Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Frode Myrheim

[#35127] Forbod mot fotografering på Riksarkivets lesesal

Recommended Posts

Gjest Frode Myrheim

Er det nokon der ute som har noko forklaring på kvifor ein ikkje kan fotografere kjeldemateriale på Riksarkivets lesesal. All fotografering skal gå gjennom Riksarkivets fotograf. Slik eg ser det har ikkje Riksarkivet noko eigedomsrett til kjeldematerialet. Dei er derimot forvaltarar av kjeldemateriale. Der verkar på som Riksarkivet her har funni på eit forbod for å laga det noko meir vanskeleg og ikkje minst dyrarare for ein som kunne ha tenkt seg å fått fotografere ein del kjelder på Riksarkivet lesesal.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

Jeg var på Riksarkivet i går i forbindelse med en innførsel i kirkebok. Siden kvaliteten blir dårlig når jeg tar utskrift fra mikrofilm/mikrokort. Da spurte jeg i publikumsavd./skranken om muligheten for å digitalt fotografere for sikkerhets skyld.Da fikk jeg svaret at det er mange som vil gjøre det samme. Og at kvaliteten på papiret i kirkeboka blir forringet av lys fra kamera el. lignende. Slik forstod jeg det.Så jeg måtte nøye meg med å bestille avskrift (skrevet på maskin)som et slags bevis med stempel og underskrift fra Statsarkivet/Riksarkivet.Ellers var det nytt for meg at Riksarkivet brukte egen fotograf til dette.Mvh. Kristin S. Aasen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

En presisering: Spurte om muligheten for å digitalt fotografere innførsel i original kirkebok. Og svaret fikk jeg som det er forklart i min forrige innlegg. Jeg anser kirkebok som kildemateriale.Mvh. Kristin S. Aasen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Det er ukjent for meg at ljoset frå eit digitalkamera skader papiret. Det er nå også slik at dette forbodet t.d. ikkje gjeld på Statsarkivet i Hamar. Riksarkivet har ein fotograf som t.d. tek foto av diploma. Det var desse diploma eg hadde tenkt å fotografere, men den gong ei.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Selv har jeg fotografert mye kildemateriale hos Statsarkivet i Trondheim. Fikk beskjed om ikke å bruke blitz. Men med kameraet på stativ og rimelig bra digitalt kamera ble resultatet bedre enn jeg ventet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Rigsarkivet i København lar brukerne nå digitalfotografere selv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Hei Kristin. Tror nok ikke at det er kvaliteten på papiret som blir forringet av blitzlys. Det er nok heller blekket som blekner.Med digitalkamera, og uten blitz, kan man utemerket godt avfotografere orginaler og få god kvalitet uten at det skader noe. Men så har du jo de som jukser eller ikke visste at blitzen sto på osv. Det er vel vanskelig å holde øye med hvem som gjør hva der, og det kan jo kanskje være derfor det er forbudt.Men om du leser 'brukerveiledningen' som ligger på skranken i resepsjonen på RA så ser du at det faktisk ikke står et ord om avfotografering eller at det er ulovlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Langeland

Dette er svaret jeg fikk da jeg spurte om å ta bilder av IKKE orginalt materiale (bygdebøker, skiftekort, transkribert materiale etc.): Spørsmål om bruk av digitalkamera på Riksarkivets lesesalIfølge Riksarkivbygningens bestemmelser for lesesalsgjester (ABR 6.9) er det ikke tillatt å benytte digitalt kamera av noen art på lesesalen. Årsaken til dette er at det der benyttes taushetsbelagt materiale i stor grad, og Riksarkivaren skal føre kontroll med kopieringen av dette materialet. Dette gjør at vi for å kunne utføre slik kontroll og unngå misforståelser i forhold til andre brukere, må ha et slikt forbud.Kopier av trykt materiale kan De få gjennom vår snarkopieringsordning, der vi gir opptil 10 kopier gratis pr. dag. Når det gjelder kopiering av mikrofilm og mikrofilmkort, er det oppsatt printere på lyd- og bildesalen til slik kopiering. Vi henstiller Dem til å benytte disse tilbudene.Med hilsenTine Berg Floater e.f. fung. underdirektørPetter Langeland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Jo men taushetsbelagt materiale kan vel ikkje diploma frå 1500-talet som eg ville fotografere seias å vera. Eg skjønner ikkje problemet da ein jo normalt ikkje har innsyn i taushetsbelagt materiale da det jo er klausulert.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkel Rønold Bråthen

