Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Petter Engh

[#30226] Sandbuhaugen under gården Sandbu i Brebygda/Sjoaområdet i Nord-Fron

Recommended Posts

Gjest Hans Petter Engh

Min tippoldefar, Kristen Kristensen Sandbuhaugen, f.27.aug.1821 Far: Kristen Olsen Sandbuhaugen. Mor: Ragnhild Paulsdtr.(1790-1857) Er det noen som har oversikt over slekten på Sandbuhaugen og hvor slekten stammer ifra? Det var mange barn som vokste opp på Sandbuhagen. Kristen Kristensen bosatte seg i Kvam. Navnet har også vært skrevet Christen Christensen ved folketelling i 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Jeg har sett i kirkeboka at gården er omtalt som 'Haugen under Sandbu' eller 'Sandbuhaugen', men har ikke funnet holdepunkt for at Haugen noen gang hørte innunder Sandbu, hverken som husmannsplass eller som bygsel- eller leilendingsbruk. Derimot er bruket omtalt som Nordre Moen i de tidligste kildene.Slik jeg tolker det, så var dette opprinnelig en rydningsplass i Nordre Kolloen statsalmenning, som senere vart matrikulert som selvstendig bruk. I 1800-01 ble det gjort en befaring 'udi Nordre Kolloens Konge Alminding', der grensen mellom almenningen og de tilstøtende gårdene/plassene ble gått opp igjen. Der står det om rydningsplassen Nordre Moen eller Hougen: 'Erlegger ikke Skat. Opryddet for over 50 Aar siden. Bruges af Ole Christensen efter Bygselseddel af den 2den Juli 1776. Saaes 1 Tønde Korn, avles 5 à 6 Tønder, føder 2 Køer og 6 Smaafæe.'Ole Christensen var høyst sannsynlig far til Kristen Olsen 'Sandbuhaugen'. Kanskje kan man finne noe mer om Ole Christensen ved å se hva som står i tingbøkene i forbindelse med utstedelsen av bygselseddelen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

312. 1 og 4, søre Haugen, også kalt Øvre Moen, er ryddet i Nordre Kolloen allmenning ca 1740. 312.2 nordre Haugen, også kalt Nordre Moen, er ryddet i samme allmenning før 1750. Ingen av disse er utskilt av Sandbu. Dvs 313.2 Gammel-Sandbu, jevnfør 313.1 Ny-Sandbu. Men av 313.1 er utskilt 313.3 Sigtrudplassen, ryddet før 1740, også kalt Søndre Moen, samt 315.16 Sandbumoen, også kalt Nedre Moen eller Gammelplassen.Haugen må være kalt Sandbuhaugen på grunn av nærheten til Sandbu, for å skilles fra andre gårder med samme naveledd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn moldal

Det er kansje denne plassen det er snakk om?Tingbok Nord Gudbrandsdal 1727;folio57b Kongen skiøde til Ole Olsen Slette paa 1 skind med bøxel udj Rødnings pladsen Moen for 45 Rdr. Curant Dat: 21 Jan 1727folio 63a Moen I Bredebøigden, Peder Halvorsen paabor, nu svarer Matricul Skatt for 1 skind, Moen forhenn det deraff svaret huusmands skatt 2 ort, huilket Plads ved seneste auction besoldt til Ole Slette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Mange takk for svarene og tipsene jeg har fått! Jeg er sikker på at dere har rett. Har området tilhørt Nord-Fron i alle år(Kirkesogn)? Er det noen som kjenner til om eiedommen eksisterer idag. Jeg regner med at den ligger på vestsiden av lågen(elva).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Nordre Haugen ligger (sammen med søre Haugen) litt oppe i dalsida på østsiden av Lågen, ca. 4 km nord for Sjoa. I 1965 ble kommunegrensen mellom Sel og Nord-Fron flyttet til litt sør for Sjoa, slik at gården i dag ligger i Sel kommune. Gården ble avfolket for 10-15 år siden, men jorda er muligens bortleid. Nåværende eier bor på Vinstra.Kommentar til Tores innlegg: Jeg er med på at Øvre Moen=Søre Haugen, Nordre Moen=Nordre Haugen, Søndre Moen=Sigtrudplassen og Nedre Moen=Sandbumoen. Men Gamleplassen var, og har etter det jeg kan skjønne, alltid vært en egen husmannsplass, ikke et annet navn på Sandbumoen.Og til Bjørn: Ettersom bruket skulle være ryddet i 1740-årene, er det etter mitt skjønn usannsynlig at Ole Olsen Slette kan ha fått skjøte på Haugen/Nordre Moen så tidlig som i 1727. Ole Olsen Slette eide jo Sandbu på den tiden, og under forutsetning av at den Moen han kjøpte i 1727, ble hørende innunder Sandbu som en husmannsplass i ettertiden, så skulle man kunne anta at auksjonshandelen dreide seg om Sandbumoen. Det hadde vært interessant å fått denne teorien bekreftet/dokumentert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn moldal

