Gå til innhold


[#31905] Forbindelse Heli nordre, Spydeberg og Unås, Hobøl?


 • Vennligst logg inn for å svare
42 svar i dette emnet

#21 Guest_Randi Nesje Myhr_*

Guest_Randi Nesje Myhr_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 20:32

Jeg har også strevd med å finne ut av Vister-skøyen. Bygdeboka har ingen Ole på Skøyen før 1701. I følge bygdeboka under Skøyen fikk Frantz Wilhelm Folckersam ( 1653-1713) Skøyen i gave av kongen Christian 5 i 1687 som en påskjønnelse for hans krigsinnsats. DEt vises til presten Jacob Nicolaj Wilse som skriver ' Paa gaarden Skøyen boede fordum den ovenmeldte Generalmajor Folkersahm, en curlender af Fødsel, men norsk forresten......Kong Kristian 5. gav ham den Gaard Skøyen, som han dyrkede vel, og er nog frugt-haven efter ham, han var meget munter i omgang'Bygdeboka skriver videre at i 1701 makeskifter Folckersam Skøyen med 'des armes' Ole Pedersen på Vister gård i Skiptvedt. Makeskiftet gjelder også nabogårdene Tomter og Kogstad som Folcersam eier på det tidspunkt. Folckersam blir ikke boende på Vister. Han døde på Evje gård i Rygge.Under Tomter står de samme opplysninger om makeskiftet i 1701. Ole Pedersens sønn, Erich Olsen , bor på Unnerud men har overtatt eiendlomsretten til Tomter i 1705. På grunn av økonomiske problemer pantsetter han gården en periode. Bror til Ole Pedersen, Christoffer Pedersen, har vært bruker på Tomter siden 1680. I matrikkel 1723 står Erich Olsen igjen med bygselsrett I 1736 pantsetter broren Jens Olsen gården til Erich Olsen og må da ha blitt eier. Erich flytter da fra Kogstad til Tomter. Erichs enke, Gjertrud Andersdatter gifter seg på nytt og driver gården videre.Under Kogstad står samme opplysninger om makeskiftet i 1701. Ole Pedersen står oppført som eier av Kogstad ved matrikkelen i 1723. Sønnen PEder Olsen er bruker på Kogstad før han overtar Skøyen i 1726 Erich Olsen nevnes i panteboka 1734 sammen med Thorer ( Jocumsen)på Kogstad og i 1736 står det i panteboka at Jens Olsen tomter pantsetter sin gård til Eric Olsen Kogstad. Erichs datter Marthe f 1734 er født på Kogstad. Han bor en tid på Unnerud og senere på Sørby i Råde. Sine siste år bor han igjen på Tomter. Han var gift først 1699 med Gjertrud Jacobsdatter Kjos og så 1733 med Gjertrud Andersdtr.

#22 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 21:06

Hei!Takk for gjennomgangen. Det må likevel ha vært en Ole på Skøyen før 1701, jfr. rullen av 1697 der Tolf og Lars Olssønner står som født på gården. Tolf og Lars Skøyen er også faddere t.o.m. 1700. Kan det tenkes at Folckersam flyttet fra gården etter en tid? Når bygdeboka ikke nevner Tolf og Lars, kommer vel det av at de forsvant så tidlig fra gården, og dessuten havner de jo etter hvert i Hobøl.Er Heli nordre behandlet ennå?

#23 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 21:06

Hei!Takk for gjennomgangen. Det må likevel ha vært en Ole på Skøyen før 1701, jfr. rullen av 1697 der Tolf og Lars Olssønner står som født på gården. Tolf og Lars Skøyen er også faddere t.o.m. 1700. Kan det tenkes at Folckersam flyttet fra gården etter en tid? Når bygdeboka ikke nevner Tolf og Lars, kommer vel det av at de forsvant så tidlig fra gården, og dessuten havner de jo etter hvert i Hobøl.Er Heli nordre behandlet ennå?

#24 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 21:22

Dette viser militærrullen i original, hvor det tydelig står 'Skøyen', se bilde 2:[url="http://picasaweb.goo...ectlink#>LenkeI avskriften i DA er det feilskrevet 'Skogen':

#25 Guest_Randi Nesje Myhr_*

Guest_Randi Nesje Myhr_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 21:53

