Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Eirik Tord Jensen

[#33102] Hans Olsen (Stensvåg)

Recommended Posts

Gjest Eirik Tord Jensen

Søker etter informasjon om Hans Olsen og Britte Olsdatter, leilendinger på gården Sønstabø, Bømlo, i 1865 (Lenke). Har noen oversikt over foreldrene deres og om de hadde en datter Berta Kristine Stensvåg, født i 1870?mvh, Eirik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Skålnes

Her er ei Berta Kristine Steinsvåg, fødd 1868, men eg veit ikkje om det er rette kvinna: LenkeBudde ho på Bømlo all si tid, eller flytta ho bort? Heitte ho Ste(i)nsvåg før eller etter ho gifta seg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eirik Tord Jensen

Berta flyttet til Bergen en gang før 1902. Hun ble der samboer med Aslag A Brekke fra Karmøy. Man finner henne igjen i FT1900 (Lenke) under navnet Kristine Stensvåg. Det fulle navnet var Berta Kristine Stensvåg. Hun ble 91 år gammel og vi tror at hun er datter av Hans Olsen Stensvåg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Skålnes

Det ser ut som det er familien i 1965 på Sønstabø me finn igjen på Stensvåg i 1900: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Skålnes

Eg meiner sjølvsagt at dei budde på Sønstabø i 1865, ikkje 1965.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Bömlo II, s. 352:50 Hans Christian Olson Ådnanes, (sjå Sønstabø nr. 56) f. 1826, d. 1920. G. m. Brita Olsdtr. Ådnanes, f. 1837, d. 1929. Born: a. Ole Asbjørn, f. 1860, d. 1861. b. Ole Asbjørn, f. 1861, g. Steinsvåg. c. Anna, f. og d. 1863. d. Begga, f. og d. 1867. e. Berta Kristine, f. 1871. f. Anna, f. 1872, g. Meling. g. Daniel, f. 1879. Reiste til Amerika. Han var smed i Haugesund i 1900. Hans kom frå Sønstabø og kjøpte bruket i 1875 og var brukar til han selde i 1896.Han var leilending på Sönstadbö i noen aar.B I, s.659: 56 Hans Christian Olson Ådnanes, f. 1826, (sjå Steinsvåg nr. 50) bygsla bruket i 1861, på 15 år. Han var brukar til 1875. Flytte til Steinsvåg. I 1865 fostra han 4 kyr, 13 smaler. Sådde 2 t. havre, 2 t. poteter.B II, s. 220: Ola Olson Notland, d. 65 år gl. i 1856. G. m. Anna Danielsdtr. ekkja etter Hans Chr. Mørchmann. Ho d. 1860. Born: a. Hans Christian, f. 1826, g. Steinsvåg. b. Anna, f. 1828, utflytte til Haugesund i 1858. c. Johanne, f. 1830, utflytte til Haugesund i 1858. d. Stina, f. 1835. Anna og dottera Stina fekk den vanlagnaden at dei vart sinnsjuke, og vart innlagde på «Mentalsygehuset» i Bergen. Anna kom seinare i privatstell hjå Johannes J. Meling. Ola bygsla i 1826 og var brukar til 1846, då bruket vart drege inn under hovudbruket att.s. 219: 35 Daniel Nilsson Ådnanes, f. 1760, d. 1796. G. m. Johanne Eriksdtr. Alvsvåg, f. 1766. Born: a. Barbru, f. 1788, g. nora Meland. b. Gyri, f. 1792, g. Alvsvåg. c. Anna, 1. 1793, g. Ådnanes. d. Erik, f. 1796, g. Ådnanes. Johanne vart oppattg. m. Tor Torkjelson Ådnanes. Daniel kjøpte halve farsbruket i 1784 og var brukar til han døydde. I 1794 kjøpte han andre helvta av arvingane og kreditorane etter faren. Denne helvta brukte broren, Lars. Daniel og broren Lars kom bort ved ei ulukke på sjøen jolaftan 1796. Dei hadde vore i Hiskjo og handla. Dei kom på sjøen og båe drukna. DeL vart halde skifte etter Daniel i 1796. Buet stod seg godt. Nettoeiga var 224 rdl. utanom jordegodset, som var halve Ådnanesgarden. Buet var skuldig 103 rdl. til Jon G. Gåsland, truleg lånt då Daniel løyste inn andre helvta av bruket i 1794. Daniel var lagrettemann. s. 217 og 218:34 Nils Danlelson Hiskjo, f. 1732, d. 1794. G. m. 1. Brita Simonsdtr. d. y. Fylkesnes, f. 1727, d. 1756. Barnlause. Nils vart oppattg. m. Barbru Eriksdtr. Laurhammar, f. 1725, d. 1772. Born: a. Daniel, f. 1760, g. Ådnanes. b. Brita, f. 1763, d. ug. i Hiskjo i 1802. c. Stina Marie, f. 1766, d. 1767. d. Lars, f. 1768, g. Ådnanes. Nils