Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#33335] Arent Storch gjestgjevar i Marifjøra frå 1764 til 1775 - kven var han?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ein heilt ukjend person med namn Arent Storch, visstnok ein ''avdanka prokurator'', gifte seg i Hafslo i Sogn 18.12.1764 med enkja etter gjestgjevar og landhandlar Thomas Rein i Marifjøra. Ho heitte Gjertrud Mikkelsdotter. Arent tok over som gjestgjevar og landhandlar i Marifjøra, men selde verksemdi i 1775 og må vera faren frå bygdi att.Eg ser det finst fleire Storch'ar i Bergen, men kan ikkje sjå noko samband med nokon av dei.Er det nokon som kan tipsa meg om både opphavet og lagnaden til denne Arent Storch, so ville eg setja stor pris på det!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg vet ikke om der er noen forbindelse, men en Arend Strok var født i 1727 i København.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Der er skifte etter en Giertrud Storch i Marifjøra.Kan det være kona til Arent? Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Ang. Arendt Stork 1727 i København så fikk det samme paret en ny sønn i 1743. En Arendt Stork ble gift 2/7 1788 Garnisonen Københ. med Bodil Hansdt. Vet ikke om det er Arendt 1743 eller den 'norske' Arent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr.

Vi finner også en Arent Storch Olssøn (1651 - 1715), Trondheimsborger på handelsstedet Selnes i Lurøy. Han skal også ha hatt etterkommere med samme navn. Storchene har nok hatt en brett nedslagsfelt tidligere, selv om det i dag ikke er mange med dette etternavnet i Norge (iflg. SSB navnedatabase).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr.

Glemte å si at et av barnebarna til Arnt over var Arnt Storch Henriksøn, født i 1720 på Øvre Strand i Nesna. Strand var skipperleie og var også en periode handelsted. Jeg vet ikke hvor denne Arnt tok veien, men alderen kan stemme med den du er ute etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune, Berit og Knut for interessante og spennande innlegg.Arent Storch frå København, fødd i 1743, KAN vera ein aktuell ''kandidat'', men dersom det er rett at ''vår'' Arent var ein ''avdanka prokurator'', er han vel i yngste laget...!?MEN, den Arent Storch Henrikson som var fødd på Øvre Strand i Nesna i 1720, er absolutt ein interessant ''kandidat''. Finst det ei bygdebok for Nesna som eventuelt kan stadfesta dette?Hadde eventuelt Arent Storch Olson i Lurøy (1651-1715) andre barneborn som kan vera aktuelle som landhandlar i Marifjøra?Dersom ''vår'' Arent Storch hadde vore PROKURATOR, finst det noki oversikt over denne yrkesgruppi frå 1700-talet?Eg vonar på nye bidrag i denne diskusjonen og takkar so mykje på førehand!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr.

Arent/Arnt Storch fra Nesna ble tidlig foreldreløs. Han og søskene ble satt bort til verger utenfor bygda. (Nesna sogn frem til år 1800 side 191) Noe mer har jeg ikke funnet i denne bygdeboken, ei heller i andre Helgelandskilder hvor de kan ha tatt veien. Jeg har heller ikke kjennskap til om hans morfar hadde andre etterkommere som havnet på Marifjøra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Ivar og Knut for nye innlegg.Eg har studert dei andre temai i Brukarforum der Storch-ætti er nemnd, men kan ikkje finna noko som syner skyldskap til ''min'' Arent Storch.Eg har framleis god tru på Arent frå Nesna, men korleis skal me prova det? Kanskje tanken om ei oversikt over ''prokuratorar'' burde følgjast opp?Samstundes er det jo òg eit spørsmål kvar det vart av denne Arent Storch i Marifjøra etter han selde gjestgjevariet i 1776? Stedotteri Anna Margrethe Thomasdotter Rein, fødd i Hafslo 1752 og konfirmert i Hafslo 1767, forsvinn jo òg på same tidi...!?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Har du sjekket skifte etter Giertrud Storck i Marifjøra 1781-86.Om dette var kona til Arendt ble i alle fall finn værende i Hafslo også etter at gjestgiveriet ble solgt i 1776.Se lenken i innlegg nr.3.Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Giktbrudne fingre på morgenkvisten følger ikke alltid helt med.Det skal selvsagt stå : ble i alle fall hun værende i Hafslo....... Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg vet ikke om dette har noe med saken å gjøre, og alderen stemmer heller ikke, men i 1801 i Tronhjem finner jeg en Anne Rein.Hun er gift med Johan Jacob Lennich, og de har barna Margretha og Giertrud. Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune for fleire spennande innlegg!Når det gjeld skiftet etter Gjertrud Storch, so vart det halde i 1772, og då budde framleis både mannen og dotteri i Hafslo!Elles kan Anne Rein frå FT1801 vera ein interessant person å følgja opp. Alderen er rett nok ikkje so heilt rett, men ho har ei dotter med namn Gjertrud...! Kan dette følgjast opp på eitt eller anna vis?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Kvifor står det 'Arvtakar' (om avlidne) i desse skiftene frå Sogn (på web'en), og ikkje 'Arvlatar' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til innlegg 13 og 14. Denne Anna Rein i Trondhjem (FT1801) tror jeg må være identisk med denne Anna Maria Rein [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Hafslodb&gardpostnr=2223&merk=2223#ovre>Lenke Som er født i Hafslo i 1765.Hennes storebror var nok denne Arent Christopher Rein, som ble døpt i Hafslo 29.aug. 1759, hvis far var Erich Rein (Bischop ?? eller Bisgaard)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg vil tippe at Erich Rein er bror av Thomas. Thomas/Gjertrud sin datter Anne Margrete Rein som er født i 1752 (som ble stedatter til Arent Storch – innlegg 10) har vi her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Hafslodb&gardpostnr=1624&merk=1624#ovre>Lenke .Siden vi nå blar i dåpsprotokollen for Hafslo, er det interessant å merke seg at det ved dåpen Anne Margretes storebror, Reinholdt Witman, så brukes patronymet WITMANNSEN på Thomas Rein. Lenke Dette på tross av at Thomas sin far het Lars Sørensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Den Thomes Vithman Rein som ble døpt 1732.11.30 med far Lars Sørensen på Siøtun er nok ikke samme mann som Thomas Reinholdson Rein (1719-1755) (kalt Witmansen ved sønnens dåp i 1750), sønn av Reinhold Witman Thomassøn Rein (ca.1694-1732).Det er vel mer sannsynlig at Thomes Vithman Rein som ble døpt 1732 var en søstersønn av Reinhold Witman Thomassøn Rein (ca.1694-1732). Jeg kjenner bare til en søster av denne, nemlig Anna Marie. Hvis hun er moren er hun vel f. rundt 1700-1705.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvordan kan det ha seg at Thomas Rein ved sønnen Reinholt Witman's dåp i 1750 blir oppført som om han bodde på/ved 'Dahle kirke' (i Luster) ? Var det dåpen som fant sted der ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 17): Arent Erichsen Rein (døpt 1759) var antakelig oppkalt etter sin grandonkel Arent Christopher Thomassøn Rein (ca.1689-1749), handelsmann på Heltne (Dale, Luster), g.m. Mette Andersdatter Heiberg som døde barnløs samme år (1759).At eldste Arent's brorsønn's kone Gjertrud gifter seg om igjen med en Arent (Storch) får vi tro er tilfeldig ... ?Eldste Arnts mor's farfar var Arent Berentsøn Nagel (ca.1594-1640), så der har vi nok 'kilden'. Men om Arent Storch (f. rundt 1720) kanskje også har sitt fornavn fra samme kilde vet vi jo ikke ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Per og Iver for fleire nye innspel om dette tema.Det var Luster kommune v/underteikna som i si tid tok initiativ til databaseregistrering av skifti for Indre Sogn, men det var Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som fekk ansvaret for det praktiske. Kvifor dei tok i bruk dei ulike termane, kan eg ikkje svara for!Anne Rein i Trondheim kan nok IKKJE vera identisk med Anna Eriksdotter Bisgaard, for ho vart buande i Sogndal og gifte seg der med gardbrukar Anfind Johannesson på Amla. Erik Bisgaard var forresten gift med Anna Marie Thomasdotter Rein (1700-1776), einaste dotteri etter den første Thomas Witman Rein!Anna Margrethe Thomasdotter Rein fødd 1752 hadde INGEN søsken som nådde vaksen alder! Eg ser forresten òg at Thomas Rein (d.y.) nytta Witmanson som farsnamn, noko som får meg til å tru at Reinhold Witman Thomasson Rein truleg vart kalla for Witman til dagleg!? Eldste og einaste bror til Anna Margrethe, Reinhold Thomasson Rein, vart døypt i 1750 ved Dale kyrkje i Luster, men foreldri hans budde aldri der, so vidt som me veit.Når det gjeld Thomas Witman Rein Larsson, fødd på Sjøtun i Hafslo i 1732, so trur eg at han døydde i ung alder. Han var i alle fall ikkje i live i 1771, og ikkje hadde han born etter seg heller.Elles trur eg berre det var tilfeldig at Gjertrud Mikkelsdotter i 1764 gifte seg att med ein mann med namnet Arent. Namnet er uvanleg i Sogn, men finst i rikeleg monn andre stader i landet!So sit me framleis att med spørsmålet om både opphavet, og lagnaden, til Arent Storch...!? Alle nye tips vert mottekne med stor takksemd!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 21 og 20): Etter Lars sin avklaring blir Arent Christopher Thomassøn Rein (ca.1689-1749) på Heltne morbror (og ikke grandonkel) til Arent Christopher (Eriksen) Rein døpt 29 Aug 1759 i Hafslo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg oppdaga no, og seier meg svært lei for at eg har kome med ei openberr feilopplysning:Erik Rasmusson Bisgaard (1726-1793) var gift med Gunnhild Sophie Larsdotter Rødberg (1726-1821), som igjen var dotter av den nemnde Anna Marie Thomasdotter Rein.So grandonkel vert rett likevel!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg blir ikke klok på denne Erik/Erich Bisgaard. Han skal altså ha vært g.m. Anna Marie Thomasdotter Rein (1700-1776). Og det er vel samme mann som var far til Arent Christopher (døpt 1759) og Anna Maria (døpt 1765) ? Og altså til Anna Eriksdotter Bisgaard, g.m. Anfind Johannesson på Amble. Er dette samme dame som ble døpt i 1765 ?Det kunne se ut som Erik g. seg omigjen, for Anna Marie f. 1700 kan jo ikke være mor til de to nevnte. Men hun levde såvidt jeg skjønner til 1776 ! Hva er det jeg går glipp av her ?Og kan samme Anna Maria f. 1700 ha vært g. tidligere med Lars Sørensen på Sjøtun og være mor til Thomes Vithman Rein (d.y.) f. 1732 ?Jeg håper på din avklaring, igjen, Lars !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Meldingene våre krysset hverandre ! Beklager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.