor var Ragnhild Olsd. Egge som i innlegg 6 er oppgitt å være født ca 1692, altså 45 år før oldebarnet Live. Dette blir 15 år pr. generasjon. Ikke umulig, men heller ikke veldig sannsynlig.Et annet spørsmål: I innlegg 2 listes opp alle søsknene til Mari Iversd. Hvorfor er ikke Engebret med her?mvh Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Du har rett, der er noe som ikke stemmer her. Slekten på Rå er en gren av min egen slekt, og ved å lete nøyere i mine notater ser jeg at Engebret Iversen Rå (ca. 1688-1735) var sønn av Iver Engebretsen Rå (ca. 1660-1732). At Engebret skulle være en bror av Mari Iversdtr. Egge var en forhastet slutning. Men hvorfor de to søsknene fra Rå var med på å utstede skjøtet har jeg faktisk ikke noen forklaring på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennsæter

Nok en gang takk for svar. Grunnen til at jeg fattet interesse for disse to er at Live Pedersdatter er min ane og jeg hadde ikke kommet lengre enn til Gubiør Engebretsdatter. Så da ble det et par nye navn der også.mvh Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Jacob Desserud

Forbindelsen mellom Teslobakken og Rå - som skjøtet referert i innlegg 10 viser - er ganske grei. De to søskenflokkene nevnt i skjøtet var stesøsken.KB Gran: Iver Ellensen Teslebachen (d 1769) trolovet 27 mai, viet 13 nov. 1738 med Marie Pedersdtr Raae. Hun var enke - trolig livøreenke - på Rå, gift 1. gang som Mari Pedersdtr Bråum 8. juli 1718 med Embret Iversen Rå ca 1688-1735. Jeg har ikke dåpsdata om alle barna, men to døtre levde opp:1) Gudbjør Embretsdtr. b. 9.1 1743 (29? år!) gift 21.11 1736 med Peder Ellingsen Bilden d Rå 1763, 56 år. Tre barn, hvorav to er nevnt i skjøtet: Live Pedersdtr f 1737 og Embret Pedersen f 1739, mens dattera Marte Pedersdtr f 1742 døde så vidt årsgammel. [skifte på Rå 17.4 1743 fol 1039 etter Gudbjør - da lever Marte]. Peder gift igjen i 1743, og fortsatte som bruker på Rå.2) Marte Embretsdtr dp Egge 13.1 1721 gift 9.10 1749 med Hans Taraldsen Neseie. De var i Løvstua i 1764 (hans far? Tarald Torsen d. i Løvstua 1765). Hans og Marte døde trolig begge i et Bjerkeeie, begravet samtidig 16s.Trin. 1775Andre barn er trolig Peder Embretsen fc 1724, b. Rå 1725, 1 år og Marie Embretsdtr fc 1730, b. Rå 1731, 6 mndJeg har ikke funnet hvor og når Mari Pedersdtr døde. Trolig flyttet hun til Teslobakken i 2. ekteskap.Hilsen Per Jacob Desserud, Løvika, 6013 Ålesund. Per.Desserud@helse-sunnmore.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.