vart g. 3dje g. m. Brita Pedersdtr. Sekse, Ullensvang, f. 1742, d. 1796. Ho var faster til Brita Kristensdtr., g. m. Peder O. Svortland. Brita kom bort på den måten at dei fann henne drukna i ei lita vik som heitte Hopen, og det vart straks halde ekstrarett for å finna ut dødsårsaka. Sæbjørn J. Ådnanes vitna då at han hadde ikkje kjent Brita meir enn, i 3 år då han kom til Ådnanes. Han fortalde at Brita var særs «fredeleg og Gudfryktig», men dei siste 2 åra « - har hun været afsindig». Ein dag, fortalde han, då han stod og skar korn, såg han Brita på eit høgt berg attmed Giljepodl. Sæbjørn ropte til henne at ho måtte gå heim, men ho sprang då på sjøen, men han berga henne. Det kunne ikkje provast at Brita var «ombragt» og ho vart gravlagd på kyrkjegarden på sømeleg vis.Nils fekk ei dotter, Gedske, f. 1771 med Ingeborg Aslaksdtr. Svortland, men då han i 1773 fekk ein son, Nils, g. Voll med systera, Marta Aslaksdtr., kom han for retten. Dette vart rekna for eit grovt brotsverk i den tid. Nils fekk prokurator Gorm på Leirvik til å føra saka for seg på tinget. Nils opplyste under rettsaka at det var tanken å gifta seg med Marta, og prokuratoren let skriva i tingboka « - at Niels Aandenæs var et enfoldigt Menneske. » (Men han var ikkje verre faren enn at han greidde seg bra frå saka.) Det vart og opplyst at Ingeborg var flytta til eit anna fogderi og var trulova. Nils vart på «heimetinget» dømd til å avrettast med sverd « - og hans boeslod skal tilfalde Kongens kasse. » Marta vart dømd til « - at miste sil hoved med sverd og derefter at begraves i Kirkegaard. » Ho åtte ingenting til sakskostnadene. Båe vart beinveges førd frå tinget til «fogderiets arresthus» der dei sat til saka kom fram på lagtinget, som skulle seia endeleg dom, som vanleg i grove straffesaker.Saka kom fram for lagtinget same året, som dømde soleis: «Efter foranstaaende Sagens Beskaffenhed Kiendes og Dømmes herved for Rett: Niels Danielsen Aandenæs og Martha Aslaksdatter bør for deres med inanden begangne ligesaa strafverdige som forargelige Leiermaals forseelse, foruden at betale dobbelt Leiermaalsbøder til Kongens Casse, som er for Mands Personer 24 rdl. og for qvindemennisket 12 rdl. end videre mandspersonen Nils Danielsen Aandenæs udi nærmeste festning udi 2de aar, og qvindemennisket Martha Aslaksdatter udi Bergens Tugt og Manufacturhus ligeledes udi 2 aar at arbeide. Saaledes forandres den indstefnte hiemetings Dom. Hvad herved er dømt bor fuldbyrdes inden 6 Uger efter denne Doms forkyndelse uden videre lovlig Adferd.»Nils sona sine 2 år på Bergens festning. I 1776 var han komen heim att, og futen stemnde han for legermålsbota, 24 rdl. Nils møtte på tinget og « - hertil svarede at han til neste ting vil se til at faa betalt som under afregningen 5 rdl. endskjønt han maa søge om at faa laane hver skilling. - Det faldt ham tungt om han nu for disse krævede bøder skulde gaa i Slaveriet igien efter den faldne Resolution. -» Nils greidde truleg å svara bota, for ein høyrer ikkje meir om saka.Nils kjøpte bruket, som var halve garden av Ole Michelsen Tosche i Bergen i 1754 og var brukar til han selde helvta i 1784. Den andre helvta brukte han til han bygsla den til sonen Lars i 1791. Det vart halde skifte etter Nils i 1794. Netto i buet var 47 rdl. utanom jordegodset. Buet åtte helvta i husa som sønene Daniel og Lars og budde i då. Det var: røykstove, løe, naust, eldhus, skjå, smalehus. Dessutan åtte buet åleine, stabbur, flor og ei lita gamal løe. Elles er nemnt i buet, I brun merr, 2 små notahus med nævertak som buet åtte saman med Pål N. Stautland, 1 lita gamal sildenot, fjerdeparten i ei kvern med hus og ¾ partar i ei mortanot, m. a. Nils var lagrettemann.Kan finne mer siden om du er interessertMvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

