Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Finn Oldervik

[#33721] Siri Torsteinsdtr. boende i Jädderens Fogderi

Recommended Posts

Gjest Finn Oldervik

Etterkomarane til ei av døtrene til Ouden Torsteinson og Hustru Lisbeth på Veiholmen bodde på Åsgård i tidlegare Stangvik prestegjeld, no Surnadal kommune på Nordmøre. Denne dotra heitte Ingeborg og vart gift med skotten Sebastian (Georgson) White. Etterslekta er svært stor og mange av dei mannlege etterkomarane vart prestar eller kjøpmenn. Men som alltid, så var det og sume som dreiv gard og slik hamna 'i den gemene bondestand'. Ein soneson av Sebastian og Ingeborg var Auden Torsteinson g.m. Gjertrud Hansdtr.Det sistnemnde ekteparet hadde m.a. sonen Christen f. 1701 g.m. Anna Johanna Conradsdtr. Bæver om vi skal tru Hans Hyldbakk (Sjå Folk og heimar i Åsskard s. 257). Det siste kan ikkje vera rett. I følge ein innførsel i panteprotokollen for Nordmøre dat. 3. juli 1730, så var rette namnet Anna Johanna Berentsdtr. Mor hennar, som heitte Siri Torsteinsdtr. var visstnok daud og ho hadde bodd i 'Hoge Wahre i Jädderens Fogderi'. Som Formyndar for Anna var utnemnd Lars Pederson Holm.Spørmåla vert da:1. Kvar er Hoge Wahre i Jädderens Fogderi. At det er snakk om ein stad på Jæren skulle vel vera ganske opplagt, men kvar er 'Hoge Wahre'. Eg trur eg eingong fekk opplyst at det var eit fyr eller noko slikt som heitte Høgvær, men den gongen førte ikkje dette sporet fram. Seinare har eg tenkt på at det kan være ei forvansking av namnet Varhaug. Er det nokon som kan hjelpa her?2. Kven var så Siri Torsteinsdtr. og kven var den Bernt som var far til Anna Johanne?3. Kven var den Lars Pederson Holm som var formyndaren til Anna Johanne?Takksam for alle tips og spor som kan føra til ei løysing på problema!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Rogalendingane ser ikkje ut til å veta stort meir enn eg gjer om Hoge Wahre. Som ein ledetråd til kan eg nemna at borna til Christen Audunson og Anna Johanne Berntsdtr. heitte: 1. Torstein f. 1724 2. Gjertrud Christine f. 1726 3. Bernt Andreas f. 1729 (Oppkalla etter morfaren) 4. Siri Conradine f. 1732 (Oppkalla etter mormora) 5. Anne Elisabeth f. 1736No kan det jo vera at mor til Anna Johanne, Siri Torsteinsdtr hadde vore gift med ein Bernt før ho kom til Jæren og at ho så i eit nytt ekteskap (til dømes med ein prest) kanskje hadde flytta til Varhaug?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Jeg har lite eller ingen kjennskap til Varhaug-slekter, men vet at det fantes en Laurits Pedersen Holm på Håland i Avaldsnes sogn på Karmøy (d. 1733) - http://www.slektsforumkarmoy.no/b-bok/gnr100.htmlDet finnes dessuten en gård ved navn Haver i Ogna sogn på Jæren som kanskje kunne være verdt å sjekke. Dette navnet forklares av O. Rygh på følgende måte: Vistnok *Hafv&bmaapeno;rðr m., d. e. Hav-Vagten, at sammenstille med Sund- v&bmaapeno;rðr (se Bjerkreim GN. 50) og *Folkv&bmaapeno;rðr, Høiland GN. 59. Haver ligger yderst mod Havet, paa Halvøen S. for Ognebugten. Strax nordenfor Gaarden er en liden isoleret Høide, hvorfra man har kunnet bevogte Havnene omkring, deriblandt Sirevaag (GN. 8), den sidste Havn, inden man søndenfra naar Jæderens ubeskyttede Kyst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Jan Trelsgård nevner Laurits Pedersen Holm i Avaldsnes og han var gjestgiver på Høyevarde i Avaldsnes før 1706. Høyevarde er et fyr som i dag er representasjons bolig for Hydro på Karmøy. Se Avaldsnes I side 470,nr. 6

