Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Bøhmer

[#33795] Gjetvold

Recommended Posts

Gjest Thor Bøhmer

På Malum i Furnes ble det før 1600 født en gutt med navnet Gjetvold. Etterslekta kom stort sett til forskjellige steder i Ringsaker. Gjetvold-navnet er lite brukt på Hedemarken. Noe mere i Østerdalen. En av etterkommerene til Gjetvold var Inger Gjetvoldsdatter født før 1700 i Veldre. Hvor hun ble av vites ikke. Ei Inger Gjetvoldsdatter ble gift til Grundset i Elverum. Det er flere forbindelser mellom Elverum og nåværende Ringsaker så langt tilbake i tid som det vi snakker om her. Er det noen som vet hvor det ble av Inger Gjetvoldsdatter fra Veldre? Og er det noen som vet hvor Inger Gjetvoldsdatter på Grundset kom fra?Thor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg ser også at på Solør Slektshistorielags webbside diskuteres en person som het Jetvold Toresen.født 1604. Han hadde en sønn som het Tore Jetvoldsen født 1621 og døde 1691.Jeg er fortsatt like interessert i Gjetvold. Hvem vet noe om dem?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

En Ture Halvorsen Kjeverud skal være bror av Tjøstel Frøberg av samme slekt som Gjetvold født på Mælum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Kan Inger Gjetvoldsdatter på Grundset være datter av Gjetvold Stensen Sæteren som rømte ved Vennersborg i 1676?Den første Gjetvold på Sæteren mangler et farsnavn i mitt register. Er det noen som vet det? Han var lensmann i Elverum og hadde en bror som var klokker i Spydeberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest thor Bøhmer

Gjetvold er et gammelt navn i Furnes. Jeg tror Ingvold er samme navnet. Det er bare basert på tro. I Furnes har vi Jevanol-gardene. Av og til skrevet med G. Jeg tror dette opprindelig var holen som tilhørte Gjetvold. Altså Jetvoldsholen eller Jevanholen eller - eller ??. Hvor gamle disse gårdene er vites ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Ingvald er ikke samme navnet som Gjetvold, men et gammelt norrønt navn. Foreslått normalisering av navnet Gjetvold er Jetvard der det siste -rd på østlandet ble tjukk L og avspeiles i en mengde varierende skriftformer som Jetvol, Jetval og en mengde andre. Antatt å komme fra engelsk Edward. Har nok også blitt sammenblandet med det gamle norske navnet Gjevard.Navnet ser ut til å ha blitt brukt nesten utelukkende i Solør/Elverum/Åmot/Hedemarken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest thor Bøhmer