B IV, s. 393: Ola Olson Notlands foreldre:10 Ola Salomonsson Sætre (nr. 8), f. 1749 på Sætre, d. 1792. «- druknede paa Søen ved en ulykkelig hændelse og ej igienfunden.» G.m. Anna Larsdtr., ekkja etter Fartein L. Notland (nr. 9). Born: a. Ingeborg, f. 1772, g. Ådnanes (nr. 62). b. Fartein, f. 1775, g. Ulvaråker, Sveio. c. Susanne, f. 1779, d. Salomon, f. 1781. e. Anna, f. 1785, g.m. Hans M. Hystad, Stord. f. Ola, f. 1787, g. Ådnanes (nr. 4 l). g. Kari, f. 1790, d. liten. Anna vart oppattg. med Ola J. Notland (nr. 11). Ola bygsla i 1771 og hadde bruket til han døydde. Bruttoeiga etter Ola var 98 rdl. 1 mrk. 2 skill. Netto 81 rdl. 5 mrk. 14 skill. Buet åtte helvta i ei mortanot, ein stor notabåt, kveiteliner, helvta i ei makrellnot, 2 rifler, 5 kyr, 2 kviger, 1 stut og 3 smaler. Ola var lagrettemann.11 Ola Jørgensson Sætravik, Stord f 1762, d. 1825. G.m. 1. Anna Larsdtr., ekkja etter Ola S. Notland (nr. 10), d. 1798. Barnlause.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eirik Tord Jensen

Kjellaug og Marie - dere har funnet riktig famile. Flott - tusen takk!!! Dette var bekreftelsene jeg trengte.Kjellaug, står det noe om foreldrene til Hans Kristian og kona i bygdebøkene?mvh, Eirik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det er foreldra jeg har satt opp her og besteforeldre, ...Mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Skålnes

