Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alf Inge Fagerheim

[#31676] Bernt Olsen Foss, Sogndal

Recommended Posts

Gjest Alf Inge Fagerheim

Bernt Olss, bosatt på Foss i Sogndal, og Marta Olsd., er registrert som foreldrene til Ola Berentsen ved hans dåp 26/11-1747. (Ola Berentsen g. 1/6-1780 med Mari Skakkdatter Ormalseng, d. 4/11-1814 på Barsnes)Men hvem var egentlig denne Bernt Olsen på Foss i Sogndal?Alle opplysninger mottas med stor takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Her er vel Ole Berntsens dåp: [url="http://www.sffarkiv.no/sffbasar/default.asp?p=result&paging=yes&ptype=single&db=dbdoypte&page=1&sql=low%5Ffar%5Fforenamn+like+%27ber%25%25%27++AND+low%5Ffar%5Fetternamn+like+%27ols%25%25%27++AND+low%5Fmor%5Fforenamn+like+%27mart%25%25%27++AND+low%5Fmor%5Fetternamn+like+%27ols%25%25%27++AND+aar%5Fhending+%3E%3D+1740++AND+aar%5Fhending+%3C%3D+1770+++ORDER+BY+forenamn%2C+etternamn&appinfogard=&appinfostol=&appinfourl=&id=1>LenkeEr det samme paret som har en datter Synnøve døpt 1.11.1750 Lenke og sønnen Lars Berntsen, født 1753 Lenke. I 1750 og 1753 bor paret på BarsnesDa er vel dette skiftet etter Ole Berntsen Barsnes LenkeEr dette Bernt Olsens dødsfall? I såfall er han født ca. 1714 Lenke og enken Martha, død 1800

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Ja, så langt har jeg kommet nå. Men før dåpen av Ole Berentsen 26/11-1747, da paret bodde på Foss i Sogndal, finner jeg ingen spor å bygge videre på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Her finn eg at mine slektsgreiner. Det tok meg lang tid å nøsta opp i desse forfedrane, men ved hjelp av orginalkjelda(kyrkjebøkene) og fadrar og nokre skifter så kom eg fram til dette resultatet: Bernt Olson på Foss var født ca. 1714 på Barsnes og gravlagt frå Barsnes 12.01.1781, foreldre var Ola Erikson Loftesnes ca. 1666 Loftesnes - 1733 Barsnes (foreldre ukjendt) og Synneva Åmundsdtr. Barsnes f. ? - skifte 22.10.1721 Barsnes, hennar foreldre var Åmund Johannesson Barsnes ca. 1646 - skifte 15.11.1719 Barsnes (foreldre ukjendt), og Synneva Nilsdtr. Gurvin ? - ? , hennar far Nils Gurvin, skifte 16.04.1694 Gorvin. Marta Olsdtr. på Foss var født ca. 1724 hovland, Kaupanger, - 17.10.1800 Barsnes, foreldre var Ola Bjørnson Gurvin, ca. 1690 Gorvin - 21.11.1769 Barsnes; far Bjørn Olson Gurvin ca. 1655 - ?; og Mari Olsdtr. Kvåle, ca. 1699 Kvåle - 01.07.1753 Hovland, hennar foreldre var Ola Larsson Rutlin, ca. 1677 - 1723 Kvåle og Marta Olsdtr. Kvåle, ? - 1721. Håpar dette kan vera til litt hjelp og er det nokon som har tilleggsopplysningar så vert dei mottekne med takk. Med venleg helsing Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Hei, takk for opplysningene. jeg har ført de inn i mitt tre, og holder på å sjekke konsistensen og legge til mer info fra manntall etc.Du sier at Ole Erikson Loftesnes og Synneva Åmundsdtr. Barsnes (skifte 22.10.1721) er foreldrene til Bernt Olsen Foss. Jeg finner et skifte for Sønneve Amunsdtr på Barsnes nr.4 i Fylkesarkivets base, dato 22.10.1721. Men jeg finner ingen Berent oppført blant arvingene. Det står:1) Lenut Olssen Søn (2) Johannes Olssen Søn (3) Sønneve Olsdatter Datter (4) Boets gjeld Kreditor (5) Ole Erichsen Barsnes Enkemand (6) Lars Olssen Søn (7) Marite Olsdatter Datter (8) Aamund Olssen SønHar du sett originalene og mener Berent er utelatt i Fylkesarkivets registrering, eller ser vi på feil person her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Eg har ikkje sett orginalen av skifte, men faddersamanhangen for borna til denne søskenflokken tilseier at Bernt høyrer til her. Og skifte må ha vore litt vanskeleg å tyda då Lenut ikkje er eit navn som har vore brukt i Sogndal, men ei sansynleg feiltolking av Bernt / Berent.M.v.h. Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Jeg er enig det finnes spor her som kan tyde på at du kan ha rett. I skiftet etter Johannes Olsen Barsnes i 1767 finner man Berent Olssen Barritznes oppført som formynder for Synneve Johannesdatter, Johanness Olsens 21 år gamle datter. Formyndere var ofte morfar/farfar eller og onkel til umyndige barn. Johannes Olsen Barsnes kan ha vært en yngre bror av Berent Olsen Barsnes, siden 'Lenut' er nevnt først i skiftet etter Synneva Åmundsdatter (eldste sønn ble vel alltid registrert først i skifter, ettersom det kunne være odelsrett involvert) Dessverre så mangler kirkebokregistreringer for Sogndal for årene 1742-1746, årsintervallet da man må anta at Berent Olsen og Marta Olsdatter ble gift. Du nevner faddere. Finnes det noen dåpsregistreringer med faddere for Berent eller noen av hans søsken? Hvis man med sikkerhet kan knytte Berent til noen søsken og disse søsknene med sikkerhet til foreldrene, vil jeg si at man har bevis nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Jeg kan ikke gotisk skrift, men ser av UIBs oversikt over det gotiske alfabetet at enkelte formar av B og L, og n,r og u ser helt like ut. Brukes disse formene, vil det være svært vanskelig å skille Bernt fra Lenut.Men hvilket skifte knytter Bernt Olsens kone, Marta Olsdatter, til Ola Bjørnsen på Gurvin? Jeg har søkt i Fylkesarkivets base over skifter, uten å finne noe. Og hvor går det fram at hun ble født på Hovland i Kaupanger?Jeg er kanskje litt pirkete nå, men har et sterkt ønske om å kunne dokumentere de resultatene jeg fører inn i mitt slektstre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Pirkete skal vi vera ellers vert ikkje resultatet godt nok.Først vil eg nevna nokre borna til søskena til Bernt som han var fadder på: Erik LARSson dpt. 06.02.1751; Øllegaard JOHANNESdtr. dpt. 16.01.1751; Lars ÅMUNDson dpt. 27.08.1752.Mest vil eg konsentrera meg om fadderane til borna til Bernt og Marta. Komentaren etter kvar fadder er slekts-/familieforholdet mellom Bernt og fadderen. OLA dpt 26.11.1747: Åmund Olson Barsnes, kan vera bror eller svoger (gift med Synneva Olsdtr.); Lars Olson, bror; Ole Olson Hovland, svoger, Mette Sophie Fyrstenberg, 'kondisjonert'; Mette Sophia Kaas, 'kondisjonert'. SYNNEVA dpt. 01.11.1750: Åmund Christenson (Christianson) Barsnes, morsøsterson (søskenbarn); Åmund Olson ibid, som nevnt ovafor; Ragnhild Olsdtr. ibid, gift med Peer Erichson Barsnes (sjå nedafor); Cicele (Sissel) Jørgensdtr. ibid, gift med bror Lars (svigerinne); Synneva Åmundsdtr. ibid, søsterdtr. (Synneva Olsdtr.). LARS dpt. 04.08.1753: Peer Erikson Barsnes, morbror til svigerinne Cicele Jørgensdtr.; Ole Berentson ibid (f. Tylden), 2. ektemake til Cicele Jørgensdtr.; Anders Peerson ibid, ? ; Anna Olsdtr., ? ; Synneva Olsdtr. ibid, søster.Så til andre del, Ola Bjørnson budde på Barsnes hjå Bernt og Marta i 1760 iflg. Bispearkivet sjel 1760, men det viktigaste holdepunktet er skifte etter Marj Olsdtr. Hofland, nr.: 5, datert 08.11.1754. Håpar dette kan vera til hjelp. M.v.h. Per.