Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#31905] Forbindelse Heli nordre, Spydeberg og Unås, Hobøl?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det var skifte på Heli nordre i Spydeberg 7/4 1780 etter Goro Iversdtr. (f. 1704 på Svinningen), som skiftet i live. Hun hadde vært gift (1730) med Iver Olsen, som var død 1753. Han hadde i 1722 og 1726 fått skjøte på nordre Heli, og bodde selv på den tid på Krog i Hobøl. Iver og Goro hadde én sønn: Ole Iversen, som bodde og døde på Vaglen i Hobøl, skifte 24/6 1773. På skiftet etter Goro Heli ble det nevnt at Even Tollefsen Haugland i Spydeberg og Ole Larsen Unås i Hobøl var verger for Ole Vaglens barn. Ole Unås var barnas nærmeste slekt på fedrene side, ble det sagt. Ved skiftet etter Ole Vaglen ble dette ikke nevnt om Ole Unås, men Even Ellefsen, da på Glende i Spydeberg, ble sagt å være søskenbarn til den avdøde mann på fedrene side.Jeg tenker meg at Even Tollefsens far Tollef og Iver Olsen Heli da kanskje var brødre?Ole Larsen Unås f. ca. 1726, d. 1797, var sønn av Lars Olsen Unås (ca. 1677-1749), som var på Unås senest 1717 og Anne Vebjørnsdtr. (ca. 1694-1755), trolig datter til Vebjørn Olsen Grønlund i Vestby. Det bodde en Ole på Unås i 1715, men om dette var far til Lars, vites ikke. Kunne kanskje også Lars Olsen Unås ha vært en bror av Iver Olsen Heli?Noen som kjenner til denne slektskretsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

HeiJeg har forsket en del på denne slekten, både Unås og Vaglen. Fått verdifull bistand av Hogne Holst) Jeg har aner fra Vebjørn Grønlund og for å starte med Anne Webjørnsdatter Grønlund og Lars Olsen Unås giftet seg ? Av 10 barn ble 1 av dem kalt Tolf han døde 14 uker gml på Unås i 1740. Du nevner Goro Iversdatter f ca 1704 på Svinningen død 1780 gift m Iver Olsen d i 1753, deres sønn Iver ble begravet 13 april 1773 i Hobøl,41 år. En Goro Iversdatter f ca 1704 døde i 1791 på Vaglen, og ble begravet 22 september 1791, 87 år gammel. Kjenner du noe til henne?Den 25 oktober 1733 ble det døpt et guttebarn Torer i Hobøl, hans far het Tolf Olsen Vaalen (skal nok være Vaglen)http://www.hognes.net/hobel/d17331759.htm Torer ble begravet 6 mndr etterpå 27 april 1734, 6 mndr gml. 17 mars 1737 ble Sissel døpt, far Tolf Vaglen, hun død på Vaglen, hun ble begravet 25 mars 1738.Når det kommer til barna til Ole Iversen Vaglen og hustru (ukjent) så har jeg disse som barn:I. Iver f 1754 ? d 1800, begravet 08 mars 1800, han gift 22 mai 1784 med Marthe Asbjørnsdatter 1752-1800, hun ble begravet 12 februar. Alle 3 barna døde som små, Ole 1785-1793, Gunild 1790-1790, Ingeborg 1792-1792II: Ellef f 1760? d 1779, begravet 04 juli 1779 III. Kari f 1763 ? konfirmert i 1778, da bodde hun på Vaglen IV. Maren f 1765 på Fuskereie, Hobøl, døpt 22 september 1765 gift 10 april 1783 med dragon Ole Sørensen Næs f 1761 på Solberg, Tomter (6 barn) V. Svend f 1765 gift 06 oktober 1787 med Thore Svendsdatter Tingulstad. VI. Gunild f 1767 d 1783 på Vaglen, begravet 17 mai 1783mvh Inger Sofie Olberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for svar, Inger Sofie. Jeg har litt å tilføye:Goro Iversdatter Svinningen VAR født 1704, hun ble døpt 25/3 1704 i Spydeberg. Hun levde i 1780 ved skiftet etter seg. Det er derfor godt mulig at den Goro Iversdatter Vaglen på samme alder som døde i 1791 er henne, men det forutsetter nok at familien hennes fortsatt ble boende på Vaglen etter sønnens død i 1773 - var det Ole Iversens sønn Iver som overtok der?Når det gjelder eiendomsforholdet til Vaglen, kommer dette så vidt jeg husker fra Goro Iverdatter, og Ole Iversen skal ha overtatt gården fra henne. Omstendighetene rundt dette kjøpet til Goro kunne det vært interessant å få sjekket nærmere, om hun f.eks. kjøpte Vaglen av sin svoger. Jeg skal sjekke dette til uka.Jeg har prøvd å nøste opp litt i Even Tollefsen, som i virkeligheten oftest kalles Even Tolfsen: I 1780 var han altså på Haugland i Spydeberg. Han var på Glende søndre No. 58 til 1775, gården kjøpte han i 1758 og solgte i 1770. I 1758 kom han fra Hvitsten i Spydeberg. Han giftet seg 12/4 1756 i Spydeberg med Marthe Simonsdtr. Tonnerud, og da kom han selv fra Rustad. DERSOM han er født i Spydeberg, vil han kanskje kunne finnes som døpt tidligere der, men foreløpig vet jeg ikke mer om ham før 1756 eller etter 