Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hugo Jensen

[#33608] Slektsbok, Beiarn

Recommended Posts

Gjest Hugo Jensen

Peder Joensen F? D1737 g med Berit Larsdtr,fra Frostos, Beiarn. Opplysninger om disse to, og gjerne videre bakover, Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Hei, Hugo!'Beiarn - natur, kultur og slekt gjennom tidene. 1. - tida fram til år 1800', Øystein, Ringsaker, s. 263 under Larsos (Frostos, Larsos eller bare Os):II. Peder Joensøn 1666-1734 (Foreldre: Joen Pedersøn og Susanna, Høgset. Halvbror: Joen Baltzersøn Strand.) (G.B. Skjerstad) gift med Berit Larsdtr. Åtte barn ramses opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Peder Joensen 1666 - 1734: Foreldre Joen Pedersøn og Susanna. Høgset. Ekteparet har disse barna: Christopher 1698 - ? Lars, senere Sandvik?, Joen på Atstad, Mali g m Peder Jensen Sandvik,, Margrethe, tjener hos Henrich Brun på Arnøy, Kirsten g m Aren Pedersøn, Hemminghytt og Susanna som ble straffet i en sedlighetssak og forvist til Tromsø ca 1720. Denne saken er behørig belyst i en av årbøkene for Beiarn. Berit Larsdatters foreldre er ikike nevnt.Peder Joensen døde i fasten 1735, skifte 10. sept. 1736. Summen av boet var 77 riksdaler. I boet er nevnt endel sølv, tinn og kopper, budskap og to huspostiller bl. a. Dr Müllers Postil trykt i København i 1726, kjøpt hos Niels Blix i Sandvik 1729 og finnes fremdeles i Beiarn. Dette er utdrag av det som står på side 263 og 264 i Beiarboken av Ringaker. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Børge Strandskog

Benytter høvet til et Beiarn-spørsmål, selv om det ingenting har med utgangspunktet å gjøre:Benoni Olsen Hauman (ca.1750-1791) var jekteskipper og gjestgiver på gården Fikke i Hamarøy fra 1786 til han i 1791 forliste jekta på tur til høststevnet i Bergen - 'forliste med Jægt og Ladning' og omkom 'tilligemed mange andre'. Benoni var gm en jektskipperdatter fra Kalvåg i Hamarøy, noe som forklarer hvordan han i sin tid kom til makt og middel. Hvor han kom fra, er imidlertid uvisst. Jeg mener å ha sett i et skifte Benoni omtalt som Benoni Olsen Kaasmoen. Og Kåsmo er vel i Beiarn (Skjerstad)?Noen Beiarn-spesialister som har svar?Mvh. Børge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Gårdsnummer 21 - Kosmovollen og nr. 22 - Kosmolien finnes i Skjerstad, men Skjerstad er ikke Beiarn!(Det er vel forøvrig på denne Kosmo forrige stortingspresident har sine røtter.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

I skiftene for Salten er Kåsmo oppført under Skjerstad. Fant skiftet etter Benoni O. H. på Fiche i Hamarøy, men dette har du vel. Som verge for hustruen er nevnt klokker Friedrich Schytte. På en nettside med Winther-slekt av S. Ellefsen finnes denne Benoni omtalt: [url="http://www.nose.dk/Norge/winther.html>http://www.nose.dk/Norge/winther.html og her er det snakk om en jekt som ble bygd i Beiarn. Men det står heller ikke der hvor Benoni O. Hauman kommer fra. I 1801-tellingen finner jeg en Maren Olsdatter Hauman, gift med Hans Røgh i Hammarøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Jeg kan ikke finne den Benoni Olsen Hauman som der spørres etter i innlegg 4 på Kosmo i Misvær, Kosmoli eller Kosmo i Valnesfjord alle 3 plassene hørte til Skjerstad.Og når vår forrige stortingspresident er nevnt så var hans far fra Kosmo i Valnesfjord som hører til Fauske komm nå. Der var han ordfører i mange år.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heitror ikke Haumann-navnet er fra Nordland. som et lite PS på Laskestad i Steigen finner en Benonis datter:17. Pastor Gerhard Busch Suhrland, g. m. Anne Benonisdtr Haumann. f. 1789 Burøy, (datter av Benoni Haumann g. m. Elisabeth Winther Andreasdtr). Barn: 1. Martha Elisabet Suhrland 00.00.1815 2. Frederik Martin Zeuthen Suhrland 22.12.1818 4. Katharina Pauline Suhrland 26.10.1822 5. Marie Agnete Kristine Suhrland 23.06.1824Ellers har jo Elisabet Serina Elisabeth Wang som er datterdatter av Nils Wind, kanskje kom hun i kontakt med Benoni vi dem.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