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Siden Laurits Pedersson Holm var formynder for Anna Johanna kan hun ha bodd på Høyevarde (Hoge Wahre) under Avaldsnes. Om Høyevarde dengang lå under 'Jædderens fogderi' er mer tvilsomt, men kan heller ikke utelukkes. Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk for gode tips til dei to som har svara. Dette gjer det i alle fall sannsynleg at Høyevarde (Høgvarden?) er den rette oppfatninga av Hoge Wahre, og at denne staden ligg på Karmøy. På same måten er det vel heller ikkje særleg tvil om at Lars Pederson Holm på Avaldsnes er formyndaren til Anna Johanne Berntsdtr på Åsgård. Trelsgård og Hansen oppgjev også at Lars Pederson var gjestgjevar på Høyevarde fram til 1706. Er det nokon som veit om gjestgjevarskapet vart vidareført og i tilfelle kven som etterfølgde Lars? Sidan Lars vart utnemnd til verge for Anna Johanna så er det truleg ein eller annan form for slekts- eller svogerskap mellom desse personane. Vidare lurer eg på om skifteprotokollen/panteprotokollen/tingprotokollen for Jæren er intakt for tidsrommet kring 1730?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Høyevarde ligger under garden Håvik i Avaldsnes og under strandstedet Håvik bor der i 1701 en Bernt Andersson f.ca 1658. Han hadde en sønn Anders f.ca 1698.Bernt er nevnt strandsitter i 1701, men ikke senere. Anna Johanna kan kanskje være datteren hans. Det er også en Nils Torsteinsson f.ca 1645 i Finnmark d.1712. (jmfr. Siri Torsteinsdtr.?) Nils er nevnt som strandsitter under Håvik fra 1701 til han døde. I skoskattelista fra 1711 er han nevnt med kone. Hun het Maren Gabrielsdtr. f.ca 1649, d.1732. Om Nils har noen forbindelse med Siri Torsteinsdtr. er usikkert, men en mulighet er det. Når det gjelder Laurits Pedersson Holm er han født i Jylland ca 1665 og død på Høyevarde i 1733. Han er sønn til Peder og Sofie Amalie Klingenberg.d.1721. Laurits var kommen til Høyevarde som gjestgiver før 1706 men etter 1701. Han er nevnt uten sønner i 1706. I 1711 er han nevnt med kone og en datter, så han må være gift før det. Om det er noen slektskap mellom Laurits og Anna Johanna Berntsdtr. så er det ingen opplysninger om det her. Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Kan Laurits/Lars ha vært gift med Anna Johannas søster?Lurer ellers på hva krevdes av slektskap for å bli utnevnt som formynder? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Jeg glemte å få med at kona til Laurits Pedersson Holm het Bol Sofie f.ca 1683 og d.1759. Det er kun oppgitt fornavn på henne.Det er selvfølgelig en mulighet at Anna og Bol Sofie kan være søstre. Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

