Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Petter Engh

[#33233] Personsøk ifra siste 1600 tall til første 1700 tall

Recommended Posts

Gjest Hans Petter Engh

Jeg forsøker å hjelpe en dansk slektsgransker å finne opplysninger om personen NIELS QVIST.Han har kommet over Niels Qvist som ble gift med Maren Berendsdtr. Platt, født 1667 og døpt i Kristiania 13. mars. Det er notert at hun ble gift med baker Niels Lauritzen Qvist. Det ser ut til at Niels Qvist død i 1717 for Maren giftet seg for 2,gang 50 år gml. den 7. des. i 1717 hjemme i huset(7) med den 25 år yngre, lærer ved Christiania Latinske Skole, Daniel Severin Posscholan(Paaske) f.1692, student fra Kalundborg 1711, teologisk kandidat 1714.Den danske slektsgranskeren oppgir at Niels Qvist og Maren Berendtsdtr. Plate fikk sønnen, Berent Nielsen Qvist, født 25. juni 1705 i Christianssand i Norge. Christianssand kan ha blitt forvekslet med Christiania? Kjenner noen til eller kan hjelpe med å finne når ekteskapet ble inngått.Det er opplysningen rundt Niels Qvist som er etterspurt. I 1724 fremkommer navnet: Niels Qvist som tolder i Sand og Drøbak ved Oslofjorden, i Drammen fra 1749, død i 1758.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Berent er trolig ikke døpt i Christiania, og helt sikkert ikke om vi tar utgangspunkt i oppgitte fødselsdato.Tolleren (til Sand og Drøbach) Niels Qvis som ekter Maren Nielsdatter Dorph i Vor Frelsers Kirke 23.08.1724, har jeg ikke klart å koble til noen.Marens dåp har jeg, men ikke noe ekteskap med bakeren. Jeg er ikke ferdig med 1600-tallets Christiania, men burde hatt med slektsnavnene fra århundrets siste halvdel (her er det ganske sikkert hull da disse ofte mangler).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

For et par dager siden viste jeg i en annen tråd, til borgerboka for Kristiansand. Og tidligere i sommer viste jeg til diverse andre kilder for Kristiansand. Men det hjelpet vel ikke å vise til kilder, hvis de som spør, ikke har til hensikt å gjennomgå kilder selv ?Kristiansands borgerbok er et utmerket utgangspunkt for å undersøke slekten Qvist i den byen, såfremt slekten har bodd der. Dernest kan jeg anbefale de reviderte byregnskapene for Christiansand, fra midten av 1600-tallet til 1814, som ligger i Riksarkivet, Rentekammeret. Supplert med enkelte viktige manntall fra tiden omkring 1720-22 i Stattholderarkivets pakkesaker, har men et helt utmerket utgangspunkt for å fastslå hvilke familier med navnet Qvist som bodde i byen i den angitte tidsperioden. Det er en jobb å gjøre, og noen må gjøre den, men svaret lar seg finne, for den som er motivert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Mange takk for svaret! Den danske slektsgranskeren har lett etter Niels Qvist i de siste 10-15 år uten å finne ham så jeg kan gi ham disse tips. Personen som står bak slektslitteraturen for Plathe(Platt) slekten i Solør, med sitt utspring i gullsmed Berendt Johansen Plate i Kristiania, har notert at baker Niels Lauritzen Qvist døde i christiania i 1717. Hans kone, Maren Berendtsdtr. Platt, f.13. mars 1667 giftet seg på nytt den 7. desember 1717 i Kristiania, hjemme 'I huset'(7) med den 25 år yngre hører(lærer) ved Christiania Latinske Skole, Daniel Severin Posscholan(Paaske), f.1692. student fra Kalundborg 1711, teologisk kandidat 1714.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Gullsmeden er velkjent. Også øvrige opplysninger tilknyttet Christiania bortsett fra at jeg ikke har registrert noen Niels Lauritzen Qvist begravet på byens eller Vaterlands kirkegård i 1717. Hvilken kilde forteller dette ? (Selvsagt kan jeg har oversett ham, men....)Christiansand er allerede svart på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Til Tore og andre som ikke liker at noen spør uten å virke som de selv vil bruke originalkilder.Jeg tror ikke en skal overse at det i et slikt forum også sitter folk som sliter med div. fysiske og/eller økonomiske begrensninger for sine slektsstudier, men som via studiene likevel får gledet både seg selv og sin slektskreds - men selvfølgelig bare så langt det går uten originalkilder/upubliserte kilder mm. Personlig har jeg gjennom noen tid hatt vanskelig for å komme på arkiver og bibliotekslesesaler, så jeg er avhengig av at det jeg skal bruke er publisert og kan lånes hjem - og av at jeg kan spørre om ting jeg lurer på her i forumet. Jeg prøver å ha studert saken så langt det går før jeg spør og hvis svarene går på originalkilder mv. som jeg ikke har mulighet for å se nærmere på, nå iallfall, så blir det notert til senere bruk. Så ta gjerne med arkivmateriale i svar og gå ut fra at spørreren er seriøs i sin slektssøkning. Det er ikke alle med problemer som ønsker å skrive dette først i en forespørsel for å unngå de irritable kommentarene fra de som er litt forte til å fordømme andre.Pyh, dette lettet - det har jeg lenge ønsket å få sagt!Ellers takk til slike som Tore som har viten han deler ut av til glede for oss andre! Men måten kunne kanskje være vennligere?Mvh Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg kunne selvsagt fortalt det på en vennligere måte. Men faktum er at mange spørsmål som vedrører Kristiansands befolkning omkring 1700 og tiårene utover, kunne besvares ved hjelp av arkivundersøkelser - som hittil ikke er utført, og at noen må foreta disse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Jeg forstår at man kan bli litt oppgitt noen ganger da man har brukt årevis av egne undersøkelser og så kommer det nybegynnere og tror at det bare er å hente ut informasjon uten å løfte en finger. Såklart reagerer man når det kommer noen skarpe fraser og ord. Til tross for det har jeg fått mye hjelp fra Tore H. Vigerust og andre resurspersoner og man er ikke uvillig til å stille opp alikevel. Vi er mange amatører som har en del å lære og det å være hårsår er liksom ingen vits i dette gemet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Tysland

