Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#31014] Augustinus Michaelssøn Schelderup (Schjelderup), f 1732 Larvik (evt Svarstad)

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

To hjemmesider har oppført Augustinus Michaelssøn Schelderup som sønn av Michael (Mikkel) Augustinussen Schelderup f 1695 i Svarstad (sogneprest i Stokke) og hans 2. hustru, Dorthe Theodoridtr Andersen f 1699, død 6. okt (aug?) 1785 i Larvik. Det samme har FS.Ingen av sidene sier noe om morens avstamming. Det er vel imidlertid sannsynlig at hun var datter av postmester i Larvik, Theodorius Andersen, som var postmester fram til 1717. Dorthe var på dette tidspunkt 18 år, og kanskje var hun den postmesterdatter som Tordenskjold la an på, se et stykke ned på denne sida mi: http://home.online.no/~arnsroe/laurviggrevene.cfmAugustinus Schelderup ble handelsmann i Larvik og bygget seg hus ved torvet. Han skal visstnok først ha studert theologi. Død 9. nov 1785, skifte 15. nov s.å.Han var gift med ei Abel (A=fornavnet) f ca 1745. Hvem var denne Abel? Barna ble kalt Margrethe Elisabeth S f 1768, Anund Dahle Schelderup f 1770, Michael S f 1772 (oppkalt etter farfar), Dorothea S f 1775 (oppkalt etter farmor) og Marie Hesselberg S f 1781.Jeg antar at Dahle og Hesselberg (H=kjent familie i Larvik) er navn som enten kommer fra Abels familie, eller også muligens fra faddere. Jeg finner forresten ei Abel Catharine Hesselberg i Larvik i 1801, enke på 76 år. Dette kan kanskje være en slektning?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Abel Catharine Hesselberg nevnt i 1801 var f ca 1726 og døde i 1801. Hun ble gift 1760 med auktionskassator Johan Antony Henriksen Wright (etterkommer av forvalter ved Fritsø sagbruk, Realf/Rialf Christian Wright død 1706). Farmor til denne eldre Abel Catharine het også Abel, så den yngre Abel, gift Schelderup, er kanskje å finne innen denne familien Hesselberg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Dorte Teodorsdatter (Andersen som familienavn ble ikke brukt) var virkelig datter av Teodor Andersen (skifte 20/12-1723) og Elisabet Dortea Bøchmann (skifte 28/2-1703). Dette går fram av skiftet etter morens halvsøster Anniken Bøchmann 16/9-1730.Teodor eller Teodorus, som trolig er født 1670 eller der omkring, var igjen sønn av Anders Torsson i Larvik, 36 år i 1666 og skifte 15. november 1675, og dennes kone Idde Reiersdatter (skifte 25. april 1710). Lorens Berg mente ellers at Anders Torsson kunne være sønn av Tor Aslaksson på Åsrum i Hedrum, men det har jeg vondt for å tro.Alle disse skiftene finner du nok i skifteregisteret for Larvik som er lagt ut her i arkivet, og kanskje kan du finne mer også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Her er den andre oppkallingen (fra Larviks historie):'...men et større bryggeanlæg fik byen først i 1750-aarene. Det utførtes for havnekassens regning efter borgerskapets begjæring av byggmester Anund Dahle...'En som kalles Amund Dahle (annen skrivemåte av fornavn) var i 1751 og 52 skipper på larviksskipet 'Skib Friderich & Lovise', som seilte på Amsterdam. Samtidig var en Abraham Dahle skipper på larviksskipet 'Galioth', som gikk på Aalborg og København.I 1767 bodde på Torstrand (bydel i Larvik) Mad Maria salig Dahles i et rødmalt hus....og nå finner jeg i Larviks historie bekreftelse på at Dorothea Theodoridatter VAR datter av postmesteren. Mor til Dorothea var Elisabeth Dorothea Bøckmann. Elisabeth var datter av den rike kjøpmannen Abraham Bøckmann (Bøckman) 1679-1756 og hans 3. hustru, Ursula Cathrine Mow (1726-1798) - datter av sognepresten i Brunlanes, Hans Andersen Mow og Kirstine Hansdtr Angell.Abraham Bøckman var sønn av dansken Johan Bøckman, som virket i Sverige, siden i Kongsberg 1653-1689 - som overbergamtsforvalter fra 1667 og som ble overinspektør og birkedommer i Laurvigen grevskap fra ca 1689 til sin død i mai 1701.Men fortsatt lurer jeg på Abel gift Schjelderup...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk, Kristian (jeg så ikke innlegget ditt før jeg la inn mitt siste).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Augustinus Schjelderup handlet med manufakturvarer. Gården hans lå ved siden av Magnus Hesselbergs eiendom ved torvet (nær kontakt med Hesselbergene!). Augustinus sin gård må forøvrig ha vært nylig oppført i 1767, da en taksasjonsforretning, som viser at den ble taksert til 1780 rdl, kan fortelle at 'Forhuset som endnu var uklædt, men forsynet med blaa takstén, var 27,5 alen langt, 18,5 bredt, 2 etager høit med 7 rum i nedre og 5 i øvre stokverk, foruten kjøkken og 2 kjældere. Dessuten fandtes 2 sidebygninger med 'kullehus', 'karjolremisse' og vedskur. I et bakhus som ogsaa var av tømmer, fandtes et fjøs.'Det er kanskje interessant å ta med litt om Hesselbergs hus også (som var bebodd): 'Forhuset var noget mindre end Schelderups, nemlig 24 alen langt og 15,5 alen bredt, dog i 2 etager. I hver etage var 5 værelser, de 2 i første etage var betrukket med voksduk. Til disse rum hørte 6 jernkakkelovner og til kjøkkenet skorsten. Under bygningen var 2 kjældere. Utenpaa var huset gulmalt. I sidehuset fandtes kammer, bryggerhus med indmuret kobberkjedel og bakeovn, fjøs, rullebord og skur. Omkring gården og haven gik et plankeverk paa 115 alen og et gulmalt stakit paa 50 alen. Den samlede takstsum lød paa 1400 rdl.' (kilde 'Larviks historie')

