Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#30296] Gunder Nilsen f. ca. 1764, gift i Bragernes 1790 - fra Modum?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har nevnt Gunder Nilsen i tidligere debatter, i tema 8729 og 11918, i forbindelse med gevorbne soldater og om praksisen å ta sin kones tidligere manns etternavn.Gunder Nilsen giftet seg 13.Okt.1790 i Bragernes med enken Anne Johannesdtr. (1755-1822) Gunder var da gevorben soldat. Jeg har ikke funnet ham i bevarte ruller. Anne var enke etter Cornelius Pedersen Tveta (ca. 1748-1790). Det ser ut til at Gunder Nilsen 'tok' hans etternavn. Sønnen Cornelis Gundersen brukte Tveta-navnet etter ham, men ikke hans barn igjen. I 1792 fikk Gunder Nilsen Tveta borgerskap som høker. Han døde i 1818.Gunder og Anne hadde disse barna:1) Cornelius Gundersen dpt. 15/12 1790 i Bragernes. Faddere: Ramskjærs hustru [Annes stemor], Ingeborg Pedersdtr. [Annes avdøde manns søster?], Bernt Olsen, Jens Pedersen (Tveta?) [bror av avd. mann?], Didrik Carlsen [ikke Annes farbror]. Cornelius ble begr. 19/9 1792.2) Nils Gundersen dpt. 11/5 1792 i Bragernes. Faddere: Berthe Carlsdtr. [Annes faster?], Inger Olsdtr., Christian Larsen, Engebret Nilsen [Det finnes i 1801 én person i Bragernes med dette navnet, nemlig en arbeidsmann på Landfalløya, 52 år, gift i 2. ektesk. med Else, 76 år, også i 2. ektesk. Han er sannsynlig identisk med Engebret Nilsen Berschoug, som eide et hus på nettopp Landfalløya, og som ser ut til å ha vært fra Berskog i Lier], Syvert Knudsen. Nils ble begr. 24/9 1794.3) Cornelius Gundersen dpt. 29/1 1794 i Bragernes. Faddere: Mari Hansdtr., Ingeborg Knudsdtr., Bernt Olsen, Christian Larsen, Didrik Carlsen. Cornelius gift 11/2 1827 i Bragernes med Marie Andersdtr. (1795-1874). De solgte Gjedergt. 7 i 1830 og kjøpte i stedet Vebergsgt. 19 i Strømsø. Cornelius var matros, senere skipstømmermann og druknet i Nordsjøen 19/11 1845.Den eneste Gunder Nilsen som er konfirmert i Bragernes, er Gunder Nilsen Dversten f. 1764, konfirmert 1779. Jeg aner ikke hvor det blir av ham, men siden Gunder Nilsen (Tveta) aldri sees å bruke navnet Dversten (fra Dvergsten på Hadeland, forøvrig), og siden Nils Dverstens to eiendommer i Bragernes sees å bli solgt til fremmede en gang mellom 1777 og 1787, er det vel lite trolig at Gunder Nilsen (Tveta) er identisk med ham (GN Dversten kan ha dødd, men jeg har riktig nok ikke funnet begravelsen i Bragernes).En Gunder Nilsen er døpt 1764 i Bragernes av Nils Olsen (Øvre) Strøm, som døpte barn i Bragernes fra 1759, men som ikke synes å være gift der. Det ser ut som familien forsvinner: Ingen av barna sees konfirmert eller døde i Bragernes.Bare 'min' Gunder Nilsen er gift i Bragernes i tiden 1779-1814.Det var en Gunder 'Nilsen' 33 år i Konggt. i Bragernes i 1801 (f. ca. 1768), men han heter i virkeligheten Gunder Mikkelsen.Det synes etter dette å være sannsynlig at Gunder Nilsen kom utenfra. I nabodistriktet har jeg funnet en person som kunne passe, og som jeg lurer på om andre evt. kjenner skjebnen til:Gunder Nilsen, dpt. 1764, f. 27/2 på Bjørndalen i Modum. Foreldre: Nils Madsen Bjørndalen og Maren Trondsdtr.Nils Madsen Bjørndalen (f. 1726) gift 28/11 1751 i Eiker med Maren Trondsdtr. (f. 1724). Hun var fra Sylli.De hadde disse barna:1) Mads Nilsen f. 20/9 1752, Bjørndalen, konf. 1769. Bodde trolig på Stensrud i 1801, gift. Begr. 2. s. i adv. 1809, 61 år.2) Karen Nilsdtr. f. 9/3 1754, Bjørndalen, konf. 1771. Begr. 2. p. Trin. 1800: Pige Kari Nilsdtr. Stensrud-eie, 46 år.3) Maren Nilsdtr. f. 21/3 1756, Bjørndalen, konf. 1774, Stensrud.4) Abraham Nilsen f. 30/7 1759, Bjørndalen, konf. 1777, Stensrud. En Abraham Nilsen 45 år var gift og bodde på Haraldsrud i 1801.5) Trond Nilsen f. 1761, Bjørndalen, konf. 1779, Stensrud. Bodde på Hassel-eie senest fra 1792. I 1801 husmann og hammersmed på Hassel-eie, 40 år.6) Gunder Nilsen f. 27/2 1764, Bjørndalen, konf. 1780, Stensrud.Av gårdshistorien går det frem at Nils Madsen skjøtet fra seg Bjørndalen i 1772, og han har tydeligvis endt som husmann på Stensrud-eie. Han ble begravet i 1787, 61 (67?) år, Stensrud-eie.Jeg har ikke funnet denne Gunder Nilsen gift eller død i Modum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf A Røkeness

