Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Randi Hagen

[#31308] Hedmark: Signaturen til sorenskriver Muus ca. 1640

Recommended Posts

Gjest Randi Hagen

Hei,Er det noen som har tilgang på kilder hvor man kan se skriften eller signaturen til sorenskriver i Hedmark, Niels Rasmussen Muus (ca. 1595-1663)?Jeg hadde blitt svært takknemlig for en scannet grafikkfil av dette.Med hilsen Randi Hagen, Oslo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Regner med at du finner det i Riksarkivet. F eks 'Stattholderarkivet', innkomne brev fra embedsmenn. Eller 'Danske kanselli', innkomne brev. Eller i Håndskriftsamlingen under slektsnavnet. Eller i lensregnskapene. Mulighetene er mange !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Randi, du spør vel kanskje ikke i følgende sammenheng, men jeg har notert meg at C.A.Lange i sin avskrift av Hannibal Sehesteds Kopibog fra 1645 (I Samlinger til det Norske Folks Sprog og Historie, Bind II) bemerker i innledningen til disse at håndskriften til Sehesteds ”skriver” av disse brev og ordre ser ut til å være svært lik den til Niels Rasmussen Muus, sorenskriver på Toten fra 1633. Skriveren av Kopibogen må nødvendigvis ha oppholdt seg i områdene rundt Halden i den aktuelle perioden i 1644-45. Mvh Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den nevnte kopiboka ligger i Riksarkivet. Egentlig bør boka kalles ordreprotokoll el lign.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Var sorenskriver i Hedemark, Niels Rasmussen Muus (ca.1595-1663) bror av Bente Rasmusdatter Muus (1600-1673), g.m. sogneprest i Roskilde, Enevold Nielsen Randulf (1597-1666) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Hagen

Takk for gode innspill vedrørende kilder til denne håndskriften! Jeg skal også ta en tur til Nasjonalbiblioteket, som har en håndskriftssamling, når dette gjenåpner 15. august. Ang. spørsmålet ditt, Per Nermo, kjenner jeg ikke detaljene her, selv om jeg mener å ha sett navnet Enevold Randulf i denne sammenhengen. Det finnes mange kilder du kan benytte. Ta en titt på www.bibsys.no og søk på f.eks 'slekten muus'. NST mener jeg også skal ha hatt noen artikler som vedrører slekten. Jeg skal se over det jeg har og ev. komme tilbake til deg dersom jeg finner noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Han var tingskriver på Hedemarken (ansatt 06.07.1622) før han fikk tilsagnet om å beholde sorenskriveriet 1630 den 5. august d.å.. Det var talløse klager på ham. (Fradømt embetet 1661).På yngre dager skal han ha tjent hertugen av Braunschweig-Lüneburg.Dette ifølge 'Sorenskrivere i Norge 1591-1814'. Muligens kan dette forkorte søket etter hans signatur/håndstrift?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Har notert at ifølge 'Statholderskabets Extraktprotokoll af Supplicationer og Resolutioner 1642-1650', innførsel desember 1645 var hans svoger en Peder Olsen. Har spekulert på om dette kunne dreie seg om Peder Olsen Normand, som utmerket seg både i kampene i 1645 og 1657 i områdene rundt Halden, men dennes foreldre skal ha vært Eline Pedersdatter og Ole Nielsen Dorph, så dette ser ikke ut til å kunne passe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

