Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arvid Lillebergen

[#30094] Christen Lemvig - rådstueskriver i Bergen

Recommended Posts

Gjest Arvid Lillebergen

Christen Lemvig var rådstueskriver i Bergen. Han er født rundt 1660-70 og ble gravlagt 06.06.1738 fra Bergen Domkirke. Ifølge skifte av 02.08.1738 er flere av hans barn nevnt; barna Børre Lemvig, Gerhard Dysseldorf Lemvig, Karen Lemvig, Anne Lemvig, og Giertrud Lemvig. Han var gift med Barbara Jensdatter Teubel.Min hypotese er at Christen kom fra Lemvig-slekten i Luster i Sogn. Her finner jeg blant annet Kristen Nilson Lemvig (ca. 1603-1685), gift med Kari Jensdotter Holst (ca. 1603-ca. 1673). Av barna har jeg funnet sønnene Jens (1628-1691) og Lars (1633- ), og døtrene Mette (1635-1694), Anna (1638- ) og Kirsten (1641- ).Finnes det opplysninger som knytter Christen i Bergen til Kristen i Luster, kanskje via en av sistnevntes sønner Jens eller Lars?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Dette tema knytter vel direkte an til tidligere tema Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Er det kildebelagt at Kristen Nilson brukte navnet Lemvig ? Hans sønn Jens giftet seg 2. g. med Anna Jacobsdatter Lemvig fra Skodborg, Ringkjøbing, Danmark, og barna hennes brukte navnet Lemvig (bl.a. Christen, f.ca.1670). (Jeg har forøvrig andre f.år på alle de 6 barna).Hvem var foreldre til Kristens kone Kari Jensdatter (Holst) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Christen Jensson Lemvig i Luster (1670-1732) budde visstnok aldri i Bergen. Han var landhandlar på Døsen i Luster og hadde ikkje nokon son med namn Børre!Ein sidekommentar: Eg ser Per på ny trekk fram opplysningar om opphavet til Anna Jacobsdotter, at ho kjem frå Skodborg i Ringkøbing amt på Jylland, og eg vil på ny etterlysa kjelda for denne opplysningi? I band II for Gards- og Ættesoga for Luster frå 1986 omskriv eg denne huslyden, og der har eg m.a. sagt følgjande:''Det ser ut til at det var Anna Jacobsdotter som kom hit med Lemvig namnet som so mange av etterkomarane til Jens Christenson har nytta, for ikkje brukte Jens namnet, og heller ikkje vart det nytta av eldste sonen Hans som han hadde frå første ekteskapet sitt. Kanskje var Anna opphavleg kommi frå Lemvig på Jylland, men meir enn ei gissning kan ikkje dette verta''Sjå særleg siste setningi! Om gissningi mi skulle syna seg å vera rett, ville ikkje noko vera betre enn det...!Eg mottek gjerne kommentarar...Med venleg helsing,Lars E. Øyane - loya@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Slik jeg leser innlegg nr. 1 blir det ikke hevdet at den omtalte rådstueskriver i Bergen, Christen Lemvig, skulle være samme mann som Christen Jensson Lemvig i Luster (1670-1732). Lista med barn (Børre, Gerhard, Karen, Anne, Giertrud) inneholder heller ikke noen av de (3 av 5) barna jeg kjenner av CJL (Domicus, Mette, Maren).Jeg har dessverre ikke notert kilden til at CJM's mor Anne Jacobsdatter Lemvig skulle være fra Skodborg, Ringkjøbing.Men at hennes svigerfar Christen Nilssøn (Kristen Nilson) skulle hete Lemvig må vel med dette anses som feil ?Man kunne fristes til å tro at sistnevntes kone Kari Jensdatter (Holst?) var d. av lusterfogden Jens Pedersen Holst, men han døde vel før 1602 (?), noe som ikke stemmer med det (i innlegg 1) angitte f.år for Kari.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvidn Lillebergen

Kristen Nilsons bruk av Lemvignavnet har jeg fra familysearch. Ingen kildehenvisning er oppført der.Den Christen jeg snakker om her døde i 1738. Han var ihvertfall far til Børre i følge skifte - jfr. Lenke. Jeg tror at den Christen som døde i 1732 er en annen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

Hei! I min base har jeg en Christen Lyster Jensen Lemvig, født i 1708 i Klæbu, død 1738. Det må være denne Christen det er snakk om... 'Lyster' kommer vel av Luster, tenker jeg? Han var sønn av Jens Jensen Lemvig og Maren Friis Mogensdatter Stoltenberg. (Jens sønn av Anna Jacobsdatter og Jens Fuhr.) Opplysningene har jeg fra Trygve Stoltenberg og James Stoltenberg. Tove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

1. Anna Ebbesdat Horneman f 17/2 1693, død 1713, g 1711 m Christen Lyster Sognepr til Melhus død 1738 2 BørnI. Anna Henricha Lyster f 1712 g 2 Gange død 1786A) Jochum Sem død 1736 B) Peder Andersen 2. Margrethe Sem f 30/9 1731 g 1757 m Hans Christoffersen i NordlandSe LenkeMon tro dette er samme Christen...???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Hei, Tove, og takk for opplysningene. Børre Lemvig er jeg sikker på var rådmann i Bergen. Den Christen jeg her søker skal iflg. Yngve Nedrebø være Børres far. Lenke Christen oppgis å være rådstueskriver. Jeg har ikke sikre indikasjoner på hvor han var bosatt, men dødsåret du opplyser er jo riktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Rivelsrud