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Du kan se på en dabatt jeg startet angående Maria Hasselberg Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Det riktige er Hesselberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo (nermo@online.no)

(Innlegg 4): Kronologien stemmer ikke her. Dorthe Theodorsdatter skal være f. 1699 og kan ikke ha en farfar f. 1679 (Abraham Bøckmann) og en farmor f.1726 (Ursula Cathrine Mow).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo (nermo@online.no)

(Innlegg 7): Kan det stemmet at Maria Hesselberg (f.ca.1720?) er søster av Abel Cathrine Hesselberg (f.ca.1726) og at deres far er Ivar Hesselberg (Hasselberg ?) og deres farmor heter Abel ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo (nermo@online.no)

(Innlegg 2): Hva het foreldrene til Abel Catharine Hesselberg f ca 1726, død 1801 ? Er hun datter av Iver Pedersen Hesselberg med en 1. kone (før Johanne Mørch) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk Michael for lenken. Fortsatt gjenstår å finne ut om byggmester Anund Dahle og skipper Amund Dahle er to forskjellige, og hvem som er den aktuelle her.Larviks historie har følgende når det gjelder slekten Hesselberg (forkortet):- Slekten kom antakelig fra Skien til Larvik.- En kjøpmann i Skien, Iver Jensen H død i Skien 1688 gift med Christence Christensdatter død 1692- disse to hadde bl.a. sønnene Peder og Christen (Christen f Skien 1660 død 1700 'blev stamfar til en endnu eksisterende slektsgren som har fostret en række tildels herrnhutisk farvede prester')- den andre eldre broren Peder, er antakelig i 1723 død på Torstrand i Larvik, der Abel sal. Peder Iversens har en sønn hjemmehørende i Larvik, matros Claus Hesselberg. Hun har også en annen sønn, Iver Hesselberg.- Iver død i Lvk 1746 som velstående handelsmann, 2 g gift: 1. m Anne Cathrine Fredriksdtr Brandt død Lvk 1729. 2. gift i forvalter Jens Kielmanns hus 1733 m Johanne Cathrine Mørch f ca 1710 Lvk død 1785, datter av Alexander Knudsen Mørch og hans 2. hustru Anna Sophie Bøchman- Iver hadde i 1. ekteskap 5 barn: Anne f ca 1723, død f 1765 g.m. Michel Ulriksen Wright, Peder ca 1724-1760 gm Kirsten Henriksdtr Wright, Abel Cathrine f ca 1726 død 1801 gm Johan Antony Henriksen Wright, Frederik f ca 1727 falt i 1776 i portugisisk tjeneste i et slag ved Rio de Janeiro ugift, Magnus f ca 1729, død mellom 1776-1782 gm Ulrike Eleonore Heegaard datter av amtsforvalter Ole Christian Heegaard og Anne Cecilie BangIver hadde i 2. ekteskap: Alexander f 1735 død 1785 (begr KrsandS) gift 1. Sophie Magdalene Heegaard død ca 1763, gift 2. på Kongsberg 1767 m Ulrika Augusta Wendelboe f 1745 død Lvk 1774 datter av Niels Christensen Wendelboe og Anna Henrika Glad, Anna Cathrine f ca 1737 død ugift 1823, Magdalene (Malene) f ca 1741 død ugift 1804, Anne Sophie f ca 1742 død 1765 gift m toller Carl Frederik Gether f ca 1724 død 1789, Dorothea Sophie f ca 1745 død 1820 som barnløs enke etter jernverksforvalter Jens Bøckman, Iverine Johanne f 1746 død ugift 1813...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Beklager, Per - slik skal det være:Johan Bøckman (Bøckmann/Bøchman(n) en danske, ble til slutt overinspektør og birkedommer i Lvk død mai 1701 gift 3. gang m Dorothea Gothlænder død Lvk 1713 (datter av Paul Gothlænder i København og søster av birkedommer i Lvk Søren Gothlænder) og fikk med hennedatteren Elisabeth Dorothea død mellom 1699-1707 som var g 1. m Anders Hansen Undersbo død 1695, og gift 2. med postmester i Lvk Theodorus Andersen død i København ca 1723 (han var da gift med Margrethe Nielsdtr Sandberg).'Hennes datter i det 2det egteskap, Dorothea Theodoridatter, f. omkr. 1699, død i Larvik 1785, egtet 1726 senere sogneprest til Stokke Michael Augustinussen Schjelderup og blev derved mor til de to Larvikskjøbmænd Augustinus og Frederik Schjelderup'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Stemte det du skrev om at (Elisabeth Dorothea's bror ?) Abraham Bøckmann (1679-1756) var g. 3.g. (når ?) m. Ursula Cathrine Mow (1726-1798) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Var Johan Bøckmann (ca.1630?-1701) også far til Marcus Bøckmann, som igjen var far til Johan f. 1702 (og muligens også til Dorothea (1704-1779) og Søren Gottfried (1714-1748)) ? Hva het Johan (død 1701) sine to første koner ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

