Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#30045] Skjeberg: Gullick Larsen og Kari Tollesdatter

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Gullick Larsen 16??-1732,hvor kom han ifra?Forlovet/Viet 1708 i Skjeberg :Gullick Larsen og Kari TollesdatterVades: Gunner Naalum, Niels Hornes, Olle Bøe,Jacob Havn og Erick Berget.Kari Tollesdatter 1677-1771, var datter av Tolle(f) Toresen Bustgaard. - Gullick tok over svigerfarens gård.De hadde barna :Berte og Kari født på Naalum, Marthe og Tolle født på Solberg,Tolle(2),Lars, Ingeborg, Mari og Jørgen født på Bustgaard.Gullick hadde en bror, Ole Larsen født ca 1653 som bodde på Bøe/ Solberg.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Lillebye

I følge mine notater kom Gullich Larsen (ca 1675-1732) fra Klavestad og var sønn av Lauritz Gullichsen Klavestad (f 1644), sønn av Gullich på Klavestad, f 1608.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

Hei, Rita.Jeg håper at jeg ikke avsporer 'debatten' ved å hekte på et spørsmål her.Gullich er trolig min 5xtippoldefar. Mine 4xtippoldeforeldre er - etter det jeg har klart å finne ut - Berthe Gulliksdatter Bustgaard og Anders Nilsen Jarle som er foreldre til Petter Andersen Jarle som giftet seg med Pernille Hansdatter Navestad. De er mine 3xtippoldeforeldre. Deres sønn, Andreas Pettersen Navestad og hans kone Berthe Marie Jensdatter Naalum, er mine 2xtippoldeforeldre, og deres sønn Petter Anton Andersen Navestad og Juliane Haagensdatter fra Sørle, er mine tippoldeforeldre. Deres datter, Bolette Marie Pettersdatter, og hennes mann, Andreas Pettersen fra en plass under en av Stordalgårdene i Skjeberg, er foreldrene til min morfar Peder Olaf Andreassen.Kan du bekrefte eller avkrefte noe av dette?Vet du mer om det som eventuelt er min gren av familien?Beste hilsen Kay Olav d.e.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Lillebye

I følge mine notater ble Berthe Gullichsdatter gift med Anders Paulsen Jarle i 1728. Sikkert samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Takk Einar, jeg har sett litt på denne Lauritz, men jeg mangler bevis-materiale.Kay, denne grenen du etterspør har Erik Martin Grønnerød i sin bok 'Aner og slekter i søndre Østfold'!Det jeg har er : Berthe Gullichsdatter 1780- 1789 begr. 10/4 gift 1 gang med Anders Paulsen, Jarle Øvre.Han døde i 1754. Han er nok far til din Petter. Som enke giftet Berthe seg med Anders Nielsen. - Petter sin kone Pernille Hansdatter var datter av Hans Larsen Olseng, senere Søndre Navestad og Marthe Hansdatter Bjørnstad.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Kay, jeg glemte å skrive at Berthe Gullicksdatter er datter Gullick Larsen og Kari Tollesdatter.Berte født 1708 faddere : Berte Hornes, Erik Berget, Anders Hornæs, Erik Larsen, Kiersti Andersd.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

Hei, Rita og Einar.Takk for opplysningene. Hvis dere kommer over ytterligere opplysninger om disse personene og familiene deres, håper jeg å få ta del i dem.Ellers minner jeg om Ritas opprinnelige spørsmål: Hvor kom Gullich Larsen fra?Kan du, Einar, si noe om kilden for dine notater som plasserer Gullich og foreldrene på Klavestad ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Lillebye

Har desverre ikke kilden. Kanskje fra Grønnerøds bøker. Det var kun én Lars Gullichsen i prestemanntallet i 1664, det var sønnen Laurs Gullichsen på Klavestad, 20 år gammel, men det behøver ikke å være ham. Sjekk Grønnerød, jeg har ikke boka lett tilgjengelig.Einar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

Jeg fant en god del opplysninger om etterkommerne til Gullich hos Erik Martin Grønnerød, bd. I, s. 209 ff., men lite om forfedrene hans.Grønnerød konstaterer imidlertid kategorisk at Gullich Larsen Bustgaard er sønn av 'Lars Gulliksen Klavestad i Skjeberg, f. 1644. Hans kone kjennes ikke.' Han oppgir ikke kilde.Finnes det kirkebøker for Skjeberg som dekker det aktuelle tidsrommet? Eller skifteprotokoller?Såvidt jeg kan se, har ikke Grønnerød opplysninger om 'Gullich på Klavestad, f 1608'. Fornavnet kan man slutte seg til, men hvor stammer fødselsåret 1608 fra? Finnes det en kilde her som vi ikke kjenner til? Eller er det jeg som har oversett dette hos Grønnerød?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Kirkebøkene for Skjeberg begynner 1702. Skifteprotokoller er det dårlig med. Her er en oversikt over hva som er filmet : LenkeJeg ser at jeg har skrevet feil fødselsår på Berthe (5)Det skal være 1708 (ikke 1780)- 1789.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

