Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#32925] Hvem var Karen Aamundsdatter, g. 1805 i Holt m. hammersmed Søren Johannessen?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

15. april 1805 giftet Kari Aamundsdatter og Søren Johannessen Verket seg i Holt. Han var født 1777 og sønn til hammermester Johannes Sørensen (1750-1835) og Karen Hermansdatter (1746-1824).Søren Johannessen hadde litt ulike funksjoner ved verket. Han var en periode hammersmed, men da han døde i 1828, arbeidet han muligens som milebrenner. I hvert fall er følgende dødsårsak innført i kirkeboken: 'Død ved at ligge i et med giftagtige Dunster opfylt Værelse'.Men her er det kona det gjelder. Jeg har ikke - etter flere års leting - funnet noen vanntett dokumentasjon på hennes opphav. Dersom hun er født i Holt, er der - så vidt jeg kan se - bare én mulighet. Jeg kaster derfor fram den hypotesen at hun må være identisk med den Karen Kirstine Omundsdatter som ble døpt i Holt 9/12 1781. Foreldrene var Omund Skoland Krogseje og Cathrine Hansdatter. Omund (Aamund) ser ut til å ha bodd en tid på Skåland, men har så flyttet til en plass under en av Kroken-gårdene. Ved Karen Kirstines dåp var følgende faddere: (Lars?) Gunnufs. Wærchets k. Asbor Hansd., Asgiel Math(i)sen Tvedestrand, Rejor Olsen Houen, Ole Nielsen Krogen.Omund (som kalles både Knudsen, Skoland og Krogseje) og Cathrine Hansdatter giftet seg i Holt 31/3 1773, og ved trolovelsen var følgende forlovere: Lars Askildsen Wærchet og Gunnuf Omundsen (Wærc?). De hadde ellers følgende barn:* Knud Omundsen, døpt 19/2 1775* Asgier Omundsdatter, døpt 3/8 1777* Clare Omundsdatter, døpt 23/4 1780* Clare Omundsdatter, døpt 12/9 1784Ei Sara Hansdatter er fadder for flere av barna. Sannsynligvis ei søster av mora Cathrine.Er det noen som har utfyllende opplysninger eller synspunkter på hypotesen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tilføyelse: Cathrine Hansdatter kalles både ved trolovelsen og ved et av barnas dåp Wærchet, så hun må vel ha vært datter til en verksarbeider.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg også føye til at Omund Knudsen Skolland ble begravet i Holt 1/4 1786. Den oppgitte alder var 56 år, så han burde altså være f. rundt 1730. Jeg har imidlertid ikke funnet dåpen i kirkeboka. Han ser ikke (jf. bygdebok for Holt) ut til å tilhøre noen av de Skålands-slektene som er nevnt der. Faddersammensetningen ved barnas dåp tyder på at han må ha hatt en arbeidsmessig tilknytning til verket, men ingen av fadderne ser umiddelbart ut til å ha vært Omunds nære slektninger (bortsett kanskje fra Ole Knudsen Krogen, som er en av fadderne for dattera Clare II?). Forloveren Gunnuf Ommundsen kan han jo selvsagt ha vært i slekt med...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vel - det blir litt innlegg på innlegg her, men jeg kan jo også nevnet ei Sara Hans Jørgensdatter som blir konfirmert i 1763. Sara er ikke noe vanlig navn i Holt. Kan hun være identisk med den Sara Hansdatter jeg har nevnt som fadder i innlegg 1 - og muligens altså søster til Cathrine?Rundt 1750 er det flere ganger nevnt en Hans Jørgen på verket (alltid uten patronymikon). Han kan jo i det minste være nevnte Saras far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kanskje fadderopplysningene for Omund Knudsens og Cathrine Hansdatters barn kan inneholde noen spor? Jeg tar dem derfor med her:- Knut (1775): Niels Gj(...)s, Maren G(...)dat., Asgiel Math(i)sen Berge, Sara Hansd. Wærchet, Ole Nielsen Wærchet, Ole Olsen Gj(..)nes. (Her var tolkningen en stor, og delvis uoverstigelig, utfordring)- Asgier (1777): Elef Nielsen Lindlands Kone Thone Elefsd., Maren Olsd. Rønningen, Sara Hansd. Wærchet, Elef Nielsen Lindland, Ole Larsen Krogseje.