I en bok jeg har arvet som heter: Ingeborg Marie Barth Meyer f.Muus og hendes Ascendenter av Arthur Skjelderup nevnes dette:Under avsnittet om min forfader Enevold Muus som det savnes alel sikre opplysninger om nevnes det: i Norsk Tidsskrift for Genealogi III s.213+ flg.'antager Arkivar S.H. Finne-Grønn Muligheden af at han var søn af Nils Rasmussen Muus født ca.1595, som 6 juli 1622 blev Sorenskriver paa Hedemarken med Bopæl først i Vang og senere i Stange. Efter at have begaaet nogle Uregelmæssigheder blev han suspenderet i 1661 og afsat fra Embedet, hvorefter'han solgte løst og fast og vilde drage af landet'. Han kom dog ikke længere end til Christiania blev her syg og døde 14 December 1663. -Han var gift mindst to Gange, men kun hans sidste Hustru kjendes. Det var Marichen Diderichsdatter Nøff, utvilsomt af dansk Familie. Om Rasmus Fader Rasmus Muus savnes alle Oplysninger.Muligens var han Broder af Borgermester Lauritz Nielsen Muus i Varberg, død 1621(Stamfar for Trøgstad-slekta Muus)-om dene se Norsk Tidsskrift for genealogi I side 276 + flg.' ........ Norsk-Amerikaneren Bernt-Julius Muus utgav i 1888 og 1897 to små hefter angående Niels Muus ætt. Han hevdet at denne Niels var sønn av Peder Olufsen og Beate Nilsdatter Muus og at denne Niels var dattersønn av Sorenskriver Niels Muus. Han døde i 1737 som sogneprest i Snaasen(Stamfar for den Nordenfjelske slekt Muus). ---------------Bente Rasmusdatter Muus g.Randulf(1600-1673)var ifølge 'Våre Forfedre' av Mogens Bugge datter av: Rasmus(Nielsen?)Muus d.1604,'muligens sønn av hr Niels Muus som var nevnt før 1545 på Fyen og var sogneprest til Uggerslev på Fyen fra 1585 til sin død i 1604'.Til siste innlegg må jeg jo nevne at Tipp-Tippoldebarnet til Ole Nielsen Dorph: Anne Dorph Falch(1746-1816) var nettopp gift med et Tippoldebarn av Sorenskriver Muus:Johan Henrich Muus(1745-1821). (Synes bare det måtte nevnes!).Men forøvrig er det jo mye usikkerhet i og med at min forfader Enevold Muus savnes det alle opplysninger om.Håper innlegget ikke ble altfor svært, og jeg håper jo at noe av opplysningene kan være til nytte(Hvis du finner signaturen ville jeg sagt pris på om du hadde sagt ifra!)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

I setningen skrev jeg en feil:'Om Rasmus Fader Rasmus Muus savnes alle Oplysninger' mente jo selvfølgelig Niels fader!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

David, kunne du være brydd med å angi linjene mellom Ole Nielsen Dorph og hans tipp-tipp-oldebarn Anne Dorph Falch (1746-1816) og mellom sorenskriver Muus og hans tipp-oldebarn Johan Henrich Muus (1745-1821) (g.m. ADF) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 9): Jeg har notert 1723 som dødsår for sogneprest i Snåsa, Niels Pedersen Muus (f.1642) (altså 81 år). I 1737 var han ev. 95 år !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 9): Når skal Enevold Muus være født, hva slags yrke hadde han, og hvor/når levde han ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei Per! Her kommer linjene:1.OLUF(OLE)NIELSEN DORPH(1572-)Sogneprest til Id og Marker gift med ELINE PEDERSDATTER.2.NIELS 'NORDMANN' DORPH(1616-12/8-1668)Sogneprest til Id og Frederikshald gift med PETRONELLA/PERNILLE FRIIS(1622-1660).3.OLE DORPH(ca 1655?-22/3-1692)Sogneprest i Beitstaden gift med:MARTHA KARINA NIELSDATTER(-1701).4.ANNE DORPH(1685-1763)gift med:ANDERS SØRENSEN FALCH.5.SØREN FALCH(1714-1791)Klokker i Kongsberg gift med:ANNE CATHERINE HANSDATTER KOEFOED.6.ANNE DORPH FALCH(1746-1816) gift med JOHAN HENRICH MUUS(3/11-1745-5/9-1821).Kilder:Ing.Mar.Barth Meyer f.Muus og hennes.... +Bygdeboka for Idd herred.og hans tipp-tipp-oldebarn Anne Dorph Falch (1746-1816)Akkurat dødsåret til Snåsa presten har jeg ikke så mye kunnskap om , men det er iallefall 1737 som står i boka jeg nevnte(kan selvfølgelig være trykkfeil-min er bare kopiert med skrivemaskin(altså ikke original!).Mitt store problem er jo Enevold Muus, han savnes alle opplysninger om vet ikke når han var født,hva han jobbet e.l. men han burde jo være å finne et sted!(er jo ikke sikkert han brukte Muus-navnet).1.NIELS MUUS(1595-14/12-1663)Sorenskriver i Hedmark gift med MARICHEN DIDERICHSDATTER NØFF.2.ENEVOLD MUUS................3.PEDER MUUS(1660-7/12-1721)Skredder og Handelsmann gift med:ANNA SIBYLLE ISACHSDATTER BEEN(Behn).4.ISACH MUUS(25/7-1692-7/8-1753)Sogneprest i Bø gift med INGEBORG MARIE BARTH.5.JOHAN HENRICH MUUS(3/11-1745-5/9-1821)gift med ANNE DORPH FALCH.Her er også kildene Muus-boka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Sorenskriveren på Hedmarken skal ifølge en nettside ha fått en sønn ved navn:Jørgen Nielsen Muus- [url="http://inet.uni2.dk/home/kdk/Muusbesk.html>http://inet.uni2.dk/home/kdk/Muusbesk.htmlOg ifølge denne nettsida: Lenke var han gift med Marichen Nøff og fikk en sønn Kristoffer, han hadde også vært gift med en:Agnethe(Lisbet) Henriksdotter.Og ifølge denne hadde han også en sønn: Jens:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