Nå vil det jo vanligvis sitte andre på lesesalen enn deg da... :-) Forskere har ofte fått tilgang til klausulert materiale (alt fra militært til helsemateriale), og feks etterkommere av personer som står i landssviksarkivet.Det blir dermed en nokså vanskelig oppgave for en lesesalsbetjent å holde oversikt over hvem som i så fall skulle hatt lov til å fotografere eller ikke på lesesalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Digitalfotografering av ikke-klausulert arkivmateriale kunne enkelt ordnes i særskilte fotorom, f eks i en av 'forskercellene'. Det skulle ikke by på problemer å hindre at klausulert materiale ulovlig ble fraktet inn dit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Eg er klar over at det av og til sitt folk med taushetsbelagt materiale på lesesalen, men det skulle vel ikkje vera noko stort problem å halde oppsikt med desse på lik linje med den oppsikten ein held med diplombrukarane. Ein anna måte ein kunne ordne det på var som som Vigerust meiner å ha eigne fotorom.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg ønsker å digitalfotografere tusenvis av segl fra borgerskapet i de norske kjøpstedene 1660-1750. Idag går det ikke, av frykt for at jeg f eks samtidig skulle fotografere moderne klausulerte kilder i samme slengen. Men hvis det materialet jeg ønsker å fotografere fra, ble fraktet til et eget fotorom, burde det vel være enklere å forhindre uønsket fotografering? I Rigsarkivet i København tillater de slik fotografering, til tross for at de også har klausulert kildemateriale der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Er det kun Riksarkivet som har denne frykta? Kva med statsarkiva rundt om i landet har ikkje dei også taushetsbelagt materiale? Sandberg på statsarkivet i Hamar seier at fotgrafering på lesesalen eller i dei to forskerromma dei har til rådighet er helt greit. Eg skulle gjerne vist hossen politikk dei andre statsarkiva har på dette. Er det kanskje på tide med ein felles politikk for heile arkivverket her i landet. Ta tildømes ein anna ting. Statsarkivet i Hamar har hanskeplikt på alt originalmateriale. Kvifor har ikkje Riksarkivet det, og er det andre statsarkiv i landet som har det same påbudet?Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

På Kongsberg er det ikke tillatt å ta med kamera inn på lesesalen.På Hamar er det Frode sier helt OK. Jeg har da fotografert materiale jeg fikk tilgang til ved søknad på lesesalen i Oslo. Ingen brydde seg med det. Digitalkamera uten blitz.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Ved spørsmål til skranken i Statsarkivet på Kongsberg om fotografering er det berre velvilje å møte. Slik har det iallfall vore det siste året.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

OK, da har de endret mening siden sist jeg var der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