... så opphavet til Maria Hesselberg g. Anund Dahle er fremdeles uavklart ?Var forresten Anund's første kone Margrete Lemmich d. av Mads Lemmich f.ca. 1664 i Fredrikshald, og dermed søster av Maren, g. Erik Olsen Dorph ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Hei alle sammen.Augustinus Michaelson Schjelderup var i følge NST IV, side 94 født i 1732 i Svarstad, Lardal som sønn av Michael Augustinusson Schjelderup og hustru Dorthe Theodorusdatter (Andersen). Han var handelsmann i Larvik og var skipskaptein. Han giftet seg ca. 1767 med Abel Catharina Dahle (vet ikke hvem foreldrene var), født ca. 1745. Abel dør 9. august 1798. Skifte etter henne holdes i Larvik 10. oktober 1798, se Skifteregister for Larvik, nr. 10119 på Digitalarkivet. Augustinus dør 2. november 1785 i Larvik og skifte etter han holdes 15. november 1785, se Skifteregister for Larvik, nr. 9012 på Digitalarkivet. Han begraves i følge klokkerboken for Larvik I1, side 194a den 9. november 1785 og der står det: 'Mandkiøn den 9. Nov. begr. Aug. Scheldrups Liig. Døde av Forrand. feber, 54 Aar.'De fikk 5 barn sammen. Margaretha Elisabeth, er 32 år gammel i 1801, gift med Friderich Hansen Harris og de bor i gård nr. 21 i Larvik. Anund Dahle dør 18 år gammel i januar 1789 i Larvik, er gravlagt den 20. januar 1789 og i klokkerboken for Larvik I1, side 197a står der: 'Mandkiøn den 20. Jan. begr. Anun Scheldrups Liig. Nuregalle?? 18 Aar.'(mine spørsmålstegn, tydingsproblemer) Michael, er 13 år gammel ved farens skifte i 1785, er 25 år gammel og er fraværende på en utenriksreise ved morens skifte i 1798. Han er nevnt i onkel Friderich Schjelderup sitt skifte 17. april 1802. Han har ikke vært hjemme siden skiftet etter faren, er nevnt i fortsettelsen av Friderich sitt skifte den 25. juli 1804. Jeg har ikke funnet han i 1801-tellingen. Dorothea er 26 år gammel i 1801, er ugift og er tienestefolk og Huus jomfrue hos Margarethe Falch i 2. Rode, gård nr. 147 i Risør. Maria Hesselberg er 20 år og er Huus jomfrue hos sin søster Margarethe og hennes ektemann Friderich Hansen Harris i gård nr. 21 i Laurvig. Hun står som gift i første ekteskap i folketellingen, men det er trolig feil siden hun står oppført som Jomfrue da hun gifter seg med Ernst David Ernstson Ely den 27. juli 1806 i Larvik. Se Klokkerboken for Larvik I1, side 158a.Både Margaretha Elisabeth og Maria Hesselberg har barn etter seg. Michael sin videre skjebne og Dorothea vet jeg ikke noe mer om.Hilsen Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hei og takk for nye innspill (har vært avgårde -fiska på fjellet).Per innlegg 14: Dette stemmer, gift 3. gang i 1742.Per innlegg 15: Dorothea Bøckman f 1704 død 1779 var datter av Abraham Bøckman og hans 1. kone, Elisabeth Christensdatter. Dorothea gift med Ulrik Fredrik Edler 1701-1740.Johan Bøckman som døde ca 1752 i Lvk gift med Else Olsdtr Schjerven, var sønn av Cathrine Bøckman (datter i Johan Bøckmans 3. ekteskap) og kontrollør Marcus Arentsen (var det denne Johan B du mente?).Søren Gottfried var sønn av Abraham B og hans 1. hustru, så han og Dorothea var søsken (slik du antyder).Remi innlegg 17: 'Forrand.feber' skal kanskje være 'Forrådnelsesfeber'?