Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#33070] Maren Jensdtr. Hørdalen u/Øvre Ottersland (Austre Moland), f. ca. 1730

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

En av mine stammødre, Maren Jensdtr. Hørdalen u/Øvre Ottersland giftet seg 29/9 1751 i Holt Med gruvearbeider ved Nes jernverk, Ole Andersen Gangdalen (se denne tråden: Lenke). Hun må ha vært f. ca 1730, for ved skiftet etter mora, Magnil Erichsdtr. på 'Oddersland i Stokken i Østre Moland' (plassen Hørdalen) 22/7 1749, er hennes oppgitte alder 19 år. Mora levde da fremdeles. det var snakk om et oppgivelseskifte. Faren, Jens Erichsen Hørdalen var død. Hennes søsken ved skiftet var Erich Jensen (23 år), Knud jensen (21 år), Clemet Jensen (15 år).Mora var jf. Austre Moland bykdebok (Kristen Weierholt, 1959) f. 1692 og datter til Erich Gjeruldsen Hørdalen og Guri Olsdtr. Erich var igjen sønn til Gjeruld erichsen Øvre Ottersland (f. ca 1618). Hvem faren, Jens Erichsen Hørdalen var, er imidlertid uklart, så her er jeg mottakelig for alle gode tips.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er bygdeboka for Austre Moland som gir Maren Jensdatters far patronymet Erichsen. Ved oppgivelsesskiftet til kona Magnhild Erichsdatter (i hvert fall på skiftekatalogkortet) står det kun Jens (med et spørsmålstegn tilføyd i ettertid med blyant der patronymet skulle stått). Jeg vil uansett ikke anta at han kom fra Hørdalen, som jo var konas fødested. En av hennes brødre, Klemet Erichsen (1689-1727), bodde for øvrig også i Hørdalen. Han arbeidet som smed.Jens og Magnhild hadde altså flere barn enn Maren. Den eldste, Jens Erichsen Hørdalen var g. m. Magnhild Olsdtr. Våje. Han var jf. bygdeboka glassmester og hadde bl.a. i oppdrag å sette inn nye vinduer i Austre Moland kirke. Også yngstesønnen Klemet ser ut til å ha bodd i Hørdalen. I hvert fall kalles han Klemet Jensen Hørdalen når han i 1756 er fadder i Holt for Marens sønn Jon Olsen. Knud ble gift i Åbelvik - et av nabobrukene til Hørdalen, og kalles da også Knud Jensen Aabelviga når han er fadder i den samme dåpen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jf. FS (IGI) giftet Magnild Erichsdatter seg i Østre Moland 23/9 1725 med Jens Knudsen. Hvis dette er korrekt, kan det tyde på at det patronymet bygdeboka har gitt Jens, er et 'overslag' fra konas.Ellers er det sannsynligvis de to eldste sønnenes dåp som finnes i samme kilde: Erich Jensen, døpt i Østre Moland 2/7 1726 (stemmer bra med 23 år i 1749) og Knud Jensen, døpt i Østre Moland i april 1728 (stemmer bra med 21 år i 1749). Førstnevnte er da oppkalt etter farfaren, sistnevnte etter morfaren. Helt etter 'skjemaet', altså. Det pussige her er at FS i begge tilfellene gir faren det ubegripelige etternavnet 'Sovrer'! Hva i all verden kan ligge bak noe slikt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Først en liten korreksjon av en opplysning i innlegg 2. Jeg har der byttet om fornavn og patronym på Jens Knudsens og Magnild Erichsdatters eldste sønn. Han hette selvsagt Erich Jensen.Ellers tror jeg nå at jeg har nærmet meg en endelig identifikasjon av Magnild Erichsdatter Hørdalens ektemann. Det er nok den Jens Knudsen 'Sovrer' jeg tidligere har funnet i FS (vielsesdato 23/9 1725). Vielsen er ført i Holt MINI a-1 (Molands Annex) - uten noen forutgående trolovelse (den er i hvert fall ikke kirkebokført). Det ubegripelige 'Sovrer' leser jeg som Sowen. Sammenholdt med andre personer jeg gjenkjenner, og som er innført med samme plassnavn, er jeg nokså overbevist om at det skal tolkes som Sou(g)en, altså Sagen - eller Sagene, som det heter i dag (lokal uttale: Savene). Sagene var også utgått fra Ottersland, og lå i nærheten av Hørdalen. På stedet har det vært sagbruksvirksomhet i flere hundre år. Jeg har også funnet dåpen til de to eldste av Jens Knudsens og Magnild Erichsdatters sønner i kirkeboka:1. Fest. visit 1726: Erich Jensen Sowen. Faddere: Ole Mathis. Ottersland, Clemed Erichs. Hørdahlen, Ingebor Aslachsd. Sowen, Mette Erichsd. Hørdahlen.2. (...) 