her falt noe ut:Serina Wang var stemor til ElisabethSteinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger Takk for hjelpen, og det samme til Frank.Nå lurer jeg på om det er flere navn i boken? Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Det er nevnt en Lars Larsen 1666 - 1712) på Larsos. Han hadde sønnene Svend, Peder og muligens Lars. Berit Larsdatter g m Peder Joensen er antakelig datteren hans. Lars Larsens far: Laurits Lauritsen f ca 1600 død ca 1675 hadde to sønner: Lars og Christopher og kanskje Israel som ryddet Israelsbakk og kanskje også datteren Agnethe g m Svend Nielsen Storjord/Eggesvik.Som du ser er det mange kanskje fra forfatteren side - så det er vel en viss usikkerhet forbundet med slektsrelasjonene.Derfor tok jeg det ikke med i innlegg 3. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger, Takk skal du ha. Siden du har boken fra Beiarn lurer jeg på om du kan se på en som heter Samson Jacobsen f1731(1733) D1811 Aag, han er gift med Karen(kari) Wilumsdtr f1739 Evjen?.Jeg ønsker slekte videre bakover. Hugo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hei. Under gården Åg står følgende: I 1722 får Jacob Michelsen førstebøksel på Åg. Jacob Michelsen død ca 1749 gift med Kirsten Joensdatter f 1692 d 1777.Deres barn: Berit f 1721, Ane d 1754, Kari d 1788, Samson f 1732, Kiersten f 1738. Samson Jacobsen fikk bøksel på Åg i feb. 1761. Han giftet seg med Kari Willumsdatter (foreldre Willum Pedersen og Gjertru Jansdatter, Evjen) Samson og Kari med barn finner du i folketellingen 1801.Under gården Evjen: Oluf Willumsen f ca 1666 d 1735 (far Willum Arensen Strand) var gift med Marit Arensdatter d 1732. Ekteparet hadde disse barna: Arent f 1696 (Eggesvik), Willum f 1698 (Vindvik) og Ole (Soløy). Det var skifte etter Marit Arensdatter i 1722.Oluf/Ole Willumsen ble så gift med Gjertru Jansdatter d 1779 ( far; Johannes Joensen Moldjord/Selfors. Mor Maren Pedersen som også var gift med Floen Bendigtsen, 1658 - 1722, Selfors.Forstår det slik at hun var enke da Floen giftet seg med henne.) Oluf og Gjertruds barn: Marit f 1724 g m Ole Pedersen Os og Peder f 1727 d ca 1790. Gjertru giftet seg så med Willum Pedersen f 1702 d 1780 (foreldre Peder Willumsen og Karen Olsdatter d 1739, Røsnes. De hadde datteren Kari gift med Samson Jacobsen, Åg.Får du sammenhengen i dette? Er noe uforstålig, får du komme med flere spørsmål. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Flere opplysninger om personer i innlegg 13, Gjertrus foreldre. Maren Pedersdatter ble gift med Floen Bendigtsen ca 1695. Maren var da enke etter Johannes Joensen. Videre står det at Maren kanskje var datter av Peder Floensen på Moldjord. Maren og Floen hadde en sønn, Johannes f 1696.Navnet Johannes og Jans brukes om hverandre, så Johannesdatter kan like gjerne bli Jansdatter etter det jeg har sett om navnebruk i området.Johannes Joensen. Om han står det under Moldjord: 'I 1682 sitter ...Johannes Joensen (som er ny) som oppsittere. I 1684 er det igjen to oppsittere: Peder Pedersen og Johannes Joensen gift med Peder Floensens datter Maren?. 30 May 1685 får Johannes bøksel på 1/2 parten av Selfors etter Joen E ...' Beklager hvis det ser noe uklart ut, særlig i innlegg 13, der jeg har tatt med noen personer som du kanskje ikke er interessert i. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger. Tusen takk, Spørsmål. Jacob Michelsen,s Kone Kirsten Jonsdtr kommer hun fra Beiarn? Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