Hei Svein Arnolf!Bare et par spørsmål: Hvor sikker er kilden til Gunder Nilsens fødselsår 1764? Og har du vurdert Gunder Nilsen døpt 3/3-1764 i Bragernes foreldre: Niels Wærsen og Maren Povelsdatter (kilde: FamilySearch 'Extracted birth or christening record').Mvh Rolf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Fødeselsåret baserer seg på alder i 1801 og da han døde. Jeg har selvfølgelig tatt høyde for at han kunne være født både tidligere og senere.Gunder Nilsen med far Nils Wærsen er identisk med Gunder Nilsen Dversten, som jeg nevner i mitt første innlegg. Jeg burde nok ha skrevet at farens navn skrives 'Vorsen' da han gifter seg i 1755 i Bragernes, deretter 'Wersen' i 1756 ved dåp, så 'Dversteen' i 1759 og 1760, og så igjen 'Wærsen' i 1764. Både faren og moren døde i 1778, Maren Poulsdtr., Nils Dverstens 59 år i februar og Nils Andersen Dversteen 58 år i mars (f. ca. 1720). For Dvergstensinteresserte kan jeg opplyse at jeg tror at han er identisk med den Nils Andersen 6 år som var sønn på skiftet etter Anders Hansen Dvergsten (skrives ofte Dversten i kildene) i Gran 18/3 1726, gift med Johanne Nilsdtr., som overlevde mannen. Nils Dverstens datter som ble døpt i 1756 het Johanne.Det var bare Gunder Nilsen Dversten som nådde konfirmasjonsalder av Nils og Maren Dverstens 5 barn (2 var tvillinger), de andre døde som spebarn. Jeg har altså ikke funnet GN Dversten begravet i Bragernes, men av grunner som jeg nevner i mitt første innlegg, tviler jeg på at han er identisk med 'min' GN. Jeg skulle ha sjekket hva som står ved salget av avdøde Nils Dvergstens eiendommer mellom hans død i 1778 og 1787, men har ikke fått kommet meg til Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vil forresten ile til og tilføye at jeg ikke ønsker noen 'Dvergstensdebatt' i denne tråden, med mindre det dreier seg om hvor Gunder Nilsen Dvergsten ble av. Jeg kjenner til opphavet til den aktuelle Dvergstensfamilien på Hadeland, både på fars- og morssiden, så dette er ikke noe jeg ønsker å diskutere nærmere her. Bare så det er sagt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Etter et besøk på Statsarkivet i Kongsberg nylig, mener jeg nå å ha fått en nærmere avklaring på hvem 'min' Gunder Nilsen IKKE var, samt mer info om Gunder Nilsen Dversten:I pantebok for Bragernes finnes Gunder Nilsen Dverstens avkall for fedrende og mødrende arv til Bragernes Overformynderi for drøyt 730 rdl., dat. 1/10 1783, tingl. 9/10 1783. Nils Dverstens to eiendommer i Bragernes sees å bli solgt til fremmede en gang mellom 1777 og 1787, sannsynligvis i forbindelse med skiftet etter Nils Dversten og kone, som ble sluttet 14/9 1778. Dette skiftet er ikke bevart. Jens Constantin Lassen, som bodde på Nils Dverstens tidligere eiendom i Storgaten i 1787 (den andre gården, et leiehus, er i Branntakstprotokollen for 1777 anmerket som revet 1/4 1783), utstedte en pantobligasjon 18/9 1784, hvor han da pantsatte sin iboende gård. Han viser da bl.a. til en taksasjonsforretning av 18/9 1778, som gjør det naturlig å anta at har funnet sted i forbindelse med et salg. Jeg har ikke klart å spore opp selve skjøtet, da jeg ikke kjenner utstederen. Det var selvfølgelig ikke Gunder Dversten som selv foresto salget, og tydeligvis heller ikke hans 'svogre' og formyndere ved avkallet i 1783, nemlig borgerne Ole Wexal og John Østerdahl. Gunder Nilsen Dversten er ved denne anledningen nevnt som matros med skipper Lars Krum, som førte Gabriel Andreas Hofgaards skip 'Den Norske Eeg'.Den første kommunikantboka for Bragernes, som går frem t.o.m. 1790 (deretter en lakune til inn på 1800-tallet), har flere opplysninger. Lest bakfra finner vi 15/10 1790 Gunder Nilsen og hustru i Gjetergaten. 28/5 1790 finner vi Gunder Nilsen, Carnelleses Enke og Kari Tveta nevnt sammen. - Dette er nok Gunder med sin forlovede og sannsynligvis enkens svigermor. Enken Kari Tveta i Gjetergaten ble begr. 6/4 1799, 81 år. 4/12 1789 sees Gunder Nilsen hos Holther og Mad. Falk sammen. 3/7 1789 sees Gunder Nilsen hos Ole Holther. Sett fra jan. 1788 er dette første gang Gunder Nilsen nevnes. Pga. intervallet med 5 måneder, vil jeg tro at det her hele veien dreier seg om den samme Gunder Nilsen. Og mannen i tjeneste hos Ole Holther var IKKE identisk med Gunder Nilsen Dversten: 17/7 1789 finner vi nemlig innført Gunder Værsen hos Vexals. Han er ikke nevnt i hele 1788 og heller ikke i hele 1790. Hvis han fortsatt var matros, kan dette være grunnen. Og når han ikke sees i 1801 eller begravet i Bragernes frem til den tid, kan dette også være av samme årsak: At han var til sjøs, og at han evt. omkom på sjøen før 1801. Bare 'min' Gunder Nilsen er gift i Bragernes i tiden 1779-1814.Det synes etter dette å være sannsynlig at Gunder Nilsen kom utenfra til Bragernes om sommeren 1789. Kandidaten i Modum er fortsatt meget aktuell. Dessverre finnes ikke kommunikantprotokoller bevart så tidlig fra Modum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.