En av barna til Laurits og Bol Sofie het Fredrik Tønder.f.1714. Det er en Bernt Andersson dpt.30.8.1663 i Tønder,Jylland. Kan det være den samme Bernt nevnt under Håvik i 1701 som er f.ca 1658? Hvis Johanna og Bol Sofie er søsken kan det være derfor Fredrik har fått navnet Tønder? Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg vil gjerne takka dei som har kome med bidrag så langt, og særleg Johan Arthur Hansen. Det verkar ikkje usannsynleg at den Bernt Andersson som er nemnd under Håvik i Avaldsnes kan vera far til Anne Johanne. Ein som vart kalla 'strandsittar' den gongen hadde oftast eit 'Strandsæde' og dreiv med handel, slik at eg går ut frå at det også var tilfelle med Bernt Håvik. Om han var dansk eller norsk er vel ikkje så lett å stadfesta ut frå dei opplysningane som ligg føre så langt. Ein kan jo nemna at svigermor til Anne Johanne, Gjertrud Hansdtr. var dotter til lagmann i Trondheim Hans Mortenson Wesling som igjen var komen frå København (Sjå Hyldbakk, H. 1955. Folk og heimar i Åsskard s. 255).Då Anne Johanne døydde i 1741 vart følgjande 5 personar utnemnd til formyndarar for dei 5 borna:Gullik BævreJacob NissenBerven FlemmenBård Nilsson BeleHenrik HustadDei 4 første av desse er Nordmøringar, medan den siste truleg er Romdaling. Er det nokon som veit kven han er og om han eventuelt kan ha noko med morslekta til borna å gjera. (Når det gjeld Gullik Bævre, så veit vi vel forresten ikkje sikkert at han var nordmøring. Han var fenrik og vart gift med dotter til løytnant Torstein Bæver. Ho heitte Helle. Torstein Bæver er på same staden oppgjeven å vera soneson til den Torstein Audunson av Aspaslekt son var barnlaus, noko som var uvanleg på den tida og!!! Sjå Hyldbakk, H. 1981. Gards- og ættesoge for Surnadal III)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Lars Andersson Holm hadde følgjande born:Laurits ( Lars) Pedersen Holm født ca 1665, død 1733. Sønn av Peder og Sofie Amalie Klingenberg på Jylland. Gift med Bol Sofie NN født ca 1683, død 1759 * foreldre ukjent Barn:a) Margrete Elisabet Født: Ca 1706 Gift med Josef Knutsen ' Kopervikb) Sara Sofie Født: Ca 1711 Gift med Johannes Larssen Kopervikc) Fredrik Tønder Født: 1714, Gift med Marta Torgersdatter. Neste brukerd) Agnete Godzen Født: 1716 e) Anna Sofi Greve Født: 1718. Gift med Pål Jakobsen Hundt. f) Berta Sofi Født: 1719. Gift med Lars Olsen, Håvikg) Peter Kristian. Født: 1720. Døde i 1720. h) Peter Kristian. Født: 1721. i) Elisabet Karine Født: 1724.Døde i 1724.j) Anna Karine Født: 1724. Bosett hos søsteren Berta Sofie i 1758.Er det nokon som veit å plassera desse personane nærare, og eventuelt om det på nokon måte kan påvisast slektskap mellom nokon av desse og Anna Johanna Berntsdtr. g. With, eller mora Siri Torsteinsdotter frå Høgvarden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan hende du kan finne noe av interesse i dette lesestoffet? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) Jeg har løytnant Torstein Bæver som sønn av Lars Torsteinsson, som 23 Mar 1680 skal ha bodd i Bøvra Utistua, Surnadal, og var g.m. SIGRID Olesdotter. Torstein skal ha hatt en bror Ola.Når Hyldbakk (altså feilaktig) hevder at Anne Johanne (g.m. Christen Audensen Withe) var datter av Conrad Bæver, så var det likevel neppe hentet ut av løse lufta ? Conrad var f. 1672 og var blant de eldste barna til løytnant Torstein Bæver, som kjøpte Oppigard Gærum i Surnadal den 12 Jun 1683.Kan det være så enkelt at Siri Torsteinsdatter også er barn av løytnanten (slik at formynderen Gullik Bævre for hennes barn altså blir hennes svoger) ?Løytnant Torstein Bævre (1661: 'tambour Thorstein Surendall') hadde såvidt jeg vet barna Ola, Conrad, Erik, ob.ltn. Hans Reinholdt Bævre (1685-1769) og Helle (og antakelig fler ?).(HR var kanskje oppkalt etter farens regiments- og kompanisjef Reinholdt von Howen ? Slik var jo ikke så uvanlig blant offiserer på den tida).Jeg innser at forslaget ovenfor antakelig er 'litt for lettvint', men jeg kunne ikke dy meg. Idéen må da ha slått andre også ? Hvis dere da ikke kjenner den komplette ungflokken til løytnant Bæver ? Han 'burde jo ha' en Siri/Sigrid blant de eldste døtrene, oppkalt etter barnets farmor Sigrid Olesdotter ? (Og Siri ER vel f. rundt 1675 ?).(En helt annen ting: I skiftet etter Ole Knudsen Torvik i Stangvik (Nordmøre) 1732 blir det nevnt en sølvkanne pantsatt av 'løytnant Bæver'. Inskripsjonen på denne er Kristen Nilsen Brun og Margrethe Hansdatter. Kan dette være Christen Nilsen Brun (direktør ved Lesja jernverk (1697-), forvalter ved Kvikne gruver mellom Ulsberg og Tynset) og hans 3. hustru ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Har du ellers kommet til noen konklusjon, Finn, vedr. hvorvidt Anne Johanne's far VAR Bernt Andersson f.ca 1658 på Høyvarde under Håvik på Avaldsnes ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