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Takk for glimrende research. Jeg føler at foreldrerelasjonene til Bernt og Marta er tilstrekkelig dokumenterte nå, basert på disse skiftene og fadderoppføringene du har funnet. Jeg kan bare gjøre et forsøk på å oppsummere:Bernt Olsens relasjoner til foreldre:1) Skifte etter Sønneve Amunsdtr på Barsnes 22.10.1721- Oppføringen '(5) Ole Erichsen Barsnes Enkemand' beviser at de var ektefeller. - 'Lenut', oppført som sønn av Sønneve ved dette skiftet, kan lett forveksles med Bernt om skriveren av skiftet har benyttet enkelte gotiske former av B/L/nru. - Skiftet nevner søsknene til Bernt (Johannes Olssen, Sønneve Olsdatter, Lars Olssen, Marite Olsdatter og Aamund Olssen)2.) Fadderoppføringer ved dåp av barna til Bernt og Marta- Man finner tre av de fem barna av Sønneve Amundsdtr. og Ole Erichsen i ovennevnte skifte som faddere ved dåp av barna til Bernt og Marta.Sønneve Olsdatter (søster av Bernt, fadder ved dåp av Lars Berentsen 1753) Lars Olssen (bror til Bernt, fadder ved dåp av Ola Berentsen 1747) Aamund Olssen, gift med gift med Synneva Olsdtr (mulig bror til Bernt, fadder ved dåp av Ola Berentsen 1747)Men Johannes Olsen og Marite Olsdatter er ikke nevnt, så langt jeg kan se.3.) Skifte etter Johannes Olsen Baritznæs 30.11.1765- Berent Olssen Barritznes var formynder for Synneve Johannesdatter, Johannes Olsens 21 år gamle datter. Marta Olsdatters relasjoner til foreldrene:Skiftet etter Marj Olsdtr på Hofland 8.11.1754 sier egentlig alt. I tillegg var svoger Ole Olson Hovland fadder ved dåpen til Ola Berentsen i 1747.Har du funnet som kan dokumentere relasjonene til Bernt og Martas besteforeldre? Jeg har funnet et skifte etter Marite Olsdtr på Qvale, datert 23.4.1721. Her er det oppført: (2) Ole Lassesen Quale Enkemanden (3) Marj Olsdatter DatterJeg har også funnet en vielsesregistrering 12.12.1700, Sogndal prestegjeld, mellom Ola Larss., bosatt på Kvåle, og Marta Olsd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Bernt Olson: far Ola Erikson f. Loftesnes (forfedrar ukjendt); mor Synneva Åmundsdtr. Barsnes foreldre: far Åmund Johannesson Barsnes ca. 1646 - 1719, (forfedrar ukjendt), skifte 15.11.1719 Aamund Barissness, nr.:1. Eg har ikkje sett orginalen, men eg meinar at dette skifte må vera nokre navnefeil i. Kari skal vera Kristi som Andfind Hofland var gift med og Christian Ølnes var gift med Sigrid Åmundsdtr. som ikkje er nevnt i skifte. Kjem attende til dette. Mor Synneva Nilsdtr. Gurvin ? - før 1741, far hennar var Niels Gurvin, nr.: 2, skifte 16.04.1694. Dette skifte er heller ikkje så klart, men sjå skifte etter nr. 3 Siur Nielsen (Leerum, nr.: 2, 15.07.1739)(Nr. 13 i dette skifte skal sansynleg vis vera Berta ikkje Marita). Dette skifte gir og ei forklaring i forhold til skifte etter Aamund Barissness nevnt ovafor. Tek vi personane i dette skifte etter Siur Nielsen Leerum og set dei inn i familieforhold til kvarandre så gir det ein god oversikt over familien i tidsrommet frå Bernt Olson og til Niels Gurvin.Marta Olsdtr. Hovland/Barsnes: far Ola Bjørnson Gurvin: far Bjørn Olson Gurvin ca. 1655 - ? , vi finn han i 1701 manntallet på Gurvin: Biørn Olson 46 og Ole Biørnson 10 og Laris 6. Mor til Ola Bjørnson ukjendt. Mor til Marta: Mari Olsdtr. Kvåle er omskriven i 'Heimbygdi vår, Sogndal, Årbok 10, 1948, side 26, der står det at Marta (skal vera Mari) var gift med Ola Bjørnson Hovland. Foreldre Ola Larson f. Rutlin, (forfedrar ukjendt), og Marta Olsdtr. Kvåle, (forfedrar ukjendt). Dei også omtalt i årboka. M.v.h. Per.