Her dør ho i Bergen, men det har du kanskje funne før: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Brita olsdtr Aadnanes sine foreldre: B II, s. 224:60 Ola Asbjørn Larsson Våga, Sveio, f. ikr. 1804, d. 1855. Kom bort på sjøen Tollaksmessedagen. Ola var på Stautland i 1801 og utover. G. m. Begga Monsdtr. Setre, f. 1801, d. 1868. Born: a. Brita, f. 1837, g. Steinsvåg. b. Synneva, f. 1838, g. Gilje. c. Larine, f. 1844, g. Sønstabø. Ola budde først i Grønevikjo, seinare på Sakseid. I 1844 kom han til Ådnanestræ der han vart buande til han døydde. Begga budde hjå dottera på Gilje på sine gamle dagar. I 1865 vart halde skifte etter Ola. Netto i buet var 76 spd. S; 232 Begga sine foreldre:10 Mons Monsson Tveitali, Sveio, d. 56 år gl. i 1823. G. m. 1. Massi Olrich Larsdtr. Svortland, f. 1773, d. 1796. Barnlause. Mons vart so g. m. Synneva Halvardsdtr. Viken, Valestrand. Born: a. Massi, f. 1798, g. Setre. b. Mons, f. og d, 1799. e. Mons, f. 1800, d. liten. d. Begga, f. 1801, g. Ådnanes. e. Guri, f. 1803, g. nora Meland. f. Brita, f. 1805, d. ug. i 1876. g. Mons, f. 1808, g. Innvær. h. Halvard, f. 1810, d. 1811. i. Jørgen, f. 1812, d. ug. i 1841. «Druknet ved at falde i Søen». Han hadde litt eige etter seg. m. a. salmebok, kikkert, 2 tobakkspiper, ei «lærbog» og barberkniv. j. Synneva, f. 1813. g. Søraneset. k. Omund, f. 1815, d. 1884 i Vikedal. Han hadde ein son, Årstein som b. p. Vihovdetræ i Valestrand. 1. Sissela, f. og d. 1816. m. Haldri, f. 1821, g. Gilje. Synneva vart oppattg. m. Hans Christian Mørchman i Flatevikjo, Tormodsetre. Mons bygsla i 1796 og var brukar til han døydde. I 1802 var det forliksak mellom Mons og «skoleholder» Endre Nilsson søra Sele om lærarlona som Endre ikkje hadde fått. Mons hadde ikkje skuleborn då, og ville truleg difor ikkje betala noko. I 1814 er det sagt om bruket: «Taalelig Huus og jord. Føder 1 hest, 8 kior, 2 mindre kreature. Udsaar 2 td. Havre, 112 td. Poteter. Avler 12 td. havre, 5 td. Poteter. Ingen Skov. Torv til Brændsel, intet Fiskerie.» I 1807 er det sagt at Mons var i «Fattig forfatning». Det vart halde skifte etter han i 1823. Buet var fallitt. 1 hest med sele, 5 kyr, 1 kvige, 2 kalvar, 5 smaler, litt bygningsverkty, halvparten i ei kvern er nemnd. Det vart kravd åbot på røykstova som hadde eldhus «i enden af Uddøren og I Skud i Stuens vestre Brøst, I gamelt Smalehus paa Stuens nordre langside. I Lade med Floor under, og I smalehuus med godt Spontag.» Abota vart sett til 80 spd. so husa må ha vore i dårleg stand. ---Som du ser maa du til Sveio for aa komme vidre her. ---B I, s. 337 Barbru Eriksdtr sine foreldre:8 Erik Guleivson Stølo, f. ikr. 1690, d. 1763. G. m. 1. Stina Larsdtr. d. 58 år gl. i 1744. Born: a. Malene, f. 1720, g. m. Jørgen Hansson, Fitjar, b. i Røvær. b. Brita, f. 1722, g. Mækjebakken. c. Barbru, f. 1725, g. Ådnanes.Erik vart g. att m. Alis Olsdtr. nora Habbastad, ho d. før 1784. Ein veit korkje når ho var fødd eller året ho døydde. Born: d. Ola, f. 1752. Han fekk ei dotter, Alis, f. 1774, med Ingeborg Kristoffersdtr. Hollund. Han var då matros, truleg i marinen. I 1784 var han utkommandert til Kjøbenhavn og er ikkje spurd seinare. e. Torstein, f. 1757, d. 1759. Alis g. oppatt m. Endre K. Gåsland. Det er uvisst kva år Erik fekk bruket, men han var brukar i 1728 av halve garden til 1761 då Torstein Aslakson bygsla helvta. Den andre helvta hadde Erik til han døydde. Erik greidde seg toleg bra på Laurhammar til første kona døydde, so det vart litt å skifta etter henne. I buet var 9 kyr, 1 kvige, 3 kalvar, 1 hest og 1 båtnaust. Det var ikkje åbot på husa, korkje då eller i skiftet etter Erik. Seinare gjekk det nedover med han, so når skiftet var ferdig etter han var det 2 -3 rdl. meir skuld enn eige. Erik var lagrettemann. Jeg har mer om disse forfedrene da Erik Gulleivsson var min Aettefar og.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg ser at jeg har en hel del om Anna Danielsdtr da hennes far var bror til min tipp.Det blir litt for mye aa sette opp her, kan du ta kontakt privat?mailto:kellypetit@hotmail.commvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