At plasen var ryddet i 1740.åra kommer vel fra en sekundær kilde,det er vel fra Fogd Lyngs opptegnelser fra 1800 det skriver seg.Peder Halvorsen fikk bevillingseddel fra Fogden allerede 2 Aug. 1714 Bredebygdens almue påanker på samme ting denne bevilling, og der opplyses det at plassen ligger inn til Stangviken hafelle.Så denne plassen Moen er vel høyst sansynlig Øvre Moen eller Søndre Haugen som den og kalles

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Ja, det er jeg enig i. Ettersom det nevnes at plassen grenset inntil Stanviken, og omtales som en plass Moen, må det ha vært søre Haugen.Ellers tenkte jeg på Varphaugen som også grenser til Stanviken, men den kan sikkert utelukkes ?Vet du forresten når søre Haugen ble solgt igjen av Ole Olsen Slette, og evnt. til hvem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Forstår jeg det rett at Sandbuhaugen var(er) den samme eiendom, som Nordre Haugen og Nordre Moen, som ble brukt vekselvis eller i forskjellige tidsepoker.(312.2)? Eiendommen tilhørte ikke gården Sandbu? Når vi kjører E6 nordover hvor ligger den i forhold til Solgjem eller de andre gårdene? På høyre siden eller venstre siden av E6? Dersom den ligger på venstre side er det på andre side av elva? Hvilken størrelse hadde gården. Hadde den setertilgang? Har den vært i slektens eie frem til idag? Har du navn, adresse eller email til nåværende eier. Ved søk i Nord Fron kirkebøker så er ikke Christen Olsen og Ragnhild Paulsdtr. funnet der. De ble gift 18. aug. 1811. Kirkebøkene før 1799 gikk med i brann? De kan være født i Sel eller Vågå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Vedr Auds innlegg (6). Her er mine sammenkoblinger av matriklene vedr noen aktuelle gårder. 313.1. Ny-Sandbu 1820 237 (141). Sandboe 2 huder 6 skinn, kvern, sagbruk og fiskeri i almenningen, ..., tilliggende under denne gard, se 233 og 234 1838 173 (198 / 237b, 233, 234). Ny-Sandbo med Gamlepladsen og Sigtrudpladsen, i alt 2 huder 7 skinn sammen med 237a Gamle Sandbo. Ny skyld 5 daler 4 ort 2 sk. 1888 Nord-Fron 182.1 (173/233, 234, 237b) Ny-Sandbu med Gamlepladsen og Sigtrudpladsen313.3. Sigtrudplassen (ligger i Nordre Kolloens almenning) 1800Lyng Søndre Moen eller Sigtrudpladsen, svarer ikke skatt, oppryddet for over 60 år siden (dvs før 1740), brukes av Hans Syversen uten bygselseddel 1802A Søndre Moen Hans (rydding i almenningen) 1802B Søndre Moen eller Sigterudpladsen, Hans Syversson 1820 234 (--). Sigtrudpladsen, (umatrikulert), brukes under Sandboe Mat.nr. 141 1838 173 (198 /234). Sigtrudpladsen, se under Ny-Sandbo. 1888 Nord-Fron 182.1 (234) Sigtrudpladsen315.16. Sandbumoen 1802A Nedre Moen Hans (rydding i almenningen) 1802B Nedre Moen, eiendoms, Hans Hansson 1780 Moen 1 skinn, eier Ole Slette 1802A 198. Moen 1 skinn 1802B 198. Moen 1 skinn 1820 233 (198). Nedre Moen eller Gamlepladsen 1 skinn, brukes under Sandboe Mat.nr. 141 1838 under 173 (141 og 198 / 237 Ny-Sandbu m.m.) 1888 trolig medtatt under 182.1 (173/233, 234, 237a) Ny-Sandbu med Gamlepladsen og Sigtrudpladsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn moldal

er vi nå helt sikre på at denne Sandbuhaugen ligger i Bredebygen, og ikke i Vågå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Nei,det finnes en Sandbuhaugen i Finntrya, se i folketellingen 1865 og 1875:1865FT Sandbohaugen, under 19, Anders Hansen 1875FT Sandbohaugen under T.Sandbo, 19a, Anders Hansen Sandbohaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Sandbuhaugen jeg søker etter skal ha vært i Bredebygden. Min slektning, Christen Christenson, født 27. aug.1821 var gift 2 ganger. første gang 24.nov.1844 med Anne Olsdotter Klomstadlien(Kvam) Ved deres giftermål skal det stå at han var fra Hougen i Bredebygden i kirkeboken. Opplysninger om Sandbuhaugen fikk jeg i 1998 av Johs Brandvol på VinstrKvikne, som hadde kjørt ut en slektsutskrift ifra Family Edge Plus. Christen Christensen ble boende en tid i Klomstadlien etter gifte og ble deretter boende på plassen Veikleåen under gården Veikle i Kvam Han var huseier med jord og levde av tærsking. Jeg har derfor tro på at Hougen er i Bredebygden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest bjørn moldal