Det er nok meg Tore refererer til i innlegg no 3. jeg var helt 'blank' på Christiansand, og la derfor inn et spørsmål i dette ypperlige forum.Meningen var ikke å få alt servert på sølvfat, men tips om hvor jeg lettest kunne finne noe, siden jeg ikke alltid har all verdens tid til å lete. Selvfølgelig leser jeg originalpapirene når jeg har kommet fram til det jeg tror kan være riktig person.Kan anbefale bøkene til Karl Lewis for Chr.sands delMvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Det er kanskje banalt å spørre, men jeg tar sjansen på hvor borgerboka for Christiansand kan befinne seg og boken til Lewis. Finnes det person(er) som kan påta seg å sjekke kildene for den danske granskeren og hva vil det koste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav A. Nielsen

Jeg har sjekket i Leewy's hefter/bøker etter navnet Quist/Qvist, men der er ingen nevnt. Leewy skrev nesten kun om personer som levde fra ca. 1800 til litt etter 1900.I Kr.sand bys historie nevnes en Jens Quist 'av Horn' ,en hollender som omkring 1615 drev innførsel av varer til Odderøya.Den første kirkeboka for Kr.sand gikk tapt i bybrannen 1734.Jeg kjenner ikke til noen borgerbok fra Kr.sand, men jeg vet at noen sier at en slikt bok har eksistert.Hilsen Olav A. Nielsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Kjente slektsnavn i Christiania i 1680 årene nevner en Hans Qvist. Men om han har noen forbindelse med Niels Qvist er ukjent. Med mollomnavnet Lauritzen er trolig hans far Lauritz Qvist?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

I mantall for byskatten i 1697 i Christiania står: Niels Lorentzen bager 2-0 oppført i Westre Qvarter og Berent Plattes gaard 1-0 I mantall for 1701 står Niels Lorentzøn Bager 3-0 I mantall for 1713 Niels Bager 6-0 og i 1716 Niels Lorentssøn Bager 2-0 Qvist navnet fremkommer ikke her, men det kan tyde på at det er samme person, for det skal mye til at det var flere bagere med navnet Niels. Lorentzen er ikke så ulik Lauritzen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Tysland

hei Hans Petter.Jeg skal til Riksarkivet igjen i morgen. Skal sjekke boka 'borgere af Christiansand' for deg, og jeg gjør det gratis. (skulle bare mangle.Mvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Mange takk til Inger. Kilden til det jeg har oppgitt om at baker Niels Lauritzen(Lorentzøn) Qvist, døde i Christiania i 1717,er ifra trykte slektsnotater som er skrevet av en forsker i en av Platt/Plathe grenene etter Johan Berendtsen Plate(Platt) f.16.12.1657 som ble sogneprest i Enebakk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Elsebet Pladt begraves på Byens Kirkegaard 10.05.1717 (paa syndere Side med alle Klokker og den Store forud) er det 'nærmeste' jeg har notert dette året. Men jeg kan selvfølgelig ha oversett ham i den forstand at han ligger i bunken 'løse personer'.Men bakeren må ha giftet seg, forstår jeg det rett at heller ikke denne vielsen er funnet? Nå dør han på et 'ugunstig' tidspunkt om vi holder oss til 1717 mht. skifte om ikke hukommelsen min svikter helt.Et spørsmål, er 1697 første gang bakeren er nevnt i kildene som er gjennomgått? Når/hvor dør Maren og er det skifte etter henne ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg finner ham ikke nevnt i de eldre manntallene før 1697 (heller ikke i de som jeg ikke har lagt ut).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Om denne danske slektsforskeren har holdt på i så mange år, så kunne det være greit å vite hvilke kilder han faktisk har gjennomgått for å hindre dobbeltarbeide og selv sortere ut hva man vil dobbelsjekke. Dessuten, med fare for å virke litt skeptisk, vi har ikke vielse med Maren, Berents fødselsdato/fødested - hvor ble det av Berent d.y., foreløpig ikke bakerens begravelse og ikke minst savner vi Marens begravelse/skifte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg er enig i at det kunne være greit å vite hva som er utført av arbeide med denne familien, slik at vi som vil gi hjelp nå, slipper å utføre arbeid som allerede er utført.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei og takk for innleggene. Jeg vil komme tilbake til svar senere idag da jeg må ordne diverse først. Jeg har en del dokumentasjon på kilder m.v. ifra den danske forsker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Tysland

Hei Hans Petter,Har sjekket Borgere av Christiansand i dag, men fant ikke Niels Lorentsen/Lauridtsen Quist.De eneste med navnet Quist var en Anders, skredder i Farsund med borgerbrev fra 1683 eller tidligere, og en Gustav med borgerbrev av 22.nov. 1810-død 1812.Det var en Niels Lauridtsen av Undal, skipper 1648 eller før, og en Jens Lorentsen med borgerbrev av 11.april 1734, skipper. Borgersønn f. i Kristiansand.Altså ingen bakere. Er du sikker på at han ikke kom fra en av nabobyene?Mvh Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Til Ingers inlegg 21: Mange takk! Du fant ikke Niels Qvist, men personer som hadde en navnelikhet. Jens Lorentsen kan være en potensiell bror av bager Niels Lorentsson som dukker opp i Vestre Kvarter som bager i mantal for byskatten av 1697 i Christiania. Den danske forskeren, Jesper Ratjen, har oppgitt at sønnen ble født 25. juni 1705 i Christiansand. De kan ha vært der på besøk den sommeren? Dersom Niels ikke ble begravet i Christiania så kan det være en mulighet i Christiansand i 1717. Qvist var ikke med i navnet i mantalen for byskatt frem til 1717. Han nevnes som Niels Lorentssøn bager.Geirs innlegg 16: Elsebet Pladt var halvsøster av Maren. Berendt plass fikk henne i sitt første ekteskap ,ed Karen Jocumsen. Elsebeth ble født i 1648 og forble ugift og ble begravet 10.05.1717 som du har funnet.Tores inlegg 17: Dersom Niels bager var innflytter, finnes det da noen søkemulighet? Han kan ha blyttet ifra Christiansand.Geirs inlegg 18 Den danske forskeren, Jesper Ratjen, har vedlagt noter(notat) i et brev til meg hvorav fremgår:1. Sønnen til Niels, benevnes Bert Nielsen Qvist i en av moren inngiven ansøkning. 2. Han referer til Danske Kanselli D1. Gratialprotokoll 1736-38. Fol.87a Rigsarkivet 12.83 Når og hvor Niels Qvist og Maren Berendtsdtr Platt er viet vites ennå ikke. 3. Berent Nielsen Qvist, født 25.juni 1705 i Christiansand i Norge. Oppkalt etter morfaren indukerer at han må/kan ha hatt en eldre bror Niels, opkalt etter farfaren, som skikken var? Der kjennes fra tiden 2 personer med navnet Niels Qvist. 1. Tolder i Sand og Drøbak fra 1724, og i Drammen fra 1749-1758(uten aldersangivelse). Han ektet Maren Nielsdtr Dorph i Vor Frelsers Kirke 23.08.174?. 2, En ansøker i 1725 til 'Vejertjenesten i Christiania(Som N.Q. ikke fikk). Muligens er det den samme Niels Qvist, som 1734 søker by- og rådstuskriverembete i Ribe, for hustru og barn at blive reddet ut av den store nød. ham 'er geraaden udi ved dend process med Veymesteren på Holmen, Georg Henrich Buschel' (12.79)(sistnevnte N.Q's hustru het Engel Schlippenbach(12.80)4. Kristiania kirkebok 1705-30(Copulerede 1717 (fol.48) Desember måned 7, Daniel Severin Psscholan og Maren Berendtsdtr. Plate gift i Huset (Filmnr. FA074) Slægts-hist. center Fredricia (16.24)5. Vedrørende Daniel Posscholan. Efter sin kandidateksamen 1714 var Daniel Posscholan hører i Christiania i 6 årog tok deretter med sin nye familie til København for i de følgende år at 'gjøre allerunderdanigst Ansøgning om Forfremmelse'. Med seg hadde hanogså et av Christiania Skoles rektor, Jacob Rasch og konferensråd, biskopDeichmann 'meget berømmeligt skudsmaal, af Flittighed i sine Studiereinger,grundig lærdom og Yndest av Megighedn' (Danske Kancelli D1. Gratialptotokol 1728-1729. pag.5Nr.12 Rigsarkivet(12.76) I 1726-1729 ble han rektor ved Køge Latinskole'men cand derved ej subsistere'(Danske Kancelli D1. Gratialprotokoll 1728-29, side 110, Rigsarkivet (12.77) Etter anslkning blev han i april 1729sogneprest i Wang Præstegjeld i Waldres udi Aggershuus Stift i Norge' Etter 5 år som sogneprest ved stavkirken i Vang, reiste pastor Posscholan imidlertid pludseligt og ulovligt bort fra sit kald og sin hustru, 'uden at hun har kunnet spørge til ham, da hand efterlod hende i een aldeles armelig Tilstand.(Danske Kancelli D1. Gratialprotokol 1736-38. Fol.87a Nr.17 Rigsarkivet(12.83) Han var reijst fra Landet med et hollandsk Skip fra Fredrikstad. Ingen visste, hvor han for tidenoppholdt sig, og ha ble den 30. april 1737 fradømt embetet. Fradømmelsen ble stadfestet av høyesteret den 14. maj 1738.(Overhofretten. AfsigtsProtocol 1737, sagnr.29.(Referer i notater til bog om Vang Prestegjeld) og Højesteret Stævningsbog 1738, 14, maj. Rigsarkivet(15.70)Det er mulig at Maren døde i Vang. Sønnen kan ha blitt igjen i Danmark eller blitt med til Vang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Hans Petter:Hvordan vet man at Elsebet er det barn (kjønn ikke angitt) som døpes i Hellig Trefoldighets kirke i Christiania 31.12.1648 og ikke f.eks. den sønn som gravlegges på Byens Kirkegaard 07.12.1649 i Berent Platts ekteskap med Karen Jochumsdatter ?Kildene det henvises til tyder på at det ikke er dokumentert at den Maren Plat som døpes 13.03.1667 er den samme som ekter Daniel 07.12.1717 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Den norske slektsgranskeren på Platt(Plathe) siden har notert om Familien i Christiania at i Berendt Platts ekteskap med Karen Jochumsen var to barn. Om sønnen Jochum Berendtsen foreligger det sparsommelige opplysninger. Han antas å være født i 1647 og han ble begravet 7.12.1649. Elsebet(Elisabet Caspara) Berendtsdtr. Platt er født 13.12.1648. Hun var ugift og døde i Christiania. Den danske slektsforskeren har funnet ut at Maren giftet seg 2. gang , 50 år gammel, i 1717 ifølge Kristiania kirkebog 1705-30. Spørsmålet er om det fantes andre Platt personer med Maren navnet i Christiania og det fremgår ikke av notatene til den norske slektsgranskeren. Det er mulig at jeg svarer defust eller ikke avgir noe svar. Dersom Elsebet er oppgitt som navn ved fødselen i kirkeboken, så må vel det være en god nok doumentasjon for å kunne selektere søsknene ifra hverandre. Det sjal vel mye til at det i 1717 eksisterte 2 personer av navn Maren Berendtsdtr. Platt og som var 50 år gammel ved inngåelse av eksteskapet med Daniel? Aldersforsskjellen var betydelig og Daniel (prosten) var muligens på jakt etter en med verdier? Han var jo noe spesiell da han forduftet ifra landet til Holland uten å vise livstegn i ettertid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Kirkeboken har ikke navn ved dåpen i 1748, ikke engang kjønn, kun foreldrenes navn. Ved begravelsen vet vi at det er et guttebarn som begraves, forøvrig bare farens navn.Marens alder er ikke nevnt i kirkeboken i 1717. Hvor har man hennes alder fra ? (jeg går ut fra at man ikke tar det som gitt at det er samme person som døpes i 1667?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.