- Clare (1780): Anders Giliussens Kone Dorthe Rejersd., Sara Hansd., Birthe Larsd. Wærchet, Knud Olsen Wærchet, Jan (Jon?) Nielsen Krogen.- Karen Kirstine (1881): (Lars?) Gunnufs. Wærchets Kone Asbor Hansd., Asgiel Math(i)sen Tvedestrand, Rejor Olsen Houen, Ole Nielsen Krogen.- Clare (1884): Stian Tellefsen Wærchets Kone birthe Larsdat., Ingeborg Nielsd. Krogen, Ole Knudsen Krogen, Joen Nielsen id., Hans Larsen Wærchet.Kilde: Holt MINI A-3.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Cathrine Hansdatter, Karen Aamundsdatters antatte mor, har jeg foreløpig ikke funnet dåpen til - men kirkeboka for perioden er nokså møysommelig å trenge inn i. Jeg har imidlertid funnet dåpen til Sara Hansdatter (se konfirmasjonsoppl. i innlegg 4), som må ha vært søstera. Hun ble døpt i Holt 26. januar 1744 som Sarra Hans Jørgensdatter Werchet. Fadderne var: Marte Olsdat., Jens Hanssøn, Haluor Øvre nes og Cattrina Olsdatter. Jf. Ingeborg Fløystad var Hans Jørgen (som altså aldri er identifisert ved patronym) vanlig smed på verket (ikke hammersmed, altså) - og Sara Hansdatter er nevnt i verksregnskap på slutten av 1700-tallet som fattiglem, underholdt av verket. Hun var antakelig ikke gift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg henter fram igjen nok en uløst slektsgåte fra Nes verk. Hypotesen jeg kar kastet fram i tidligere innlegg vedr. Karen Aamundsdatters opphav, må nok avvises. Jeg kan nemlig ikke finne henne konfirmert i Holt.Navnene på forlovere og faddere knyttet til henne og ektemannen Søren Johannessen er nesten utelukkende fra hans familie, noe som vel tyder på at hun må ha vært innflytter.Noen kirkebokdata:Vielse 15/4 1805 i Holt: Søren Johannesen Wket (Verket) og Kari Aamundsdatter ibid. Forlovere: Johannes Sørensen og Giert Sørensen.Dåp 16/3 1806: Karen Marie Sørensdatter. Foreldre: Søren Johannesen og Karen Olsdatter (sic!). Faddere: Herman Johannesen Wket, Marte Aslagsd., Lisbet Johannesd., Daniel Iversen, Petter Johannesen, Ole Terjussen.Dåp 27/11 1808: Johannes Sørensen. Foreldre: Søren Johannesen og Karen Aamundsdatter. Faddere: Herman Johanss. K. Marte Aslagsd., Lisbet Johannesd., Ole Sørensen, Petter Johannesen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg mangler også Karen Aamundsdatters dødsdato.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tror hun må være død etter 1828. Da Søren Johannessen døde under ulykkelige omstendigheter det året (se innlegg 1), står han oppført etter Sivert Hansen (som døde i den samme ulykken). Foran Siverts navn står det 'Mand', noe jeg tolker som 'ektemann'. Foran Sørens navn står det noe jeg oppfatter som en gjentakelses-strek. M.a.o. kan det altså se ut til at han fremdeles var gift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen! Siden den Karen Aamundsdatter du søker muligens er født utenfor Holt, så lurer jeg på om denne damen kan være en mulig kandidat? LenkeDet er også en dame med samme navn nevnt døpt 3 sep 1780 i Bygland.Kan fortelle i samme slengen at jeg har stor glede av siste 'FORTUNA' Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er dåpen til Karen i Arendal, dåp nr. 10 venstre side: LenkeVet jo ikke om dette er til hjelp.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

det ser ut til å være flere mulige kandidater her. Fant denne damen døpt Gjerstad , Vegårshei: LenkeDet var også en Karen , datter av Aamund Olsen og Aase Jacobsdatter , døpt på Øyestad, Aust-Agder, i passe alder.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for forslaget, Gunn. Jeg tviler imidlertid på om det er rett dame. Hun er jo også datter av en Osmund - ikke en Ommund/Aamund.(Jo, FORTUNA inneholder mye 'snadder' for jernverksinteresserte.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for forslagene, Gunn. Jeg tviler på om Karen fra Arendal er aktuell. Hun er jo også datter av en Osmund - ikke en Ommund/Aamund. De to andre bør imidlertid sjekkes nærmere.