Ole Christensen Epelund bøxler og fester gården Moen eller Harperud i Kolloens alminding 2 juli 1776 Nordre Haugen? ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Først takk til Tore for ytterligere opplysninger omkring diverse plasser under Sandbu/i Nordre Kolloens almenning. Det kommer godt med når jeg etter hvert skal forsøke å sette opp en oversikt over de forskjellige Moen i Bredebygden, og folk som bodde der.Ja, jeg for min del er ikke i tvil om at Sandbuhaugen er navnet på den gården som i dag er kjent som Nordre Haugen i Bredebygden. Ifølge Norske Gardsbruk er Nordre Haugen på 51 da jord, hvorav 14 på setra som ligger på seterstulen Holsetrene. Man kjører opp til setra ved å fortsette veien oppover forbi Nordre og Søre Haugen. Jeg forsøker med lenke til et kart, men vet ikke om det lykkes: LenkeFortsatt ifølge NG så ble gården kjøpt i 1909 av farfar til vedkommende som eier Nordre Haugen i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei Aud. Det blir mye mas rundt Kolloenplassene. Det lykkes ikke å få lenken over. Er Haugenplassenes beliggenhet på høyre side av E6 nordover? Er de synbare ifra E6 og eksisterer det bygningsmasse på Nordre Haugen idag?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Det var beklagelig at lenken til kartet ikke fungerte, men aldri så galt at det ikke er godt for noe: nå har vi på BLS lagt ut et utsnitt fra et gammelt kart som dekker området mellom Sjoa i sør og Otta i nord.Klikk på http://www.bredebygden.tk/ , deretter på 'Kart' nederst til høyre.Når du kommer sørfra, og har passert Sjoa med avkjøring til Heidal, vil du videre nordover finne gårdene Eide (søre og nørdre), deretter Stanvik og Varphaugen. Ved Varphaugen må du ta av en vei til høyre, og vil da komme opp til søre og nordre Haugen.Nordre Haugen ligger altså litt oppe i lia på høyre side av E6 (når man kjører nordover) mellom Varphaugen og Ny-Sandbu. Jeg har ikke tenkt over det, men tviler på at gården er synlig fra riksveien pga skog. Fra fylkesveien på vestsiden av elven er det derimot flott utsyn over mot Haugen-gårdene.Som nevnt i innlegg (6) ble Nordre Haugen avfolket på begynnelsen av 1990-tallet, men jeg tror bygningsmassen står i dag slik den gjorde da gården ble fraflyttet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei Bjørn Moldal. Du har hatt en del innlegg. Er det tilfelle at du har noe med Kvam slektsforening å gjøre? Jeg har en del slekt ifra Kvam som vi kan se nærmere på isåfall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kai m kveum

Kan nevne at datteren til spillemannen Hans Slettmo, Kari, ble gift med Ivar Sandbuhaugen. Referanse: Årbok for Gudbrandsdalen 1963, s.118.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hvilket år ble de gift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kai m kveum

Det er ikke oppgitt. Hun er født i 1865 og kanskje gift 85-86-87. Foreldre : Hans Slettmo 1825-1895 gm Gunnhild Olsdtr Runningen under Kaggerud. Kanskje er dette linken din tilbake til Heidal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Under mitt innlegg 32603 Gammelslekten til Solgjem i Bredebygden, forsøker jeg å treffe på personer som kjenner mere til gammelættens opphav enn det som er nedskrivet i Bredebygdens historielag om garden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Jeg beklager at jeg har plassert feil tekst her som vedrører gården Solgjem.Jeg har imidlertid laget et nytt inlegg med nr. 32605 som har blåst nytt liv med mye nye informasjon om Nordre Haugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Aud Saundbu. Jeg håper du har fått opplysningene og dataene jeg har sendt inn, som kan tilføyes til Nørdre Haugen i Bredebygdens hjemmeside. Nytt er at også barnebarnet til Christen Olsen Amund Christensen, født 08.04.1852 flyttet også til Orkdal samtidig med sine søstre, tante og bestefar ifølge kirkeboksopplysninger i Kvam.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Til Hans Petter Engh:Jeg har fulgt med på det som er utvekslet av opplysninger her på Brukarforum vedrørende dine aner fra Nordre Haugen, og synes det er hyggelig både at du for din egen del har fått hjelp til å finne så mye nytt, og at vi får det publisert på vår hjemmeside.Jeg regner med at du har sendt materialet til vår webmaster, som sikkert kommer til å legge det ut på BLS så snart han har det klart.I mellomtiden takker jeg hjerteligst for bidraget ditt.Beste hilsen Aud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.