I B IV, s. 608 finner du foreldra Ola Salomonsen Saetre (1749-1792)8 Salomon Olsson Sætre (nr. 6). G.m. Susanne Nilsdtr. Spissøy, øvre (nr. 56). Born: a. Gunhild, f. 1739, g. Spissøy. b. Kristi, f. 1744. c. Kristi, f. 1747. d. Ola, f. 1749, g. Notland (nr. 10). e. Nils, f. 1752, b.p. Spissøy, øvre (nr. 26). Salomon brukte halve garden saman med stykfaren til 1742. Seinare heile garden til 1751, då han flytte til Spissøy, øvre (nr. 13). Salomon åtte halve garden. Han var legdsmann for soldatlegda og lagrettemann. I 1768 lyste Ola Salomonsson sin odels- og pengemangelsrett til Sætre, som faren hadde selt til Bernt Mattiasson medan Ola var umyndig.samme side foreldra til Salomon Olson Saetre:6 Ola Kjæransson. I 1716 er sagt at han var over 60 år gl. Han døydde i 1727. Han var gift med Kari Salmonsdtr. Myklebust, Tysnes. Born: a. Salomon, g. Sætre (nr. 8). b. Sissela, g. Hope (nr. 2). c. Borghild, g. Ørevik (nr. 7). Kari oppattgift med Ivar H. Sætre `nr. 7). Ola var komen til Sætre i 1704. Han fekk då pantebrev på garden frå Frederich Springpiil for 40 rdl. Fekk skøyte i 1707. Han var truleg brukar so lenge han levde. Ola sto seg godt. Han var kyrkjeverje og takstmann på prestegarden. 7 Ivar Haktorsson. G.m. Kari Salomonsdtr., ekkja etter Ola Kjæransson Sætre (nr. 6). Ivar og Kari var barnlause. Kari d. 71 år gl. i 1741. I B IV, s. 545 finner vi foreldra til Susanne Nilsdtr Spissöy:56 Nils Ådnesson Spissøy, nedre (nr. 3), var 28 år gl. i 1701 og var marinesoldat. Det er då sagt at han greidde a svara skattane. Han sto seg godt. G.m. 1. Alke Olsdtr. Løkling (nr. 6). Born: a. Johanne, f. ikr. 1697, g. Spissøy, øvre (nr. 57). Alke d. i 1698. Nils gifte seg opp att med 2. Gunhild Ådnesdtr. Håvik, ytre (nr. 3). Ho d. 68 år gl. i 1737. Born: b. Steffen, f. ikr. 1703, sjømann, siglde på Holland i 1727. c. Ola, f. ikr. 1713, g. Folderøy, øvre (nr. Il). d. Ådne, f. ! 723, g. Ørevik (nr. 8). e. Alke, g.m. Lars J. Tjernagl, Sveio. f. Susanne, g. Sætre (nr. 8). g. Inger, f. ikr. 1735. I 1703 vart halde synfaring over Holsnøyklostergodset. Husa på Nils sitt bruk var då i god stand, men i 172 1, då Nils skulle gå frå bruket, var dei noko til nedfalls. I 1703 sådde han 2 t havre, fostra 5 kyr, 3 ungnaut og 4 smaler, men ikkje hest Nils var med i saka om Sølvrusto i 1714 og difor må han, eller helst kona, vera etterkomar etter Vier Totland. Nils flytte til Spissøy, nedre (nr. 5).S; 550 i samme bind finner vi foreldra til Nils Aadnesson Spissöy:3 Ådne Steffensson Spissøy, nedre (nr. 2), f. ikr. 1645, d. 1716. G.m. Kari Nilsdtr. Håvik, indre (nr. 8), d. 1733. Born: a. Nils, f. ikr. 1671, g. Spissøy, øvre (nr. 56). b. Jakob, f. ikr. 1673, g. Folderøy (nr. 9). c. Johanne, g. Spissøy, nedre (nr. 22). d. Inger, g. Spissøy, nedre (nr. 23). e. Mari, f. ikr. 1680, g. Eikeland (nr.36). f. Brita, f. ikr. 1683, g. Rydland, Fitjar. g. Lina, g. Eikeland (nr. 8).550 Ådne og verbroren Daniel Endresson Børøyno fekk bruk A i 1666. Dei var brukarar saman til ikr. 1680. Ådne var brukar åleine på bruk A til ikr. 1690. Han tok då over bruk B og var brukar av heile garden til 1714. Ekkja var brukar til 1723 på bruk A. Ådne åtte 1/2 1. smør i øvra Folderøyno som kona hadde arva, 27 mrk. smør i indra Håvik, 1 pd. smør i Tormodsetre, partar i Steinsland, i Røsseland i Kvinnherad og i Vikanes i Stord. Skifte etter Ådne vart halde i 1716. Nettoeiga var 72 rdl. 5 mrk. og I skill., og dertil jordegodset. «Og om enken nu i sin høye alderdom ei her efter ville bruge eller befatte sig med noget jordegods, saa begierede han at all hendes boes formue nu straks maatte deles hendes børn imellem, saa som hun kun er en liden del deraf begiærede, hvilke del hun udtag af boen -», står det i skiftebrevet. I buet var 8 kyr, 3 stutar, 2 hors med føl og 3 hestar, noko sølv, 2 koparkjelar og I hellebard. I 1677 vart Ådne og Daniel stemnde for å ha kjøpt bukkar og slakt. Dei orsaka seg med at dei hadde teke eit og anna beist for skatt, men måtte svara 2 rdl. kvar i kjøpmannsavgift. I kassamangelsaka mot futen Johan Torsson, kom det opp at futen hadde halde militær utpanting hjå Ådne og Daniel, og hadde teke pant for 6 rdl. fordi dei hadde kjøpt 2-3 bukkar «til Huusbehof», og siden gitt dei løyve til å kjøpa so mange dei ville. I 1686 stemnde herr Hans Mentz på Finnås, Ådne og Daniel «- for ran, vold og niddingsverk paa et kvernhus» på Stautland. Saka vart utsett. Ådne var lensmann for baronen i Rosendal, lagrettemann i mange år og kyrkjeverje. mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