1780. Han var trolig død før 1801, for den Even Tollevsen som sees i Rakkestad på dette tidspunkt, 61 år, er nok for ung.Rullen over ungt mannskap i Spydeberg for 1697 er interessant lesning: Der nevnes på Skøyen brødrene Tolf Olsen 21 år (f. ca. 1676) og Lars Olsen 20 år (f. ca. 1677). Begge var født på Skøyen. - Alderen til Lars stemmer bemerkelsesverdig godt med alderen til Lars Olsen Unås. Det er ingen Lars eller Tolf Olssønner (eller Iver Olsen, for den del) nevnt som ungt mannskap i Hobøl på samme tid, men det var jo ikke alle som kom med i disse rullene, så noe entydig bevis på at disse to er dem jeg leter etter, er dette på ingen måte. Jeg har ikke funnet noen Ole på Skøyen 1664/66.Ellers kan jeg nevne at opplysningen om at Iver Olsen Heli døde i 1753, kommer fra skiftet i 1780. Jeg har ikke klart å finne Iver begravet i Spydeberg i 1753 og noen år tidligere, så enten er han ikke begravet der, eller han er uteglemt.Når det gjelder Grønlund, kan jeg i parentes bemerke at grunnen til at jeg antar at Anne Vebjørnsdatter Unås var datter til Vebjørn Olsen Grønlund er følgende: Da deres datter (navn ukjent), som overtok på Grønlund og var gift med Lars Gabrielsen, døpte sønnen Vebjørn i 1720, var bl.a. Anne Vebjørnsdtr. fra Tomter sogn fadder. Unås og Grønlund er på ingen måte nabogårder, men ligger meget langt unna hverandre, og altså i hver sin bygd. Navnet Vebjørn var heller ikke mye brukt i dette området utenom i etterslekten til den første Vebjørn Grønlund. I 1666 er ellers den andre farskandidaten Vebjørn Eriksen Galby i Vestby, f. ca. 1657, hvis mor Maren Vebjørnsdtr. var datter til gamle Vebjørn Grønlund. Andre personer med navn Vebjørn kjennes ellers ikke i Vestby og Hobøl, bortsett fra Vebjørn Gundersen fra Stokstad, senere Skotbu i Kråkstad, men han hadde med sikkerhet ingen datter som het Anne. Vebjørn Stokstads mor het Barbro Vebjørnsdatter. Om hun er en ellers ukjent datter til Vebjørn Grønlund d.e., har jeg ingen bevis for, selv om alderen kunne passe.16/10 1644, tingsvitne for å slippe engarbeidspenger. Vebjørn Grønlund var en av lagrettemennene fra Vestby i den anledning, og seglet hans er bevart. Det viser initialene 'VH' og et bumerke satt sammen av de samme bokstavene. Siden Vebjørn hadde en sønn ved navn Hans, er det tenkelig at dette også var navnet på Vebjørns far. (RA Stattholderarkivet D XI. Lause dokument 3 1643-1651)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Du nevner 10 barn til Lars Olsen Unås og Anne Vebjørnsdatter. Jeg kjenner bare 8, og det er:1) Olaug Larsdtr., død ca. 1766, gift 16/10 1735 i Hobøl med Gunder Nilsen Svikebøl. De bodde der.2) Anne Maria Larsdtr., død ca. 1796 på øvre Jaren. Gift 1) 3/10 1745 med Peder Sørensen Jaren, død 1777 Jaren øvre, Hobøl. Peder var sersjant ved vielsen, bosted Jaren øvre. Skifte etter Peder 1777 fol. 331b, 28/7 og 15/8. Brto. 3139 rdl. 1 ort 6 skill., netto 2951 rdl. 3 ort. Heri medregnet jordegods i: Øvre Jaren 1 skp. tunge for 650 rdl., Kråkerud 1 skp. 5 lpd. for 550 rdl., Hallerud 1 skp. havremel m.b. for 600 rdl. Gift 2) med Simen Olsen. Skifte etter henne og hennes 2. mann Simen på Øvre Jaren 2/3 1796 - 30/1 1801. Brto. 9185-1-20, Nto. 8669-1-20.3) Ole Larsen Unås, født ca. 1726 Unås, Tomter, Hobøl. Død etter 1788 Unås, Tomter, Hobøl. Gift 8/10 1747 med Åslaug Andersdtr. Hjell, født ca. 1725 Hjell, Kråkstad, død ca. 1796 Unås, Tomter, Hobøl. Ved vielsen kom Åslaug fra Unås, så kanskje hun hadde tjent der. 14/3 1750 solgte Ole Larsen Unås gården Øvre Svikebøl for 220 rdl. til Torsten Eriksen. Ole hadde fått skjøte på den gården av faren 10/2 1749. Ole og Åslaug hadde ingen livsarvinger, og på skiftet etter dem 13/9 1796- 21/2 1797 ble formuen utlagt til slektninger på begge sider.4) Vebjørn Larsen, født ca. 1728 Unås, Tomter, Hobøl. Gift med Anne Andersdtr., død før 1796. Vebjørn død før 1796 Botner?, Rygge. Han må en periode også ha bodd på S. Mørk i Såner, Vestby.5) Torer Larsen, født ca. 1730 Unås, Hobøl. Gift med Sigrid Olsdtr. Mjærskaug fra Enebakk (1734-1787). De var eiere og brukere av Trånås i Kråkstad. Torer død 1787 Trånås, gravlagt 9-Apr-1787 Kråkstad.6) Torsten Larsen, født ca. 1730 Unås, Tomter, Hobøl. Død etter 1788 Båvim?, Spydeberg.7) Hans Larsen, født 1734 Unås, døpt 27-Feb-1734 Hobøl. Faddere: Gjertrud Føsker, Dorthe Surby, Tore Føsker, Clemmet [Torstensen] Føsker, Gunder Nilsen Vegger. Gift med Anne Sørensdtr. Stokstad, født 1742 Stokstad, Tomter, Hobøl, døpt 16-Sep-1742 Hobøl. Død etter 1801 Kråkerud, Hobøl. Skifte etter Hans Larsen på Kråkerud i Tomter i Hobøl 20/6 1788 fol. 208b. Brto. 973-2-12, Nto. 615-0-16, heri medregnet Kråkerud av sk. 15 lpd. tunge m.b. og andel i sag og kvern. Skjøte av 19/9, tingl. 