Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Egil Theie

[#33137] Skifter i Stokke og Andebi

Recommended Posts

Gjest Egil Theie

Jeg har foretatt avskrift av en del skifter fra Stokke i Vestfold. Avskriftene er fra de kortene som foreligger på Statsarkivet i Kongsberg og gjelder perioden 1700-1715 og 1730-1755. I perioden mellom disse er det ikke registrert skifter fra Stokke på kortene.Samtidig har jeg begynt å registrere en del skifter fra Andebud i samme tidsperiode, men denne er ennå ikke ferdig registrert.Skiftene fra Stokke inneholder også en del andre skifter fra Søndre Jarlsberg i samme periode som har noen henvisning til Stokke og søndre Vestfold for øvrig der jeg har aner. Disse er imidlertid ikke bestandig hele avskrifter av kortene.Jeg gjør oppmerkosm på at avskriftene ikke er korrekturlest og må kontrolleres mot kildene.Her kan dere finne skiftene: [url="http://www.theie.net/>http://www.theie.net/Vestfoldslekt har en oversikt over skiftene på sin hjemmeside:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Takk for et flott tiltak! Jeg har nå linket til dine sider fra Vestfold-slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Dette var supert, Egil!Jeg har gått gjennom skifter fra Stokke fram til ca. 1740 så langt, og også fått plukket med meg noe informasjon fra andre bygder i Søndre Jarlsberg. Selv om jeg ser skiftekortene har en del unøyaktigheter og misforståelser, er de til enorm hjelp fordi de letter letearbeidet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiFint at dere liker registreringene, jeg har selv hatt enorm nytte at de sidene dere har. Jeg har mye slekt fra Stokke og resten av Søndre Vestfold.Avskriften er ment å være en avskrift av kortene på SiK. I den grad det er feil/misforståelser på kortene, tar jeg gjerne imot kommentarer til dette. Selvfølgelig også til skrivefeil etc, det er helt sikkert noen av dem.Jeg kan opplyse at avskriftene fra Andebu nå er oppdatert til og med K. De inneholder ikke noen fra Kodal, som vel er med i Lavik.Mens vi er inne på Stokke: DA har lagt ut skifter fra Skien. Der har vi bla. et skifte som gir opplysninger om Sjuestok, Brunstad og Lund i Stokke: Lenke Disse opplysningene fremgår i hvert fall ikke av bygdeboken etter det jeg kan se.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Kodal var delt på tre tinglag, slik at de fleste gårdene vil være å finne i protokollene for Larvik sorenskriveri. Men gårder som Gallis og Hasås hørte på 1600-tallet til Arnadal skipreide, og (med forbehold om at forholdene endret seg) burde det være skifter fra de gårdene i protokollene fra Søndre Jarlsberg sorenskriveri.Skiftet fra Skien har jeg også oppdaget, og jeg kikket på originalen på mikrofilm i formiddag. Jeg fant ikke noe mer der, men det var et morsomt skifte, for å si det sånn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiDu har rett, jeg har registrert skifter fra de to gårdene i Kodal på 1700-tallet. Det samme gjelder foreløpig f.eks. fra Prestbyen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Ja, Prestbyen finner jeg også i skattelister fra Arnadal skipreide, men utover Prestbyen, Hasås og Gallis, tror jeg andre skifter fra Kodal må søkes i Larvik sorenskriveri.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Her er et skifte til fra Sem med henvisning til Stokke (Bogerød=Fyllpå):Protokoll 1, fol. 325AAnno 1709. Den 27de February Efter foregaaende Kongl. Schrifftl. tillyβning, som ey allene ved Sembs hoved Kirche i Alfmindelighed, menβ end og for vedkommende j Særdehliβhed, befindiβ kundgiort, wæret paa dend Gaard Baagerød udj bem/eld/te Sembs Sogn beliggende, Rigtig Registrering og Arfveskiffte, at foretage og Forrette Effter dend Dannemand Sl: Simen Olsen, som forhen paa bem/eld/te Gaard boede, og for kort tid siden ved Døden er hedenkaldit Imellum bem/eld/te dend Sl: Mandz igien Lefvende Hustrue Anne Jespersdatter, og deriβ samen Auflede 3de Børn, Nafnl: Hans Simenβen 9 Aar gamel, Jørgen Simenβen 7 Aar og Dorthe Simenβdatter af 16 Aars Alder paa hvilche umyndige Børns Weigne, Er paa Faderenβ side Nermeste paarørende effterskrefne Nembl: Dend Sl: Mandz Søskende Barn Gulich Sundbye af Schee Sogn item hanβ Søskende Barns Mand Anderβ Schatte udj Sembs Sogn, og hanβ Nest Søskende Barns Mand Anderβ Laagerød af Stoche Sogn, Imidlertid Boedz Forhen opteignede Formue, blef nu af Lenβmanden Jørgen Christenβen Gullelj og 2de Laugrettiβmænder, Nafnl: Mathiaβ Fredzøe og Hovel Aaβ igien effterseet Taxerit og Wurderit, Og da befunden Boedz heele Formue som hereffter ved udlæg og Lodseddelse Specialiter forklaris først løβøre at bedrage sig til 139 Rxd:'-'20β:(...)FastegodsGaarden Bougerød som Schylder Aarl: 18 mrk. Smør, Er nu med de derpaa befundne Huuse tilsamen Taxerit for 120-'-'Udj dend Gaard Aalborg 1 biβmerpd: 8 mrk. Smør, og 4 Liβpund 12 mrk. Malt, med Anpart Bøxel og herlighed for 60-'-'Brutto 480'-'20Netto 390'-'18

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg har tidligere brukt litt tid på skiftet som Ketil viser til.Slektskapene som omtales, impliserer at Simen Olsen var nevø av ekteparet Helge Gulliksen (ca. 1620-ca. 1699) og Berte Olsdatter (?-ca. 1715) på Sundby i Skjee. Besteforeldrene til Simen må finnes blant Helge og Bertes foreldre.Helge må være sønn av Gullik Sundby, br. 1640-49 iflg. Berg, og sønn eller stesønn av Gulliks enke, Åse Arnesdatter. Berte er på sin side trolig søster av Torger Olsen Fetja (skifte 1710), og således datter av Ole Vestre Borge, br. 1620-61 iflg. Berg. Hvem av disse som er Simens besteforeldre, lar seg ikke avgjøre med de kildene jeg kjenner.Jeg ser ikke bort fra at Simen er identisk med husmannen Simen Olsen, 24 år, på Ask i Stokke i 1664, men jeg har kun navnlikheten å bygge på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Det ville vel være naturlig å anta at Berte Olsd. var Simons bror, men skiftet på Fetja 1710 utelukker vel det siden Simon ikke er nevnt (andre brødre nevnes som døde). Gullik Sundby har vel også en sønn Kristen i 1664, samt en datter og en sønn i 1645. Sistnevnte kan jo være Helge. Da står vi igjen med en ukjent datter som kan være g.m. en Ole.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Det er mye mulig! Men et par forbehold må tas.Det første er at Gullik Sundby kan ha hatt flere barn (i koppskatten 1645 nevnes bare barn over 15 år).Det andre er at en av Simen Olsens foreldre kan være halvsøsken på morssiden med Berte Olsdatter, samtidig som Berte Olsdatter var halvsøster på farssiden med Torger Olsen. Da ville ikke Simens eventuelle mor eller far arve Torger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Dette er et svært nyttig arbeid for mange av oss som vil vite litt mer om slektene. Jeg er igang med en tilsvarende registrering for gårder på Tjøme og brukte noen dager i Kongsberg i sommer også med kortene der for å få en oppstartsfase. Har digitalfotografert en del skifter som jeg ønsker å transkribere. Problemet ligger i språkbruken og utrykksformene på 1600- og 1700-tallet. Det at Ketil legger ut en transkribert tekst er derfor svært nyttig. Mitt mål er å prøve å lage lister over innboet også i de ulike gårdene, og det er er et tidkrevende arbeid. Finnes det eksempler på større,evnt. komplett transkiberte skifter fra ulike tidsperioder i Vestfold?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Det eksisterer nok en del skifteavskrifter blant forabeidene til våre bygdebøker. For eksempel er skifteavskrifter inntil slutten av 1700-tallet, brukt til Hedrum bygdebok på 1970-tallet, arkivert på Hedrum bygdetun. Men det er nok hele tida snakk om utdrag, omtrent som på statsarkivets skiftekort.Skal man arbeide med et større antall skifter, blir arbeidsmengden enorm hvis transkripsjonen skal være bokstavrett og ha med alle opplysningene i skiftene.Selv skriver jeg sammendrag på moderne norsk, men beholder skiftes skrivemåte av personnavn og gårdsnavn, samt at jeg beholder den orginale ortografien dersom jeg er i tvil om hva som menes, eller om jeg kan ha bruk for et kildesitat senere (eksempelvis om slektskap). Jeg noterer skiftedato, arvelater og sted, arvinger og eventuelle verger. Dernest tar jeg med boets brutto- og nettoverdi, samt at jeg noterer alt som har med jordegods å gjøre. Jeg prøver også å se gjennom alle inntekts- og utgiftspostene. Panteobligasjoner og tilfeller av at myndlinger krever arv som arvelateren har vært formynder for, kan gi viktige slektsopplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Steen-Karlsen

Jeg ser at dere skriver om Simen Olsen Fyllpå i Slagen og slektskretsen rundt denne. Jeg ville bare legge til at jeg har skrevet en artikkel i Gjallarhorn nr. 14, side 116-117. Her står litt om slektssammenhengene slik jeg mener de er. Dette går inn under innlegg nr. 8-11. Koblingen til Torger Olsen var ny for meg.Mvh. Torbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiNå er Andebu ferdig når det gjelder Søndre Jarlsberg skifteprotokoller og lagt inn på siden.Samtidig er Stokke oppdatert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Fredrik Bockelie

Takk til Kristian for konstruktive kommentarer. Jeg innser at jeg kanskje ha vært litt for ambisiøs, og vil prøve en lettere variant. Eigils arbeid vil bli til stor hjelp fremover. Håper mange kan gjøre tilsvarende for andre områder også og legge det ut på et lett tilgjengelig måte. For oss som ikke er så nær hovedkildene er dette til stor hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.