For å svara på det siste (16) først, så kan ein vel ikkje konkludera 100% sikkert om dette med dei opplysningane ein sit inne med så langt, men det verkar jo svært sannsynleg. Etter det eg forstår så er Bernt Andersson den einaste med namnet Bernt av høveleg alder som held til i nærleiken av Høgevarde, samtidig som ein også finn formyndaren, Lars Pedersson Holm i det same miljøet der på Karmøy. Ein gjennomgang av skifte- eller justisprotokollen i området kunne kanskje ha gjeve det endelege svaret?Så til første innlegget ditt (15). Eg har nok vore inne på same tanken som du her, men har vel forkasta den. Eg hugsar ikkje kor vidt eg har undersøkt originalskiftet etter Torstein Larsson Bæver som døydde i 1715, men i følgje Hyldbakk så var det berre ei dotter, nemleg Helle som var gift med Gullik Andersson. Ein kan kanskje tenkja seg at Si(g)ri Torsteindotter kan vera ei uekte dotter til Torstein, men særleg truverdig verkar heller ikkje dette.Når Gullik Andersson er nemnd som verge for eit av borna til Anna Johanna, så kan han teoretisk også vera ein farbror til Anna, dvs. bror til Bernt Andersson?Konklusjonen så langt får vel bli at det enda står noko gransking att før ein kjem til botnar i dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Du starter innlegg 12 med 'Lars Andersson Holm hadde følgjande born:'.Mener du her Laurits (Lars) Pedersen Holm født ca.1665, død 1733 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Tja no er det jo ei stund sidan eg skreiv dette, men eg la sjølv merke til dette no tidlegare i kveld då eg skumma gjennom. Eg trur nok det er Lars Pedersson Holm eg meiner. Denne lista over borna til Lars Holm finn ein elles under lenka i innlegg nr. 3 av Jan Trelsgård.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Du har altså foreløpig ingen teori om hvem som er foreldrene til Siri Torsteindotter ?Hvordan tror du Hyldbakk fikk idéen om at det var løytnant Bævers sønn Conrad som var far til Siris datter Anna Johanna, g. Christen With f.1701?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg er litt usikker på kvar denne teorien om at Anne Johanna skulle vera dotter til Conrad Torsteinsson Bæver har kome frå. Det kan vera frå Hyldbakk, men det kan også vera Trygve Withe som har gjeve denne feilaktige opplysninga til Hyldbakk. Dette har for så vidt ikkje så mykje å seia når det gjeld å koma fram til det som er sanninga.Vi kan jo tenkja oss at følgjande har hendt;Sigri Torsteinsdotter var eldst av borna til Torstein Larsson Bæver og kone Anniken (Anne Christine?) Eriksdotter Gjul på Glærem i Surnadal. Ho var oppkalla etter farmor si, slik ho skulle vera (Den andre dotra, Helle var oppkalla etter kona til Reinholt von Hoven seier Hyldbakk). No kan det også tenkjast at mormor til Sigrid var av prestefolket i Bud i Romsdal også, sidan Ane Søfrensdotter (dotter til dansken Hr. Søfren Andersson) var ei av konene til Erik Pedersson Gjul og at desse to var svigerforeldre til Torstein Bæver. (At det var ei Helle, truleg også oppkalla etter kona til Reinholt von Hoven, i Hagerupslekta kan ein m.a. sjå i denne tråden Lenke m.a. i innlegg nr. 118).Korleis Sigrid Torsteinsdotter kunne hamna på Karmøy har eg inga forklaring på, men kan hende har det noko med offisersrollen til ”faren” å gjera. Vi kan vidare tenkja oss at Sigri fekk ei drusteleg heimegåve då ho gifta seg og at dette utgjorde meir enn den arveparten som vart dei andre borna til del. Sidan det i slike tilfelle aldri var aktuelt at noko av heimegåva skulle verta betalt tilbake, så var det ingen grunn til å nemna Sigrid i skiftet etter faren. Ho skulle likevel ikkje ha noko av arven. Eg har vore borti nokre få tilfelle der dette beviseleg har hendt, men eg kan ikkje konkretisera noko tilfelle her og no.I og med at Anna Johanne Berntsdotter hadde stor slekt i Surnadalen, så har ho kome til ætta si der. På den måten vart Christen Audunsson With kjent med henne og sidan gift. Eg tvilar på at han reiste frå Nordmøre til Karmøy for å finna seg kone. Vidare kan vi tenkja oss at då Christen og Anna Johanne får dotter nr. 2 i 1732 har mor henner døydd (ca 1730) og morbroren, Conrad døyr utan born om lag på same tida. Dotra vert difor oppkalla etter mor og morbror til Anna, og ho får då kalla Siri Conradine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I B XXXIX, hefte 4 av NST frå 2004 s. 392 kom eg tilfeldigvis over følgjande opplysning:Bernt Andersson med tenar var tollvisitør ved Høyevarde under Stavanger tollstad frå ca 1691 og utetter. Dette må utan tvil vera vår mann og far til Anna Johanna Berntsdotter på Åsgard, samt ektemann til Siri Torsteinsdotter.Det er Ola Teige som er forfattar av denne artikkelen som omhandlar privattilsette tollbetjenter i Noreg i dansketida.Her får vi da greie på yrket til Bernt Andersson Høyevarde på Karmøy, og det kan da godt hende at han først har vore tilsett ved ein av tollstadane på Nordmøre først og der funne seg ei kone, Siri Torsteinsdotter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.