Gå til innhold
Arkivverket
Gjest John H. Aarønes

[#31538] Hr. Peder Erichsen Juul til Verdal sønn av Erch Nielsen Juul?

Recommended Posts

Gjest John H. Aarønes

Peder Erichsen Juul var prest i Verdal 1644 til 1670, nemnt som kapellan der alt i 1639. Han er trolig født rundt 1617 og begravd 16/11 1670.Han var gift med Elsebe Thomasdatter Friis.S. T. Dahl i Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 at Peder Erichsen Juul trolig var sønn av bergskriver Erik Nielsen Juul.Det samme står å lese på Simon Ellefsens hjemmeside http://www.nose.dk/Norge/borch.htmlMitt spørsmål er: Var Erik Nielsen Juul far til Hr. Peder Erichsen Juul til Verdal?Kvifor hadde Hr. Peder eit måleri av Erich Pedersen og kone? Kan dette vere Erich Pedersen Juul? - Og er ikkje han ein kandidat som far til Hr. Peder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk for det Hege!Eg er altså ikkje åleine om å tru at Erich Pedersen Juul er far til Hr. Peder til Verdalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

I en artikkel i NST bind XI av Trygve Sundt, skriver forfatteren på s. 8: 'Erik Pedersen Juel hadde to sønner, Peder Eriksen Juel, død i okt. 1670 som prest i Verdal, og Hans Eriksen Juel, død på Nordmøre 1691.'Videre omtaler han Verdals-prestens datter Karen og hennes tre menn. Her skriver han: 'På skifte holdt på Vestad i Romsdal 24. mai 1707 etter andre mannen, Veøy-presten Boy Boysen Friis, er det i registreringslista som 'Schilderwahrer' - skilderier - nevnt: Sal. Hrr. Peder Juul og hans Kiereste, Sal. Erich Pedersen Juul og hans Kiereste. Sal. Thomas Juul uden ram(me). Den første må være Karen Juels far, Peder Eriksen Juel, den andre farfaren Erik Pedersen Juel. Og da er det vel ikke for djervt å slutte at den tredje er nordlandshandleren Thomas Jensen Juel.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Hei. Hva er begrunnelsen for den siste slutningen ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Såvidt eg hugsar var det ikkje noko anna grunngjeving enn det Lars Steinar H. har referert.I artikkelen 'Povel Juel' i Nst XI står det vidare:'Samanhengen mellom Thomas Jensen og Erik Pedersen på Gyl har det altså ikke vært råd å greie ut. Erik Pedersen må være født omkring 1600 - han døde som nemnt i 1663. Thomas Jensen har vel vært et snes år yngre - han døde som utlevd olding i 1701 og hadde eid hus i Trondheim så tidlig som i 1645. I alder må han ha ligget så noenlunde midt i mellom Erik Pedersen og sønnene hans, derav Peder Eriksen - Verdalspresten - alt døde i 1670, bare sju år etter faren. Thomas Jensens far - Jens - kan ha vært en bror av Erik Pedersen.'Men det er smått med opplysningar om kjelder hos Trygve Sundt i denne samanhengen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Som nevnt så er det smått med kildehenvisninger hos Sundt. Så jeg har ikke mer å bidra med enn det som allerede er skrevet her.Når det gjelder et evt. far-sønn-forhold mellom Erik Pedersen Gyl (Juul) og Hr. Peder Eriksen til Verdal:Erik samlet seg en del jordegods. I 1647 eide han 3 sp. 2,5 øre og 8 marklag i gårder på Nordmøre - vel og merke ingenting i gården Gyl i Tingvoll, hvor han bodde. Den var eid av Tingvoll prestebord.I 1661 var jordegodset økt til 6 spand, 1,5 øre og 3 marklag.Skulle en ikke forvente at noe av dette jordegodset ble arvet av en sønn?Jeg har ikke tilgang til primærkilder, men iflg. S. T. Dahls 'Geistligheten...' satt Hr. Peder Eriksen i 1650 med odelsgods på til sammen 6 spand 1 øre 18 marklag. Men dette skal han ha fått hånd om gjennom sin hustru. Og ikke noe av det var på Nordmøre.Hvis noe av jordegodset til Erik kan gjenfinnes hos Peder, bør vel det bekrefte slektskapet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Skattematrikkelen 1647 for Nord-Trøndelag fylke (Norsk Lokalhistorisk Institutt - Oslo 1994) s. 13, 19, 26, 30, 32, 34 Flaattenn Herr Ped(e)r Juls oddel 4 ørreHoiumb H. Peder Juls oddel 1/2 øreHollemlj Her Peder Juls Oddel 2 1/2 øre 4 mkl.Hollemlj H. Peders Oddel 20 mkl.Hollemlj H. Peder Juels Oddel 3 1/2 øreSetter Oddelsgoes til Her Ped(e)r Jul 1/2 spd.Bierchenn H. Peder Juls oddel 2 øreGreenn Her Peder Juels Oddel 1 øreSundbye Oddel thil her Peder 4 øre 6 mkl.Herr Peder er bøkselrådig på alle gårdpartene.Dette skulle vel tilsvare omtrent det Lars Steinar H, skriv i innlegg 7.I 1644 eigde han også i Jermstad. Ved skiftet etter Elsebe Thomasdatter Friis i 1707 