Jump to content
Arkivverket

[#32780] Familierelasjoner


Guest Morten Furøy

Recommended Posts

Guest Morten Furøy

Min niese har fått en datter. Fra min slektsgranskende nabo fikk jeg vite at jeg da har blitt 'GRANNONKEL'. Men, hva blir mine barn til den nyfødte, hvis mor er deres kusine?

Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Litt flisespikkeri først: Det hender Grandonkel - med 'd' altså.Hva fetter / kusine av mor eller far blir kalt til daglig varierer nok noe i ulike dialekter og regioner. Men 'filletante' og 'filleonkel' er vel det som blir brukt oftest.Fra min egen oppvekst vet jeg at de av mine foreldres søskenbarn vi hadde kontakt med var ganske enkelt 'onkel fornavn' eller 'tante fornavn'.

Link to post
Share on other sites
Guest May Olden

Jeg har søskenbarn som er på alder med mine egne barn. Mine barn sier tante og onkel (noen ganger med gammel- foran...) til mine tanter og onkler, og barna deres (mine søskenbarn) sier tantekusine til meg........

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Finner mye i linken her, men jeg finner ikke hva slektskapet mellom søskens oldebarn og tippoldebarn heter.I vår familie er det 2 gjenlevende søstre av en søskenflokk på 8: Anna 92 år og Lotte 96 år.Lotte 96 år er oldemor. Hva kalles da Annas slektskap til Lottes oldebarn?Lotte er tippoldemor. Hva kalles da Annas slektskap i forhold til Lottes tippoldebarn?Lotte er min mormor, og Anna blir vel da min grandtante. Anna 92 år har også oldebarn.

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Tippar det er opp til familien! Oldetante, evt oldemoster/faster høyrest flott ut. Søkjer du på nettet, ser du at i alle fall danskane brukar desse orda, og då skulle vel tippoldetante vere greit óg.Kan du forresten kontakte meg på aasers@c2i.net, eg har eit spørsmål eg gjerne ville stilt deg.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svaret. Jeg spurte mamma om dette en gang, og hun hadde ikke noe svar. Mormor Lotte har jo bare ett tippoldebarn, og det blir hennes sønnesønns sønnedatter . Kanskje farfargammeltante kunne passe på slektskapsforholdet mellom Lottes tippoldebarn og Lottes søster Anna?Jeg skal ta kontakt Aase.

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Først til (4): Lenkja er svært seigliva. Men rett adresse er http://www.ntnu.no/~ivarse/slektord.htmlSå til (6): Det er vel mest som Åse (7) seier, at det er opp til familien kva 'minsten' skal kalle Anna - og omvendt. Men skal du ha det 'formelt', vert det slik: For Lotte sitt tippoldebarn vert Anne syster til tippoldemor, eller tante til oldemor. Og for Anna vert den yngste tippoldebarn av syster. Anna sine oldebarn er firmenningar til Lotte sine oldebarn. For Anna sine oldebarn vert minsten barn av firmenning. Og for minsten vert dei firmenning til far/mor. Vanskelegare er det ikkje.

Link to post
Share on other sites
Guest Marit Rambjør

Eg har mangen søskenbarn som har barn på min alder og eldre. Men me har aldri brukt anna enn førenamn, på søskenbarnas etterkommarar. Om det nokon har stilt spørsmål om slektsskapet mellom meg/mine søsken og etterkommarane til søskenbarna. Er det vanlig å seia att vedkommande er barn, barnebarn , oldebarn osv. til onkel/tante eller kusine/fetter . Eller att mor er tante/filletante til vedkomandes far/mor, bestemor/bestefar osv..

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for svar. Nå er det kun ett tippoldebarn Lotte har, og det hun er nok for liten enda til å kalle noen noe som helst.Levealderen på folk blir jo høyere og høyere, og da vil det vel også bli mer bruk for betegnelser for slektskapsforhold som jeg nevner som kan sies med et enkelt ord, istedet for å si datter av 4-menning osv.

Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

nja.... den situasjonen - barn av firmenning - er vel slett ikkje ny eller meir vanleg no enn tidlegare. Det skal ikkje så stor aldersspreiing til for at treet vert eit par ættledd skeivt. Eg gjekk i klasse med syskenbarnet til far min - og ein kan godt tenkje seg endå ei generasjonsforskyving eller to etter endå to nye ættledd. Har ein ikkje hatt bruk for ei nemning tidlegare, vert det neppe noko meir bruk for det heretter. Men det som vert meir vanleg må vel vere at oldemødrene til firmenningane framleis lever - og kanskje jamvel tippoldeforeldre til femmenningar.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eit forsøk på å svare på spørsmålet i(1)- om eg greier rekne rett så seint på kvelden: Di niese er dine barns syskjenbarn. Dottera til di niese er dine barns halvtredjemenning. Dottera til di niese vert ein gong tremenning til dine barnebarn.På Helgeland har eg høyrd nemninga 'halvtriemenning' (det er halvtredjemenning, dvs to-og-en-halvmenning) brukt om slektningar som på denne måten ligg mellom syskjenbarn og tremenningar.Tilsvarande: Tremenningen til far min er 'halvfjerdemenningen' min. Sonen til denne halvfjerdemenningen min blir min firmenning.Eg skal ikkje påstå at nemninga er vanleg brukt, men det er heller ikkje så mange som enno seier 'halvfjerde' for tre og en halv.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.