B IV, s. 141: Foreldra til Gunhild Aadnesdtr Haavik (d. 1737)3 Ådne Ellendsson Grønås, Dotterson til Helge, ytra Håvikjo, var 55 år gl. etter manntalet i 1665, men ein annan stad står at han var umyndig i 1642, og då må han vera fødd etter 1617. Siste gong Ådne er nemnd er i 1682, truleg døydde han straks etter. Kona heitte Susanne Knutsdtr. og var truleg dotter til Knut Sjursson Notland (nr. 5). Born: a. Ellend, g. Spissøy, nedre (nr. 22). b. Helge, g. Håvik, ytre (nr. 6). c. Knut, f. ikr. 1646. d. Gunhild, g. Spissøy, øvre (nr. 56). e. Ingerid, g. Grindheim, øvre (nr. 76). Susanne g. oppatt med Aarsten I. Håvik, indre. Ådne var ein drivande mann som ikkje var likesæl om eigedommane sine. Han er første gong nemnd i 1650 då han stemnde medeigarane til Geitung for bruksretten til laksvågane. Elles hadde han ofte saker framme på tinget og vart sjølv stemnd. Særleg var det eigedommen sin i Geitung han hadde vanskar med (sjå Geitung). I 1660 «mangla han på odelen» til 1 pund smør i Løkling, som han meinte å ha odelsretten til. Same året makeskifte han med broren, Helge Ellingsson Grønås arveparten sin i Grønås, 2 1/2 spann, 3 3/4 mark korn i Grønås mot 4 merker smør i Geitung. Ådne åtte 1/2 l, 1 mark smør i Geitung og Hiskjo, og i Løkling 41 1/2 mrk. smør. Dette var gamalt odelsgods som ætta hadde ått i uminnelege tider. I Uro åtte han halve garden. Han sat sjølv i laksvågane sine i Geitung i mange år. Ådne var lagrettemann i lang tid.----Jeg har og mer i min data om folka fra Spissöymvh Kjellaugt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Kan dette vaere foreldra til Ola Asbjörnsen f. 1804? Lenkemvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eirik Tord Jensen