Einar, du skriver i innlegg 2 at Gullich på Klavestad ble født i 1608. Er du helt sikker på at du ikke kan finne ut hvor du har fødselsåret fra? Kilden ville muligens kunne sette oss på sporet av flere opplysninger.Ellers minner jeg på ny om Ritas opprinnelige spørsmål: Hvor kom Gullich Larsen fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Vil bare nevne det lille jeg har funnet om Gullick. Et utdrag av panteboken. Salg av Nordre Solberg 1 okt. 1747 til Dannemand Hans Hansen, Nordre Solberg. Det er arvingene til Gullick og hans kones nye mann Hans Gundersen som står for salget.Det vises til ' skiftebrev 19 april 1732 udi gaarden Nordre Solberg etter afdøde Gullick Larsen '.Hvem denne Hans Hansen er har jeg ikke undersøkt,men både Gullick og hans bror Ole er faddere for hans sønn, Hans født 1728.Gullicks bror,Ole bodde også en tid på Solberg.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar Lillebye

Min kilde er mantallet for Skjeberg fra 1666: 1316 125 Nedre Borgesyssel provsti Schieberig Præstegield Schieberig Sougn 1666 Fulde Gaarde Klaffuestad 3 tønner korn 2 ph Smør 3 schind Opsidere Gullich 58MvhEinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

1664 Klafuestad : Oppsitter Gullich 58 år. Sønner : Laurs Gullichsen 20 år - Michel Gullichsen 13 år.I følge boka til Grønnerød er Ole ( Bø/N. Solberg),Gullich (Bustgaard) og Erik Larsen ( Ø.Solberg) sønner av Lars Gullichsen Klavestad. At disse 3 er brødre,er nok riktig.Problemet her er at Ole Larsen dør i 1738, 85 år, altså født 1653, hans 'far',Lars er født 1644? Gullich dør i 1732,ingen alder oppgitt.Erik har jeg ikke oppført noen dødsår på ?Jeg har sett på faddere til disse 3 brødres barn,ingen kommer ifra Klavestad. De kommer stort sett fra Solberg, Bø, Hornes, Nålum og BustgårdRita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

I følge Skjeberg Bygdebok, Del 1, s. 437 ff., inneholder jordeboken og manntallslisten av 1664 et 'Mandtals Register' - datert den 19. januar 1664 - 'paa alt Mand Kiøn udi Schieberg Sogn og underliggende Annexer som efter Øffrigheds Befalning er optegnet 12 år gammelt og der offuer'.Jeg går ut fra at det er dette registeret Ritas, Einars - og trolig også Grønnerøds - opplysninger stammer fra. Men den som eventuelt har adgang til denne folketellingen og jordeboken, og har funnet Gullich (f. ca 1608) på Klavestad, burde vel også ha grunnlag for å finne ut om det er andre personer ved navn Gullich med en sønn ved navn Lauritz/Laurs/Lars, på andre gårder i Skjeberg i tellingsåret.Har noen mulighet til å gjøre et slikt søk? Kan du, Einar?Har du adgang til dette manntallsregisteret eller jordeboka, Rita?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

1664 Bøe i Skjeberg : Christoffer 37 år bruker 1 skip. - LAURITZ (Lars) 36 år bruker 2 skip. korn. - Oele 26 år bruker 1 skip.kornJeg har prøvd panteboken, ser litt i den i dag, for å se om det er noe jeg har oversett. - Jeg må ha sikre bevis, hadde jeg stolt på Grønnerød, som uten kildehenvisning har utnevnt Klavestad til de 3 brødres fødested,hadde jeg ikke foretatt ' etterlysningen ' her!' Man skal lete i den nære krets ' Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kay Olav Winther d.e.

Hei, Rita.Jeg er meget glad for at du er samvittighetsfull og går nøye til verks. Det har jo jeg stor nytte av.En aldersforskjell på omlag ti år mellom 'far' og 'sønn' er vel i minste laget. Forskjellen kan skyldes at vi har med feil foreldre og barn å gjøre, men kan vel også skyldes skrivefeil i protokollene?Jeg er spent på hva du kan finne, Rita.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Langeland

Angående de 3 brødrene Larsen har Rita og Kay Olav tatt opp aldersforskjellen på bare 10 år mellom Ole Larsen f. 1653 og faren f. 1644. Fødselsår til Ole kommer fra oppgitt alder ved begravelse til ”Gamle Ole Solberg 85 år” i 1738. Angitt alder var som kjent svært ofte feil og gjerne høyere enn det som var riktig. En annen forklaring kan kaskje være at gamle Ole Solberg ikke er Ole Larsen, men Ole Christensen som bor på Solberg Søndre i 1723??Ellers lurer jeg på om noen har opplysninger om kone og barn til Ole Larsen. I 1711 bodde han på Solberg nordre med qvinde og en tjenestepige (og /eller kanskje på Bø med qvinde og 2 tjenestefolk)Petter Langeland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Alderen på Ole kan jo være overdrevet ? Jeg har sett i panteboken om det kunne være nevnt noen av foreldren om evt. arv, men fant ingen spor her.Jeg har også problemer med Ole Larsen Solberg og Ole Larsen Bø . Hvem som er den riktige, i følge Grønnerød så døde han 1738,og han hadde Bøe i Skjeberg noen år senere var han på Solberg. I årene 1704 - 06 var han kirkeverge for hovedkirken.Jeg har etterkommere av Ole Larsens sin datter, Anichen Olsdatter f.ca 1702. Viet 9 okt. 1720 Morten Eriksen og Anichen Olsdatter. Cau. Olle Bøe og Gullich Bustgaard. Deres sønn * Erik Mortensen (1740- 1792) gift med * Anne Gregersdatter Skalle i Borge ( fra Edward Munchs familie på morsiden).Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.