2/10 1769. Hans død ca. 1788 Kråkerud, Hobøl8) Tolf Larsen, født 1737 Unås, døpt 23-Apr-1737. Faddre: Gjertrud Fusker, Maren Vegger, Anniken Fusker, Gunder Vegger, Torsten Fusker. Død 1740 Unås, gravlagt 21-Feb-1740 Hobøl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

Hei igjenJeg har blant annet Anne som ble født ca 1721 hun giftet seg samme året som sin søter Marie nemlig i 1745. Marie giftet seg seg 11 juli 1745 med sersjant Peder Sørensen. Anne giftet seg med Lars Helgesen Vien 12 september. Anne døde i 1756 og det 2 barna m Lars: Lars Larsen Kragerudplass 1748-1748 og Malene 1749-1752. ( Lars Helgesen var sønn av Helge Sørensen Stokstad 1673- 1744 begravet 07 mai 1744 og Anne Andersdatter 1680-1757 på Kragerud begravet som enke 30 januar 1757.) Anne Andersdatter var dtr av Anders Jonsen som døde ca 1723 på Stokstad i Tomter og Barbro Vebjørnsdatter Grønlund ca 1632-1711. (Hennes 2 ekteskap) Hans Larsen begravet 18 mai 1788, han ble døpt 27 mars 1734. Jeg hadde dobbeltført Hans, derav feil mht. antall barn. mvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

Webjørn Grønlund, død før 1650. Webjørn var leilending på Grønlund i Vestby. Han eide ikke gården men eide parter i Støkken (Ås) og Holter (Frogn). Senere eide han parter i Riser (Hobøl), Hovum (Vestby), Askerud (Ski), Nøstvedt (Ås), Svinskaug, Hale og Glenne (Ås?). Han var altså virkelig en stor jordeier for sin tid, var selv bonde og egentlig ikke proprietær. Han giftet seg med Dorthe Grønlund. Barn: I.Oluf Webjørnsen Grønlund født ca 1624, død ca 1695 gift Maren Christoffersdatter f ca 1630, de fikk sønnen Vebjørn som giftet seg med Anne Grønlund f ca 1654-1719 og de igjen fikk datteren Anne Webjørnsdatter Grønlund 1694-1755 på Unås, begravet begravet 26 januar 1755 (61 år) II. Barbro Webjørnsdatter Grønlund. III. Hans Webjørnsen Bråte født ca 1627, død 1691. (fører min slekt videre) iv. Gunild Webjørnsdatter Grønlund født ca 1630. v.Johanne Webjørnsdatter Grønlund. vi.Maren Webjørnsdatter Grønlund.Ps Jeg har aner fra Grønlund og Stokstad/KragerudMine 2 sønner har aner fra Ole Iversen Vaglen på deres farmor sin side.Webjørn Gundersen Skotbu ca 1657-1732 gift Ingeborg Olsdatter, har jeg som barn Anne, Johannes ca 1712, Svend, Randi,Gunild, og Barbro har jeg. Det døde en Gunild Webjørnsdatter f ca 1707 -1787 på Gusland begravet 31 november 1787 og en Ole Webjørnsen f ca 1700- død 1769 på Tomter Øvre begravet 08 mars 1769.mvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for rettelser vedr. datoer i Lars Unås' etterslekt, samt opplysning om Anne.Jeg kjenner igjen en del av teksten vedr. Grønlund fra gårdshist. for Vestby, men denne opplyser bare om 5 barn: Ole, Hans, Johanne ('visstnok g.m. Torsten Solberg i Hobøl'), Maren g.m. Erik Toresen Galby og Gunhild. Gårdshistorien nevner ikke dette, men hun giftet seg med Anders Halvorsen Fane på Holstad i Ås. Dette ekteparet er mine aner.Jeg ser ikke bort fra at det er mer som gårdshist. for Vestby ikke har fått med seg, den kjenner heller ikke til Anne Vebjørnsdatter g.m. Lars Olsen Unås. Jeg ser at du også har ført den forbindelsen - hadde du den fra før, i så fall hva bygde du den på? Jeg ser at du også fører Barbro Vebjørnsdatter Stokstad som datter til Vebjørn H. Grønlund. Rent bortsett fra Vebjørn-navnets sjeldenhet: Hva bygger du forbindelsen på?Når det gjelder Vebjørn Gundersen Skotbu og hans barn, har jeg dette:Vebjørn Gundersen Stokstad var født ca. 1659, og han levde ennå i 1690, uten at det sto hvor han bodde. Da Vebjørn Gundersen Skotbu i 1699 fikk skjøte på Skotbu, gikk det frem at han hadde bodd der siden 1688. En av vergene for de umyndige barna etter Vebjørn ved skiftet i 1732 het Hans Kragerud. Jeg vet ikke mer om ham, men Gunder Stokstad hadde også en sønn som het Hans, som også levde i 1690.Det var skifte etter Vebjørn Gundersen på Skotbu 15/12 1732. Det gikk da frem at han var gift 3 ganger:1. gang gift med Anne Tordsdtr. Barn: 1) Tord Vebjørnsen, 2) Gunder Vebjørnsen g.m. Anne Jørgensdtr. De bodde på Stokstad (i SKI). Skifte etter Anne i 1731. De hadde ingen barn. 3) Olaug Vebjørnsdtr., død, 3 barn: Jørgen Olsen, fullmyndig, Nils Olsen 24 år, Gunhild Olsdtr. 