var ho eigar av 5 øre i Holmli, ellers kan eg ikkje sjå nokon av dei andre partane nemnt i det skiftet. I skattematrikkelen for Nordmøre kan eg ikkje sjå at Hr. Peder er nemnt, men då lever vel Erik Pedersen Juul framleis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Iflg. Jordebok for Nordmøre futedøme (Riksarkivet i Oslo, Reentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 28. Skrifter utgjevne av loklahistorisk gransking i Nidaros bispedøme, Trondheim 1971), eide Erik Pedersen Giul følgende:Schotten (Thil Erich Pedersen Giulfs 2spd.)Glerum (Erich Pedersen Giull 1/2 øre)Strubstad (Til Erich Giull 1 øre)Brechen (Til Erich Pedersen Giuffll 8 mrkl.)Wogbøenn (Til Erich Giuffll 14 mrkl)(Bøerset (til Erich Pedersen 18 mrkl)(Rottingsnes (Til Erich Pederssenn 1 spd)Opdal (Erich Giull 71/2 mrkl.)Lienn (Til ErichPedersen Giuffl 1/2 Spd.)Quendset (Til Erich Giuffl 15 mrkl.)Gagnadt (Erich Pedersen Giull 6 Mrk.)Kan noe av dette event. finnes igjen hos Hr. Peder eller hans arvinger?I artikkelen 'Povel Juel' i Nst XI står det bl.a.: 'Erik Lauritzen Blix, død som sokneprest til Opdal i 1633 - 63 år gammel - hadde en datter som het Kerstin. Hun var gift med Erik Pedersen Juel, trolig ham på Gyl i Tingvoll, det var jo ikke langt unna, så hun har nok vært en av hans koner......'. Iflg. Dahl er det Sollied som er kilden for denne opplysningen. Dahl oppgir at Hr. Erik Blix ble gift med Maren Jensdatter Bull ca. 1607; det må bety at deres datter Kerstin ble født tidligst omkr. 1608. Hr. Peder ble student 1633; det betyr vel at han skulle være født senest 1615. Dermed blir det vanskelig å se at Erik Pedersen Juul og Kerstin kan være Hr. Peder Erichsens foreldre. Han kan event. være fra et tidligere ekteskap.Bergskriver Erich Nielsen Juul oppgis av Dahl å være gift med Inger Roaldsdatter, datter av Hr. Roald Andersen til Ytterø. Hun ble født 13/4 1613 iflg. Dahl, og kan vel vanskelig være mor til Hr. Peder Erichsen Juell dersom opplysningene stemmer.Forøvrig oppgir Brodahl i artikkelen 'Inskripsjoner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre'(NST VII s.219) aat det i Ekne kirke er to store lysestaker til vokslys som begge har innskriften: ERICK NIELSØN IVEL INGER ROALDSDATTER 1646 Jeg vet ikke om dette var til å bli klokere av - etter min oppfatning sannsynliggjør det ihvertfall ikke at Erich Nielsøn Juell og Inger Roaldsdatter er foreldre til Hr. Peder Erichsen. Kanskje kan jordegodset gi noen spor videre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Det var interessant Marianne.Her er ei anna lenke til Simon Ellefsens sider. http://www.nose.dk/Norge/dinclow.html#f14Han viser også til Brodahl: En lysekrone i Tingvold kirke bærer et par ugjengivelige abbreviasjoner, som betegner givere Erich Pedersen [Jul] og Alhed Hansdatter. 1624.Alhed Hansdatter kan vere Erik Pedersen Juuls 1. kone.Et maleri i koret i Tingvold kirke, Ecce homo, bærer nedenunder en innskrift i fraktur: Dette er forærit Gud til ere, oc kircken til beprydelse af Erich Pedersen / oc Anne Søffuernes dotter / Anno 1647.Dette tolker Ellefsen som Erichs 2. kone, og det er vel ikkje usannsynleg.Vidare skriver Ellefsen: 'Vistnok den Erik Pederssøn «Juel», der i «Bernhofternes Familiebog» [Avskrift i Lassens Saml., RA.] angives gift med Kirsten Eriksdatter Blix' 'I domkapitelets forhandlingsprotokoll er det nevnt en kontrakt den 18. juni 1644 mellom Hr Peder og lektor Hr Hans Søffrensen, denne kontrakten ble trolig oprettet da Hr Peder ble visepastor [i Verdal].'Hans Søfrensen. Død 1660. Rektor og siden lektor ved Trondheim katedralskole. Gift med Gjertrud Eriksdatter død 1656.Gjertrud Eriksdatter - datter av Erik Lauritzen Blix(som er omtalt i forrige innlegg? Sollied meiner det er sannsynleg - NST III s. 82.Kan Hans Søfrensen og Anna Søfrensdatter vere søsken?Erich Pedersen blir nemnt som bror av Hr. Anders Pedersen til Thingvold. Hr. Anders blir nemnt født ca. 1585. Da er vel Erich Pedersen Juul kanskje født rundt 1590 og då er det reint kronologisk mogleg at han er far til Peder Erichsen? I tilfelle synes det som mora må vere Ahled Hansdatter. (Var han verkeleg gift 4 gonger?)Erich Pedersen Juul eigde også andre eigedomar saman med Hr. Anders bl.a. på Helgeland. Desse hamna seinare i eiga til Audun Aagesen på Reknes gård på Molde ladested.Dette vart mange spørsmål på ein gong. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.