Endelig, der var det en reaksjon.Nei, jeg tror vel egentlig heller ikke at Getvold og Ingvold er samme navnet, men det synes som om enkelte i slektskretsen til Gjevald Lier, født i Furnes, død på Lier i Veldre, har fått navnet Ingvold, slik at det muligens ble brukt isteden for det mere gammelmodige Gietwold. Ellers var det nok mere opp til presten en til de som døpte ungen, hva det ble stående i protokollene. Derfor finner vi flere varianter og kanskje også sammenblanding av navn. Jevall(d) er også en form som er brukt i denne slekta i nåværende Ringsaker.Gjetvold på Lier er bl a en av Alf Prøysens forfedre.Vi finner samme kaos når det gjelder navnene Syver, Sjul(d), Jul og Juul som brkes om hverandre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er som sagt ovenfor en rekke forbindelser mellom Furnes og Elverum. Eks Høsbjør i Furnes og Skjefstad i Elverum. Bjørn på Bjørnerud (nyrydder på Bjørnerud?) i Furnes var i slekt med Bjørn Grundset. Bjørn på Grundset har forbindelser til Økset i Elverum. Det er kort vei mellom Økset og Sætren hvor Gjetvold Sæteren bodde. Viss jeg har sett riktig var flere av disse lensmenn??Lignende forbindelser finnes mellom Elverum og gamle Ringsaker. Dette dukker først og fremst opp i skifter hvor eierskap i gårdene kommer frem og da også slektsforbindelser.En kan derfor leke med tanken om at det kan være slektsforbindelser mellom alle disse med navn Gjetvold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg ser på Solør Slektshistorielags hjemmesider diskuteres eller etterlyses: Jetvold Toresen. født 1604.Jeg vil i den anledning påpeke at en mulig onkel eller grandonkel av Gjetvold på Lier, var en Tore Halvardsen på Kjonerud i Stange.Navnet Gietwold - Jetvold - Jevall forekommer som nevnt av Kompelien på Hedemarken og noe mer i Glommadalføret.Når Soløringene diskuterer Jetvold Toresen blir jeg nysjerrig. Er det noen som vet noe mere om slekta til Jetvold Toresen bakover?Så til navnet Gjetvold: Jevard finnes i norr�nt som Gjafvarð, bare registrert på Færøyane. Det kan bety 'gave' - 'voktar'. Jevard kan også ha vært samanblandet med Gjevald ('gave' - 'hersker'). En må også peke på navnet Jetvard. Norrønt Jåtvarð. Det er en form av gammelengelsk Eadwearð, senare Edvard (av ed 'rikdom' og vard 'voktar').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Jetvard Toresen på Eid i Våler vet man ikke hvor kommer fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det kunne være interessant å høre om Jetvard Toresen Eig hadde flere barn enn Tore. Eventuelt hva de het samt neste generasjon og hva de het.Er det noen som har sett skifter etter Jetvard Toresen Eig eller hans barn?Like ens kunne det være interessant å se om det i Elverum er flere samtidige Gjetvoldsdatter/Gjetvoldsen enn inger Gjetvoldsdatter på Sæteren?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Rettelse: Inger Gjetvoldsdatter på Grundset!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore S. Falch

En kommentar til navnet Gjetvold:En av Deset-gårdene i Åmot gikk under navnet Gjetvoldstu eller bare Gjetvolds og hadde navn etter brukeren der midt på 1600-tallet. Mellom desetinger uttales gårdsnavnet 'jetvors' - med tostavelses tonelag, kort e, lukket o og sh-lyd. Dette - sammen med skrivemåten -vold eller -vord - skulle tilsi at mannsnavnet blant sør-østerdøler ble uttalt Jetvol med lukket o og tjukk l.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Den Inger Jetvardsdotter som var gm. Amund Olsson på Nørdre-Grundset var trulig ei dotter av Jetvard Stensson på Sætern i Elverom. Ho er neppe ei dotter av Jetvard Tjøstølsson på Lier (f. o. 1656) i Veldre. Ettersom Inger trulig er født seinast 1677 høver ho ikkje heilt som dotter av Jetvard Lier. Teoretisk kan han ha vori 21 år når han fekk Inger. Men ut i frå rekkefølgjga i Veldreboka (s. 234) var det ei eldre dotter ved namn Marte. Trulig kan ein derfor sjå bort frå denne muligheten. Det er jo svært sannsynlig at det er eit skyldskap mellom Jetvard (Tjøstølsson?) på Lier og dei med det same namnet i Sør-Østerdalen, Solør og Løten. Det eldste dømet på namnet er den 'Jeduarder Nikulasson' som er nemnt som besegler av eit brev som er satt opp ved Sørmåa i Elverom den 12. oktober 1346 (DN 5 190). Det genealogiske sambandet mellom Lier/Mælom og Kjerneområdet for Jetvard-namnet ligg trulig i det genealogiske mørket som senker seg når ein går ned på 1500-talet.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Siden jeg er ny på dette diskusjonsforumet, har jeg ikke før nå forstått reglene for takt og tone her. Derfor takker jeg bidragsytere i denne fellestakken. Jeg synes dette er et fint forum og mange drypp kan gi større forståelse.Thor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Frode, du som er så kunnskapsrik, da kan jeg også peke på at mor til Gjetvold på Lier var Inger G?datter. Dette har jeg tidligere tolket som Gundersdatter og at hun da var søster eller aller helst mor til Gunder på Frøberg. Altså at det var en oppkalling. Imidlertid har jeg lite tilgang på kilder om saken og da kan man bare ha noen arbeidsteorier. Så tror jeg at denne Gunder måtte vike for embedsmennene og hugenottbrødrene Michelet som kom til Frøberg? Jeg innbiller meg da at jeg finner Gunder igjen på Nes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

