Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#32885] Teus Platt (1605-1669) frå Hamburg til Hafslo - son Tøger - biografiske opplysn?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Teus PLATT, fødd i Hamburg i Tyskland, truleg kring 1605, tok i 1633 borgarskap i Bergen, truleg som handelsmann. Han gifte seg første gongen med ei Trone SAND og sidan med ei Metta LIND. Dei flytte kring 1659 til Hafslo der Teus døydde kring 1669. Han let etter seg to born:* Bentha Teusdotter Platt, gift med Søren Jensson Bruun, sjå tema #32884.* Tøger Teusson Platt, levde i 1669, men eller ukjend.Er det nokon som kjenner til om det finst ein biografi for Teus Platt og/eller konene hans?Er det elles mogeleg å finna namni til foreldri hans og fleire opplysningar om sonen Tøger?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Oddbjørn for interessante innlegg. Er var ikkje kjend med dei referansane som du nemner, og må tilstå eg stiller meg noko tvilande - og spørjande - til opplysningi frå Arne Kvitrud om at Teus Platt kom til Marifjøra som handelsmann alt i 1636!? Då burde han jo ha vore nemnd både i koppskattmanntalet i 1645 og i skattemanntalet frå 1647!?Elles spekulerer eg på korleis Per Nermo kan vera i slekt til desse folki? Ættar han frå Bentha som var gift med Søren Jensson Bruun?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Har du sett at Teus (Tewes) Platt er nevnt i verditakster for Bergen i 1645? [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=verd1645&gardpostnr=1637&merk=1637#ovre>Lenke og Lenke, men har ikke klart å finne ham i koppskatten for samme året. Finner heller ikke noen Platt i formuestakseringen i 1657.Her er borgerskapet hans i 1633 LenkeI koppskatten for Bergen 1683 dukker det opp en Gjertrud Platt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Dette er vel skiftet der de to konene og barna er nevnt: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Hos Per Nermo står det at den ene kona til Teus heter Cathrine Olufsdatter Sand; skal Tronne derfor være Trine/Trinne i skiftet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe og Gisle for interessante innlegg.Det var tydeleg fleire personar i Bergen med namnet Platt, men dei ser ut til å ha opphav ulike stader i Tyskland (jmf. borgarboki), og Gjertrud Platt i Bergen høyrer nok ikkje til denne huslyden...Med omsyn til første kona til Teus Platt, so heitte nok hyo Cathrine eller ''Trine'', heller enn Tron(n)e! Eg vil tru det er tale om ei mistolking av namnet i skifteprotokollen, men det hadde vore svært spennande å få greie på kva kjelder Per Nermo har nytta...!?Elles lyt me vel tolka verditakstlista frå Bergen for 1645 slik at Teus Platt då framleis budde der(?)Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Øyane, innlegg 4:) Jeg er ikke (og har heller ikke hevdet å være) i slekt med Teus Platt. Det er jeg heller ikke med mer enn noen få tusen av de 40.000 personene i mitt slektsregister på (http://nermo.org/slekt/surnames.html).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg regner med at arkivmaterialet i Hamburg kan opplyse mye om slekten Platts historie før vandringen til Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Min kone har også Platt i sin slekt innvandret til Christiania ifra Tyskland og det er interessant om det er mulig å finne mer om Johan Platt. Hans fødselsdata og hustrus navn er ukjent, men det foreligger opplysninger om at barnene, Anna Johansdtr. Platt ble begravet i 1667, Catrine Johansdtr. Platt i 1689 og Berendt Johansen Platt i 1689. Berendt var gullsmed og ble gift første gang med Karen Jochumsdtr.(begravet 9.6.1650 og andre gifte med Anne Christophersdtr. Lang. I andre ekteskap ble sønnen Hans sogneprest i Borre og sønnen Johan, f.16.12.1657, d.4.5.1719 sogneprest i Enebakk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Da synes jeg dere skal forene kreftene og foreta et målrettet søk i det alfabetisk ordnede samlingsmaterialet (Genealogica m m ) i Hamburgs statsarkiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(15:) 'Aris' er antakelig Arris Tewessen Schrøder (født rundt 1660), sønn av Tewes (Teus?) Jansen Schrøder (død i Bergen 1669) og Giertrud Michelsdatter. Han var g.m. Trench (Trinchen/Cathrine?) Jansdatter Koren (Korn/Corn). Arris hadde søsknene Clarche, Maren, Margrethe, og Junge Jan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 7): I dette skiftet i 1669 er nevnt enken Tyrj Mougensdatter. Hvem er hun ? Teus Platt's 3. kone ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe, Per, Tore og Hans Petter for nye innlegg.For det første; etter å ha studert dei ulike namneformene både ''her og der'', trur eg det er rettare å kalla Teus Platt med namnet Teves Platt (jamfør Siffuer - Siver, Iffuer - Iver, Haaffuer - Haaver, Halffuer - Halver, Teffues - ??).Teves Platt kan godt ha vore frå Hamburg, men samstundes ser eg at ein Jochum Platt frå Oldenmarch tok borgarskap i Bergen i 1616, medan ein Claus Platt frå Buschenhagen i Mecklenburg gjorde det same i 1659. Dette tyder på at Platt-namnet truleg er spreidd over større område i Tyskland, og vidare forsking kan vera vanskeleg. Eg har vore i kontakt med fleire tyske arkiv av ulike slag, statsarkiv, byarkiv og kyrkjearkiv, mellom anna i Berlin, i Rendsburg, i Aachen og i Kaßel, men erfaringi er stort sett skuffande. Mykje arkivmateriale er øydelagt, ikkje minst etter