I følge bygdeboka var ingen av de tre husmannsplasene på Skøyen i bruk før på midten av 1700 tallet. Bygdeboka nevner i en setning ( det så jeg ikke først) at en Ole i følge skattelistene var bruker på gården i 1689, det må ha vært far til Tolf, Lars og Iver. En rytter korporal Hans Borch var på gården i følge skattelistene fra 1673 til 1680 men han nevnes også i forbindelse med en brann på Skøyen i 1669. Skøyen var krongods tidligere i hvertfall fra skattelistene i 1648. I 1652 og 1654 var det sorenskriver Anders Michelsen som stod med bygselsrett. Ser ut som det har vært endel til og fra og at kanksje Ole har bodd der samtidig med Folckersham. Ser ut til å være en annen en Ole Pedersen fra Vister. Skulle ellers gjerne visst mer om denne Ole Pedersen fra Vister. Jeg har andre fra Vister i slektstreet som jeg ikke har funnet hvordan forbindelsen er med.( Christoffer Wister som eier Løken i Spydeberg og Tord Wister som har en datter som gifter seg til Svenneby i Spydeberg)Når det gjelder Tolf Olsen og Guri Baardsdatter på Dingstad tror bygdeboka at hun må være datter av Bård Aslaksen Dingstad, men de har ikke funnet noe bevis for det. Datteren til Baard, Thore 1688-1765 som giftet seg med Gulbrand Eriksen er den eneste man er sikker på. Hun overtok gården etter Tolf og Guri. Bygdeboka viser til et skjøte fra 1725 hvor Thore har arvet 11 5/4 lodd i Dingstad ( tilsvarende 30% av gårdens verdi) og Gulbrand har forhandlet seg fra til eiendomsretten for resten av gården.

#26 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 17 November 2009 - 22:19

Takk igjen. Da fant vi en Ole til på Skøyen. Min hypotese akkurat nå er at han kan ha flyttet til Unås med familien i 1701. Det kunne vært interessant å se hva skoskatten 1711 sier. Dersom det nevnes at Ole Unås har en sønn boende hos seg, KAN det bety at det er Lars. Lars var med sikkerhet der i 1715 (fadder), men Ole står fortsatt oppført som bruker det året. 1716 mangler det oppgave, og 1717 og fremover er det Lars.Når det gjelder Tolf Olsen og Dingstad tyder alt på at alle barna han fikk med Guri døde, og det kan være forklaringen på at det bare er Tore Bårdsdatter som nevnes i skjøtet av 1725. Guri døde alt i 1722. Det er vel ellers ingen grunn til at Tolf skulle ha brukt Dingstad, hvis han ikke var gift med en datter defra, og navnet Bård er ikke veldig utbredt.

#27 Guest_Inger Sofie Olberg_*

Guest_Inger Sofie Olberg_*
 • Gjest

Skrevet 13 December 2009 - 13:26

HeiTolf Olsen f ca 1674 begraves fra Waglen 11 april 1737, 63 år og 3 mndr. Lars Olsen f 1677 begraves fra Unaas 19 mars 1749, 72 årWegger og Waglen er to forskjellige steder. Du nevner en Erik Olsen, det blir begravet en Erik Eriksen f ca 1690 fra Tomtereie 07 oktober 1759, 69 år. En gammel kar Erik Olsen f ca 1649 begraves fra Roaas, 24 juni 1740 En Gertrud Andersdatter f ca 1703 begraves fra Torp i Hobøl, 20 januar 1775 72 år. mvh Inger Sofie Olberg

#28 Guest_Inger Sofie Olberg_*

Guest_Inger Sofie Olberg_*
 • Gjest

Skrevet 13 December 2009 - 14:27

HeiLars Olsen Unaas og Anne Webjørnsdatter hadde også disse barna: Maria Larsdatter konfirmeres Søndag etter Påske 1738, 16 år gml g. 1745 med Peder Sørensen Jahren. Anne Larsdatter Giftet seg 12 september 1745 med Lars Helgesen fra Vien f 1722-1786 på Hauger i Ski Ole Larsen konfirmeres Søndag etter Michelsdag 1743, 17 år gml.gift 1747 med Osloug Andersdatter Thorer Larsen Søndag etter Påske i 1748, 18 år Tosten Larsen ' ' ' i 1748, 18 år Hans Larsen Søndag etter Michelsdag i 1750, 17 år.Tosten Larsen giftet seg 1766 med enken Gunhild Olsdatter Svikebøl og hans bror Hans gift 1766 med Anne Sørensdatter Kragerud f 1742Tolf Olsen og Gertrud Andersdatter fikk også en sønn Torer i 1733, døpt 25 oktober s.å, men han døde 6 mndr. gml og blir begravet 27 april 1734. Hans søster Sissel 1737- begravet 25 mars 1738. mvh Inger Sofie Olberg

#29 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 13 December 2009 - 16:28

Takk.Jeg vet at Vegger og Vaglen er to forskjellige steder, men som jeg skiver i (18) har jeg ikke funnet noen Tolf/Tollef på Vegger, derimot på Vaglen. Derfor kan jeg ikke skjønne annet enn at det må være feilskrift fra prestens side. Slikt hendte jo. Alternativt kan Even ha vært i tjeneste på Vegger før han kom til Spydeberg, og så har presten trodd at det var hans hjemsted.

#30 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 13 December 2009 - 19:27

er det ikke denne ætten som går tilbake til ridderen herr Einar Olavsson Fluga på Mosseros (d. 1483) ?

#31 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 14 December 2009 - 00:43

Hvordan da?

