Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Olav Trydal

[#32974] Henric Boulton – Norderhov 1805

Recommended Posts

Gjest Olav Trydal

Kirkebok for Norderhov forteller under rubrikken ”Uægte Børns Daab” 10. mars 1805: Eli Nielsdatter døper Henric Boulton. Farens navn er oppgitt å være Henric Boulton af Engeland. Det er oppgitt 5 lokale faddere.Kort tid etter, 3. juni 1805, føres det i samme kirkebok at Eli Nielsdatter vies til Adam Lettenstrøm, Bærum.Kirkebok for Asker forteller at den lille Hendrich Hendrichsen er død 20. mai 1806 og blir begravet 26. mai ved Tanum kirke. Fars navn oppgis da å være Adam Pedersen Sederstrom (feilskrift), og at konen fikk barnet som pige. Bosted: Bærums jernverk.Kjenner noen til Henric Boulton og/eller engelske besøk til Norderhov i 1804-05?Eli Nielsdatter er også omtalt her under nr. 30582

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Er det mulig at opplysninger om de nevnte faddere kan gi grunnlag for mer informasjon?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Hvis jeg tolker kirkeboka rett, er faddernes navn slik:Anders Olsen og hustru Ingbor Maria, Hellena Joensdatter, Gunild Nielsdatter, Lars Tollevsen.Ingen av disse navnene gir inntrykk av å være 'af Engeland' slik Boulton var. Men de kan kanskje gi mer opplysning om hvem Eli Nielsdatter hadde rundt seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til innlegg (3): Du tolker faddernes navn rett, bortsett fra at jeg får det til å bli et komma før Ingebor Maria. Dette spiller forsåvidt ingen rolle, men jeg får fadderne til å bli - Anders Olsen og Hustr:, Ingebor Maria Nielsdatter, Hellena Joensd, Gunild Nielsd, Lars Tollevsen.Kan der være en ørliten mulighet for at Ingebor Maria og Gunild Nielsdøtre var søstre av Eli? Både Ingebor og Gunild er i 1801-tellinga registret på Qvernbergsund Ødegaard. (I dag ligger størstedelen av Hønefoss Sydside der). Men -, som så ofte i folketellingene er det også her sneket seg inn en liten feil. Førstnevnte Ingebor var etter tellingen 17 år. og hennes mor 83 år.Eli tjente nok i 1801 hos den pensjonerte kaptein Braags famielie på Hønen. (Storparten av byens Nordside ligger der nå). Tilfeldig eller ikke. Sønnen i huset hvor Eli var tjenestepige, het Henric B(raag). Dette får vi aldri svar på, for han døde i 1843. 'Ringerikske Slekter bind III, side 45' opplyser at med kaptein Braag og søn utdøde slegten paa Ringerike.Sett at denne Henric Boulton virkelig var fra England, slik kirkeboka forteller. Det var en mengde sagbruk rundt Hønefossen på den tid. Kan for alt jeg vet vært en handelsmann eller jobbet for en trelasthandler, og derfor tatt turen hit. Eller turist? Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Henric Boulton får kanskje ufortjent oppmerksomhet her, men hvis han, hvem han nå var - eller ikke var, kan være utgangspunkt for å finne ut mer om Eli Nielsdatter, har innsatsen hans ikke vært forgjeves!At Eli tjente hos Braag i 1801, tror jeg er et sikkert tips.Når det gjelder fadderne for hennes sønn i 1805, tror jeg det kommaet du, Ellef, bemerker, er av betydning.Jeg har bare en dårlig kopi fra ei kirkebokside. Det kan stå Anders Olsen og hustr:, Ingebor Maria Nielsdatter, og da er trolig ”hustruen” og Ingebor Maria to personer. Hvis komma sløyfes er Ingebor M. kona til Anders.I folketellingen 1801 ser jeg at en Anders Olsen (45) er ’strandsitter og stævnevidne’ og bor under Hønen gård, kanskje naboer til Braag. Kona (36)heter Ingebor Maria (uten etternavn).Hva var forresten et stevnevitne ’i de dage’?Om Ingebor Maria og Gunil Nielsdøtre er søstre til Eli, er også en spennende spekulasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Møller Nordby