26 år, ugift.2. gang gift med Randi Olsdtr., (d. ca. 1706, skifte 13/9 1706). Barn: 1) Ole Vebjørnsen, fullmyndig, 2) Åse Vebjørnsdtr. død før 1706.3. gang gift med Ingeborg Olsdtr. (Hun ble begravet i Kråkstad 4/4 1749, 72 år gml.) Barn: 1) Svend Vebjørnsen f. ca. 1714, 2) Johannes Vebjørnsen f. ca. 1718, 3) Randi Vebjørnsdtr. f. ca. 1716, gift med Ellef Dahl, 4) Gunhild Vebjørnsdtr. f. ca. 1709, Barbro Vebjørnsdtr. f. ca. 1712.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har på Hogne Holsts sider funnet at Iver Olsen Vaglen ble begravet 8/3 1800, 46 år, så det gjør det sannsynlig at den Goro Iversdatter som døde på Vaglen i 1791 var hans farmor.Jeg har også funnet at Tolf Olsen Vaglen ble begravet 12/4 1737, 63 år (f. ca. 1674). Det er en Lars Olsen Vaglen(eie) som et par ganger, i 1733 og 1735, opptrer sammen med Tolf Olsen Vaglen som kausjonist. Jeg har ikke klart å finne ut av når Lars døde eller hvor han ble av. Jeg vet heller ikke om de er brødre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

nr. 4. Vebjørn Larsen Mørk overtok Søndre Mørk i Såner i 1758 fra svigerfaren Anders Helgesen Vien. Hans solgte S. Mørk i 1788 og bygslet Botner i Rygge. Hans kone Anne Andersdtr. var datter av Anders Helgesen Vien og Marthe Engebretsdtr. Sinsen. Anders er sønn av Helge Sørensen Stokstad og NN Andersdtr.Hans Vebjørnsen Bråte er min ane gjennom sønnen Hans Hansen Bråte.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

HeiJeg fikk personlig hjelp av Hogne Holst i forbindelse med sprørsmål om aner til Karen Helgesdatter 1753-1828 dtr av Helge Sørensen Stokstad 1729-1803 og Sophie Tordsdatter Riiser 1729-1814, Besteforeldre: Søren Helgesen Stokstad 1701-1781 og Karen Engebretsdatter Sinsen 1705-1780 Thord Gulbrandsen Riiser f ca 1675 og Ragnhild Hansdatter Bråte 1685-1742 Blant Oldeforeldre Helge Sørensen Stokstad 1673-1744 (blant barna: Anders Helgesen Vien, som Knut Thorvaldsen nevner) og Anne Andersdatter f ca 1680 død som enke 1757 på Kragerud, Tomter Når det gjelder tippoldeforeldre til Karen så var Anders Jonsen sersjant og gårdbruker, døde etter 1722 på Stokstad, Tomter han giftet seg med Barbro Webjørnsdatter Grønlund ca 1632-1711Som kilder oppgir Hogne Holst disse; det innbefatter også mer aner av Karen som ikke hører til denne debatten.Kirkebok, Hobøl 1733 - 1813 (HF-309). Opplysn. sendt pr. e-mail fra Inger Sofie Olberg den 15.3.2005. Folketelling 1801. FamilySearch® International Genealogical (IGI). Osvald Martinsen, Vestby bygdebok, bind 1 (Vestby kommune, 1974), 982. Martin Dehli, Hobølboka, bind II (Hobøl kommune / 1994), 112. FamilySearch® International Genealogical (ancestral file). (Spydeberg bygdebokkomité, 2003), Spydeberg bygdebok, bind 1/2, 762. Kristian Magnus Krogh, Anetavle for Krogh og Blixland-familiene i Hobøl , Etter kopi av manusskript. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1984), Enebakk bygdebok, bind 2, 520. Ås bygdebok, bind 2, 523. Guri Isaksen, Folketelling Hobøl 1664 - 1666 (1995). Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1984), Enebakk bygdebok, bind 2, 354. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1991), Enebakk bygdebok, bind 3, 427. DIS-treff (usikker kilde). Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1984), Enebakk bygdebok, bind 2, 352. Opplysn. fra Tore Nygaard's slektside 5.6.2002 ([url="http://www.algonet.se/~tnygaard/>http://www.algonet.se/~tnygaard/'>http://www.algonet.se/~tnygaard/>http://www.algonet.se/~tnygaard/), Opplysn. fra Tore Nygaard's slektside 5.6.2002 (http://www.algonet.se/~tnygaard/). Sten Høyendahl, Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 2003), NST XXXIX, hefte 2, 164. Sten Høyendahl, Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 2003), NST XXXIX, hefte 2, 165. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1991), Enebakk bygdebok, bind 3, 497. Sten Høyendahl, Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 2003), NST XXXIX, hefte 2, 169. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1984), Enebakk bygdebok, bind 2, 315. (Spydeberg bygdebokkomité, 2003), Spydeberg bygdebok, bind 1/1, 350. Skattematrikelen 1647 (Universitetsforlaget). Sten Høyendahl, Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, 2003), NST XXXIX, hefte 2, 182. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1991), Enebakk bygdebok, bind 3, 498. Birger Kirkeby (Enebakk kommune, 1984), Enebakk bygdebok, bind 2, 634. Ketil Ken Nygaard, Opplysn. fra Ketil Ken Nygaard's slektside 11.11.2003 (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for kilder. En del av disse må vel kanskje kalles sekundære sekundærkilder eller noe sånt. (Så som FamilySearch, div. web-sider og 'Rosensverdslektens forfedre'). Problemet med slike er at de henviser til hverandre rundt i ring, i den grad kilder oppgis. At Barbro Vebjørnsdatter Stokstad skulle være fra Grønlund oppgis også på kortene til 'Ski-slekt' på Ski slektshistorielags sider, men kilde mangler, og jeg vet positivt at ikke alt som skrives der er riktig. Jeg hadde derfor håpet på en eller annen primærkilde, evt. en godt begrunnet hypotese, basert på gjennomgang av primærkilder.Gårdshistorien for Vestby skriver, vedr. arven etter Vebjørn Grønlund: 'Barna fikk dele en betydelig arv etter faren. Oluf fikk 17 lisp. mel i Hovum i Garder, 4 lispd. 1 rem. i Svinskaug og 2 lispd. salt i Holter i Frogn. Hans fikk 17 lispd. 4 bismpd. 1 rem. mel i Svinskaug og 1 lispd. salt i Holter. Johanne fikk i Støkken 8 1/2 lispd. mel, i Svinskaug 6 1/2 lispd. mel og i Holter 1 lispd. salt. Gunhild fikk i Støkken 6 1/2 lispd. mel, i Glenne ødegård 2 lispd. salt, i Svinskaug 6 1/2 lispd. mel og i Holter 1 lispd. salt. Maren nevnes merkelig nok ikke i denne forbindelse'.Hva er så 'denne forbindelse' hvor Maren ikke nevnes? Dreier det seg om et bevart skifte, eller har forfatteren gått igjennom skattelister og sett hvem som eide parter i de gårder som Vebjørn Grønlund tidligere eide?Nå er det noen år siden jeg sist befattet meg med Gunder Svendsen Stokstad og kone Barbro Vebjørnsdatter, men jeg mener å huske at jeg ikke kunne finne noen forbindelse mellom Stokstad og Grønlund når det gjaldt jordegods. Så vidt jeg har sett eide Gunder Stokstad bare sin påboende gård. Nå er det selvfølgelig mulig, dersom det altså IKKE eksisterer noe skifte etter V. Grønlund, at Maren Vebjørnsdatter nokså umiddelbart solgte sin arvepart til en eller flere av søsknene, og at Barbro Vebjørnsdatter, hvis hun er en søster, gjorde det samme. Men dette er spekulasjon. For å være sikker på at så er tilfelle, bør skattelistene gjennomgås nøyere både med tanke på hva VG eide, og hva barna minus Maren ble sittende igjen med. Så kunne man evt. ha en forklaring på hvorfor i tillegg til Maren også en ellers ukjent datter (Barbro) ikke satt med gods etter VG. - Jeg vet ikke om noen annen Vebjørn på denne tiden i nærområdet til Hobøl enn VG, men det betyr jo ikke at jeg nødvendigvis har den fulle oversikt.Når det gjelder Hans Kragerud, som var verge på skiftet til Vebjørn Gundersen Skotbu, har jeg funnet følgende: Hans Gundersen Kragerud f. ca. 1668, begr. 19/2 1741, 73 år. Muligens gift med Ingrid Enersdtr. f. ca. 1672, begr. som en kvinne fra Kragerud 1/7 1742, 70 år. Den Anne Andersdtr. f. ca. 1680, som ble begr. som enke fra Kragerud 30/1 1757, 77 år gml., var 4/4 1738 gift med (trolig) sønnen Hans Hansen f. ca. 1706, begr. 28/1 1748, 42 år. Men alderen hennes må være feil satt. - Hans Kragerud kan altså være bror av Vebjørn Skotbu.Knut: Vet du når Vebjørn Larsen og hans kone døde? Var Marthe Ingebretsdatter Sinsen datter til Ingebret Nilsen Sinsen i hans ekteskap med Ingeborg Holmsdatter Østby? (Ikke det at jeg vet om mer enn ett ekteskap her, men jeg har ikke fått med Marthe).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

Vebjørn Larsen ble gravlagt 14.september 1792 i Rygge.Jeg vet ikke når Anne døde.Jeg har mine aner gjennom Engebret Nilsen Sinsens søster Eli Nilsdtr. som var gift med Christen Nilsen Stensrud.Kjenner du slekta lenger bakover enn til deres foreldre Nils Engebretsen Sinsen og Karen Arnedtr.Smestad.Den Amund Sinsen som i 1615 er oppført som eier av 15 lsp. malt odelsgods i godset Nes i Maridalen. Er det samme slekt.Dette er også mine aner gjennom sønnen Oluf Østre Grefsen.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