På Tore H.Vigerusts netside nevnes dette:18. Sorenskriver Nils Muus paa Hedemarken 1626, hans Waaben, som ogsaa förtes af hans Sön Dideric Muus, der först var personel Capellan i Ringsager, siden Sognepræst i Christiansands Stift. Vaabenet er en Muus. Paa Hjelmen 5 Standarter. De vare af Biskop Anders Muus i Osloe hans Ahner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

g.m. Maren Torbjørnsdatter Skaktavl?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Ja Diderich(1633-1706)var kansje samme som giftet seg ca 1663 Maren Skaktavl?(enke av Mogens Handingmand).Takk for den linken Knut!,Da får vi altså søskenflokken:Jørgen,Christopher,Jens,Didrik,Agnete og Ide ,men hvem var da ENEVOLD NIELSEN Muus da?, og er det bare tilfeldig at Sorenskriverens søster var nettopp gift med en ved navn ENEVOLD NIELSEN Randulf. her må det jo være en oppkalling ute og går,I mitt innlegg(9)nevnes det en LAURITZ MUUS: ifølge Familysearch var han født ca 1587 død 7/1 1621, han var gift med en Bente Gundesdtr.Og han skal ha vært sønn av en NIELS MUUS fra Varberg(ca 1550-1615) sønn av JENS MUUS fra Varberg(1527-1552-).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Finnes det kansje et skifte etter Sorenskriveren?, der burde det finnes mye interessante opplysninger!.Er det noe som vet om et skifte fra etter 14 Desember 1663 i Hedmark/Oslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(19) En av linkene dine over tyder vel på at det kanskje også var en datter Anne Nielsdatter Muus, g.m. brygger i København, Jakob Riis, med sønnen Niels, prest i Kerteminde. (Eller er det kankje henne du kaller Agnete ?). Du introduserer her også datteren Ide Nielsdatter Muus. Hva vet du om henne ? Og om Agnete, dersom hun ikke er Anne ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

... og er det altså slik at Bente (Beate?) Nielsdatter Muus IKKE hører med i denne søskenflokken ? (Hun var g.m. Peder Olufsen, ettermann (?) etter Niels Muus i embedet som sorenskriver i Hedemark, og ble i 1642 mor til Niels Muus, sogneprest i Snåsa). Bente/Beate sies å skulle være død i Snåsa i 1722, og det gjør det unektelig litt vanskelig å plassere henne her. Men hvem er da hennes foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hvis du kikker inn på denne linken:LenkeSå trykker du på nr 76 Marichen Diderichsdatter Nøff.Her står hele søskenflokken nevnt.Ifølge Bernt Julius skal det ha vært en ved navn Beate i søskenflokken,men om det stemmer vet jeg ikke desverre.'En av linkene dine over tyder vel på at det kanskje også var en datter Anne Nielsdatter Muus' Denne er jeg litt mer usikker på?, hvilken link tenker du på?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg tenker på den første linken i innlegg 15. På web-siden det pekes til står det bl.a. 'En Søster til Borgmesteren var vist den Anne Nielsdatter Muus af norsk slægt, der var gift med Brygger Jakob Riis i Kbhvn., hvis Søn, Niels Jakobsen, Præst i Kerteminde, antog Navnet Muus efter Morfaderen og blev Stamfader til den bekendte Købmandsslægt Muus fra Assens.'Hva med Agnethe og Ide, hvor har du disse fra, og hva vet du om dem ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei Per, som jeg nevnte er det eneste jeg har å gå på når det gjelder de to søstrene linken fra Familysearch(Hvor troverdig det er vet ikke jeg desverre). har ingen opplysninger om de ellers.Ja det stemmer det at på siden som jeg laget en link til i Nr 15 nevnes en søster også, merkelig at jeg ikke hadde fått med meg det.Da var det altså en søster som het Anne også(ikke umulig at det er den samme som blir kalt Agnete-men jeg tviler litt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.