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Per innlegg 15: Ja, her var det spørsmål om Johans to første koner også.1. Maria Schumacher2. Maren NielsdtrJeg vet ikke mer om disse to.Barn i 1. ekteskap: Annechen B død i Lvk 1730 som barnløs enke etter Peder Christensen i Sandefjord.Barn i 2.: Dorothea B f 1661, død Sandeherred 1712, gift 1. m enkemann Hans Ovesen på Bugården i Sandefjord, gift 2. 1711 med Jørgen Jørgensen Mellich på Haukerød (v Sandefjord). Sønnen Johan fra Dorotheas 1. ekteskap døde ung og Abraham fra samme ektesk levde i Larvk i 1730...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Arstein: Giftet virkelig Ursula Cathrine Mow seg som 16-åring (1742) med 63-åringen Abraham Bøckmann (han 3. kone) ? (Får håpe det var en pappa hun trengte, da ...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Tja - vi var vel ikke noe bedre enn som så på denne tiden (fornuftsekteskap - tvangsekteskap eller hva det kan kalles) men hun giftet seg på nytt som enke i 1759 med politimester og viceborgermester i Bergen, kancelliråd Hans Holst. Han var kanskje også gammel og skral, for hun flyttet etter hans død tilbake til Larvik igjen, der også to av døtrene hennes ble gift med larviksfolk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Mange takk, Arnstein, for avklaringene vedr. de mange Bøckmannske ekteskap, som ser ut til å kunne oppsummeres slik:Johan Bøckmann (død 1701) g.1. Maria Schumacher (d. Annechen rundt 1660?), g.2. Maren Nielsdatter (d. Dorthea f.1661), g.3. Dorothea Gothlænder, med henne barna: - Elisabeth Dorothea (g.1. Anders Hansen Undersbo og g.2. Theodorius Andersen), - Cathrine (g. Marcus Andersen og mor til Johan, g. Else Schierven), - Abraham Bøckmann (g.1. Elisabeth Christensdatter og far til Dorothea og Søren Gottfried), - Anna Sophie (g.1. Alexander Knudsen Mørch og g.2. Ole Rasmussen Alsing).Nevnte Søren Gottfried Bøckmann (1714-1748) var forøvrig g.m. Judithe Mow, søster av Ursula, som ble 3. kone til Abraham Bøckmann (1679-1756).Ovennevnte Ole R. Alsing var kanskje bror av omtalte Else Schierven's 1. ektemann Jens Alsing ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 21): Ursula's 2. ektemann var iallefall 36 år yngre enn nr. 1, så et visst framskritt var det jo ! Hans Holst skal ha vært gift med en Ellen mellom Dorthea Isabella Must (1719-1740) og Ursula (1726-1798). Hvem var denne Ellen, tro ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Innlegg 22: I tillegg Poul Conrad B, som i 1730 var prokurator ved høyesteretten i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.