Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Thorstensen

[#30211] Tingbok for Nordhordland/skiftebrev

Recommended Posts

Guest Rune Thorstensen

I tingboken for 1720 reffererer Rasmus Olsvig til et skiftebrev av 16.11.1696.S/igneu/r von Rechen søger Rasmus Olsvig at entvige Pladsen Olsvig, som hand sig selvvillig haver frasagt og giort leverantze for med Qvæg efter de afhørte Vidners forklaringer og betale dend resterende afgift 14 Rdr 3 merker; men Rasmus Olsvig formeen med det i rette lagde Skiftebrev af 1696 d/en 16 Nov/embris at Gaardens huuser paa Olsvig bør ham betalis hvorudi hand skulle være ejende 12 Rdr 3 merker 0 s/killing og at Pladsen Olsvig ham som Rydningsmand bør tilkomme til bruug; men som efter examination af Retten tilstaaes *at (af?) Rasmus Olsvig, det de fleeste af de paa samme Gaard Olsvig staaende Huuser af Alderdom alt ere bortfaldne og andre der staaende af Jordejeren selv opbygte og alltid vedlige holdte og ej af ham, saa kand hands Paastand ingenlunde biefaldis; og som hand godvillig efter Vidnisbyrdenis forklaringer haver fra sig leverit bruget og giort leverantze paa Qvæget saa er hand det, efter lovens 5te Bogs 1 Capit/ul 1 art/icul pligtig at holde hvad hand selvvillig indgaaet haver og entvige pladsen inden Korsmis, sampt tilfindis Rasmus Olsvig at betale von Rechen de resterende 14 Rdr 3 merker Afgift af pladset inden 15 dager under Nam efter loven.Finnes dette skiftebrevet hos Statsarkivet i Bergen, og i så fall hva er innholdet i brevet? Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Nei, dessverre. Rekken av bevarte skifteprotokoller for Nordhordland begynner ikke før i 1702.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk for meget raskt svar. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.