HeiBlander meg litt inn i debatten. Det var 2 Anne Andersdatter som begge døde på Kragerud, den ene er min ane som du nevner som døde i 1757,(står oppført som enke, og en Anne Andersdatter som ble født ca 1724 og døde 1794 på Kragerud, hun ble begravet 17 november 1794.Når det gjelder min ane Engebret Sinsen's barn m Ingeborg Holmsdtr Wiig, så har jeg Marthe som giftet seg m Anders Helgesen Vien. Sissel gift med løytnant Hans Johansen Hoff.Karen 1705-1780 gift m Søren Helgesen Kragerud, Margrethe 1708 gift med Michel Aslachsen Wegger, så Hans gift med Maren Torgersdatter Sollerud, Nils gift med Sigrid Olsdatter, Holm 1718-1719, Ole 1722 (gift m enke Anne Jakobsdatter, Ingeborg 1723-1788 Jocum Larsen Woken 1720-1800.Anne gift 1750 m Ole Christophersen Oppen. Karen 1715-begravet 02 mars1719 Maren døpt 25 februar 1720 Kilder er Bernt G. Bjelke sitt Innlegg i Slekthistotisk tidskrift for Østfold nr 1 1987, om Sinsen Gård i Aker og dets etterkommere.Men, for å ta der det hele startet. Står det en del om Heli bygdeboken for Spydeberg? jeg hjelper, som jeg skrev tidligere, mine 2 sønner med forskning på deres slekt.mvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Inger Soife: Takk for info om barna til Ingebret Sinsen og Ingeborg Holmsdatter. Jeg har noen av dem i databasen fra før, men skal studere dette nærmere så jeg får oppdatert det.Takk for oppklaringen vedr. Anne Andersdtr. d. 1757 på Kragerud - men hvorfor døde hun der?? Det var vel da den yngre AA som var gift med Hans Hansen Kragerud, kanskje, skjønt alderen harmonerer litt dårlig med en som giftet seg i 1738.Jeg tror ikke Heli er kommet med i de to bøkene om Spydeberg som til nå er utkommet (hvis det har kommet flere bøker, så vet ikke jeg om det).Knut: Takk for begravelsesdato for Vebjørn Larsen.Jeg stammer ikke selv fra Sinsen-slekten, men har vært interessert i etterslekten til Ingebret fordi han var gift med Ingeborg Holmsdatter Østby/Vik/Børter. Hun var yngre søster til min ane, som også het Ingeborg (ca. 1678-1734), gift 1) ca. 1696 med Torsten Gundersen Rustad i Aker, f. ca. 1652 på Øyen øvre i Sør-Odal, skifte 1721 på Rustad, gift 2) ca. 1722 med en Henrik Halvorsen. De hadde en del klabb og babb med Ingeborgs stesønn Lars Torstensen Langerud, det forstår man allerede på skiftet etter Torsten Rustad, og de kjøpte etter hvert Østby i Enebakk i 1723 av Ingeborgs bror Holm. Ingebret Sinsen gjorde forresten en veldig god jobb som Ingeborgs lagverge på skiftet på Rustad i 1721.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Sofie Olberg

Hei SveinHvis du er intr i noe stoff om det jeg har om Holm Hansen Vik og noen av hans etterkommere, så send meg en mail, så kan jeg sende deg det jeg har.mvh ingersofieolberg@yahoo.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har funnet en del mer ut om Tolf Olsen Vaglen i Hobøl. Han hadde sin opprinnelse i Spydeberg.Tolf Olsen og Guri Bårdsdtr. viet i Spydeberg 23/6 1709. Guri var nok datter av Bård Aslaksen Dingstad.Døpt 12/10 1710: Tolf Dingstads Knut. Begr. 26/6 1711Døpt 29/1 1713: Tolf Dingstads Maren. Begr. 28/10 1714Døpt 13/1 1715: Tolf Dingstads Bård. Faddere: Lars 'Oen Aas' (=Unås i Hobøl!) og Holm Kausebøl. Begr. 27/1 1715Døpt 26/12 1715: Tolf Dingstads Ole. Faddere: Simen Hof og Lars 'Oen Aas' Begr. 6/12 1716Døpt 12/2 1720: Tolf Dingstads Aslak. Begr. 26/3 1721Døpt 12/4 1722: 'Et barn fra Tolf Dingstad'Begr. 3/5 1722: Guri DingstadGift i Spydeberg 10/9 1723: Tolf Olsen og Sissel EvensdatterDøpt 2/7 1724: Tolf Dingstads OleDøpt 6/1 1726: Tolf Dingstads MarteSå forsvinner de fra Spydeberg, og har nok da reist til Hobøl.Even Tolfsen var f. ca. 1728. Han ble konfirmert 2/10 1746 i Spydeberg, var da på Nordre Heli og 18 år gml. Far: Avgl. Tollef Vegger av Hobøl. 