I 1649 nevnes en Joen Stephensen, samme Joen i 1660/61 og i 1678 er han død da enken sitter igjen med bøkselen. Denne Joen har har i manntallet 1664/66 sønnene Joen 24 år og Olle 7 år. Joen kan kanskje være far til Kirsten, men i boken nevnes dette ikke. Manntallet i 1701 nevner Olle Joensen 50 år med sønnene Joen 12 år og Steffen 6 år. I 1711 er det ny bruker på gården, Niels Willumsen. Han sitter på Åg til 1722, da er den øde. Samme året får Jacob Michelsen førstebøksel ...osv som i innlegg 13. Det står bare vel en side om gården i boken og det er ikke flere opplysninger om de som har bodd der. Hvor kommer Jacob Michelsen fra? Kanskje hadde han Kirsten med seg og at hun ikke hører hjemme på Åg. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger.Tusen takk for hjelpen. Ang,Kirsten Jonsdtr 1712, jeg finner en jon Steffensen f 1675 d 1734 Finset i Gildeskål g med Barbro Didriksdtr d 1735 Finset i gildeskål. Kansje disse er gode kanidater til Kirsten,s mor og far. Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hei Hugo. Det er fint at jeg kan være til hjelp. Når jeg kommer hjem senere i kveld, skal jeg se på skiftene og om jeg kan finne noe mer om de poersonene du nevner. IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Skiftet etter Joen Steffensen og Barbro Didrichsdatter ble åpnet 1735 og nevner barna Ole, Iver, Kirsten og Berith. Kirsten er 23 år og ugift. Har du holdepunkter for å tro at det er den Kirsten som er gift med Jacob Michelsen? I Beiarboken fra 1979 er Kirsten innført med årstallene 1690 - 1775. I den nye boken av Ringaker står det at Kirsten levde fra 1692 til 1777. Den eldste Kirsten Joensdatter som jeg finner i skiftene i Beiarn/Gildeskål-området er født i 1704. Hennes foreldre er Joen Nielsen og Kirsten Andersdatter som det er skifte etter i 1727 på Enge i Gildeskål. Det må flere opplysninger til for å finne foreldrene til den Kirsten Joensdatter som er gift med Jacob Michelsen. Jeg lurer ennå på hvor Jacob Michelsen kom fra. Hans bakgrunn kunne kanskje kaste lys over Kirstens opphav. Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger, Jeg tok feil ang Kirsten . Jacob Michelsen kommer fra Ertnevåg i gildeskål, Far er Mikal jacobsen f? D 1733 g med Mille Olsdtr d 1732 Ertnevåg i Gildeskål,Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei inger. Takk for all hjelp fra deg.Nå lurer jeg på om du kan hjelpe meg igjen, Hans Olsen d 1727 Tind i Gildeskål gift med Karen Olsdtr, Hennes mor kan kommer fra Beiarn Eiterjord, . Hennes far kan være Ole Willumsen d 1714 Søfre i Gildeskål, Gift med Marith Olsdtr fra Eiterjord, Marith,s far og mor kan være Ole Pedersen Eiterjord g med Margrethe monsdtr Blix. disse siste var gift 1768 Hilsen Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hei Hugo. Jeg skriver gjerne av det som jeg måtte finne i Beiarboken. På side 210 er nevnt Ole Pedersen f 1740 (foreldre:Peder Josephsen og Marit Sørensdatter, Storjord) gift 4. okt 1768 med Margret Monsdatter f 1747 d 1818 (foreldre: Mons Larsen Blix og Maren Mejer, Mohus. Margrets farfar Lars Larsen arvet mohus etter sin morfar Jocum Moltzau. Lars Larsen var sønnesønn til Bodø-prosten Hans Lauritzsøn Blix. Faren var Lars Hansøn,1637 - 1717 Seivåg. Lensmann, handel indre Hernes fra 1701, døde hos sin søster i Steigen: se T. Norum: Slekten Blix. Ole Pedersen og Marit Sørensdatters barn var: Hans f 1769, Maren f 1774 d 1847, ugift, Mons f 1777 d 1833, Eiterjord. Det står noe mer om Ole, men det tar jeg ikke med her: han var vanskelig i omgang med andre osv.Står jo at Maren var ugift, men det kan jo være feil.I skiftet etter Ole Pedersen (og Margrethe Monsdatter, hun er enke) i 1805 er følgende barn oppgitt:Hans, Mons, Marithe, Sør-Femris 30 år, gift, men det står ikke med hvem. Maren 30 år. Marithe er ikke nevnt i Beiarboken. Kanskje er det denne Marithe som du nevner. Hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Setter opp noen skifter:Skifte etter Olle Willumsen, Søfre i Gildeskål i 1714, internt sk.nr.20061. Marith Olsdatter, hustru. Karen Olsdatter, Under tinden, Gildeskål datter g m Hans Olsen. Lisbeth Olsdatter, Søfre i G.skål, umyndig Videre skifte etter Hans Olsen, Tind i Gildeskål i 1727, internt sk.nr 11906. Karen Olsdatter, hustru Johannes Hansen, Tind i G.skål, 15 år Hans Hansen, Tind i G.skål, 8 år Ingeborg Hansdatter, Tind i G.skål, 2 årDette skulle vel være skiftene for de tre ekteparene du nevner. Men hvorfor er ikke Marithe nevnt i Beiarboken, merkelig all den stund det er nevnt en Marithe i skiftet? Hva er din kilde? IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hugo Jensen

Hei Inger. I skifte til Ole Pedersen f 1740 d1805 det ene barnet heter Marith Olsdtr f 1775 hun var gift i Sør-Finset.Hennes mann Ole Willumsen fra Søfre (Sør-Finset)tror jeg. Men skifte etter Ole Willumsen Begynte i 1714 så her er det noe galt Hilsen Hugo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hei. Kan du gi noen flere opplysninger om de personene du søker? Jeg har skiftene på CD og det er fort gjort å sjekke hvis jeg har mer å gå ut fra. Det er mange som har samme navn og det vanskeliggjør letingen hvis det ikke er opplysninger i tillegg til navnet. Hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.