1728: Knud Jensen Sowen. Faddere: Niels Gierulfs. Ottersland, Christopher Erichs. ibid., Ingebor (...) ibid., Ane Knudsd. Schaaland.De øvrige barnas dåp (deriblant Maren Jensdatters) har jeg ikke funnet. Det ser dessverre ut til å være en lakune mellom 1729 og 1835 i innføringene fra Austra Moland.Den sist nevnte fadderen ved Jens Knudsens dåp satte meg på sporet etter opphavet til Jens Knudsen Sagene/Hørdalen. Ane Knudsdr. Schaaland var fra Skåland i Holt, nærmere bestemt plassen Skålandsdalen. Jeg er nokså overbevist om at hun var Jens Knudsens søster, ut fra følgende litt omstendelige resonnement:Skålandsdalen er nevnt både i bygdeboka for Holt (s. 494) og i gårds- og slektshistorien for Dypvåg (s. 2058).Holtsbokas framstilling er slik:* Knud Knudsen g. m. Anne Olsdtr. (død 1733), datter til Oluff Jensen Angelstad og Johanne Hansdtr.Barn: 1. Jens Knudsen 2. Ole Knudsen, død 1770, g. 1734 m. Astrid Tellevsdtr. 3. Anne Knudsdtr., f. 1698 4. Johanne Knudsdtr., f. 1701 5. Marte Knudsdtr, f. 1703Og slik står det i Dypvågboka:* Knud Pedersen, f. ca. 1614, husmann på Skåland i 1661 og utover, levde i 1666. Av barna kjenner vi:1. Jens Knudsen, 15 år gl. i 1666, lagnad ukjent. 2. Peder Knudsen, 8 år gl. i 1666 3. Knud Knudsen, 4 år i 1666, 40 år gl. i 1701, levde i 1733 4. Torje Knudsen, 1 år i 1666* Knud Knudsen Skålandsdalen g. m. Anne Olsdtr. (d. 1733, datter til Ole Jensen Angelstad og Johanne Larsdtr.).Barn:1. Jens Knudsen, f. ca 1695, levde i 1733, var d. i 1745. 2. Anne Knudsdtr., f. ca. 1698, g. m. enkemann Torbjørn Nilsen Bakke, skifte etter henne i 1745. 3. Johanne Knudsdtr., f. 1701, g. m. Kittel Andersen Gangdalen, skifte etter henne i 1767 (Kittel Andersen var sønn til Anders Kittelsen; jeg kommer straks tilbake til dem). 4. Marte Knudsdtr., f. 1703, var enke i 1745. 5. Ole Knudsen, f. 1705, d. 1770 (skifte etter ham 20/3 1770 - arvinger: kona Astrid Tellefsdtr. og sønnene Tellef 21 år og lars 19 år).Skåland og Skålandsdalen ligger helt vest i Holt, nær opp til Austre Moland. Det var svært mye omgang og ekteskap mellom folk fra denne delen av Holt og Sagene-området. Anna Jensdatter Skåland, den nevnte fadderen, har nok vært en slaktning av dåpsbarnet, og som vist ovenfor, hadde hun en bror ved navn Jens Knudsen. En aktuell Jens Knudsen fra Austre Moland har ikke vært å oppdrive, så Jens Knudsen Skålandsdalen bør nok være den rette mannen. Han er nevnt som eldste sønn ved skifte etter mora, Anna Olsdatter, på 'Pladsen Schaalandsdalen' 23/10 1733. Han dør få år etter, for 2/10 1737 er det skifte etter Jens Knudssøn på Ottersland. Arvingene er enka Magnild Erichsdtr. og barna.Hvis resonnementet ovenfor holder, var det også slektskap mellom Jens Knudsens og Magnild Erichsdatters datter Maren Jensdtr og hennes mann, Ole Andersen Baaseland/Gangdalen. Han var nemlig (jf Lenke) sønn til gruvearbeider Anders Kittelsen Gangdalen - og dermed bror til den Kittel Andersen som var gift med Jens Knudsen Sagene/Hørdalens søster Johanne (se ovenfor). Maren Jensdatters svoger (mannens bror) var dermed altså gift med hennes tante (farens søster).