På Sæter i Løten finner jeg Gjørvald Olsen som bruker i åra 1685-1707. Han nevnes også senere på Brevad, Nordset, Foskum og Hole. Han hadde minst to barn, Ole og Nils. Jeg antar at Gjørvald og Gjetvold er samme navnet. Det antas at han var fra Elverum.Amund Gjetvoldsen var bruker på Berge i Løten 1760-1763, gift 1762 med Eli Olsdatter Spaberg fra Vang. Han kom senere til Granlia som nybygger. Amundnavnet gjør at det er naturlig å spørre om det er en forbindelse fra Amund Gjetvoldsen til Inger Gjetvoldsdatter på nordre Grundset og hennes mann Amund Olsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Ja, Amund Jetvardsson som du finner i Løten er nok ganske sikkert identisk med sønnen til Jetvard Amundsson Grundset (skifte 1740) og ektefelle Marit Bjørnsdotter. Ved skiftet nevnes barna Jøran 11 år, Inger 8 år og Amund 6 år. Jetvard Amundsson (f. ca. 1697) var i sin tur sønn av Amund Olsson på Grundset (skifte 1726) og hans 2 ektefelle Inger Jetvardsdotter (skifte 1742). Siden Jetvard Amundsson var død før mora, er barna hans også nevnt i det skiftet (1742).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

I følge Nes Bygdebok andre bind del 3 s 510 så skal Bertel Monsen (i bygdeboka kalt Skruen) på Tveter og Ole Monsen på Skjerven være brødre. Jeg ser også at på enkelte slektssider publisert med utgangspunkt på Nes, der er Bertel oppført som sønn av Mogens Skruven.For å klare opp familie 1: Mons Svendsen Skruen, f. på Skruen, Ringsaker, gift med Eli Kristensdatter. Barn: i Marte Monsdatter Skruen, f. i Skruen, Ringsaker. (ikke nevnt i bygdeboka og ikke dokumentert) Hun giftet seg med Nils Olsen Båberg, f. 1735 i Båberg, Veldre, Ringsaker, (sønn av Ole Hansen Båberg og Ales Nilsdatter Glestad). ii Ole Monsen Skruen, f. 1748. iii Daffin Monsen Skruen, f. 1754, d. som barn. iv Guri Monsdatter Penningrud, f. 1756 i Penningrud, Nes, Ringsaker. v Johanne Monsdatter Penningrudeie, f. 1760 i Penningrudeie, Nes, Ringsaker.Bertel er ikke nevnt som et av barna til Mons Sendsen (s 559). Hvem er da Bertel Monsen som bygdeboka på side 510 kaller Skruen? Familie nr 2: Bertel Monsen Stav f 1741 (se Ringsaker krkbok), gift med Anne Jørgensdatter Dalby, f. 1744 i Dalby, Ringsaker, (datter av Jørgen Jørgensen Dalby og Johanne Ibsdatter Sør Holo) d. 26 jan 1836 i Syljebæk på Nes. Bertel døde 1799 på Tveter på Nes. Barn: i Johanne Bertilsdatter Tveter f. 1771. ii Mons Bertelsen Tveter, f. ca 1774 i Tveter, Nes, Ringsaker. iii Siri Bertilsdatter Tveter, f. ca 1777 i Nes, Ringsaker. Hun giftet seg med Tomas Tomasen Gårumeie, gift 1811, f. 1770, d. 1865 i nord Huse, Nes, Ringsaker. Siri døde på nord Huse på Nes. iv Ingeborg (Inger) Bertelsdatter Tveter f. ca 1780. v Eli Bertilsdatter Tvete f. 1782.Her ligger mine spørsmål: Jørgen på Stav, f. 1670. d. 1739 antas å være bestefar til Bertel? Hvor kom han fra? Hvem var hans far? Hvem var han gift med? Han hadde sannsynligvis disse barna: i Arne Jørgensen Stav. ii Mogens Jørgensen Stav. iii Jøa Jørgensdatter på øvre Vik. iv Johanne Jørgensdatter Stav. Mogens Jørgensen Stav, gift med Siri Andersdatter på Stav. Hvem var hun og hvor kom hun fra? Deres mulige barn: i Bertel Mogensen Stav, f. 1741. ii Marte monsdatter Stav, f. 1746 på stor Stav. (Jeg tror egentlig det er denne som ble gift med Nils Båberg, se ovnfor) iii Morten Monsen Stav, f. 1746 på stor Stav, Ringsaker, d. 1746 på stor Stav. iv Jørgen Monsen Stav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Beklager, forrige dialog var egentlig nytt tema og er derfor lagt inn som nytt tema.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