'Vegger' må være feilskrift for 'Vaglen', for noen Tollef/Tolf Vegger finnes det så vidt jeg kan se ikke. Even må ha oppholdt seg hos farbroren Iver Olsen Nordre Heli.Da Tolf Olsen Vaglen døper Torer 25/10 1733, er bl.a. Anna Onaas og Olaug Onaas faddere. Det var Lars Unås' kone og datter.Sissel Evensdtr. Vaglen begr. 29/11 1734, 35 år.Tolf Olsen gift (for 3. gang) i Hobøl 15/10 1735 med Rønnaug Amundsdtr.Deres eneste barn Sissel ble døpt 17/3 1737, med faddere bl.a. Anne Onaas og Lars Onaas.Konklusjonen må bli at Lars Olsen Unås og Tolf Olsen Dingstad/Vaglen var brødre, og begge nok fra Skøyen i Spydeberg. Det er ingenting som tyder på at det fantes flere enn én Tolf Olsen i Spydeberg på denne tiden, nemlig han på Skøyen.Tolf Skøyen var fadder 24/5 1696, 19/1 1697 og 27/8 1699. Lauritz (Lars) Skøyen var fadder 5/9 1700.I tillegg til disse to og Iver Olsen Krog i Hobøl/Heli nordre i Spydeberg, sees Anders Olsen Skøyen å være fadder 11/11 1708, og Anders og Erik Olssøner Skøyen var faddere 7/7 1715.I tillegg var det minst én datter: Ragnhild Olsdatter, d. 1717, gift 1713 med Peder Toresen Kausebøl. Kilde for dette er Rydjords slektssider, som også opplyser at Ragnhilds far het Ole Pedersen Skøyen. Mulig kilden er Spydeberg bygdebok 1/1, som han ellers viser til vedr. Kausebøl.Ole Skøyen (uten patronym) begr. 28/3 1733, 78 år.Mari Skøyen begr. 10/5 1725, uten aldersangivelse.Tolf Dingstad har en datter Maren døpt i 1713, og Lars Unås har en datter Marie (uvisst når hun ble født).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Som nevnt under (3) ville jeg forsøke å finne mer ut om omstendighetene ved kjøpet av Vaglen. Det tok lenger tid enn jeg hadde tenkt, men nå fant jeg i hvert fall at Iver Olsen Heli fikk skjøte på Vaglen 18/6 1737 fra Wilhelm Frederich Orning Lenke I dokumentet går det frem at Wilhem Ornings far hadde pantsatt gården 23/10 1726 til Tolf Olsen, og det passer jo bra med når han forsvinner fra Dingstad i Spydeberg.Når det gjelder Ole Skøyen, har jeg privat fått opplyst at det som står i Spydeberg bygdebok, er at en Ole Pedersen Vister i Skiptvet skulle ha makeskiftet til seg bl.a. Skøyen i 1701. Hvis han virkelig bodde på Vister i 1701, rimer det dårlig med at sønnene Tolf og Lars sitter på Skøyen senest i 1696 og fremover.Er det noen som vet om Ole Skøyens patronym er bevart i matrikkelforarbeidet (prøvematrikkelen) av 1723?Ellers fant jeg at Peder Olsen Skøyen pantsatte 10 lpd. m.b. i Skøyen til sin bror Erik Olsen Tomter 13/3 1737, tingl. smme dato (Rakkestad sorenskriveri 1 fol. 170). I dokumentet ber Peder sersjant Christen Iversen Melkeberg om å underskrive med seg, og det har også Iver Heli gjort, uten at det faktisk nevnes i brevet!Peter Skøyen og Anders Skøyen nevnes som faddere 27/1 1707. Peter Skøyen var også fadder 10/12 1713 og 31/12 1713, siste gang for Peder SKØYENs sønn 'Bierull' (Bjørgulf?) Da Peder Kogstad begraver sin sønn 'Biørull' 8/4 1714, er det trolig ved dåpen feilskrift for Kogstad. Folket på Skøyen er ofte faddere dit.I skoskatten 1711 sees Ole Skøyen med sin hustru og 3 barn, hvorav en er temporært boende ved dragonene. Disse 3 sønnene som var hjemme da var vel Peter, Anders og Erik. Tolf, Lars og Iver var jo voksne.Jeg kom forresten over en innførsel fra 17/2 1705, der Tolf 'Oen Aas' var fadder. Dersom dette er Tolf Olsen fra Skøyen, var han kanskje i tjeneste på Unås på det tidspunkt, og kanskje forklarer det hvorfor Lars Olsen også kom dit, senest 10 år senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det er ting som tyder på at det må ha vært to Ole'r på Skøyen etter hverandre: Først den Ole som var far til Tolf, Lars og Iver, og fra 1701 Ole Pedersen, som var far til Anders, Erik, Peder og Ragnhild.Jeg har privat fått denne avskriften fra Spydeberg bygdebok, som støtter opp om antagelsen: Peder Olsen (1685-1760) makeskifter i 1749 Skøyen med Reiulf Hansen på Dæhli s. Den ene halvparten av Skøyen skiftes samme dag til Reiulfs svigersønn Andreas Andreassen Foss. Før skiftet tilbyr Reiulf gården til de som er odelsberettiget til Skøyen,Peder Thorersen (g.m.Ragnhild Olsd.),Lars Pedersen Asper,Anders Olsen Rustad og Christoffer Thorersen Auten,men ingen tar imot tilbudet.Siden Erik Olsen Tomter ikke nevnes, var han kansje død uten livsarvinger mellom 1737 og 1749?Det er jo også et faktum at hverken Tolf eller Lars nevnes på Skøyen (som faddere) etter 1700.Kanskje Ole nr. I flyttet til Unås? Det bodde nemlig en Ole der så sent som i 1715, men jeg vet ikke hvor lenge han hadde vært der. Også der er det nemlig en Ole tidligere, som nok kan gjøre det vanskelig å finne ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg har også strevd med å finne ut av Vister-skøyen. Bygdeboka har ingen Ole på Skøyen før 1701. I følge bygdeboka under Skøyen fikk Frantz Wilhelm Folckersam ( 1653-1713) Skøyen i gave av kongen Christian 5 i 1687 som en påskjønnelse for hans krigsinnsats. DEt vises