For ca 3 år siden fikk en forenig jeg er med i avslag på å få fotografere deler av 1891-tellinga som ligger i Riksarkivet, som ledd i å få materialet dataregistrert. Grunnen var at man ikke hadde lokaliteter som tillot dette (antakelig pga klausulerings problemet).Når jeg noen måneder senere (sommeren 2003) så tegningene for ombyggingen av lesesalen på Riksarkivet, sendte jeg en e-post til ledelsen i DIS Norge, og ba dem ta opp muligheten av å bruke f.eks 'forskercellene' for fotografering (som Tore nevner) i møtene mellom DIS og Riksarkivaren. Jeg vet ikke hva som kom ut av denne henvendelsen, men åpenbart ikke det jeg ønsket.Hvis problemet er å hindre fotografering av klausulbelagt materiale, og dette krever bygningsmessige tiltak, er det merkelig at man ikke har tatt hensyn til dette ved ombyggingen - Arkivverket er helt sikkert oppmerksom på behovet.Det er hyggelig og nyttig å utveksle synspunkter på dette i dette forum for andre eller tredje gang, men det som vel trenges er et initiativ fra en eller flere av slektsforsker-foreningene? Det er kanskje en idee at flere sender en e-post til en passende forening.Det er vel ganske åpenbart at fotografering i regi av brukere er den eneste realistiske måten å få digitalisert mange av kildene i Riksarkivet innen rimelig tid, og at det derfor burde være en prioritert oppgave for Riksarkivet å finne en løsning på problemet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frode Myrheim

Eg har teki kontakt med sekretæren i NSF og bett han ta problemet opp på neste styremøte i foreninga. Eg seier med samd i det Geir Thorud her seier om det nye Riksarkivet. Her er det sprøyta inn mangfoldige millinonar i ein inngangshall på linje med eit operabygg og kunst på veggane. Det er vel ikkje dette vi arkivbrukarar kjem til Riksarkivet for å sjå! Lesesalen er det derimot ikkje gjort noko med, bortsett frå at filmapparata er plassert i eit eige rom. Personlig hadde eg heller sett for meg at lesesalen hadde vorti utvida slik at ein kunne hatt all littatur inne på lesesalen. Fortsatt har eg til gode eit fullgodt svar på kvifor ein ikkje kan fotografere diplom og andre ikkje klausulert materiale inne på lesesalen. Det nærmeste eg kan tenke meg er at det er fordi det av og til sitt forskarar med klausulert materiale der, og man er derfor livredd for at eg skal springe bort å ta bilder av dette materialet. Det er ikkje noko problem å kontrollere dei få som sitt med slikt materiale. Kvifor skal dette gå ut over alle andre som ikkje sitt med slikt materiale. Ein mulighet som tidligare er nemnt i debatten er eit eige rom for dette formålet, men det er det tydeligvis ikkje teki omsyn til i det nye Riksarkivet. Kanskje var det ikkje at meir av pengane etter at dei digre inngangsdørene og kunsten var betalt.Frode

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Lunde

I følge 'Serviceerklæring for Arkivverkets publikumstjeneste' Lenke under overskriften'Kopier'er det slik at'Brukerne kan ikke selv få ta kopier av originalt arkivmateriale'Kopier i denne sammenheng tolker jeg som papirkopier. Serviceerklæringen sier intet om fotografering. Det er altså ingen generelle regler omkring fotografering av arkivmateriale i landets statsarkiver inkludert Riksarkivet. Kanskje på tide at dette tas inn i erklæringen ?, Jeg kan ikke se logikken i at man tillater fotografering av et 1500-talls dokument i Hamar og Kongsberg men ikke i Oslo. Det er svært uheldig praksis at det er opptil hver enkelt statsarkivar å ta stilling til dette. Arkivverket sier under'Ikke fornøyd?'at'Når det fattes formelle vedtak som er negative for brukeren, skal det alltid opplyses om klageadgang og framgangsmåte'.'Vi mottar gjerne tilbakemeldinger som kan hjelpe oss til å forbedre våre tjenester'.Her har de forskjellige slektsforskerforeningene en utfordring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Dette har vel vært debattert her tidligere. Jeg mener det da kom en uttalelse fra riksarkivet, eller en som jobbet der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Lunde

Tale er sølv mens taushet er gull ?. Det finnes vel antakelig ingen god begrunnelse for praksisen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Dette er primært Digitalarkivet og Statsarkivet i Bergn sitt forum. Eg trur ikkje Riksarkivet har nokon som følgjer debattane her og ser det som si oppgåve å svara. Difor trur eg vel kanskje det er betre med eit brev til Riksarkviet om ein vil forsøka å få forandring i praksis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.