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Johannes Olson Barsnes, ca. 1717 - 01.11.1765, vart gift ca. 1743 med Anna Olsdtr. Dvergedal. Dei budde først på Nagløyri, så på Åberge og til slutt på Vandanes under Barsnes.Marta/Marite Olsdtr. Barsnes, 22.01.1707 - 13.05.1736 Barsnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Hei, jeg har sett på skiftene nå, men strever fortsatt med å få bitene til å falle på plass. Jeg har en del kommentarer i den forbindelse.Bernts morfar (Åmund Johannesson Barsnes):I skiftet etter Aamund Barissness finner man '1.) Sønnefue Nielsdatter Enken', som beviser at han var gift med en som hette Synnøve Nilsdatter. Man finner også '2.) Sønneva Aamundsdatter Datter'. Men i dette skiftet står det '(6) Christian Ølness Gift med Sønneva', ikke Ole Eriksen.Bernts mormor (Synneva Nilsdatter, fra Gurvin)I skiftet etter Nils på Gurvin er det ikke nevnt noen datter Synnøve.Jeg klarer derfor ikke å lage noe resonnement som beviser relasjonene mellom Bernts foreldre og besteforeldre.Martas besteforeldre:Når det gjelder Marta Olsdatters besteforeldre, så inneholder disse skiftene så få navn at det er vanskelig å bevise eller motbevise relasjonene. I skiftet etter Marta Olsdatter på Kvåle står det f. eks kun '(2) Ole Lassesen Quale Enkemanden' og '(3) Marj Olsdatter Datter'. Denne datteren kan jo være en hvilken som helst Mari Olsdatter, så lenge det ikke er nevnt noen ektefelle med fullt navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Skiftet etter Christian Olsen Ølnes 2 Jun 1746( sønn av Durdey Nielsdatter og Ole Christensen Ølnes), gir Informasjon som kan plassere noen av de mange søsterdatterbarna (NN. Christensen) i skiftet etter Siur Nielsen Leerum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Nå tror jeg at jeg ser sammenhengen. Nils Gurvin er far til Sjur Nielsen Leerum og alle som er nevnt som søsken av ham i skiftet. Synnøve er datteren til Marita Nilsdatter, en av Siur Nilsens søstre. Nils Gurvin morfaren til Synnøve.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Relasjoner, nummerert som i skiftet etter Siur Nilsen Leerum i 1739):far: Nils Gurvin (skifte 1694)Søsken: Siur Nielsen, (4)Marta Nilsdatter gift med (19)Aamund AarevoldSøsterdatter: (6) Synnøve Amundsdatter, gift med Ole Eriksen Barsnes iflg. skifte etter henne i 1721Søsterdatterbarn: (10)Lars Olsen, (7)Amund Olsen, (8)Bernt Olsen, (9)Johannes Olsen, (30)Marta (Olsdatter)Og da skulle vel alle disse bitene være satt på plass.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Reppen

Det tok meg fleire veker å setje opp eit 'oversiktskart' i fire generasjonar ved hjelp av skifte etter Sjur Nilson Lerum f. Gorvin. Eg nytta då orginalkjeldene, kyrkjebøker og sjeleregister på microfice. Dersom du er interessert kan eg senda eit utdrag på 9 sider av desse fire generasjonane, så kan du samanlikna skiftene og mine notatar og sjå om du er einig. Eg er interessert i ein kvalitetstest på mitt arbeid. Du må ha litt rom for feiltolking av nokre navn då skiftene vart avskrivne frå orginaldok. Som nevnt tidlegare skal nr. 13 i skifte etter Sjur nilson sansyleg vera Berta/Brita.M.v.h. Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Du kan sende det til aifagerh@broadpark.no, så skal jeg se over det. Jeg konsentrerer meg i første omgang om 'rett linje', direkte slektskap, men må jeg sjekke en hel søskenflokk for å bevise direkte slektskap, så gjør jeg det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.