Oj san - i www.nose.dk/norge/horneman står dette å lese: Anna Horneman Født 17 feb. 1693. Død 22 mai 1713. Gift 1 sep. 1711 medChristian Henriksen Lyster Født 1677. Død 1738. Sognepræst til Melhus....!! Og da er jeg like lagt! Dette er jo en helt annen Christen/Christian... Men samme dødsår altså. Simon Ellefsen har slekten Hornemans slekststavle som kilde, ser jeg. Omtalte Christen Lemvig er nok en annen... Sukk...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Tillater meg å sitere fra 'Stiftamtmannens kopibok a nr.3',utgitt av Ættehistorisk Institutt, Bergen 1980,som følger'Nr.261 fol.193b Christen Lemvig hadde fornærma Poul Juel då han vitna om ein gong han og Christen Handrup hadde vore hjå Poul Juel på vegne av den suspenderte byfut Hans Ruus. Lemvig hadde tidlegare vore consumptionvisitør, men vert avsett for svik og utroskap. Han skulle retteleg vore straffa for dette, men magistraten hadde halde handa over han so saka vart ikkje reist. Juel søkjer st.a.m. om løyve til å reisa sak mot Lemvig, på eige ansvar. Bergen 22.febr.1710 P.Juel'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Tusen takk, Svein. Her har du et spor etter rett person, tror jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

En Christen Lemvig er fadder i Korskirken i 1707 knyttet til personer fra Sogn: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Jeg har lyst å resonnere litt rundt en teori som jeg har om Christen Lemvigs opphav. Jens Jensen Lemvig f. 29.03.1668 i Bergen ble senere sogneprest i Klæbu utenfor Trondheim. Hans far var Jens Christensen Lemvig f. 1628 i Fuhr i Luster i Sogn. Jens Christensen må derfor ha flyttet til Bergen i voksen alder, kanskje før han stiftet familie. Jens er igjen sønn av Christen Nielsen Lemvig og Karen Jensdatter Holst, begge født ca. 1603 i Luster.Min heteste teori er at den Christen som jeg søker kan være bror av Jens Jensen Lemvig. Christen skal være født mellom 1660 og 1670, og det er ikke akkurat usannsynlig at han fikk samme fornavn som sin farfar.Jeg håper at noen har opplysninger som styrker eller avkrefter denne teorien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Arvid, om du tek ein ny kikk på innlegg #4, so finn du Christen Jensson Lemvig omskriven der!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Ja, du hadde et interessant innspill der, Lars, men det er en del som ikke stemmer. Dødsåret jeg har funnet fram til er 1738, og han er i skiftet etter sin død omtalt som rådsstueskriver. Ut fra ditt innlegg skal han ikke ha bodd i Bergen, og heller ikke hatt en sønn ved navn Børre. Dette stemmer ikke med opplysninger fra Yngve Nedrebø og Per Nermo her. Lenke Kan flere Christen Lemvig skape forvirringer for oss?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Christen Jensson Lemvig på Døsen i Luster (1670-1732) var gift med Metta Dominicusdotter Nagel (1680-1744) og fekk fem born, Jens, Dominicus, Metta, Jacob og Maren ''Massie''. Eg kan ikkje forstå at det kan vera nokon samanhang mellom Jens Christenson på Fuhr i Luster og rådstueskrivaren i Bergen, MED MINDRE Jens hadde to søner med same namn, men kvifor er då ikkje båe sønene nemnde i skiftet etter faren frå 1691?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Du har nok rett, Lars. Min teori ser ikke ut til å holde. Rådsstueskriveren i Bergen har nok en annen far. Men takk allikevel for at du avkreftet min teori. Den Christen jeg søker ser ikke ut til å finnes i kilder på Internett ihvertfall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Lillebergen

Et moment til for jeg evt. slipper denne tråden, Lars. I skifte etter Christen Nielsen på Fuhr i 1685 [url="http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbisogn&page=1&sql=low%5Ffarsnamn+like+%27nielsen%25%27++&appinfogard=&appinfostol=&appinfourl=&id=0>Lenke, står sønnen Jens Christensen oppført med bosted Bergen. Dessuten er Jens sin sønn Jens Jensen Lemvig oppgitt å være født i Bergen i 1668

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Jens Christenson tok borgarskap i Bergen og budde der ei tid, men flytte attende til Fuhr i Luster der han tok over heimebruket! So vidt eg veit flytte han attende før 1665, og eg stillar meg litt tvilande til om soknepresten Jens Jensson Lemvig til Klæbu verkeleg var fødd i Bergen!? Kanskje det heller burde vore skrive ''Bergenhus stift''?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn-Helen Lykke

Prøver meg med et lite bidrag i debatten om Lemvig-navnet som også forekommer som inngiftet i min slekt. En kaptein Domenicus Nagel Lemvig f. 1716 ble 9. mars 1751 gift på Karstensøy med Elen Andersdatter Borchmann f ca 1690 i Trondheim, død på Karstensøy 1765. Lemvig kjøpte i 1765 Karstensøy i Nærøy, Vikna, av Elens sønn Jens som arvet eiendommen etter sin mor. Elen var i første ekteskap gift med Joen Andersen Finvedgaard (Schanche) som eide Karstensøy, f ca 1679 i Trondheim og død i Vikna 1749. D.N. Lemvig døde på Børøya i Fosnes 29. mars 1800. (Kilde Robelin: Sckanke-ætten)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.