Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Henry Petersen

[#31663] STAMNES SLÆGTEN - BEITSTAD

Recommended Posts

Gjest Henry Petersen

Fra gårds- og ættehistorie for Stamnes fra 1958 kan jeg følge slægten tilbake i tiden, men jeg er usikker på oplysningerne for tiden før 1765. Det drejer sig om aner til John Bårdsen Stamnes f. 1765 og ægtefælle Gurine Olsdatter f. 1767. Kan nogen hjælpe mig, vil være meget taknemmelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

I følge Beitstadboka, bind III, under Stamnes, er John Bårdsen Stamnes sønn av Bård Johansen Bartnes, f. 1740 og Marit Jonsdatter Inderberg, f. 1740, gift 1762. Under Bartnes står Bård Johansen oppgitt som født 1739, av foreldrene Johan Paulsen, død 1792 med oppgitt alder 82 år, og Kari Bårdsdatter, død 1755, 43 år gammel. I skiftet etter Kari ble Arnt Paulsen Kirkreit formynder for barna, noe som tyder på at han er Johans bror. Det er for øvrig Sivert Paulsen Kirkreit som gir skjøte på Stamnes til Bård Johansen. Det står også at Kari ser ut til å være fra Stamnes. I såfall er hun vel datter av Bård Anfindsen som fikk bygselseddel 27.05.1704, og som betalte skoskatt for bl.a. kone og en datter i 1711. Bård må være død før 1718, da enken er oppgitt. Dette er muligens Randi Andersdatter, som er oppgitt som enke i et skifte etter Lars Ingebrigtsen 27.04.1719 – som hun muligens har giftet seg med.Beitstadboka, bind II: Marit Johnsdatter Endreberg er datter av John Olsen, død 1757, 62 år og 3 mnd gammel, og Marit Jacobsdatter Mindrum. Det er nok John du finner som 5 år gammel sønn av Ole Olsen Endreberg i 1701. Marit er oppgitt som 20 år gammel i skifte etter sin far Jacob Eriksen Mindrum i 1719. Jacob Eriksen finner du som 30 år gammel soldat på Saugestad i 1701. Han fikk bygsel på Saugestad i 1697. Han kjøpte 2 spann i Mindrum for 100 rd, med skjøte datert 26.05.1703.Guri Olsdatter er f. 1769 i Nauststua under Elnan. Foreldrene er Ole Olsen, f. Nordtuv i 1729 og Eli Kristensdatter f. Lien 1732. Foreldrene bodde først i Skevikreiten, men flyttet til Nauststua før Guri ble født. De flyttet også til Stamnes etter at Guri kom dit. Ole døde 1803 og Eli 28.05.1813.Foreldrene til Ole er de første husmannsfolkene i Nauststua, og de har bodd mange steder før de kommer dit. De heter Ole Larsen og Margrethe Gautsdatter, gift i 1726. Ole er skredder. Margrethe døde i 1764, mens det ikke er registrert når Ole er gravlagt.Håper dette kan hjelpe deg litt på vei videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Henry Petersen

Kære Sissil Tak for dine oplysninger. Jeg havde en fornemmelse af, at det jeg havde fundet i ættehistorien var mistænkeligt.Jeg er nu på ret spor. Tusind tak. Henry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg glemte å si at Jacob Eriksen Saugestad giftet seg med Guri Iversdatter Oxaas 29.01.1699 (Stod kirkebok). Guri var født på Fossum ca. 1678 (var 19 år ved skiftet etter sin far 29.11.1697). Guris foreldre er Iver Sivertsen Fossum, som 'sagdis 74 år gammel' da han døde 12.02.1697, og hans kone Ingeborg Andersdatter.Iver er tjenestedreng på Klingen i 1645, sannsynligvis en bror av konen på gården, Berit Sivertsdatter. I 1666 var Iver og Ingeborg gårdbrukere på Sem. Senere var de brukere på Gjevran, og deretter på Fossum. De ble fortrengt fra Fossum av major Schlippenbach i 1696, og fikk Oxaas som vederlag. Iver var da for syk til å flyttes fra Fossum, så han var igjen på Fossum sammen med en av sønnene som skulle stelle ham. Skiftet etter Iver viser at gamle Ingeborg kan svare for sine interesser. Jeg har derfor klippet litt fra skiftet, og gjengir det her:Wed denne forretning indstiller sig, Paa welbaarne hl. Major Schlippenbachs wegne, Sergeant, Henrich Hyld, och mundtlig gaf tilkiende, welbem:te hl. majors prætention, først om den frafløtte gaard Fossoms aabod, 2. at Lars Ifrsen har tuende gange forseet sig med lejermaal, och meente at hans arve midler bør blifue in sequero, der til blef suaret af Enchen och de tilstede werende arvinger, at saasom Enchen blef trengt fra gaarden Fossom, af hl. Major, formedelst fogden Sr. Johan Torsons indfløttelse der sammesteds, høsten 1696. Imidlertid har iche weret talt om nogen aabod, och meener for den Post at were frj och uden paa anche, Seerligen at hun er blefuen mishalden wed denne forandring och gaards shiffte, huor ofr hun har tilsat endeel hendis midler, for nemlig, bøxler af den fra fløtte gaard = 24 Rdr, huor for hun intet wider bekom til Recompance, end at fogden Torson lod hende henfløtte til en Kongens øde och paa biugning forfalden gaard, Oxaas, Paa frjhed effter hans Zedel, som hand igien tog til sig, den anden Post, de lejermaals bøder hendis Søn søgis for, for hans tuende forseelser, da berettis, at den første forseelse blef afsohnet med hl. major for otte Rixdlr. som er til hannem betalt, den anden gang iligemaade forrenet med hl. Major om otte Rixdlr. som er ubetalt, da blef her udj saaledis Eragtet, den 1: Post, om Fossoms aabod, det hen wisis til lovlig stefnemaal och søgning, om nogen hafr derpaa at anche, 2. Lars Ifrsens fædrene arve midler, forhen indført, blifr quersat och urørt, indtil hand har giort hl. Major, fornøyelse effter deris forlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Mer informasjon: Jacob Eriksen er født på Rennan i Beitstad. Det er skifte etter hans far Erik Jacobsen i 1704. Jacobs mor er Marit Rolandsdatter. Jacobs bror er Anders Eriksen på Bangsund. Erik Jacobsen er 42 år i 1666, og har da stesønnene Roland Evensen 7 år, Even Evensen 5 år og Anders Eriksen 3 år.Du kan lese mer om Erik Jacobsen her [url="http://digitalarkivet.uib.no/DA/Inderoy1694.htm>http://digitalarkivet.uib.no/DA/Inderoy1694.htmog om Jacob Eriksen her http://digitalarkivet.uib.no/DA/tb17291704.htm og http://digitalarkivet.uib.no/DA/tb17291706.htm og

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Henry Petersen

Kære Sissil Tusiond tak for dine oplysnionger. Jeg med interesse læst Inderøy Tingbok. Jeg har nu fået alle Beitstad bøkene, og får dermed min nysgerrighet styret indtil videre. Hjerteliog tak for hjælpen. Henry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.