Det er ikke utenkelig, men Asbiørn er jo her 67 år. Han ville i så fall ha vært 70 år og hun 43 når Asbiørn ble unnfanget. Mao, høres utrolig ut, men det er et sted å begynne.Eirik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det er ihvertfall den eneste Asbjörn som finnes i FT 1801 fra stedet. Min oldefar fikk en sönn da han var 72 aar gammel med sin tredje kone (ca 40), saa slikt har skjedd för. Dette var jo Asbjörns andre ekteskap.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Her er ihvertfall Mons Monsen og Synneva Halvardsdtr paa Saetre: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11218&gardpostnr=124&personpostnr=1849&merk=1849#ovre>LenkeDette er vel 1. ekteskapet til Mons Monsen Tveitali: LenkeMons og Synneva kaller jo sin Förste datter for Massi.Her har du giftermaalet til Mons og Synneve:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helga Kallevik

Hei!Bygdebøkene for Avaldsnes finnes på internett (jfr. vedlegg 15 og 16)http://www.slektsforumkarmoy.no/b-bok/gnr84.html Dersom du blar nedover finn du ma. dette: Avaldsnes I side 233.4.1760-1810: Asbjørn Olsen født 1733, død 1812 Sønn av Ola Olsen og Brita Nilsdatter ' Avaldsnes Ao25 Gift 1.gang i 1760 med Ingeborg Sørensdatter født 1729, død 1773. Datter av Søren Nilssen og Mangela Jensdatter ' Nora Velde bnr 3 Gift 2.gang i 1773 med Brita Eriksdatter født ca 1738, død 1783 * foreldre ukjent Gift 3.gang i 1885 med Torborg Sjursdatter født 1752, død 1844 Datter av Sjur Knutson og Karen Kristensdatter ' Storasund bnr 17Barn i 1.ekteskap:a) Magnhild født: 1760b) Ola født: 1762 Døde i 1760c) Ola født: 1764 Gift med Elisabet Kristensdatter ' Nora Velde bnr 3d) Gudmund født: 1766e) Brita født: 1768 Døde i 1768f) Asbjørn født: 1769 Døde i 1771g) Gunhild født: 1771Barn i 2.ekteskap:h) Dødfødt datter født: 1778 mvh Helga Kallevik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helga Kallevik

Hei Kjellaug!Den Asbjørn Olsen du har funna budde på Våge i Avaldsnes (Karmøy). men det er vel ein Asbjørn på Våge i Sveio de eigentleg leitar etter.. eller har eg misforstått? Helga

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det skal jo selvsagt vaere Vaage i Sveio etter hva det staar i Bömlo bygdebok. Uffda, jeg trodde jeg slo opp i FT 1800 for Sveio!!Mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eirik Tord Jensen

Pussig, det finnes ingen Asb[j|i]ørn i Sveio i FT1801. Gårdsnavnet Våge finnes, men det er som sagt ingen Asbjørn/Asbiørn etcmvh, Eirik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Skålnes

Meiner de foreldra til Ola Asbjørn Larsson Våga, Sveio, som er nemnd i innlegg 11? I så fall heiter han Lars?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Selvsagt! Det ble visst for mye for meg dette her!! Augene gaar trill rundt av og til!Fant en Lars paa Vaage i Sveio som kan vaere kandidat: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helga Kallevik

Hei!Frå 'Gards og ættesoge Sveio bind 2', Våge Søre s. 320(nr. 89):Leigebuarar: Lars Olson Vesbestad, Hovland, Bømlo, d. 80 år gamal i 1853. G.m. Brita Sjursdatter Våge d. 72 år gamal i 1845.Born: a) Ole Asbjørn f. 1804 b)Sjur f. 1812.Brita fekk sonen Jacob f. 1895 med ein Jakob 'søfarende Øster fra'.Hmvh Helga Kallevik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.