(Jo, FORTUNA inneholder mye 'snadder' for jernverksinteresserte.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har litt problemer med bredbåndforbindelsen i dag. Derfor har jeg dessverre ikke helt kontroll med om innleggene kommer på nettet (jf. de to nesten likelydende 13 og 14).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg prøved å legge in lenke til kirkeboka for Gjerstad , Vegaarshei, men da skjedde det noe merkelig her? Se innlegg 12. Far her var Amund Peterson, skal prøve å finne igjen den siden, men litt vanskelig å lese.Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har ikke registrert flere barn av Søren Johannessen og Karen Aamundsdatter enn de nevnte karen marie (f. 1806) og Johannes (f. 1808). Johannes er selvsagt oppkalt etter farfaren. Karen Marie må være oppkalt etter farmora (Karen) og mormora (?). I så fall skulle vi vel forvente at Karen Aamundsdatters foreldre har hett Aamund og Marie...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg fant endelig igjen den siden der dåpen til Karen Amundsdatter fra Gjerstad Vegaardshei står.s. 2 dåp nr. 4 . Lenke Riktignok var vel ikke mors navn Marie? men...Ikke enkelt å lese disse gamle kirkeboksidene .Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I jernverkssammenheng, særlig på 1700-tallet, vil også områder utenfor Agder være aktuelle - f.eks Grenland. Her er det nok en interessant kandidat: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Karen Amundsdatter fra Bamble (se lenken til innl. 19) var 'uægte' født på Winjestranden (se dåp nr. 2, s. 65): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Ja, nå fant jeg den Karen du foreslo også. Bra forslag. Her svarte vi omtrent samtidig også: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan dette tenkes å være mor til Karen som er nevnt her som enke , Anne Marie Enersdatter?LenkeHar du funnet Karen Aamundsdatter i 1801?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, jeg har ikke funnet Karen Aamundsdatter i ft. 1801 - av den enkle grunn at Holt dessverre er borte i den tellingen.Ellers har jeg nå lett etter Karens begravelse i kirkeboka for Holt fram til 1845, uten resultat. En mulighet er at hun som enke kan ha flyttet. Det var flere medlemmer av ektemannens familie som bodde i Barbu, så hun kan ha flyttet dit (og kanskje giftet seg på nytt?).Hadde jeg funnet begravelsen, hadde det selvsagt vært en mulighet for å beregne fødselsåret hennes mer nøyaktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Holt, Dypvåg og Flosta mangler jo dessverre i ft. 1801. Den eneste jeg finner i nærområdene (dvs. Aust-Agder og Telemark) i passende alder er en 24 år gammel ugift tjenestepike i Arendal (Karen Omundsdtr.): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har registrert Karen Aamundsdtr. som fadder i Holt for barna til flere av ektemannen Søren Johannessens søsken:10/5 1805 - fadder for Herman Johannessens datter Ingeborg Johanne.23/8 1807 - fadder for Herman Johannessens sønn Johannes.10/5 1811 - fadder for Petter Johannessens sønn Johannes.2/6 1811 - fadder for Lisbet Johannesdatters (og Søren Olsens) sønn Ole.10/1 1813 - fadder for Petter Johannessens sønn Johannes.-------------Søren Johannessens søsken får flere barn (flere enn 10 til sammen) i perioden 1814-1826, men Karen Aamundsdatter er ikke nevnt som fadder for noen av dem. Hun er heller ikke fadder for noen av sine barnebarn, som blir født fra 1830 og utover. Dette KAN jo tyde på at hun muligens er død ikke så lenge etter 1813. Opplysningene ved Sørens død i 1828 er såpass uklare at vi ikke kan vite sikkert om han var enkemann.Men hvor er i så fall begravelsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.