I løten er det et bruk som heter Gjevaldsbråten. Det sies at Gjørvald på Sæter kan ha bodd der etter at han var på Sæter. Uansett, navnet på bruket indikerer hvordan man uttalte navnet Gjetvold på den tida.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Fra folketellingen for Elverum har jeg sakset: Jevald Amundsen Mand 40 Givte 1ste gang Huusmand med jord, dagleyer Kirstie Mortensdtr Hans kone 37 Givte 1ste gang Ole Jevaldsen Deres uægte søn 8 Ugivt Amund Jevaldsen Deres ægte søn 3Det må vel være sønnen Amund Gjetvoldsen kalt Kulsveen som giftet seg med Anne Pedersdatter Bækkum i Løten i 1829? Anne var født i 1797.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Utan at eg kan seie det med sikkerhet er trulig den Jetvard Amundsson som fins i 1801-teljinga for Elverom ein son av den før nemnte Amund Jetvardsson på Berge og Granlia i Løten. Det høver da også bra at han er født omlag 1761 og at dei trulige foreldra hans gifta seg i 1762. Trulig er han den eldstefødte. Litt tilbake til sambandet mellom Hedmarka og Østerdalen. Asbjørn på Vestre-Hårstad i Vang åtte ved odelsmanntalet i 1615 3 skinn i Lille-Rustad i Elverom. Trulig var dette heile skylda. I Vangsboka (gnr. 153-177) på s. 107, sp. 2 skriv Odd Stensrud at Asbjørn trulig var gm. Dorte Tjøstølsdotter frå Frøberg i Furnes. Viss ein skal tru Thor Bøhmers teori framsatt i siste nummer av tidsskriftet åt Hedmark Slektshistorielag var Jetvard og Dorte halvsysken med same mor, Inger. Det viser at det har vori ein heil del samband mellom dei to landskapet frå gammalt av.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dette var bra Frode. Jeg må kontrollere denne Dorte noe. Jeg har ei Dorte som giftet seg til min fødegård, Haug i Veldre. Det ser en ut frå salget av Røne i Romedal. Slekta på Frøberg, Mælum ved arvinger i Veldre solgte sin del av Røne ca 1624? Dorte kan ha vøri gift to gonger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er mange forbindelser mellom Løten - Vang - Furnes - Ringsaker og Elverum. Først og fremst går det på eierskap i gårder. Da er det vel ofte også en slektsforbindelse? I følge bygdebøkene mellom Bjørnerud og Grundset, Høsbjør og Skjefstad etc. På Lindholt hvor kona het Tora Håkonsdatter lånte de 200 rd av Tore Håkonsen Økset. På grunn av navnelikheten har jeg i mange år lurt på om det er en slektsforbindelse. Disse levet delvis inn på 1700-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.