fleire krigar, og det materialet som framleis finst, er ikkje på langt nær tilgjengeleggjort på same vis som tilfellet er i dei nordiske landi og andre vesteuropeiske land som Belgia, Luxembourg og Sveits. Dessutan kan arkivundersøkingar i Tyskland vera svært kostbare om ein ikkje sjølv kan vitja arkivi, og sjølv då lyt ein stundom betala i dyre dommar berre for å sjå protokollane...! Difor er eg noko skeptisk til å setja igang med store undersøkingar i Hamburg; eller har kanskje Tore ei ''adresse'' der slikt kan gjerast nokolunde ''smertefritt''?Tøri ''Tyrj'' Monsdotter var Teves Platt si tredje og siste kone. Ho var visstnok fødd i Lærdal kring 1643 og var dotter av sorenskrivar og gardbrukar Mons Nilsson på Skjær i Lærdal.Når det gjeld dei to første ekteskapi til Teves Platt, so veit me at Teves fekk borgarskap i Bergen i 1633, og det er vel ikkje so urimeleg å tru at han gifte seg første gongen med Cathrina Sand om lag på den tidi. Kor tidleg ho døydde, er uråd å seia noko om, men då Teves kom til Hafslo, truleg kring 1659, var han nok gift med Metta Lind, kven no enn ho kan ha vore...? Siste ekteskapet med den unge skrivardotteri inngjekk nok ikkje Teves før kring 1665, berre eit par år før han sjølv døydde.Framleis er eg nysgjerrig etter opplysningar om opphavi til Teves Platt og dei to første konene hans, Cathrine Sand og Metta Lind, og likeins etter opplysningar om lagnaden til både Benta Platt Bruun og Tøger Tevesson; eg vonar framleis at ein eller annan sit på opplysningar som kan klara opp i desse flokene...!?Hjarteleg takk på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Bare en liten kommentar til navnet Teus. På slutten av 1600-tallet var det en hammermester ved Fossum jernverk i Gjerpen av tysk herkomst som hette Teuss Busch. En av hans dattersønner var oppkalt etter ham, og kom i 1690-årene til Baaselands jernverk i Holt (Aust-Agder). I kirkebøkene finner en der følgende varianter av navnet: Teviss, Teves, Tewes, Tøffuis, Tøveds, Tevids, Tues - og enda noen flere. Navnet har tydeligvis virket så fremmedartet at det har vært nesten umulig å oppnå noen ortografisk konsensus. Forfatteren av bygdeboka for Holt har tydeligvis gitt helt opp, for han skriver Thomas (som selvsagt er en total misforståelse).Utgangspunktet, både når det gjelder herr Platt og herr Busch ser altså ut til å være Teus(s), så jeg ville nok ha holdt en knapp på den varianten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Bryn

Jeg tror Oddbjørns konklusjon er rett. Navnet er en kortform for Matteus. Dette kan kanskje tyde på at det ikke ble uttalt med diftong, men heller 'téus'. At Teus er en kortform eller kallenavn for Matteus ser vi av flere tyske nettsteder, bl.a. denne gode og nyttige oversikt: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott oversikt! Nå ser jeg jo der at også Teves og Tewes er listet opp som kortformer av Matthëus og Mathias. Så da så...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Øyane, du er litt for tidlig ute i å avskrive kildemulighetene. Platt fantes, ifølge deg, i Hamburg og Meckenburg. I disse stedene er det arkivmateriale i mengder som kan gjennomgås for å gi svar. (At det er tapt mye i Berlin, Achen og Kassel, mener jeg ikke berører Platt med mindre det viser seg at Platt også kom fra disse byene.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Inlegg 7): I skiftet det henvises til her (etter Teffues, Platt, skifte 28 Okt 1669) står avdøde oppført bak ledeteksten 'arvtakar'. Det burde vel stått 'arvelater/arvlatar' ? Eller misforstår jeg ? (Det ser ut som det er Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som står bak denne skifte-databasen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 9:) Jeg er enig i at Gjertrud Platt i Bergen vel neppe kan være d. av Teus/Tewes Platt (i så fall i hans 2. ekteskap med Mette Lind), for da måtte hun vel ha vært død før ham (skifte etter Teus i 1669). Men hun blir altså gift m. båtsmann i Bergen, Michel Høst mellom 1683 og 1689.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Her er vel Mogens Nilsen Skjær i futemanntallet for Indre Sogn [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=ISO1666&gardpostnr=1420&merk=1420#ovre>LenkeDette har nok neppe noe med dette tema å gjøre, men i skifteregisteret for Indre Sogn ser jeg en Thies Andersen Schier i Lærdal Lenke I selve skiftet fra 1744 etter dannemand Thies Andersen, ser jeg det dukker opp en halvsøster som heter Tyri Andersdatter Lenke. Men det kan jo være en ren tilfeldighet at navnene Thies og Tyri dukker opp på gården Skjær.I 1701 finner jeg Thiis Andersen på Hauge i Lærdal Lenke og Thiis Michelsen på ”Eren” i Lærdal Lenke Så er det en Teus Andersen på Rønne i Luster som seiler utenlands Lenke og til sist proprietæren Thies Nagel på Sjøtun i Hafslo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

En Phillip von Platen som har drevet en omhyggelig gransking , mener at alle Plate, har sitt opphav i slekten von Plate(n) på Rugen tilbake til år 1100. Jeg kjenner ikke p.t. til hvor Rugen ligger, men det er sikkert et sted i Tyskland. Slektsgranskere i min kones Plathe(Platt) slekt ifra Kristiania mener også det er stor mulighet for at det er slektskap med Teves Platt, fra Hamburg, som tok borgerskap i Bergen 14.11.1633, noenlunde samtidig som Berendt Platt i Christiania.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.