Kan Engeland være et sted? Eng+land, og nødvendigvis ikke England? Noen mulighet for at han kan ha vært militær?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Etternavnene Bolton og Boulton er forholdsvis vanlige i England (Bolton er jo en by like nordvest for Manchester). Fornavnet var nok egentlig Henry.Google gir noen hundre treff på både 'Henry Boulton' og 'Henry Bolton'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Ja, navnet høres unektelig engelsk ut, og det forekommer meg vanskelig å finne et sted å lete. Det militære kan være et spor, sagbruk/trelast et annet. Og så er det vel den muligheten at presten skulle ha et navn, og at Henric … Boulton kunne brukes...Men hva så med Adam Lettenstrøm som giftet seg med Eli et par måneder etter hennes nedkomst? Han og Eli fikk et langt samliv dels i Bærum og dels på Agder. Han var jernverksmann/hammersmed, og etter alt å dømme svensk. At han traff Eli, er etterslekten takknemmelig for!!! Det er interessant å prøve å tenke seg hvordan de kunne treffe hverandre.Det er sannsynlig at Eli (15 år) i 1801 hadde tjeneste hos kaptein Braag på Hønen. Han var, tror jeg, sønn til Lars Braag som i sin tid startet Soknedalens jernverk nær Hønefoss. Spørsmålet er hvor lenge dette verket var i drift. Kan Adam (og eventuelt Henric) ha hatt noen forbindelse dit?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er en lenke til en annen debatt der Adam Lettenström er diskutert: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til innlegg (8): Lars Braag og justisråd Vogt starter Sognedalens jernverk på begynnelsen av 1750-årene. Braag ble fort eneeier, men innstilte driften og solgte verket på midten av 1770-årene. Verket ble senere satt idrift igjen, men driften opphørte for godt på slutten av 1790-årene. Ble solgt på offentlig auksjon i 1805.Til innlegg (5): Stevnevitne var en person som forkynte stevninger. Stevnevitnene (helst to i lag) oppsøkte og leste stevningen for den det gjaldt. De innkalte også på lensmannens vegne vitner. (Dette om stevnevitner er tatt sterkt forkortet fra 'Krødsherad bind III, side 1231', forfatter Andreas Mørch). Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Dersom Eli Nielsdatter var født i Norderhov kan hun ha vært en av de to jeg i farten har funnet. (Dersom -, fordi Norderhov hadde stor gjennomtrekk av arbeidskraft på den tid. Hun kan derfor ha vært fra bygdene rundt, eller døl). Følgende fra rullefilm HF 409:______________________________________________ Norderhov kirkebok nr. 6, pag. 180a: Til daaben 11.Dec.1785. Niels Evens: Hejeren og Mari Larsd. Barn Eli. Test: Eric Evensen, ???? Ols, Ole Larsen, Ragnil Vallerstøen, Live Hansd.Hennes foreldre giftet seg 1780. Bok nr. 6, pag.98a forteller at Artillerist Niels Evensen Hejeren og Mari Larsdatter ble trolovet 16.mai 1780. Forlovere var Anders Nielsen Hejeren og Even Olsen Hejeren. (Vielsen fant sted 27.des. samme år).________________________________________________ Kirkebok nr.6, pag. 164a: Til daaben 26.Dec.1784: et uægte Barn: Eli, udlagt til Barnefadr Niels Erics g:S. Ved Major Hægermanns Comp: af Moderen Ingebor Olsd: Hønefos. Test: Jonas Persen, Elling Vilhelms, Ane Villumsd: Ane Michelsd:, Barbra Olsd. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Fant i farten ingen søstre Ingebor Maria eller Gunil til disse to. Alderen passer og litt dårlig med den Eli Nielsd som i 1801 tjente hos Brag. Hun skulle ha vært 14 år, d.v.s. gått i sitt 15.år. Men oppgitt alder er ofte ikke å stole på.I kirkebok nr.7, pag. 192a finner vi ei Eli Nilsdatter Hønefos konfirmert 3.okt. 1802. Hennes alder er satt til 17 3/4 år. Her er 3/4 ikke lett å tyde, men sammenlignet med andre aldersangivelser må det være riktig. Dette utpeker Eli Nielsdatter Heieren til den mest aktuelle kandidaten, av de jeg fant?Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Takk for solide innspill. Det er slik i denne 'sporten' at et svar blir utgangspunkt for mange nye spørsmål. Jeg må komme tilbake til Adam.Når det gjelder Eli, finner jeg ikke altfor mange 'Nielsdatter' i folketellingen 1801, så magefølelsen (et ikke helt godt forskningsbegrep?) sier meg at Niels Evensen og Mari Larsdatter er sterke kandidater som mine 3xtipp-oldeforeldre. Jeg finner ikke noen Niels Evensen som passer saken i 1801 så han har blitt borte på et eller annet vis.Jeg må med skam bekjenne at mitt kjennskap til Hønefoss er svakt (bortsett fra at det er en durabelig kamp mellom Hønefoss og Sandefjord i fotball for tiden.) Jeg er litt kjent i sentrum og ved fossen. Nå vet jeg at Kvernberget danner sørsida og Hønen nordsida, men hvordan er Heieren plassert i forhold til dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Heieren ligger ca. 6 km. utenfor Hønefoss. Ved RV 7, rettning Sokna og Hallingdal. Hadde også et par sagbruk før i tiden, samt flere husmannsplasser. Oldefaren min kjøpte en av disse i 1854. Jeg har den i dag. Var blitt skilt ut som eget bruk så tidlig som 1818.Det er et fåtall av disse plassene under Heieren som det har blitt holdt skifte på. Er omtalt i 'Ringerikske Slekter, bind III, side 179 - 191'. Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Til innlegg 13 I følge Norderhov kirkebok kan det se ut som at din 3xTipp-oldefar Niels Evensen ble begravet 2.okt. 1785. Han var da 29 og døde altså ca. 2 måneder for Eli ble født.Heieren som stedsangivelse etter navnet er her erstattet med et ord jeg er usikker på hva er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til innlegg (15): Trolig Røsengeie. Røsseng (Røising) var nabogard til Heieren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Dette blir bare mer spennende! Nå har jeg fått plassert Heieren, og det er jo sammentreff at Ellef bor der i dag!!Så viser det seg at Eli blir født farløs. Selv om det i kirkeboka (innlegg 12) står at Niels og Mari har barn til dåpen, kan det vel være at han er død uten at det blir nevnt?Når jeg søker i folketellingen 1801 etter Mari Larsdatter finner jeg en som er gift med Ole Larsen. Han (35) er gift for første gang mens hun (43) er i sitt annet ekteskap. Han er gårdbruker på Wager. Dette kan vel være mor til Eli som har giftet seg om igjen.Hvis det skulle vise seg å stemme, dukker et nytt indisium opp på at Eli, datter til Niels og Mari, er den Eli som gifter seg med Adam Lettenstrøm:Jeg sitter igjen med en dårlig kopi fra kirkeboka fra Norderhov som jeg bare delvis klarer å tyde(presten får ta sin del av skylda).3. juni 1805 er det ført inn: ??? ???? Bærum Adam Lettenstrøm og Eli Nielsdatter Hønefos. Cauts.Mænd Anders Jonsen Wager og Henric ?????Indisiet kan være at hvis mor og stefar til Eli bor på Wager, er det høyst naturlig at Anders Jonsen Wager bli kalt på som kausjonist.Det hadde vært av stor interesse å få fylt ut de ordene som er uleselige for meg. Jeg tror de kan fortelle mer om Adams forhold til Bærum. Når det gjelder Henric, burde det ha stått Mr. Boulton for å gjøre forvirringen komplett, men det er jeg rimelig sikker på det ikke står.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den fadderen du ikke har kunnet lese etternavnet på, kan vel muligens være Henric Braag? Det ville i hvert fall ikke være usannsynlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg legger inn en lenke til Henric Boulton Henriksens dåp i 1805: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Hvisomatte faren til Eli Nielsdatter g1805m Smed ved Bærum Adam Zetterstrøm virkelig var denne Niels Evensen Heieren? Da er det nok rett som antydet at hennes far var død før 1801.En Niels Evensen Hejern ble konfirmert 3. nov. 1776, 19 år gammel. Ingen 'ni' 'e' er registrert i 1801-tellingen for Nordrehaug. Kan se ut for at han var identisk med Niels Evensen Røsengeie som døde 28 år gml i 1785.Gjør for ordens skyld merksam på at 1801-tellingen har mange feil, noe dere sikkert kjenner til fra før. Men -, kirkeboka fra den tid er også full av feil og mangler. Kan være på sin plass å henvise til boka 'Norderhov 1914'. Den har et kapitel om Norderhovs geistlighet, hvor forfatteren forteller utilsløret om bl.a. sogneprestene. Meget leseverdig, for bedre å forstå hvorfor kirkebøkene herfra i perioder er fulle av mangler og feil. (Norderhov var et stort og ettertraktet sognekald, så her trakk sjelden presten seg frivillig. Enkelte var derfor sterkt svekket av sykdom de siste årene, senile med). Derfor ikke sikkert alle hendelser er nedtegnet, ei heller korrekt nedtegnet. Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det dukker opp en pussighet m.h.t. Eli Nielsdatters navn i de registreringene som er gjort i FS-IGI av noen av hennes og Adam Lettenströms barn. I forbindelse med flere av de barna som er døpt i Søndeled/Risør kalles hun Eli (Ellen) Nielsdtr. RYBERG. Er dette navnet hentet fullstendig ut av luften, eller har noen støtt på det i andre kilder?Jeg tar like godt med de barna som er registrert i FS:1. Maria Magdalena Adamsdtr., døpt 4/1 1807 i Asker2. Abraham Adamsen, døpt 22/5 1809 i Asker3. Peder Adamsen, f. 18/11 1812 i Søndeled/Risør4. Johan Adamsen, f. 6/10 1815 i Søndeled/Risør5. Inger Marie Adamsdtr., f. 18/12 1818 i Søndeled/Risør (døpt 26/12)6. Jens Adamsen, f. 24/7 1821 i Søndeled/Risør7. Maren Oline Adamsdtr., f. 5/4 1824 i Froland (døpt 19/4)8. Anne Karine Adamsdtr., f. 5/4 1824 i Froland (døpt 19/4)9. Adam Adamsen, f. 18/2 1827 i Froland (døpt 10/3)10. Anders Adamsen, døpt 5/4 1829 i Søndeled