#32 Guest_Tore H Vigerust_*

Guest_Tore H Vigerust_*
 • Gjest

Skrevet 14 December 2009 - 01:03

Beklager. Det var Søndre Heli som slekten Fluga hadde, ikke Nordre Heli.Men kanskje folket på Nordre Heli stammer fra Riggesem i Hobøl omkr 1620 ? Isåfall er det jo full klaff . . . for folket der ætter fra herr Einar.

#33 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 14 December 2009 - 11:05

Neppe ætten som blir behandlet i denne tråden - så langt jeg foreløpig vet, i hvert fall. Iver Olsen Nordre Heli fikk skjøte på gården i hhv. 1722 og 1726, og må selv opprinnelig ha kommet fra Skøyen i Spydeberg. Hans far het Ole, men patronymet er foreløpig helt ukjent.

#34 Guest_Per Harald Fjellheim_*

Guest_Per Harald Fjellheim_*
 • Gjest

Skrevet 16 January 2010 - 18:19

Hei Svein ArnolfDu nevner barna til Lars Olsen Unås og Anne Vebjørnsdatter under innlegg 4. Som barn nr. 1 er Olaug Larsdatter. Mitt spørsmål er:Hvor finner jeg dokumentasjon på at hun var en datter av ovennevnte ektepar? Vielse 16.10 1735 gir ingen opplysninger i den retning. Jeg synes også kronologien er litt pussig (10 år til neste barn gifter seg).MVH Per

#35 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 17 January 2010 - 00:03

Ole Larsen Unås, født ca. 1726, begr. 14/1 1794. Gift 8/10 1747 med Åslaug Andersdtr. Hjell, født ca. 1725 Hjell, Kråkstad, død ca. 1796 Unås. Ole og Åslaug hadde ingen livsarvinger, og på skiftet etter dem 13/9 1796- 21/2 1797 ble formuen utlagt til slektninger på begge sider. Her finner du også Olaug Larsdatters arvinger.

#36 Guest_Per Harald Fjellheim_*

Guest_Per Harald Fjellheim_*
 • Gjest

Skrevet 17 January 2010 - 00:15

Hei!Takk for svar.MVH Per

#37 Guest_Hogne Holst_*

Guest_Hogne Holst_*
 • Gjest

Skrevet 24 March 2010 - 20:45

HeiSjekk denne: LenkeGård nr. 81 Løvestad.mvh Hogne

#38 Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*

Guest_Svein Arnolf Bjørndal_*
 • Gjest

Skrevet 24 March 2010 - 21:08

Ja, det var skarpt observert!Sønnene og rekkefølgen på dem, samt alderen, stemmer veldig godt over ens med sønnene på Skøyen. Men i så fall må vel Ole ha vandret litt frem og tilbake mellom Skøyen og Løvestad? Er Løvestad behandlet i gårdshistorien ennå?

#39 Guest_Hogne Holst_*

Guest_Hogne Holst_*
 • Gjest

Skrevet 24 March 2010 - 23:22

Løvestad står omtalt i Spydeberg bygdebok bind 1, del 1, fra s. 187. Men det finnes ingen opplysninger om denne familien der. Det er omtalt en Ole Paulsen som bruker fra 1680. Fra 1689 står Ole (Paulsen) oppført med bygselretten på gården sammen med Hobøl prestebol.Kan virke som Ole Tollefsen var bruker kun en liten stund. Ifølge millitærrullene 1697 skal både Tollef og Ole være født på Skøyen. Og de var jo der 1697 også. Siden O.T ikke er nevnt i bygdeboken hadde han vel ingen eierinteresser i disse gårdene.mvh Hogne

#40 Guest_Randi Nesje Myhr_*

Guest_Randi Nesje Myhr_*
 • Gjest

Skrevet 24 March 2010 - 23:33

Finner ikke disse i bygdeboka under Løvestad. Løvestad og Skøyen ligger ganske nær hverandre like vest for sentrum i Spydeberg.En Paul Olsen gift med Inger Nilsdtr ( datter av tidligere eier Niels Eriksen på Løvestad)og med sønner Ole og Jon er nevnt som eier av 16 lispund i 1664.Det nevnes at Paul også har arvet parter i Kolstad i Askim og Høie i Eidsberg. Det er flere saker om eiendomsrett til parten i Løvestad og de andre gårdene etter arveoppgjørog Odel. Dette i hovedsak i forhold til Truls Ingebretsen Skårberg gift med Marte Lauritsdtr. Hobøl kirke og Jon Lysheugs arvinger er også medeier i gården.Sønnen Ole Paulsen overtar som bruker på Løvestad i 1680. Han er ført opp med følgende barn, Anders død 1770, neste bruker,Ingeborg ca 1680-1759 gift med Tord Evensen til Løken store,Aslak 1697- ,Thorer 1700-1744 gift med Birthe Larsdtr Hylli,Aslak?? til Ekeberg i Trøgstad,Johannes 1707-1776 gift med Sara Størchersdtr Narvestad, til Brødholt i Tomter,Lars 1714-1744 gift 1740 med enken Olaug Enersdtr Fossum.Gården ble ikke delt før ca 1790 og det er ikke oppgitt noen husmannsplasser før ca 1740.
0 Bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere