Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#33448] Thor Larsen Barlindbunnens (1834-1920) morsslekt, Holt (Aust-Agder)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Mine tippoldeforeldre Thor Larsen Lunde-eie (1834-1920) og Gunhild Gjeruldsdtr. Bløyta (1826-1922) giftet seg i Holt 18/7 1856. Thor Larsen var oppvokst på plassen Espenes u/Lunde og ryddet i 1850-årene plassen Barlindbunnen u/Skjerkholt. Han var husmann og skogsarbeider. Arbeidet dels for Skjerkholt, dels for Østebø og dels for Nes jernverk. Drev antakelig også en periode som tømmerfløter i Skjerkavassdraget. De fikk følgende barn:1. Lars Thorsen, f. 1856; g. m. Kirsten Thorsdatter. Bosatt på Øytangen i Flosta (se også Lenke)2. Karen Thorsdtr., f. 1859; g. m. hammersmed ved Nes Verk Thor Andreas Eriksen Roa (mine oldeforeldre)3. Gjeruld Thorsen, f. 1862; g. m. Johanne Byttingsmyr4. Thor Thorsen, f. 1864; ugift. Bosatt på Øytangen i Flosta, senere på Ytterbø smst.5. Eilif Thorsen, f. 1867; ugift. Overtok barndomshjemmet Barlindbunnen.6. Gunleik Thorsen, død som liten.Thor Larsens foreldre var Lars Thorsen Lunde-eie (Espenes), 1804-1886 og Kirstine Olsdtr. Lars Thorsen var først gift med Lisbeth Serine Jensdtr. Myklebustadeie/Tvedestrand.Lars Thorsens slekt har jeg ganske god oversikt over. Den er bl.a. sterkt knyttet til gårdene Fosstveit, Lunde og Angelstad. Kirstine Olsdtr. er jeg derimot mer usikker på. Lars og Kirstine giftet seg i Holt 27/12 1733, og så vidt jeg kan se av en litt utydelig kirkebokskrift, kalles hun da Bergeie (altså en plass under gården Berge). Oppgitt alder er 22 1/2 år. Farens navn er kun oppgitt som Ole, og forloverne er fra Lars' slekt på Lunde. Den eneste Kirstine Olsdtr. i passende alder jeg kan finne døpt i Holt (24/2 1811) er datter til Ole Halvorsen og Karen Gunleiksdtr. Lilleholt-eie. Jeg ser det som svært sannsynlig at det er henne. Fadderne: Ole Gundleiksens Kone Marthe Knudsdtr., Helje Thorsdtr. Lilleholt, Lars Johnsen Bergeje, Albreth Jonsen bergeje og Erich Larsen Soelberg.Karen Gunleiksdtr. var nok datter til Gunlech Olsen og Birthe Torkilds-/Torvilds-/Torgiusdtr. - men hvem var Ole Halvorsen? Da han og Karen Gunleiksdtr. giftet seg 24/12 1810, kaltes han Ole Halvorsen Rosselandseje og var enkemann (hun ble kalt Lilleholteie).Spørsmålet er altså: Hvem kan denne Ole Halvorsens foreldre ha vært?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Etter et par nye funn må jeg nok moderere påstanden i forrige innlegg om at forloverne ved Lars Thorsens og Kirstine Olsdatters trolovelse tilhørte hans slekt. Det er korrekt at Lars var beslektet med Niels Andersen Lunde, men Halvor Halvorsen Lunde var han imidlertid ikke i slekt med. Jf. bygdeboka for Holt var Halvor Halvorsen (1796-1874) gift (1828) med Helje Halvorsdatter Bråten (f. 1808), datter til Halvor Håversen Bråten og Anne Jonsdtr. Eikeland. Bråten kan her være Bråten u/Lilleholt. Det er da interessant å merke seg at forloverne for Kirstines foreldre ved trolovelsen i 1810 var Anders Nielsen Blia og Lars Jonsen Braaten. Ole Halvorsen kalles da, som nevnt, Rosselandseie - mens Karen Gunleiksdatter kalles Lilleholteie (Braaten?).Det videre resonnementet er selvsagt noe spekulativt, men den nest yngste sønnen til Halvor Gregersen Sletta hette Ole Halvorsen (f. 1770). Han giftet seg riktignok i 1813 med Helje Gurine Christensdtr. fra Liane u/Solberg. Kan Karen Gunleiksdatter ha dødd tidlig i ekteskapet og Ole Halvorsen deretter ha giftet seg for tredje gang? Grunnen til at jeg spør, er at mye tyder på at Ole Halvorsen Sletta flyttet en del rundt, og sønnen Halvor Olsen (f. 1814) slo seg ned på Lilleholteie (Nebba). Han var gift med Inger Svenningsdtr., datter til jernverksarbeider Svenning Halvorsen og Mari Henriksdtr. Klovstøl.Det finnes også noen andre mulige Ole Halvorsen-kandidater, bl.a. en mulig bror til ovennevnte Svenning Halvorsen. Han giftet seg 11/6 1803 med Sille Kristine Christiansdtr. og kalles da Ole Halvorsen Lindland. I 1804 får de sønnen Halvor, og Ole kalles da Krogseie (en plass u/Kroken). Så, i 1806, blir dattera døpt - og da er adressen Sleteie (altså en plass u/Sletta). Forutsetningen for at dette er rett Ole Halvorsen, er imidlertid at Sille Marie i så fall må ha dødd før 1810. Holtsboka har plasssert denne familien på en plass under Lunde, og opererer med et opphold på hele 9 år mellom 2. (1806) og 3. (1815) barn. Der opplyses det dessuten at denne Ole Halvorsen rundt 1835 flyttet til gården Gadstad. Så det var en kar som virkelig var på flyttefot!Vender vi så tilbake til forloveren Halvor Halvorsen Lunde, nevner Holtsboka en bror ved navn Ole Halvorsen som 'formentlig (er) død ung' - men det er altså bare en antakelse.La meg til slutt nevne nok et par kandidater (som i og for seg kan være identisk(e) med en (eller flere) av de foregående: I 1795 blir Ole Halvorsen Hegland konfirmert, 18 år gammel - og i 1793 Ole Halvorsen Haaverinden (Hovrind, som ligger i nærheten av Rosseland), 16 år.Litt av en Ole Halvorsen-floke, altså...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg er for så vidt også noe usikker på Karen Gunleiksdatters opphav. Jeg kjenner riktignok foreldrene hennes, men vet lite om leddene videre bakover. Hun var altså datter til Gunlek Olsen og Berthe Torkildsdtr. (FS opererer før øvrig både med Torvildsdtr. og Torgiusdtr.). Og det er jo litt interessant å registrere hvor de i henhold til kirkeboka bodde da de døde: Braaten under Lilleholt! Berthe Torkildsdtr. ble begravet 26/1 1814, 66 år gammel; Gunlech Olsen rett etter (6/2 samme år), 57 år gammel.Jeg vet ikke hvem som var Berthe Torkildsdatters foreldre, men Gunlech Olsen var sønn til en Ole Aaselsen. Han hadde en bror, Aasel Olsen, som f. i 1748. Han kalles ved dåpen Aasel Olsen Slættaeje, og følgende var faddere: Anders Jorstad, Tron Lien, Lars Schaaland, Ingebor Schaaland, Niels Lien og Siri Jonsdtr.I tillegg til Karen Gunleiksdtr. hadde Gunlech Olsen og Berthe Torkildsdtr. i hvert fall disse barna:- Ole Gunleiksen Berge-eie g.m. Marthe Knudsdtr.- Ane Gunleiksdtr. g.m. David Olsen Berge-eie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vi kan vel i hvert fall slå fast at Gunlech Olsen (sønn til Ole Aasuksen) og Berthe Torkildsdtr. bodde på Braaten under Lilleholt, og at dattera Karen Gunleiksdatter og ektemannen Ole Halvorsen også bodde der da deres datter Kirstine ble født i 1811. Ole Halvorsens adresse da han og Karen Gunleiksdtr. giftet seg året før, var Rosselandseie. Det ser ellers ut til at Ole Halvorsen og Karen Gunleiksdatter en eller annen gang før Kirstine Olsdatter giftet seg med Lars Thorsen Lundeeie (Espenes) i 1833, har flyttet til en plass under gården Berge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kaster inn et innlegg til. Fadderoversikter kan jo ofte være sporgivende, og jeg tar derfor med fadderne for Lars Thorsen Espenes' barn. Han var altså gift to ganger:A. 4/12 1830 Ungkarl, Sagmester Lars Thorsen Espenæs under Lunde og Pigen Lispeth Serine Jensdtr. Møglebustadeje. (Lispet Serine Jensdtr. Lunde død 5/9 1831 (begr. 12/9).B. 27/12 1833 Enkemand Lars Thorsen lundeeje 29 1/2 og Pigen Kristine Olsen Bergeje 22 1/2.Forloverne var i begge tilfeller Niels Andersen Lunde og Halvor Halvorsen Lunde, og dermed bortfaller sannsynligvis min hypotese om at Halvor Halvorsen kan ha vært beslektet med Kristine Olsdtr.* Barn i 1. ekteskap:1. Thor Larsen Løneje, f. 14/8 1831, døpt 12/9 (hjemmedøpt av Søren Jeppesen Lunde; dåpsdatoen identisk med moras begravelsesdato). Lille Thor Larsen Lunde døde så 22/9 1831 (begr. 3/10), 5 uker gammel, etter å ha 'faldet ned af et Fjeld og slaaet sig ihjel'. Faddere ved dåpen: Kirsten Thorsdtr. Lunde, Pige Maren Jensdtr. Wæreland, Søren Jeppesen Lunde, Tharald Jensen Tvede, Jørgen Halvorsen Nærestad. Foreldre: Skibstømmermand Lars Thorsen og Lispeth Serine Jensdtr. Lunde-eje.* Barn i 2. ekteskap:2. Thor Larsen, f. 27/6 1834 (døpt 20/7). Faddere: Kirsten Thorsdtr. (Lunde), (... Guline?) Aamundsdtr., Tarald Jensen, Gjeruld Eyvindsen (dåpsbarnets senere svigerfar!), Lars Thorsen fra Tvede. Foreldre: Huusmand Lars Thorsen og Kirstine Olsdtr. Lundeeje (Thor Larsen II var altså min tippoldefar).3. Lisbeth Larsdtr., f. 2/8 1837 (døpt 25/6). Faddere: Kirsten Thorsdtr. Lunde, Inger Albretsdtr. Stebæk, Peder (...), Jørgen Ellingsen Lundeeje, Stian Jonsen Skjærkholt. Foreldre: Huusmand Lars Thorsen og Kirstine Olsdtr. Lundeeje.4. Ole Larsen, døpt 16/4 1841. Faddere: Helje Olsdtr. Lunde, Tonje Larsdtr., Stian Jonsen Lunde, (...) Albretsen, (Christen?) Larsen Lunde. Foreldre: Huusmand Lars Thorsen og Kirstine Olsdtr. Lundeeje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ft 1801 for Holt mangler, og det er selvsagt et dypt savn for oss som sysler med slekt derfra, men her er en lenke til Lars Thorsen Espenes i 1865: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f60914&gardpostnr=599&personpostnr=3629&merk=3629#ovre>Lenke.Og til sønnen Thor Larsen Barlindbunnen: Lenke.Til dattera Lisbeth (Elisabeth):

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er de av Ole Halvorsens og Karen Gunleiksdatters barn jeg har funnet (alle unntatt Kirstine i FS-IGI):1. Kirstine Olsdtr., døpt 24/2 18112. Sigri Olsdtr., døpt 6/6 18133. Gundlek Olsen, døpt 1/1 1816 (f. 20/12 1815)4. Berthe Olsdtr., døpt 25/1 18175. Torborg Olsdtr., døpt 12/11 18206. Gundlek Olsen, døpt 30/12 1821Sistnevnte sønn, Gundlek Olsen, kan være han vi finner igjen her i 1865: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg kaste fram nok en Ole Halvorsen-hypotese før jeg gir meg for en stund: Ole Halvorsen var altså enkemann da han giftet seg i 1810 med Karen Gunleiksdtr. De kalte den eldste dattera for Kirstine. Etter vanlig oppkallingsmønster er det rimelig å anta at hun hadde fått navnet etter farens første hustru. Siden det later til å være vanskelig å spore opp rett Ole Halvorsen i Holt, er det sannsynlig at han var tilflytter fra ei av nabobygdene. I FS-IGI har jeg funnet en Ole Halvorsen som gifter seg i Søndeled eller Dypvåg 30/7 1806 med Ki®stine Abrahamsdtr. De må ikke lenge etter ha vært på flyttefot, for 19/6 1806 døper de sønnen Halvor i Østre Moland. Hvis det så viser seg at Kirstine Abrahamsdtr. er begravet i Østre Moland (eller Holt?) mellom 1806 og 1810, har vi kanskje den mest interessante kandidaten til nå. Jeg får til med litt ny kirkebokleting.Siden datter nr. 2 ble kalt Berthe, kan en videre anta at det også har vært navnet på Ole Halvorsens mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et statsarkivbesøk i dag førte faktisk til et aldri så lite gjennombrudd i 'Ole Halvorsen-saken'. Det ser ut til at jeg var på sporet etter rett mann i forrige innlegg.I Søndeled KLOK B-1 fant jeg vielsen 19/6 1803 mellom Ole Halvors. af Vinje Sogn og Pigen Kistine Abrahamsd. Kausjonistene ved trolovelsen var Knud Knuds. Rød og Christofer Aanons.Jeg sporet så paret videre i Austre Moland MINI A-2, der jeg fant sønnen Halvors dåp 3/8 1806 (f. 30/7). Foreldrene kalles da Ole Halvorssøn og Kirstine Abrahamsdr. Stueness. Faddere: Sophie Strengereid, Maren Næskiilen, Ole Andreassøn, Ole Strengereid og Ole Næskiilen.For at hypotesen fra forrige innlegg skulle kunne ha noe for seg, var det imidlertid en betingelse at Kirstine Abrahamsdtr. måtte være død Ole Halvorsen inngikk nytt ekteskap med Karen Gundleiksdtr. 24/12 1810. Og sannelig fant jeg henne begravet i Holt (Holt MINI A-4) 1/4 1810: Kone Kistine Abrahamsd. Ole Halvorsens W(er)ket 39 Aar.Ole Halvorsen har altså vært fra 'Vinje Sogn', og det kan vel ikke være noe annet enn Vinje i Telemark. Kirstine Abrahamsdtr. fant jeg imidlertid døpt i Søndeled 14/4 1771, med Abraham Olsen Rød og Tonje Kristofersdtr. som foreldre. Hun må sannsynligvis ha vært oppvokst på Rødshammeren, der Egelands jernverk hadde hammervirksomheten sin. Hammerarbeiderne ved Rødshammeren kalles gjerne Rød i kirkebøkene. Dette er et bilde som ikke blir svekket dersom vi ser på fadderne ved Kirstines dåp: Anne Jonsd. RødStranden, Berte Aasolsd., Torius Olsen, Hans Hendrich Bartz, Aasul (...). Et par av navnene drar jeg kjensel på som jernverksfolk. Hans Hendrich Bartz er en av mine egne aner, og han var hammersmed ved verket.Ole Halvorsens flyttemønster gjør at jeg ser det som sannsynlig at han var gruvearbeider, uten at jeg har funnet det eksplisitt nevnt noe sted. I Søndeled har han altså hatt tilknytning til jernverket, og når vi finner ham igjen noe senere i Austre Moland kirkebok, er det på Stuenes (som ligger på Saltrød, i nærheten av Eydehavn i nåværende Arendal kommune). Dette er i nærområdet til de kjente Neskil-gruvene. Ikke lenge deretter har han altså flyttet til Holt. Han kalles Werket ved Kirstine Abrahamsdatters begravelse og Rosselandseie (husmannsplass i nærheten av Nes jernverk) ved inngåelsen av det andre ekteskapet.Så gjenstår det da å prøve å spore ham opp i Vinje. Jeg har forresten funnet en Ungkarl Gunder Halvorsen Winje som gifter seg 29/11 1806 i Holt med Pigen Kirsten Knudsdtr. Langetvedt. Det kan jo være en mulig bror? Vinje er i hvert fall ikke noe Holt-navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Jeg ser at innlegg 8 inneholder noen 'trøtthetsfeil' . I tillegg til at jeg har rotet med et par av datoene (de er korrekte i innlegg 9), har jeg kommet i skade for å kalle datter nr. 2. for Berthe. Det skal selvsagt være Sigri (eventuelt Siri).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.