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nok en korreksjon (gjelder forrige innlegg): Lakunen der kirkebokinnførsler for Austre Moland mangler, varte selvsagt ikke i over hundre år! Intervallet skal dermed ikke være 1729-1835, men 1729-1735.La meg ellers føye til at Jens Knudsen Sagene/Hørdalen ser ut til å ha vært gift en gang tidligere. Et skifte, datert 21/9 1725 kan tyde på det. Det er da et dødsskifte på 'Oddersland, Øvre i Østre Moland - en Plass derunder (ved Saugen)', datert 21/9 1725. Skifteopplysningene forteller at Maren 1. gang var gift med avdøde Gunder Olsen, og at arvingene er hennes andre ektemann Jens Knudsen og hennes myndige datter Johanne Gundersdtr. Vi skal legge merke til at skiftedatoen er kun åtte dager før Jens Knudsen gifter seg med Magnild Erichsdtr. Det har tydeligvis hastet med å få de økonomiske forholdene klarert!Her er vel vielsen mellom Jens Knudsen Sagene og Maren Mortensdtr.: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kan dette være dåpen til den Maren Mortensdatter som er nevnt i mitt forrige innlegg: Lenke I så fall er Austre Moland feilaktig blitt ført som Vestre Moland - en misforståelse jeg også har møtt tidligere i FamilySearch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt oppdaterte opplysninger (først og fremst fra bygdeboka for Austre Moland av Kristen Weierholt):Maren Mortensdtr., som det var skifte etter i 1725, giftet seg som enke i 1721 med Jens Knudsen Schaaland (KB Austre Moland). Det var skifte etter hennes forrige ektemann, Gunder Olsen Vaaje i 1720. Gunder Olsen Vaaje var f. på gården Store Vaaje i 1681 - og han var i livgarden til kong Frederik IV i København fra 1709. I 1711 giftet han seg i København med Maren Mortensdtr., og der fikk de også dattera Johanne i 1712. I 1714 vendte familien hjem til Austre Moland, men Gunder ble kalt til tjeneste på nytt etter en kort permisjon. Han døde så under en pest i København.Maren Mortensdtr. var altså dansk, og i Austre Moland gikk hun på folkemunne under betegnelsen 'Jyske-Mari'. Det skal være oppbevart en brudesko etter henne på Våje (i hvert fall var den der i 1959). Dattera Johanne Gundersdtr. ble gift med Ole Olsen Lillevåje. De overtok på Store Våje, og er stamforeldre bl.a. til dagens Våje-familier.'Jyske-Mari's 2. ektemann, Jens Knudsen Skålandsdalen-Hørdalen, giftet seg altså på nytt 23/9 1725 i Austre Moland med Magnhild Erichsdtr. Øvre Ottersland. Og deres datter, Maren Jensdtr. (oppkalt etter 'Jyske-Mari' og f. ca. 1730), ble altså min 4xtippoldemor.Ifølge Molandsboka var Jens Knudsen smed og sagmester i Hørdalen/på Sagene. I nærheten av husene i Hørdalen skal han ha hogget initialene J K inn i en stor stein, samt årstallet 1726. Steinen fantes der fremdeles i 1959 (og forhåpentligvis er den der ennå).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

He he :o) Her går det visst bokstavelig talt litt over stokk og stein! Den steinen min far vil ut og finne befinner seg på et av nabobrukene til Ottersland, Klampelia og Sagene - nemlig Hørdalen. Der gjorde jeg nemlig også noen nye oppdagelser i helgen. Det gjelder min fars slekt. Se Lenke'Ifølge Molandsboka var Jens Knudsen smed og sagmester i Hørdalen/på Sagene. I nærheten av husene i Hørdalen skal han ha hogget initialene J K inn i en stor stein, samt årstallet 1726. Steinen fantes der fremdeles i 1959 (og forhåpentligvis er den der ennå)'.Aashild Gjerulvsdtr. Nedre Ottersland tilhører min mors slekt - men kanskje var 'feilkoblingen' i forrige innlegg likevel ikke så gal. Jens Knudsen Hørdalen (som hogg sine initialer inn i steinen i 1726) var nemlig gift med Magnhild Eriksdtr. Øvre Ottersland - og det var antakelig flere gamle koblinger mellom de ulike Ottersland-slektene, uten at jeg her og nå kan påvise dem konkret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Huff - dette blir verre og verre! Innlegg 8 skulle vært postet i denne debatten: Lenke !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.