Jump to content
Arkivverket

[#34744] Husmannsplasser


Guest Johan Arthur Hansen

Recommended Posts

Guest Hans Petter Engh

Jeg kan ikke tenke meg at det er noen spesiell oversikt over husmannsplasser. Disse vil fremkomme i bygdebøker, lokalhistorie og folketellinger. Det var tusenvis av dem, mest på 1700 og 1800 tallet. De tilhørte bondegårder og lå overalt i Norge, muligens med hovedtyngde der det var flest gårdsbruk.

Link to comment
Share on other sites

Guest Johan Arthur Hansen

Takk for svaret.Det hadde kanskje vært en for stor oppgave å ha en oversikt over hele landet, men det hadde hjulpet hvis det i bygdebøkene hadde vært en oversikt for den aktuelle bygdeboka, så hadde en sluppet å 'trålt' gjennom hele boka for å finne det en lette etter.Mvh. Johan Arthur Hansen

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfinn Kjelland

Merk også at mange gardsbruk som opphavleg var husmannsplassar vart kjøpte til sjølveigarbruk og matrikulerte alt frå midt på 1700-talet. I dag kan dei vere mellom dei beste gardane i ei bygd, pga. at det kan ha vore heilt andre driftsvilkår som styrte plassering og verditakstering i eldre tid. Eit døme er austlandsdalane, der ein flat dalbotn var utsett for flom og frost og lite brukt på den tida korndyrkinga var det sentrale elementet i drifta. Her kunne det kome plassar. Etter at maskindrift, grasdyrking og elveforbygging har kome, kan ein slik plass ha blitt ein større gard.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Løberg

Og omvendt. Mange steder ble husmannsplasser brukt for å få dyrket opp dyrkbar utmark som så ble lagt inn under hovedgårdens fulldyrkede areal igjen ved skifte. Slike husmannsplasser kan ofte ikke engang påvises i landskapet i dag. Har ellers inntrykk av at i hvert fall moderne bygdebøker faktisk har med husmannsplassene i registrene, gitt da selvfølgelig at husmannsplassen vitterlig var registrert med et eget navn. Skjønner ellers ikke helt problemstillingen. Det finnes jo landsdekkende stedsnavnsregistre som kan brukes dersom plassnavnet er kjent, og er plassnavnet ukjent må en i allefall til primærkildene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Robert Bjerke

Mange husmannsplassnavn forekommer i 1865-folketellingen, og de senere tellingene. Man kunne bruke 'landomfattende søk' med plassnavnet som om det var gardsnavn.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.