til presten Jacob Nicolaj Wilse som skriver ' Paa gaarden Skøyen boede fordum den ovenmeldte Generalmajor Folkersahm, en curlender af Fødsel, men norsk forresten......Kong Kristian 5. gav ham den Gaard Skøyen, som han dyrkede vel, og er nog frugt-haven efter ham, han var meget munter i omgang'Bygdeboka skriver videre at i 1701 makeskifter Folckersam Skøyen med 'des armes' Ole Pedersen på Vister gård i Skiptvedt. Makeskiftet gjelder også nabogårdene Tomter og Kogstad som Folcersam eier på det tidspunkt. Folckersam blir ikke boende på Vister. Han døde på Evje gård i Rygge.Under Tomter står de samme opplysninger om makeskiftet i 1701. Ole Pedersens sønn, Erich Olsen , bor på Unnerud men har overtatt eiendlomsretten til Tomter i 1705. På grunn av økonomiske problemer pantsetter han gården en periode. Bror til Ole Pedersen, Christoffer Pedersen, har vært bruker på Tomter siden 1680. I matrikkel 1723 står Erich Olsen igjen med bygselsrett I 1736 pantsetter broren Jens Olsen gården til Erich Olsen og må da ha blitt eier. Erich flytter da fra Kogstad til Tomter. Erichs enke, Gjertrud Andersdatter gifter seg på nytt og driver gården videre.Under Kogstad står samme opplysninger om makeskiftet i 1701. Ole Pedersen står oppført som eier av Kogstad ved matrikkelen i 1723. Sønnen PEder Olsen er bruker på Kogstad før han overtar Skøyen i 1726 Erich Olsen nevnes i panteboka 1734 sammen med Thorer ( Jocumsen)på Kogstad og i 1736 står det i panteboka at Jens Olsen tomter pantsetter sin gård til Eric Olsen Kogstad. Erichs datter Marthe f 1734 er født på Kogstad. Han bor en tid på Unnerud og senere på Sørby i Råde. Sine siste år bor han igjen på Tomter. Han var gift først 1699 med Gjertrud Jacobsdatter Kjos og så 1733 med Gjertrud Andersdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hei!Takk for gjennomgangen. Det må likevel ha vært en Ole på Skøyen før 1701, jfr. rullen av 1697 der Tolf og Lars Olssønner står som født på gården. Tolf og Lars Skøyen er også faddere t.o.m. 1700. Kan det tenkes at Folckersam flyttet fra gården etter en tid? Når bygdeboka ikke nevner Tolf og Lars, kommer vel det av at de forsvant så tidlig fra gården, og dessuten havner de jo etter hvert i Hobøl.Er Heli nordre behandlet ennå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hei!Takk for gjennomgangen. Det må likevel ha vært en Ole på Skøyen før 1701, jfr. rullen av 1697 der Tolf og Lars Olssønner står som født på gården. Tolf og Lars Skøyen er også faddere t.o.m. 1700. Kan det tenkes at Folckersam flyttet fra gården etter en tid? Når bygdeboka ikke nevner Tolf og Lars, kommer vel det av at de forsvant så tidlig fra gården, og dessuten havner de jo etter hvert i Hobøl.Er Heli nordre behandlet ennå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

I følge bygdeboka var ingen av de tre husmannsplasene på Skøyen i bruk før på midten av 1700 tallet. Bygdeboka nevner i en setning ( det så jeg ikke først) at en Ole i følge skattelistene var bruker på gården i 1689, det må ha vært far til Tolf, Lars og Iver. En rytter korporal Hans Borch var på gården i følge skattelistene fra 1673 til 1680 men han nevnes også i forbindelse med en brann på Skøyen i 1669. Skøyen var krongods tidligere i hvertfall fra skattelistene i 1648. I 1652 og 1654 var det sorenskriver Anders Michelsen som stod med bygselsrett. Ser ut som det har vært endel til og fra og at kanksje Ole har bodd der samtidig med Folckersham. Ser ut til å være en annen en Ole Pedersen fra Vister. Skulle ellers gjerne visst mer om denne Ole Pedersen fra Vister. Jeg har andre fra Vister i slektstreet som jeg ikke har funnet hvordan forbindelsen er med.( Christoffer Wister som eier Løken i Spydeberg og Tord Wister som har en datter som gifter seg til Svenneby i Spydeberg)Når det gjelder Tolf Olsen og Guri Baardsdatter på Dingstad tror bygdeboka at hun må være datter av Bård Aslaksen Dingstad, men de har ikke funnet noe bevis for det. Datteren til Baard, Thore 1688-1765 som giftet seg med Gulbrand Eriksen er den eneste man er sikker på. Hun overtok gården etter Tolf og Guri. Bygdeboka viser til et skjøte fra 1725 hvor Thore har arvet 11 5/4 lodd i Dingstad ( tilsvarende 30% av gårdens verdi) og Gulbrand har forhandlet seg fra til eiendomsretten for resten av gården.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×