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser i en annen debatt (Lenke) at du, Olav, også har med nok en sønn - Nils Christian - og at Johan også fikk navnet Hendrik. Dessuten at sistnevnte og Petter (Peder) ble født før familien flyttet til Egelands Verk. Innførslene i FS bærer jo preg av en smule geografisk forvirring. Risør (Øster-Risør) er der plassert både i Akershus og Østfold!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Til innlegg 21.Jo, Oddbjørn, Elen Ryberg-sporet er nok tatt ut av lufta, eller hun har fylt et behov for å fylle ut noens slektstre slik jeg prøver på. Jeg slet en tid med Ryberg, men det stemte dårlig med mutlige tradisjoner i slekta.Eli Nielsdatter er 99,9% sikkert (nå må jeg passe meg!) den Eli som er omtalt ovenfor. Hun og Adam bosatte seg i Bærum.Lille Henric som de hadde med seg, døde et år gammel i 1806.Siden fikk de følgende barn i Bærum:Maria Magdalena f. 26.12.1807, hun døde litaAbraham f.10.12.1809Nils Christian f. 10.2.1811Petter f. 10.10. 1813Johan Henrik f. 22.2.1816De tre første er døpt i Tanum kirke, og Adams bopel er 'jernverk', de to siste er døpt i Haslum kirke med bopel Fossom. Adam bruker her sitt patronym Pedersen/Pettersen. (Kilde for dette er kirkebok for Asker.) Etter det flyttet de til Froland og til Rødshammeren og fikk flere barn.Er det på dette tidspunkt jeg åpner en ny streng om Adam Pettersen Lettenstrøm? Det er mye å få på plass omkring han. Vil gjerne ha råd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det hadde vel ikke vært så dumt? Han må ha i hvert fall ha vært en spennende og mangfoldig person! Henric Boulton ser det - i hvert fall foreløpig (merkelig nok?) - ut til å være vanskelig å finne noe mer om. Han kan jo ha vært et relativt flyktig bekjentskap - både for Eli og lokalmiljøet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Til innlegg 20: For det første var det nyttig/morsomt å få slått noen sprekker i forestillingen om prestens ufeilbarlighet! Vi er liksom oppdratt til å tenke annerledes?!Niels Evensens konfirmasjon mottas med største takk, Ellef! Jeg har i løpet av få døgn fått mange fakta å sortere ut.Når det gjelder Adam Lettenstrøm (jeg fastholder at det står Lettenstrøm) står det gjerne ?? Smed ved Bærum! Oddbjørn (innlegg 18) foreslår at forlovernavnet kan være Braag, men jeg kan ikke få det til å stemme, selv om det ellers ville vært svært logisk ut fra Elis tjeneste hos familien Braag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.